Valdrisar innflytta til Hordaland

[Bergen by i eige liste - - city of Bergen in another table]

Frå kyrkjebøkene i div prestegjeld i Hordaland med nokre referanser til giftarmål. Utflyttingsattester frå kyrkjebøker i Valdres er enno ikkje fullstendig ajourført.

Farmnames/Gardsnamn i [ ] Valdres frå anna kjelde

Lekkje Flk KB KB aar # Namn Patronym Gardsnamn Alder M K "Handtering" Opphaldstad Komen frå Kontra Giftarmål FT
Lekkje HO Askøy 1854 34 Anders Endresen   20 aar x   for at tjene Gravdal Vangs prgj      
Lekkje HO Fana 1877 37 Ole Eriksen Sæboødegaard f 1830 x   ……. ? Vos f N Aurdal     1875
Lekkje HO Fana 1877 37 Ingrid Olsdr Søhus f 1830   x ……. ? Vos f N Aurdal     1875
Lekkje HO Finnås 1845 19 Jørand Thomasd Behovd [Oxhovd] 24 aar   x Tjeneste   Slidre prgj   1859  
Lekkje HO Finnås 1845 26 Guldbrand Andersen [Follinglo]   x   Søge Arbeide Findaas præstegaard Askvold f Valders     1865
Lekkje HO Finnås 1845 30 Halvor Thoresen Fodnæs   x   Søge Arbeide Findaas præstegaard Ourdal      
Lekkje HO Finnås 1845 37 Nils Andersen Follingloe 23 aar x   Søge Arbeide Bremnæs sogn Nordre Ourdal      
Lekkje HO Finnås 1846 3 Kari Andersd Follingloe 16 aar   x Tjener Bømmel sogn Nordre Ourdal   1850 1865
Lekkje HO Finnås 1846 67 Lars Knudsen Qviell   x   Søge Arbeide Sønstabøvaag Slidre        
Lekkje HO Finnås 1847 54 Ole Knudsen Turtnæss 28 aar x   Tjener (Moster sogn) Wang      
Lekkje HO Finnås 1847 57 Siri Andersdtr Follingloe 22 aar   x Tjener Vorland, Bømmeln Sveen f Ourdals      
Lekkje HO Finnås 1852 24 Olea Pedersdatter   14 aar   x Tjener Saxeide i Moster Aurdals prgj      
Lekkje HO Finnås 1853 14 Thore Thoresen Fodnæs f 4/4-1831 x   Tjener Totland i Moster Nordre Aurdals      
Lekkje HO Finnås 1853 53 Marith Tollefsdatter Belgeimseie f 12/8-1832   x Tjener Hovland i Bømmel        
Lekkje HO Finnås 1856 17 Ingeborg Nielsdatter Oldreeiet 30 aar   x tage Tjeneste Bommel Wang i Walders      
Lekkje HO Finnås 1856 24 Guri Larsdatter Sundem 23 aar   x tage Tjeneste Saxeide i Moster Nordre Ourdals      
Lekkje HO Fjelberg 1855 24 Anders  Olsen Bergum [Belgum] f 2/10-1834 x   for at tjene Nordhuus Nordre Aurdals      
Lekkje HO Fjell  1860 1 Gullek Endresen Kaursland [Gjevre] 38 aar x   forpagte plads Skaaling Sunds f Vang   1859 1865
Lekkje HO Haus 1841 29 Johannes Evensen IseittearEier 26 aar x   Tjener gaarden Dahlen Slidre prgj      
Lekkje HO Haus 1848 1 Elling Olsen (Brujordet) 58 aar x   Forpagte   Haugs prestegaard Leganger f Hallingdalen      
Lekkje HO Haus 1848 3 Mari  [KONF]   20 aar   x Børn Haugs prestegaard Leganger f Nordre Aurdal      
Lekkje HO Haus 1848 4 Synneve     f 9/9-1833   x Børn Haugs prestegaard Leganger f Nordre Aurdal      
Lekkje HO Haus 1848 5 Anna Maria     f 29/4-1835   x Børn Haugs prestegaard Leganger f Nordre Aurdal      
Lekkje HO Haus 1848 6 Oline     f 18/5-1843   x Børn Haugs prestegaard Leganger f Nordre Aurdal      
Lekkje HO Haus 1849 6 Ole Ellingsen Houg 19 aar x   for at tjene Haugs prestegaard Leganger f Ourdahls      
Lekkje HO Kvam 1869 1 Olea Knudsdatter Oppenseie 44 aar   x Søge Arbeide Stenso Nordre Aurdals      
Lekkje HO Lindaas 1860 13 Ingeborg Nilsd Oldreeiet f 22/2-1826   x bosætte sig Skouge i Myking Vangs prgj      
Lekkje HO Skånevik 1872 2 Gjertrud Borgersdatter Kjørstad f 16/10-1851   x at giftes  Brugstø (Jernverk) Nordre Aurdals   1872 1865
Lekkje HO Strandebarm 1875 1 Ingeborg Finkelsdtr Færden 20 aar   x for at tjene Øierhavn Valders   1874  
Lekkje HO Tysnes 1845 13 Ragnhilde Jensdatter Frækeland 18 aar   x for at tjene Brundtvedt Leganger f N Urdals   1846  
Lekkje HO Tysnes 1848 16 Tidemand Gulliksen   24 aar x   for at giftes Hollekim Nordre-Ourdals   1849  
Lekkje HO Tysnes 1852 1 Even Evensen Beito 31 aar x   at tage Tjeneste øvre Gjerstad Valders      
Lekkje HO Tysnes 1852 9 Ingeborg Madsdtr Tvedt 22 aar   x for at tjene Gjerstad Vang i Valders      
Lekkje HO Tysnes 1879 20 Jonas Kristen Johannesen [f. i Sverige] 35 aar x   Søge Arbeide Fladeraker Nordre Aurdals   1879 1900
Lekkje HO Ullensvang 1854 1 Ole Olsen Beito f 20/8-1826 x   giftermaal Bustethun Østre Slidre prgj   1854 1865
Lekkje HO Ullensvang 1856 1 Bendix Syversen Hovi f 8/2-1834 x   ikkje opgiven   Østre Slidre      
Lekkje HO Ullensvang 1862 4 Knud Knudsen Moen f 23/2-1845 x       Østre Slidre     1865
Lekkje HO Ullensvang 1862 13 Ingebrigt Ingebrigtsen Bøe f 9/11-1840 x   søge arbeide Indstanæs Vang i Valders   1867  
Lekkje HO Ulvik 1866 2 Ole  Knudsen Hovi f 1/2-1846 x   Tjener Lars Saakvitne Østre Slidre      
Lekkje HO Ulvik 1874 8 Engebret  Engebretsen Sæter f 8/10-1840 x   Skrædder Vik Nordre Aurdal       
Lekkje HO Ulvik 1874 9 Marit  Nilsdtr Rognaashagen f 21/2-1845   x   Vik Nordre Aurdal       
Lekkje HO Ulvik 1874 10 Guri Tollevsdtr Rognaas  f 1/7-1805   x Enke Vik Nordre Aurdal       
Lekkje HO Voss 1822   Endre Endres  Rudi f 18/6-1796 x   Ungt Mandskab"          
Lekkje HO Voss 1841 2 Gjertrud Tostensdatter Kletne 45 aar x   at giftes  [Qvilegual] Wang i Walders   1841  
Lekkje HO Voss 1854 10 Thrond Nilsen Garlie 50 aar x   at faa arbeide Bryn Nordre Aurdal     1865
Lekkje HO Voss 1854 11 Barbro Olsdr   48 aar   x hustru Bryn Nordre Aurdal     1865
Lekkje HO Voss 1854 12 Jørand     f 5/1-1835   x dotter Bryn Nordre Aurdal   1860 1865
Lekkje HO Voss 1854 13 Ole     f 4/4-1838 x   søn Bryn Nordre Aurdal     1865
Lekkje HO Voss 1854 15 Berith Evensd Jærene 25 aar   x tage Tjeneste Vossevangen Vestre Slidre   1854 1865
Lekkje HO Voss 1855 5 Nils Trondsen Garlid f 6/9-1829 x   tage ophold Vangen Nordre Aurdal   1865 1865
Lekkje HO Voss 1855 6 Ingeborg Trondsdt Garlid f 9/7-1845   x tage ophold Vangen Nordre Aurdal      
Lekkje HO Voss 1862 12 Ole Eriksen Sæboødegaard f 8/10-1830 x   Søge Arbeide Saue Viken Søndre Aurdal     1865
Lekkje HO Voss 1862 12 Ingrid Olsdatter   32 aar   x Hustru Saue Viken Søndre Aurdal     1865
Lekkje HO Voss 1862 12 Ragnilde     f 13/6-1859   x børn Saue Viken Søndre Aurdal     1865
Lekkje HO Voss 1863 unum Ole Torstensen Sundem 29 aar x   arbeider og er gift her Bø i Raundalen Nordre Aurdal   1863  
Lekkje HO Voss 1865 13 Ole Olsen Dale 22 aar x   ophold som snedker Vinje sogn Østre Slidre   1866 1865
Lekkje HO Voss 1870 3 Martha Johannesdtr Stee f 26/2-1849   x søge arbeide. Nu gift Vangen Vestre Slidre   1870  
Lekkje HO Voss 1871 12 Anders Iversen  SimblingeEie f 5/11-1849 x   forpagter Rørlien Vang f V Slidre     1900
Lekkje HO Voss 1872 2 Ole Olsøn Næs f 1/8-1849 x   Tjeneste Ullestad Nordre Aurdal   1872  
Lekkje HO Voss 1872 5 Anna  Ivarsdatter Moen f 22/9-1842   x træde i ægteskab Vangen Vestre Slidre   1872  
Lekkje HO Voss 1872 7 Anna Johnsdtr Kaarstad     x Egteviet Rundalen Vestre Slidre   1872  
Lekkje HO Voss 1873 9 Marit Knutsdtr Rantrud f 10/11-1858   x at confirmeres Ringheim Nordre Aurdal      
Lekkje HO Voss 1874 20 Ingrid Olsdatter Bøe f 7/10-1845   x gift til Gilbaarne Vang i Valders   1874  
Lekkje HO Voss 1880 4 Erik[Emil] Olsson Långlanda f 3/6-1845 x   Veiarbeide Hauge Vang f Värmland      
Lekkje HO Voss 1881 1 Anne Olsd   f 13/2-1853   x for at tjene Eide Vang f V Slidre   1881  
Lekkje HO Voss 1881 3 Petro Aug   Ekros f 1839 x   kjøbt gaardpart Brekke N Aurdal f Ørebro      
Lekkje HO Voss 1881 4 Ingeleif Nilsd Myhre f 1845   x hustru Brekke        
Lekkje HO Voss 1882 11 Marit Olsd Fauske f 1848   x hustru Nestaas Vossestrand f V Slidre     1900
Lekkje HO Voss 1884 1 Ragnild Olsd Kvale f 1848   x at gifte sig u Rogne Vestre Slidre   1884  
Lekkje HO Voss 1884 8 Anne Arnesd Hove f 1853   c at gifte sig Ygre Ø Slidre   1885 1900