Utflytting frå Valdres til Biri, Vardal og Gjøvik, Toten og Hadeland 1814-19xx

med referanser til utflyttingsmeldingar frå kyrkjebøker i Biri, Vardal, Hunn, Gjøvik, Østre Toten (Balke,Hoff), Vestre Toten (Ås, Eina), Brandbu, Tingelstad, Gran og Jevnaker.

 

KB KB år # Namn Patronym Gardsnamn Alder M K "Handtering" Komen frå Lekkje Kontra FT1865 Giftarmål
Biri 1814 4 Guri Johannesdatter   36 år   x Gjordemoder Slidre i Walders LEKKJE      
Biri 1814 5 Karen Olsdatter   18 år   x Gaardmandskone Ourdals præstegjæld LEKKJE      
Biri 1814 8 Anders Syversen Østrem 33 år x   Skomager Wangs præstegjæld LEKKJE      
Biri 1822 2 Gullick Tollefsen Breiset 20 år x   Tjenestakarl Nordre Ourdahl LEKKJE Lekkje    
Biri 1823 6 Syver Knudsen Lunde 30 år x   Huusfolk Brufladt annex LEKKJE Lekkje    
Biri 1823 7 Gjertrud Jensdtr Lunde 30 år   x Huusfolk Brufladt annex LEKKJE Lekkje    
Biri 1823 8 Knud Syversen   28/12-1811 x   Børn Brufladt annex LEKKJE Lekkje    
Biri 1823 9 Ragnild Syversdtr   12/11-1814   x Børn Brufladt annex LEKKJE Lekkje    
Biri 1823 24 Kjersti  Ø…       x Tjenestepige Slidre i Valders LEKKJE      
Biri 1824 7 Haagen Olsen Erstad eie 1780 x   Huusmand Bagns hovedsogn LEKKJE Lekkje    
Biri 1824 8 Amborg Olsdtr   1781   x Husmdskone Bagns hovedsogn LEKKJE Lekkje    
Biri 1824 9 Gullborg     dp 22/2-1807   x Børn Bagns hovedsogn LEKKJE Lekkje    
Biri 1824 10 Marith Haagensd   dp 26/6-1812   x Børn Bagns hovedsogn LEKKJE Lekkje FT 1865  
Biri 1824 12 Anne Monsdr Disserud 28 ½ år   x Tjenestepige Nordre Ourdal LEKKJE      
Biri 1830 4 Ingeborg Ellensdtr   22 år   x at Tjene søndre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Biri 1831 1 Ragnild Hansdatt   19 år   x Tjener paa Melbye Slidre LEKKJE      
Biri 1832 8 Dorthe  Svendsdtr [Haug] 20 år   x Giftet sig (Taraldsrud) søndre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Biri 1833 2 Anne Olsd Matslangsrudeiet 24 år   x at Tjene (Taraldsrud)  søndre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Biri 1836 3 Gulbrand Christensen   26 år x   at Tjene Slidre i Valders LEKKJE Lekkje FT 1865  
Biri 1837 2 Syver Olsen   25 år x   at Tjene søndre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Biri 1838 4 Anne Olsdatter [Bjørgum] 26 år   x at Tjene Ourdal  LEKKJE      
Biri 1840 5 Ole Halvorsen [Tollefsrudeie] 28 år x   Giftet sig   søndre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Biri 1851 1 Anders  Haldorsen Midtfjeld f 14/3-1822 x     Søndre Ourdals prg LEKKJE      
Snertingdal 1901 5 Marit Mikkelsdatter Brateng f 24/12-1875   x   Etnedalen LEKKJE      
Brandbu 1912 15 Berit   Fodnæs 19/10-1892   x   Nord-Aurdal LEKKJE      
Tingelstad 1905 1 Ole Gulbrandsen Solsten dp 16/6-1891 x   (til) Amundrud Vestre Slidre LEKKJE      
Gran 1816 2 Gunder Børresen   32 aar x   [Maler] Wang i Walders LEKKJE      
Gran 1816 8 Ingeborg Iversdtr Qvienejet 23 aar   x Tjenestepige Wang i Walders LEKKJE      
Gran 1820 2 Guri  Syversd Lundeeijet 28 [dp 30/12-1792]   x Tjenestepige Søndre Ourdahl LEKKJE Lekkje    
Gran 1820 6 Knud Guulsen Melgaarden 24 [dp 30/9-1786] x   Tiener Søndre Ourdahl LEKKJE      
Gran 1820 15 Sigri Nilsdtr Gottenborg 24 aar   x Tjenestepige Nordre Ourdal LEKKJE      
Gran 1824 4 Ingeborg Amundsdatter Ringsaker 23 år   x Tjener paa Heijer Nordre Ourdahl LEKKJE      
Gran 1851 23 Ole Andreas Halvorsen   f 13/11-1825 x   tage Tjeneste Søndre Ourdal LEKKJE Lekkje   giftarmål
Gran 1852 23 Arne Knudsen   f 2/10-1831 x   tage Tjeneste Søndre Ourdal LEKKJE      
Gran 1853 13 Ole Halvorsen   f 26/6-1803 x   søge Arbeide Søndre Ourdal LEKKJE Lekkje   giftarmål
Gran 1843 3 Beret Nielsdatter   1797   x at boe paa Kjoseiet Ourdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1853 23 Inger Ulriksdtr   f 5/1-1822   x Iversrud Nordre Ourdal LEKKJE      
Gran 1853 24 Andrea  Pedersdtr   f 28/9-1851   x Iversrud Nordre Ourdal LEKKJE      
Gran 1853 27 Kirstine Knudsdtr   f 7/4-1824   x at tjene [Lundereiet] Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1854 19 Ingeborg Gudbrandsdtr   f 6/4-1822   x at tjene [øvre Næs] Østre Slidre LEKKJE Lekkje   giftarmål
Gran 1854 25 Anne Arnesdtr   f 10/8/1830   x indgaaet ægteskab Ourdal LEKKJE      
Gran 1855 14 Jøran Knudsdtr   f 10/5-1832   x at tjene Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1847 2 Anders Andersen Høgloft f 24/6-1814 x   huusmandsfolk Ourdals præstegjæld LEKKJE      
Gran 1847 2 Gudborg Haraldsd   46 aar   x huusmandsfolk Nordre Ourdal LEKKJE      
Gran 1855 20 Birthe Halvorsdtr   f 10/10-1833   x at tage tjeneste Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran 1856 8 Ingri Arnesdtr   f 12/12/1835   x at tjene Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1856 31 Marit Valentinsdtr   f 7/2-1829   x at tjene Vang i Valders LEKKJE Lekkje   giftarmål
Gran 1856 44 Knud Ingebretsen   f 29/9-1823 x   at giftes Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1857 9 Ingrid Knudsdtr   48 år   x taget plads (hustru) Slidre (via Toten) LEKKJE      
Gran 1857 36 Astrid Gulliksdatter   f 4/4-1821   x at tage tjeneste Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1857 43 Hans Jacobsen   f 13/11-1854 x   barn Vestre Slidre via Land LEKKJE      
Gran 1857 58 Ole Gulbrandsen Sørum f 19/3-1836 x   at drive.. Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1858 12 Ole  Tollefsen (Rogndokken) f 5/2-1835 x   ansat som .. skole.. Vestre Slidre LEKKJE Lekkje   giftarmål
Gran 1858 13 Ole Olsen   f 6/10-1816 x   at søge arbeide Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1858 26 Marit Eriksdtr (BangsEiet) f 16/1-1824   x at tage tjeneste Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran 1858 39 Margrethe Olsdtr (Stenseteie) f 19/9-1820   x at tage tjeneste Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1859 4 Ambjør Østensdtr   f 14/9-1833   x [sjå ektefelle (#3)] Vang i Valders LEKKJE Lekkje    
Gran 1859 16 Ingeborg Johannesdtr   f 14/6-1835   x at gifte sig Søndre Aurdal LEKKJE     giftarm
Gran 1860 24 Goro Iversdtr   f 29/4-1823   x at tage tjeneste Vang i Valders LEKKJE      
Gran 1860 30 Ole Halvorsen (Sørumseiet) f 1/9-1836 x   at søge arbeide Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1861 3 Ingeborg Olsdatter (Oppensbakken) 32 aar   x at tage tjeneste Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1861 8 Ragnild Jensdat (Faarsødegaard) 14/6-1846   x med forældrene Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1861 19 Andrea  Arnesd (Maanumeiet) f 8/12-1833   x at tage tjeneste Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1861 22 Marit  Endresdtr (Bøenslien) f 18/10-1836   x at indgaa ekteskab Søndre Aurdal LEKKJE Lekkje   giftarmål
Gran 1861 23 Anne Halvorsdtr (Simble) f 8/1-1837   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1862 2 Anne Larsd (Rullangseiet) f 7/2/1841   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1862 12 Sigrid Olsdtr (Haademseiet) f 4/5-1835   x at tage tjeneste Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1862 34 Ingeborg Olsdtr (Hippeeiet) f 7/10-1834   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1863 6 Ragnild Jørgensdtr (Flateneiet) f 18/5-1838   x at tjene Vang i Valders LEKKJE      
Gran 1863 14 Marthe Olsdtr [Kleigardseige] f 2/8-1822   x at tage tjeneste Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran 1864 25 Aaste Halvorsd (Simble) f 18/1-1845   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     DA-brukarforum
Gran 1865 7 Marit Gulbrandsdtr (Sæboødegaardeiet) f 16/8-1821   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1866 33 Berit  Olsdtr (Qviteberg) f 15/10-1844   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1866 34 Ingeb. Olsdtr (Grov) f 21/9-1844   x at tjene Vang i Valders LEKKJE Lekkje   giftarmål
Gran 1867 37 Gunhild Maria Halvorsdtr (Sørum) f 25/5-1842   x at søge arbeide Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1867 41 Bertha Maria Nielsen   f 8/7-1853   x med forældrene Søndre Aurdal via Gjøvik LEKKJE     konfirm
Gran 1867 47 Kari Knudsdtr (Rye) f 16/12-1835   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1868 17 Sverre Ludvig Nielsen   f 30/12-1854 x   med forældrene Søndre Aurdal via Gjøvik LEKKJE      
Gran 1868 18 Halvor Olsen (Loeiet) f 20/5-1842 x   at søge arbeide Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1868 20 Sigrid Thoresdtr (Aaberg) f 28/2-1841   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1868 25 Marit Olsdtr (Anmarkrudeiet) f 27/9-1845   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1869 28 Ragnild Gudbrandsd (Karihuus) f 30/3-1842   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1870 27 Kirsti  Jørgensd   f 11/5-1846   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1872 3 Olea Syversd (Bjørgumseiet) f 13/3-1847   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran 1872   Eveline Augusta Nielsen   f 14/11-1857 x   med forældrene Søndre Aurdal via Gjøvik LEKKJE      
Gran 1872   Thorvald Tøring Nielsen   f 7/5-1856 x   med forældrene Søndre Aurdal via Gjøvik LEKKJE      
Gran 1872 54 Ragnild Thomasdr (Sundem) f 10/3-1844   x at tjene Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran 1874 10 Anne  Olsdtr   f 14/12-1859   x med forældrene Søndre Aurdal via Lesja LEKKJE      
Gran 1874 50 Kari Thorstensdr (Skalsbakken) f 4/4-1852   x med forældrene vestre Slidre LEKKJE      
Gran 1876 6 Halfdan Villiam Nielsen   f 24/7-1861 x   med forældrene Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran 1879 1 Eli Olsdtr   f 1854   x   Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran/Brandbu 1891 1 Erik Olsen   f 1865 x     Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran/Brandbu 1897 2 Berte Marie Syversdtr   f 1877   x   Nordre Aurdal LEKKJE      
Gran/Brandbu 1897 11 Ingrid[Sigrid] Tollefsdtr   f 17/10-1875   x (til Rosendal) Østre Slidre LEKKJE     giftarmål
Gran/Brandbu 1897 13 Guri Gulbrandstr   f 15/3-1872   x (til Brunstad,Bjoneskogen) Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran/Brandbu 1897 17 Ingeborg Olsdtr   f 19/8-1873   x (til Dahlen) Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Gran/Gran 1880 1 Ingeborg Helgesd Strand dp 15/3-1857   x (til Losvold) Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran/Gran 1884 17 Inger Svendsdtr Flatæker konf 24/4-1881   x (til Helmen) Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran/Gran 1886 1 Astrid Arnesdtr   konf 9/5-1873   x (Hval Meieri) Søndre Aurdal LEKKJE      
Gran/Gran 1894 5 Peder Larsen   dp 25/11-1832 x   (til Skettum) Valdres LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1881 1 Kristen Olsen   1824 x   Rognstad Østre Slidre LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1881 2 Sigrid Olsdtr   f 13/2-1837   x Rognstad Østre Slidre LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1881 3 Ragnild Kristensdtr   f 31/5-1858   x Rognstad Østre Slidre LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1881 4 Ole     f 31/12-1860 x   Rognstad Østre Slidre LEKKJE     giftarmål
Gran/Tingelstad 1881 5 Astri      f 10/3-1867   x Rognstad Østre Slidre LEKKJE     giftarmål
Gran/Tingelstad 1881 6 Tollef     f 19/1-1870 x   Rognstad Østre Slidre LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1881 7 Marit     f 7/9-1872   x Rognstad Østre Slidre LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1881 8 Ingeborg     f 13/5-1875   x Rognstad Østre Slidre LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1881 9 Knut Kristensen Rogne f 2/1-1864 x   Rognstad Østre Slidre LEKKJE     giftarmål
Gran/Tingelstad 1886 5 Peder Gudbrandsen Kvil konf 18/7-1876 x   (til Hokerudeiet) Slidre LEKKJE      
Gran/Tingelstad 1894 5 Anne Henriksdtr Solbrækken konf 2/7-1843   x (til Klovstad) Valders LEKKJE      
Jevnaker 1840 2 Siri Johnsd [Qviil] 29 aar   x (til Bolkeneje) Slidre LEKKJE     giftarmål
Jevnaker 1859 44 Kari Juulsd (Nordagerej) 42 aar   x (til Bratvold) Nordre Aurdal LEKKJE      
Jevnaker 1860 27 Tollev Tollevsen (Rogndokken) f 2/9-1838 x   Skoleholder Slidre LEKKJE      
Jevnaker 1882 8 Fredrikke Torstensdtr   f 9/8-1857   x for at tjene Nordre Aurdal LEKKJE      
Jevnaker 1891 10 Barbro Andersdr Nysveen f 25/10-1871   x (til Kistefos) S. Aurdal LEKKJE     giftarmål
Jevnaker 1895 18 Johan Olsen   f 24/10-1853 x   (til Bergereie) N Aurdal [f Vardal] LEKKJE      
Jevnaker 1895 19 Trine Olsdr   f 31/12-1855   x (til Bergereie) N Aurdal [f N Land] LEKKJE      
Jevnaker 1898 10 Syver Andersen   dp 14/10-1877 x   Sliberiarbeider Bruflat LEKKJE     giftarmål
Jevnaker 1900 6 Josef Johannesen [fødd i Bohuslän] f 7/7-1855 x   (til Langdalen) Bægnadalen LEKKJE      
Jevnaker 1900 7 Petrine Olsdtr   g Ådal 3/3-1891   x (til Langdalen) Bægnadalen LEKKJE      
Jevnaker 1900 8 Hjalmar     f 17/9-1892 x   (til Langdalen) Bægnadalen LEKKJE      
Jevnaker 1900 9 Karoline     f13/9-1894   x (til Langdalen) Bægnadalen LEKKJE      
Jevnaker 1900 10 Ole Magnus     f 16/9-1896 x   (til Langdalen) Bægnadalen LEKKJE      
Jevnaker 1901 13 Anne Hermansd Karlsgodt f 1876   x Næsbakken Søndre Aurdal LEKKJE      
Jevnaker 1901 21 Jens Jensen Ranumseie f 25/7-1874 x   Kistefos træsliberi Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Jevnaker 1901 22 Anne Andersdtr Døvreeie f 14/5-1876   x Kistefos træsliberi Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Toten 1816 4 Lars Niels Børsvolden 34 aar x   Tjener Wang i Walders LEKKJE      
Toten 1817 5 Gulbrand Halvords   26 aar x   Tjener Rognebye Ourdal søndre LEKKJE     giftarmål # 59
Toten 1817 12 Anne Jensd   29 aar   x Tjener Hallingstad Ourdahl LEKKJE      
Toten 1817 16 Anne  Gulbransd   24 aar   x Tjener Søndre Ourda ?? LEKKJE ????    
Toten 1817 20 Guri Syversd   30 aar   x Tjener Søndre Atendal LEKKJE ????    
Toten 1817 24 Kari Olsdr   24 aar   x Tjener nordre Ourdal LEKKJE      
Toten 1818 4 Marith Eriksd  Espesetseie 30 aar   x Tjener paa Gihle Valders Ourdal LEKKJE      
Toten 1818 5 Guri Nielsdr Granumseie 26 aar   x Tjener paa Gihle Valders Ourdal LEKKJE      
Toten 1818 13 Berte   Halvorsd   29 aar   x Tjener Søndre Ourdal LEKKJE      
Toten 1819 3 Marit Andersd Brænd 28 aar   x Tjener Nordre Ourdal LEKKJE      
Toten 1819 13 Dorte Olsd BøeEie 57 aar   x Tjener Ourdal nordre LEKKJE      
Toten 1819 16 Guri Johannesd   39 aar   x Tjener Ourdal nordre LEKKJE Lekkje    
Toten 1819 31 Siri Ericksd   26 aar   x Tjener Ourdal søndre LEKKJE      
Toten 1820 5 Ragnild Johannesd   23 aar   x Tjener præstegaard nordre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Toten 1820 7 Anders  Johanness     x   Tjener Nestrud Slidre LEKKJE      
Toten 1820 9 (12) Siri Jensd   28 aar   x Tjener Ourdal nordre LEKKJE Lk2    
Toten 1820 15 Barbro Olsd   28 aar   x Tjener Gjerstad Ourdal nordre LEKKJE      
Toten 1820 31 Mærit Olsdatter Lie 44 aar   x Tjener Ourdal søndre LEKKJE      
Toten 1820 33 Ole Thomass   56 aar x   Inderst Rosetheie Ourdal søndre LEKKJE      
Toten 1820 34 Kirsti Andersdatter   43 aar   x Inderst Rosetheie Ourdal søndre LEKKJE      
Toten 1820 unum Ole Olsen   5 aar x   Inderst Rosetheie Ourdal søndre LEKKJE      
Toten 1820 36 Jacob Olsen   26 aar x   Tjener paa Brelie søndre Ourdal LEKKJE      
Toten 1822 4 Tollef Evensen   39 aar x   Gb Skræppen Slidre i Valders LEKKJE      
Toten 1822 5 Kari Olsd   67 aar   x Gb Skræppen Slidre i Valders LEKKJE      
Toten 1823 4 Peder Arnesen   25 aar x   Tjener Slidre præstegld LEKKJE      
Toten 1823 9 Halvor     36 aar x   Tjener Slidre præstegld LEKKJE      
Toten 1823 12 Barbro Jensd   29 aar   x Tjener Nordre Ourdals ptgjld LEKKJE      
Toten 1823 18 Niels Olsen   37 aar x   Gaardbr Slidre præstegld LEKKJE      
Toten 1823 19 Siri Olsd (kone)   35 aar   x Gaardbr Slidre præstegld LEKKJE      
Toten 1823 22 Kari Pedersdtr Foss 26 aar   x Tjener Nordre Ourdal LEKKJE      
Toten 1823 22 Lars Guttormsen   22 aar x   Tjener Nordre Ourdal LEKKJE      
Toten 1823 26 Ingeborg Engebritsd   28 aar   x Tjener Brelid Nordre Ourdal LEKKJE      
Toten 1823 30 Søren Sørensen   53 aar x   Tjener Nord: Ourdal LEKKJE Lekkje    
Toten 1823 31 Gunild Olsd   19 aar   x Tjener Nord: Ourdal LEKKJE      
Toten 1824 1 Tosten Tollevsen Hougen   x   Tjener paa Stange Slidre i Valders LEKKJE      
Toten 1824 8 Anders Eriksen   28 aar x   Inderst   Nord: Ourdal LEKKJE      
Toten 1824 13 Astrie Olsdatter Rudie 21 aar   x Tjener Slidre i Walders LEKKJE      
Toten 1824 20 Beret Olsd   30 aar   x Tjener Ourdahl LEKKJE      
Toten 1824 26 Anne Sørensd   25 aar   x Tjener N: Ourdahl LEKKJE Lekkje    
Toten 1824 29 Gunild Johnsd   28 aar   x Tjener N: Ourdahl LEKKJE      
Toten 1824 30 Ragnild Halvarsd   26 aar   x Tjener N: Ourdahl LEKKJE      
Toten 1825 1 Beret Knudsd MidstrandEie 21 aar   x Tjener Nygaard N: Ourdahl LEKKJE      
Toten 1825 10 Kari Knudsd Elseberg 18 aar   x hmddtr Nordre Ourdahl LEKKJE      
Toten 1826 11 Kjersti  Eriksdat Fodnæs 28 aar   x Tjener N. Ourdahl LEKKJE      
Toten 1826 15 Ingeborg Torgrimsd   31 aar   x Tjener N: Ourdahl LEKKJE      
Toten 1827 2 Anne Olsd Schougstad 32 aar   x Inderst Hveemst Wang i Walders LEKKJE      
Toten 1827 4 Siri Knudsd PræstegaardsEie 32 aar   x Tjenestepige Alfstad Slidre i Valders LEKKJE      
Toten 1827 5 Marith Johannesdatter SørfladsEier 26 aar   x Tjenestepige Alfstad Slidre i Valders LEKKJE      
Toten 1827 10 Anne Gulliksd  Hveem 15 aar   x Tjener Vang i Valders LEKKJE      
Toten 1827 12 John Andersen     x   Tjener Aggelund Slidre Valders LEKKJE      
Toten 1827 14 Gudbrand Niels SoelbergsEier 24 aar x   Tjener Søndre Ourdal Valders LEKKJE      
Toten 1827 16 Anders Andersen Bustebakke 25 aar x   Tjener paa Sogstad Slidre Valders LEKKJE      
Toten 1828 10 Anne Knudsdatter Aaberg konf 22/7-1810   x Tjener paa Billerud Nordre ourdal LEKKJE Lekkje   giftarmål
Toten 1828 11 Anbjør Olsd   221/4 aar   x Tjener paa Balne Wang i Walders LEKKJE      
Østre Toten 1828 15 Kjerstine Ingvarsd Gudemeie 20 aar   x Tjener Nordre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Østre Toten 1829 2 Ragnild Julsd   17 aar   x Tjener paa Bjørnstad N: Ourd: Valders LEKKJE Lekkje    
Østre Toten 1829 13 Kirste Gulliksdr   14 aar   x Inderst Vang i Valders LEKKJE      
Østre Toten 1830 9 Goro Erlandsdtr   26 aar   x Tjener Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1832 4 Ingeborg Thoresdatter [Granum] 28 aar   x Tjener Søndre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Østre Toten 1832 9 Peder Olsen (Fladødegaardseie) 18 aar x   Tjener paa Rognebye Søndre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1833 1 Maritte Olsdatter (Smelhuus) 25 aar   x Tjenestepige paa Nittumeie Søndre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1833 2 Barbro Johannesdatter (Semling) 22 aar   x Tjenestepige paa Hermanrud Slidre LEKKJE      
Østre Toten 1833 21 Jørand Eriksdr Kirkevold     x Tjener paa Sodstad Slidre LEKKJE      
Østre Toten 1834 6 Ragnild Sørensd Steensett 26 aar   x Tjener Nordre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Østre Toten 1834 8 Knud Gulliksen Skiehelde 15 aar x     Slidre LEKKJE      
Østre Toten 1835 5 Ingri Knudsd   17 aar   x Tjener Skjøl Slidre LEKKJE      
Østre Toten 1836 3 Ragnild Knudsdr (Svennæseie)     x Tjenestepige paa Staboe N: Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1836 9 Maritte Knudsdr   20 aar   x Tjener Askim N: Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1837 4 Marie Olsd Hougseie 23 aar   x Tjenestepige Walders søndre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1840 2 Jørand Knudsdr Søhuus 23 aar   x Tjeneste Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Østre Toten 1841 3 Marit Knudsd Skinderud 25 aar   x Tjenestepige Alfstad  Søndre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Østre Toten 1841 4 Berte Olsdr Espelieie 25 aar   x Tjenestepige Askimeie Søndre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1842 17 Ingeborg Knudsd   30 aar   x Tjenestepige Søndre Ourdal LEKKJE   Lekkje giftarmål
Østre Toten 1846 6 Siri Johannesd   24 aar   x Tjener paa Sogstad Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1847 16 Gunild Nielsdtr Lie 58 aar   x Tjener Søndre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1850 unum Inger Evensdt   30 aar   x Tjener Ourdal LEKKJE     giftarmål
Østre Toten 1852 8 Ole  Juulsen Lillestrand 55 aar x   Gaardeier Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1852 9 Beret Halvordsdr   41 aar   x   Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1852 10 Gudrie     21 aar   x   Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1852 11 Juul     19 aar x     Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1852 12 Gunild     14 aar   x   Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1852 13 Halvor     11 aar x     Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1852 14 Ole     8 aar x     Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1852 15 Marie     2 aar   x   Nordre Ourdal LEKKJE      
Østre Toten 1853 4 Kari Jensdtr Rogne 28 aar   x gift med Johannes Baakrud Østre Slidre LEKKJE Lekkje Lekkje  
Ø Toten-Balke 1882 1 Kari Haldorsdatter Skaveleie f 1852   x til Madsbakken Nordre Aurdal LEKKJE      
Ø Toten-Balke 1902 1 Anne Evensen Sæter f 1881   x til Froknestad N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Balke 1903 2 Martin Olsen Komperud f 1866 x   bosatt Holji S Aurdal LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Balke 1903 5 Karine Nilsen Klop f 1874   x Nittum Etnedalen LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Balke 1906 1 Anne Nilsdtr Hedalen f 1883   x Tjp Froknestad Østre Slidre LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Balke 1906 2 Kari Svendsen Fjeldmoen f 1867   x Tjp - gift til Løkken N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Balke 1908 1 Kari Olsdtr (Eriksen)   f 1885   x til Nyberg av Kvem Etnedalen LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Balke 1908 3 Laura Edvardsen Haavie f 1882   x Tjp gift Helgestadeie V Slidre LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Balke 1909 4 Berit   Moen f 1877   x Tjp S Aurdal LEKKJE      
Ø Toten-Hoff 1902 8 Anne Marie Jøgersen   f 1868   x Tjpige Kap N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1903 6 Anne Olsdtr Mørstad f 1876   x til Berg Ø Slidre LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1903 15 Astrid Nilsen Bakken f 1878   x Tjener paa Skjefstad N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1904 5 Kirsti   Helle f 1878   x til Hammerstad Vang i Valdres LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1904 8 Knut   Ranheim f 1875 x   Landhandler Valle N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1905 1 Guri Torsteinsen Presthegge f 1878   x til Hermanrudeie Ø Slidre LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1906 4 Marit Andersdtr   f 1881   x   Vang i Valdres LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1907 11 Margit Eriksen Haugen f 1875   x til Lysgaard N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Ø Toten-Hoff 1908 1 Ingrid Toresen Moen f 1877   x til Bilden av Skjøl S Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1827 7 Øian Olsdatter (Kiørneseiet) 30 aar   x til Narum Søndre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1830 4 Agathe Juulsdt (Bosheim) 19 aar   x Tjener Hallingstad Nordre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Vestre Toten 1832 9 Dorthe  Tollefsdr (Mosager)     x for at tene-Stenberg Vangs præstegjæld LEKKJE      
Vestre Toten 1837 3 Siri Knudsdatter Madslangrudeie 28 aar   x for at tene-Øverbye Søndre Ourdahl LEKKJE      
Vestre Toten 1840 4 Tollev Tollevsen   40 aar x   for at gifte sig-Molstad Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1840 18 Anne Nielsd (Nordfield) 36 aar   x for at tjene Søndre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1840 20 Ingri Svendsd    35 aar   x for at tjene-Røse Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1841 7 Kari Johnsdr   35 aar   x for at tjene-Moldstad Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1845 4 Trond Larsen (f. Svænnes) 50 aar x   for at gifte sig-Hoel Ø Toten f N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1845 19 Berit Tostensdatter Qvale 22 aar   x for at tjene-Aaserud Ø Toten f Slidre LEKKJE      
Vestre Toten 1847 2 Mærit  Mikkelsdatter Kise 38 aar   x tage til sin mand Ø Toten g N Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1850 2 Olou Monsdatter Seierstad     x   Ø Toten f Valders LEKKJE      
Vestre Toten 1850 7 Guri Gudbrandsdatter       x til Vestaasen Nordre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Vestre Toten 1850 13 Marit Olsdatter [Tuv]     x for at tjene-væstre Gran Slidre LEKKJE Lekkje    
Vestre Toten 1850 14 Berthe Olsdatter       x for at tjene-Dyste Nordre Aurdal LEKKJE      
Vestre Toten 1855 23 Gunhild   Isaksdatter Gubberud 22 aar   x for at tjene-Tollevsrud Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1862 9 Ragnild Tollefsdatter Ranum  33 aar   x for at tjene-Nøklebye Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1866 3 Siri Halvorsdatter Ranum 33 aar   x for at tjene-Nøklebye Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1868 1 Dorthe  Ovesdatter Bøe  26 aar   x for at tjene-E..tuun Vang i Valders LEKKJE      
Vestre Toten 1869 3 Ingeborg Olsdatter Oset 25 aar   x for at gifte sig Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1869 6 Astrid Olsdatter [Døvre] 27 aar   x for at tjene-Røse Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1870,7 10,5 Anne Halvorsdatter Ranum 25 aar   x for at tjene-Nøklebye Nordre Aurdal LEKKJE L2   giftarmål
Vestre Toten 1871 6 Ole Olsen Tvedt 31 aar x   for at tjene Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1872 18 Barbro Gunneriusdatter Odden 25 aar   x for at tjene-Tetterud Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vestre Toten 1872 31 Marit Olsdatter Skinderud(Brænd) 24 aar   x for at tjene-store Setne Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
V Toten-Ås 1891 1 Ole Olsen Brufladt f 1841 x   til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE     G2
V Toten-Ås 1891 2 Anne Karine Olsdtr Fjeld  f 1841   x til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE      
V Toten-Ås 1891 3 Olaus     f 25/8-1867 x   til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
V Toten-Ås 1891 4 Martin     f 1870 x   til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE      
V Toten-Ås 1891 5 Berit     f 11/9-1872   x til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE      
V Toten-Ås 1891 6 Iver     f 24/4-1875 x   til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
V Toten-Ås 1891 7 Simen     f 28/9-1877 x   til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE      
V Toten-Ås 1891 8 Oskar     f 29/7-1884 x   til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE      
V Toten-Ås 1891 9 Ole     f 23/12-1881 x   til Øverby Søndre Aurdal LEKKJE      
V Toten-Eina 1899 7 Sigrid Olsdatter   f 1876   x til Smerud Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1815 7 Ragnild Halvorddatr   24 aar   x Tjenestepige Nordre Aurdal LEKKJE      
Vardal 1816 4 Jacob Nielsen   25 aar x   Tjenestekarl Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål?
Vardal 1816 5 Ole Knudsen SkindsrudEier 25 aar x   Tjenestedræng Nordre Aurdal LEKKJE      
Vardal 1816 9 Ingeborg Olsdat:   28 aar   x Tjenestepige Slidre LEKKJE      
Vardal 1817 7 Marit Olsdatr   29 aar   x Tjenestepige Nordre Aurdal LEKKJE      
Vardal 1818 9 Gulbrand Gulbrands RidsteEje 27 aar x   Tjenestekarl N Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1818 11 Ingeborg Torgrimsdat   21 aar   x Tjenestepige N Ourdal LEKKJE      
Vardal 1819 3 Beret Evendsdat   22 aar   x Tjenestepige Slidre LEKKJE      
Vardal 1819 5 Marit Helgesdat   20 aar   x Tjenestepige Ourdal LEKKJE      
Vardal 1819 11 Andrea  Knudsd   24 aar   x Tjenestepige Søndre Ourdal LEKKJE      
Vardal 1819 15 Berret Olsdat   17 aar   x Tjenestepige Nordre Ourdal LEKKJE      
Vardal 1823 1 Hans Iversen   34 aar x   Huusmand Nordre Ourdal LEKKJE      
Vardal 1823 2 Jøren Olsdatter   40 aar   x hustru Nordre Ourdal LEKKJE      
Vardal 1823 3 Arne Knudsen   30 aar x   Tjener Søndre Ourdal LEKKJE      
Vardal 1823 4 Engebregt Olsen   39 aar x   Huusmand Søndre Ourdal LEKKJE      
Vardal 1823 5 Johanne Hallorsdr   36 aar   x hustru Søndre Ourdal LEKKJE      
Vardal 1823 11 Guri Jonsdatter [Ødegaardseie] 19 aar   x Tjenestepige Nordre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Vardal 1824 6 Marit Engebretsdatter   24 aar   x Tjenestepige Slidre LEKKJE      
Vardal 1824 8 Giertrud Engebretsdatter   17 aar   x Tjenestepige Slidre LEKKJE     giftarmål
Vardal 1825 1 Ole  Biørnsen   32 aar x   Arbeidsmann N Aurdal LEKKJE      
Vardal 1825 2 Ragnild Evensdr   26 aar   x Tjenestepige Vang i Valders LEKKJE      
Vardal 1825 3 Marit Evensdtr   28 aar   x Tjenestepige Vang i Valders LEKKJE      
Vardal 1831 1 Guri Bendixdr   29 aar   x Tjenestepige Slidre LEKKJE      
Vardal 1831 7 Randi Larsdr   22 aar   x Tjenestepige Vang i Valders LEKKJE      
Vardal 1831 17 Marit Tronsdatter   17 aar   x Tjener Slidre LEKKJE      
Vardal 1831 19 Bereth Knudsd Aaberg 30 aar   x Tjener N: Ourdal LEKKJE      
Vardal 1832 5 Anne Knudsdatter   22 aar   x at tage tjeneste-Snuggerud Slidre LEKKJE      
Vardal 1833 7 Anne  Hallorsdatter   23 aar   x at tage tjeneste-Helgerud Bruflat LEKKJE      
Vardal 1834 13 Marit Olsdatter Qvale 14 aar   x for at confirmeres Slidre LEKKJE      
Vardal 1835 20 Marit Knudsdatter [Langedal] 21 aar   x at tage tjeneste-Tranberg Slidre LEKKJE Lekkje    
Vardal 1836 4 Astrid  Olsdatter   30 aar   x at tage tjeneste-Kirkebye Søndre Aurdal via Land LEKKJE      
Vardal 1836 21 Mons Olsen Qvale dp 21/6-1822 x   at confirmeres Slidre LEKKJE      
Vardal 1837 6 Ragnild Olsd Remmenseie dp 6/6-1823   x at confirmeres Vang i Valders LEKKJE      
Vardal 1842 2 Jørand Larsdr Sørboe 44 aar   x for at tjene-Kolberg Slidre LEKKJE Lekkje    
Vardal 1842 29 Anne Olsd Lyseng f 4/1-1824   x for at tjene Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1844 1 Marit Eriksdatter   51 aar   x for at tjene Slidre LEKKJE      
Vardal 1844 22 Ragnild Halvorsdat    26 aar   x for at bortfæste sig Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1847 17 Knud Gulbrandsen [Mørstad] 32 aar x   søge næring Slidre LEKKJE Lekkje   giftarmål
Vardal 1851 6 Berte Syversdatter   25 aar   x Tjeneste Nordre Ourdal LEKKJE Lekkje    
Vardal 1854 23 Sønnøv Bendixdr   23 aar   x at giftes Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1855 20 Anne Bendixdatter   22 aar   x gifte sig Nordre Ourdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1859 8 Marit Knudsdatter   30 aar   x gifte sig Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1859 12 Kari Knudsdatter   25 aar   x gifte sig Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1859 20 Inge Eriksdatter   23 aar   x gifte sig N. Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1860 17 Ingeborg Jøgersdatter [Hiei] 15 aar   x konfirmeres Nordre Aurdal LEKKJE      
Vardal 1863 18 Beret  Johnsdtr   27 aar   x søge Skolering Slidre LEKKJE     giftarmål
Vardal 1869 8 Østen Østensen   f 11/5-1853 x   til Glestadhagen Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1869 13 Beret Andersdatter   f 5/12-1854   x til Berg Vang i Valders LEKKJE     giftarmål
Vardal 1872 21 Ambjør Andersd   27 aar   x for at indtræde i ægteskab Vang i Valders LEKKJE     giftarmål
Vardal 1872 27 Ragnild  Arnesd   32 aar   x For at tjene Vestre Slidre LEKKJE     giftarmål
Vardal 1873 17 Gjertrud Jøgersd   14 aar   x bosætte sig Nordre Aurdal LEKKJE      
Vardal 1873 38 Marit Knudsd   29 aar   x Bosættes Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1874 44 Gudbrand Guldbrandsen Øilo 44 aar   x Bosættes Vang i Valdres LEKKJE      
Vardal 1875 3 Gunhild Mathea Olsdatter   31 aar   x Bosættes Søndre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1875 57 Barbro Olsdatter   25 aar   x Bosættelse Nordre Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal 1876 16 Anne Wilhelmsdatter   55 aar   x Bosættelse Vang i Valders LEKKJE     giftarmål
Vardal 1876 51 Randi Christophersdatter   40 aar   x Bosættelse Vang i Valders LEKKJE     giftarmål
Vardal 1877 20 Kristian Østensen   15 aar   x med forældrene Søndre Aurdal LEKKJE      
Vardal 1877 50 Siri Nilsdatter   28 aar   x Bosættelse Østre Slidre LEKKJE     giftarmål
Vardal 1878 3 Barbro Olsdatter   f 23/12-1844   x Gifte sig Østre Slidre LEKKJE     giftarmål
Vardal-Gjøvik by 1880 4 Johanne Eriksen   f 4/12-1865   x   N Aurdal LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1880 10 Kari Torstensdatter   f 28/2-1855   x   N. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1881 1 Sigrid Nikoline Lovise   Mostue f 20/10-1865   x   Valders LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1881 2 Anne Margrete   Tune f 25/6-1865   x   Valders LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1882 7 Marit Olsdatter   f 24/11-1867   x   V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1891 9 Anne   Olsen     x   V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1897 1 Torgeir   Hauge f 19/10-1882 x     V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1898 20 Kari   Rusten f 28/3-1884   x   S. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1898 21 Ingeborg   Sørbo  f 11/3-1884   x   Ø Slidre LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1899 32 Hans Olsen Frydenlund f 1878 x     N. Aurdal LEKKJE     giftarmål
Vardal-Gjøvik by 1899 33 Anne Nilsd Hovda f 1877   x   V. Slidre LEKKJE     giftarmål
Vardal-Gjøvik by 1899 38 Guri  Olsd Hamreeie f 1876   x   V. Slidre LEKKJE     giftarmål
Vardal-Gjøvik by 1903 4 Ole Olsen Kvale f 1888 x     V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Gjøvik by 1903 25 Ingebjørg   Nordtorp f 1888   x   Ø. Slidre LEKKJE      
Vardal-Hunn 1878 12 Sigrid Nilsdatter (Moen) dp 7/10-1849   x Tjenestepige Østre Slidre LEKKJE      
Vardal-Hunn 1887 8 Anne Antonsdatter   f 17/6-1872   x til Øverby V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Hunn 1889 10 Arne Olsen   f 24/1-1874 x   til Ødegaarden V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Hunn 1890 3 Ivar Olsen   f 24/3-1875 x   til Øikaasen Bruflats LEKKJE      
Vardal-Hunn 1890 7 Randi Antonsd    f 3/9-1875   x til Øverby V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Hunn 1897 11 Kari Rangdi Eriksen Lid f 1879   x til Torkeeie Ø. Slidre LEKKJE      
Vardal-Vardal 1879 1 Sigrid Mathea Østensdtr   f 24/12-1864   x til Gladstadhaugen Søndre Aurdal LEKKJE      
Vardal-Vardal 1881 9 Johan Christiansen   f 30/9-1866 x   til Hageeie N. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Vardal 1897 9 Guri Olsdatter   f 1883   x til Mjølstad N. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Vardal 1899 2 Adolf Antonsen   f 1884 x   til Langset N. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Vardal 1899 7 Ingebjørg Nilsdatter   f 1885   x til Hommelstad Ø. Slidre LEKKJE      
Vardal-Vardal 1901 2 Tollef Nilsen   f 1887 x   til Hommelstad Ø. Slidre LEKKJE      
Vardal-Vardal 1901 5 Amalie Antonsen   f 1887   x til Langset N. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Vardal 1902 7 Sigrid Johansdat   f 1887   x til Napstad S. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Vardal 1903 5 Erik Johansen   f 1888 x   til Napstad S. Aurdal LEKKJE      
Vardal-Vardal 1905 4 Ragna Marie   Hande f 1891   x til Egestad Ø. Slidre LEKKJE      
Vardal-Vardal 1906 3 Knud Rolandsen Skaaren f 1892 x   til Egestad V. Slidre LEKKJE      
Vardal-Vardal 1907 1 Ole Johansen   f 1892 x   til Napstad N. Aurdal LEKKJE