Valdrisar innflytta til Akershus

Frå kyrkjebøkene i div prestegjeld i Akershus med nokre referanser til giftarmål og utflyttingsattester frå kyrkjebøker i Valdres

Farmnames/Gardsnamn i [ ] Valdres frå anna kjelde

 

Lekkje KB KB aar # Namn Patronym Gardsnamn Alder M K "Handtering" Opphaldstad Komen frå omr Kontra Giftarmål FT
Lekkje Aurskog 1851 5 Ingeborg Bendiksd Ulnæs F 3 .br 1831   x Tjeneste Mørk Aurdal NA   Lekkje 1865
Lekkje Aurskog 1863 4 Ole Tostensen Øde F 16/12-1841 x   Skolelærer   Slidre VS   Lekkje 1865
Lekkje Eidsvoll 1890 17 Marit Andersdt Belsheim F 24/9-1862   x   Nygaard Vang i Valders V    Lekkje 1900
Lekkje Eidsvoll 1895 10 Ragnhild Olsdatter Skrutvold F 5/11-1871   x   Kommisrud N. Aurdal NA   Lekkje 1900
Lekkje Eidsvoll 1896 9 Tollef Bendiksen Haavi F 3/2-1869 x   Gardsfullm. Julsruddalen Nordre Land ØS   Lekkje  
Lekkje Eidsvoll 1904 12 Thorgrim Knudsen Kirkeberg F 1872 (SA) x   Landhandel   Søndre Land SA   Lekkje 1910
Lekkje Fet 1847 17 Ragnhild Andersdatter Hegge 34 Aar   x Tjeneste Fedt præstegaard Nordre Ourdals NA   Lekkje  
Lekkje Fet 1863 58 Knud Juls Rognaas 30 aar x   Bageri Østresund Christiania NA   Lekkje 1865
Lekkje Gjerdrum 1834 2 Kari Halvorsdatter RullangsEjer 39 aar   x Tjenestepige Jens Eriksen Krogvold Norder Ourdahl NA   Lekkje  
Lekkje Gjerdrum 1838 4 Nicolai Emanuel Thygesen Kolderup   35 aar x   Lensmand nedre Fjeldstad Nordre Ourdal NA   Lekkje  
Lekkje Gjerdrum 1851 3 Barbra Erlandsdatter   26 aar   x Tjenestepige FossumEie Norder OurdalNA     Lekkje 1865
Lekkje Hurdal 1831 27 Marith Olsdatter   41 aar   x indg ægtesk Fagernæseie Vardal NA Lekkje Lekkje 1865
Lekkje Hurdal 1855 12 Gjertrud Olsd Oppen 28 aar   x at giftes Bentefaldet Nordre OurdalNA NA Lekkje Lekkje 1865
Lekkje Hurdal 1858 1 Marit Evensdatter OppensEie F 6/6-1832   x at giftes Garsjø Søndre Ourdal NA   Lekkje  
Lekkje Hurdal 1858 5 Ingeborg Helgesdat Hegge 24 aar   x at giftes Grdsbakken Valders NA   Lekkje 1865
Lekkje Hurdal 1854 6 Anders Andersen Lund F 28/12-1827 x   som glasarbeider Rognstadhagen Nordre Aurdal NA   Lekkje 1865
Lekkje Nannestad 1868   Kari Andersd       x   ..bye i Holter Nittedal NA     1865
Lekkje Nes (Store Næs) 1826 45 Anne Hansd Stænde F 1807   x     Ourdahl NA Lekkje    
Lekkje Nes (Store Næs) 1847 unum Nils Knud  AabergEje F 13/8-1823 x   til tjeneste Aavold Nordre Ourdahl NA   Lekkje 1865
Lekkje Nes/Nes 1884 13 Erik Levorsen   F 11/3-1855 x     Fenstadeje N Aurdal NA      
Lekkje Nes/Nes 1885 14 Tea Karoline Larsdatter       x   Fenstadeje N Aurdal  -    Lekkje  
Lekkje Nittedal 1832 2 Ragnhild Andersdr   Dp 1802   x Tjenestepige   Ourdahl NA     1865
Lekkje Nittedal 1846 28 Marit Julsdatter   27 aar   x Tjenestepige Rotnæs Nordre Ourdal NA   Lekkje 1865
Lekkje Nittedal 1846 29 Aaste Julsdatter   17 aar   x Tjenestepige Rotnæs Nordre Ourdal NA      
Lekkje Nittedal 1846 49 Magdalene Andreasdatter   F 29/2-1823   x Tjenestepige Laskerud Nordre Ourdal NA      
Lekkje Nittedal 1857 7 Jens Erlandsen Bøeiet 35 aar x   Dagleier Sagerød under Moe Norder OurdalNA NA   Lekkje 1865
Lekkje Nittedal 1865 20 Kari Andersdatter   F 7/6-1819   x Tjener Aaraas Christiania NA      
Lekkje Nittedal 1872 7 Ragnhild Juulsdatter   F 8/11-1845   x at giftes Skøien Nordre Aurdal NA   Lekkje  
Lekkje Nittedal 1873 5 Karen Arnesdatter   F 29/5-1851   x Tjeneste  Kjulsbraaten Nordre Aurdal NA   Lekkje  
Lekkje Hakadal 1897 3 Berthe Marie Eriksdtr   F 5/4-1883   x   Mørkeie Søndre Aurdal SA      
Lekkje Hakadal 1919 1 Ingebjørg   Fosheim F 9/4-1905   x (Barn) Solvang Sør-Aurdal SA      
Lekkje Skedsmo 1836 32 Berit Andersdr   Dp 26/12-1814   x Tjenestepige Sørum Nordre Ourdal NA      
Lekkje Skedsmo 1840 8 Astri Olsdr       x Tjenestepige Præstegaarden Søndre Ourdal SA Lekkje Lekkje 1865
Lekkje Skedsmo 1842 28 Gulbrand Hansen (f Nordbyhaugen) 30 ¼ aar x   Skræddermester Løkeneie Ager SA      
Lekkje Skedsmo 1845 22 Nils Jensen Maanum F 15/3-1811 x   Tjenestedræng søndre Kjus Nordre OurdalNA NA   Lekkje 1865
Lekkje Skedsmo 1846 28 Ole Syversen   F 18/12/1824 x   Bagersvend Hos Knud Ryen Christiania SA   Lekkje 1865
Lekkje Skedsmo 1846 90 Kirsti Julsdatter   F 4/10-1825   x Tjenestepige Leersund Nordre Ourdal NA      
Lekkje Skedsmo 1846 117 Marit Knudsd AabergEje     x Tjenestepige Nitsund Nordre Ourdal NA   Lekkje 1865
Lekkje Skedsmo 1848 8 Marit Knudsd Aaberg      x Tjenestepige Nitsund Nordre Ourdal NA   d.o. d.o.
Lekkje Skedsmo 1848 9 Ingeborg Andreasdtr   F 7/10-1847   x     Nordre Ourdal NA      
Lekkje Skedsmo 1849 4 Ole Arnt Hansen Melbye F Skedsmo  21/10-1833 x   til forældre Melbye Nordre Ourdal   -      
Lekkje Skedsmo 1852 1 Ole Nilsen Maanum 24 aar x   Tjeneste   «ei opgivet» Nordre OurdalNA NA      
Lekkje Skedsmo 1852 31 Ole Gulbrandsen Langedragslien F 1825 x   for at gifte sig Kjuseie Ourdal SA   Lekkje  
Lekkje Skedsmo 1900 17 Olav Olsen   F 1879 x     Lillestrøm Vang i Valders V       
Lekkje Sørum 1863 19 Johannes Christian   Rasch F 29/9-1834 x   at forblive nordre Hole Christiania NA     1865
Lekkje Ullensaker 1860 7 Sønnove Halvorsdatter   23 aar   x at Tjene lille Rogler Nordre Aurdal NA   Lekkje 1865
Lekkje Ullensaker 1868 9 Astrid Halvorsd    25 aar   x trede i tjeneste Røgler Nordre Aurdal NA   Lekkje 1865
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 7 Peder Jonsen (Røvang) F 1854 x     Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 8 Marit  Jonsdatter   F 1857   x   Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 9 John  Pedersen   F 1881 d 1898 x     Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 10 John  Pedersen   F 21/9-1883 x     Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 11 Peder Pedersen   F 24/6-1886 x     Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 12 Gro Pedersen   F 22/3-1888   x   Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 13 Ambjørg Pedersen   F 22/2-1891   x   Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 14 Ole Pedersen   F 6/4-1893 x     Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Ullensaker,Hovind 1898 15 Knut Pedersen   F 7/12-1896 x     Tangland Vestre Slidre VS     1910
Lekkje Kråkstad [Ski] 1828 25 Marith Thronsdatter   20 aar   x tage Teneste Hebeck Vang i Walders V      
Lekkje Nesodden 1827 2 Ole Jensen   20 1/4 aar x   Tjenestedræng Thoug Søndre Ourdahl SA   usikker  
Lekkje Nesodden 1836 41 Knud Olsen   30 aar x   Tjenestedræng   Nordre Ourdahl NA   usikker  
Lekkje Asker 1817 4 Helge Knudsen   19 aar x   Tjenestedræng   Ourdal        
Lekkje Asker 1833 12 Thord Olsen IsiEie 39 aar x   Dagarbeider IsiEie nordre Ourdal NA      
Lekkje Asker 1861 19 Marit Halvorsdatter   35 aar   x giftermaal Ringi Nordre Ourdal NA   1862  
Lekkje Ås 1839 14 Gurine Thomasdatter   22 aar   x Tjenestepige Riis Slidre