Flytting mellom Valdres og granneområda

Etter i lang tid å ha leita etter Valdrisar som vart registrert gifte utanfor regionen, har eg gått gjennom inn- og utflytte i kyrkjebøkene frå Land, Nes/Flå, Gol, Hemsedal, Norderhov og Ådal samt Lærdal og Årdal og notert inn- og utflytte til eller frå Valdres. De vil finna opplysningane i datalistene "Innflytta til Valdres" og "Utflytta frå Valdres".

Ein kjem snøgt på tanken om at "dobbelt bokføring" i dette tilfellet sjeldan vil gi korrekt tverrsum. (Debet og Kredit = 0). Kryssreferer ein mot innføringane i kyrkjebøkene for Valdres vil ein i mange tilfelle ikkje finna dei same personane oppført. -- Listene for innflytte frå Valdres til Hedmark har eg prøvd å setje inn ein "kontrarubrikk" der eghar lekkje til dei same personane opplista i kyrkjebøkene i Valdres. Samandrag finn de her.

Tabellane for Biri, Vardal, Toten og Hadeland har med ei ekstra kolonne for giftarmål funne i kyrkjebøkene i områda dei flytta til. Eg har ikkje (enno) laga kryssreferanser mellom "giftarmålslistene" og flyttingstabellane. Heller ikkje er "kontra" -kolonna kryssjekka med kyrkjebøkene for Valdres. Ei kartskisse, samandragstabellar og stutt samandrag av reslutata finn de lengre ned på sida. Fullstendige tabellar her: for flytting inn til Valdres og flytting ut frå Valdres til deler av Vestoppland.

Innflyttinga frå Valdres til Aker og Kristiania er i store drag ferdig registrert. Tabellen er her.

Her er listene for Akershus, Sogn og Fjordane og Hordaland.

De kan også finna ein database på Digitalarkivet, kalla "Utflytta frå Valdres 1816-1867". Dette ser ut til å vera eit samandrag av alle utflyttingsattestene innført i kyrkjebøker frå Valdres .

Migration between Valdres and adjoining areas

After putting an end to the search for brides and grooms from Valdres, I used the time between Christmas and Easter to go trough the 'moving in- and out' lists in the Churchbooks from Land, Nes/flå, Gol & Hemsedal, Norderhoug/Aadal and Land, noting people going to or coming from Valdres. You will find the tables as "Migrated from Valdres" og "Migrated to Valdres". Closer expleination of the results found further down on this page.

Looking at the the lists, the thought of "double-entry bookkeeping" comes into mind. I'm afraid a lot of the lines will not give cero as sum. In many cases you will not find these people mentioned in the Churchbooks in Valdres. - In the "Migration into Hedmark" table I put in a row called "kontra" containing the link to the Valdres migration-lists. Discussion.

The list from Biri, Vardal, Toten and Hadeland has a coloumn for marriages in the region the person migrated into, but it is not yet crossreferenced to my list of marriages containing Valdres-people married in other regions. The "kontra"-coloumn is not completed either. The summary and discussion of the results are found here. The tables are: "Migrated to Vestoppland" and "Received from Vestoppland"

The migrationlist from Valdres to the Capital, Kristiania (with Aker) is to be found here.

Tables for Akershus, Sogn og Fjordane og Hordaland.

In Digitalarkivet you can find a database called "Utflytta frå Valdres 1816-1867". This seems to be a transcript of the migrationatteatationslists from att Churchbooks in Valdres.

+

 

Moving with the wind from the west - Vestavind i flyttestraumen

Flytting mellom Valdres og granneområda

Land til Valdres 106

Valdres til Land
323 217
Hallingdal (Flå, Nes, Gol og Hemsedal) til Valdres 382

Valdres til Hallingdal (Flå, Nes, Gol og Hemsedal)
47 -335
Ådal (og Norderhoug) til Valdres 178

Valdres til Ådal
73 -105
Lærdal og Årdal til Valdres 23

Valdres til Lærdal og Årdal
41 18

689 484 -205

INTO Valdres from:


V VS ØS NA SA E
Lærdal/Årdal 8 1 0 8 0 0 17
Hallingdal 30 110 8 158 27 0 333
Ådalen 2 0 0 1 68 0 71
Land 0 2 0 4 18 28 52

40 113 8 171 113 28 473590

From Valdres to:

Land 5 18 7 33 53 122 238
Ådal 1 0 0 2 64 0 67
Hallingdal 0 6 0 22 19 0 47
Lærdal/Årdal 19 7 3 7 0 0 36

25 31 10 64 137 122 389484

Som de ser av tabellane og illustrert i kartet til venstre har Valdres eit flytteunderskot til Land, medan innflyttinga frå dei tre andre områda tilfører fleire folk enn Valdres leverer. I alt får Valdres eit innfflyttar-overskot frå granneområda. Nedanfor er ei oversikt over kjønns-fordelinga til dei som er på flyttefot

As you can see from the tables above and the map to the left, Valdres delivers more people to the Land area than it receives. From the other areas the picture is different. The wind blows 'Valdrisar' Eastwards, and sweeps 'Hallings' into Valdres. - Below you find a table illustrating the gender of the migrators.

 
Til Valdres
Frå Valdres
Menn
Kvinner
Menn
Kvinner
Land
47
56
104
194
Hallingdal
179
195
21
25
Ådalen
39
38
33
40
Lærdal/Årdal
13
10
28
12
 
278
299
186
201

 

 

Migrasjon from Valdres to Hedmark

My intention for the next step was to read trough the migrationlists in the Gjøvik/Toten area, but a question in the userforum of Digitalarkivet sidetracked me, so the Chruchbooks from the 'Hedmarken' side of Mjøsa became the next target.

V
VS
ØS
NA
SA
E
Nes
1
3
14
28
7
3
56
Ringsaker
0
4
5
31
7
3
50
Vang
0
0
0
5
1
0
6
Romedal
0
0
0
3
1
0
4
Stange
1
0
1
7
2
6
17
Løten
0
0
0
6
1
1
8
 
2
7
20
80
19
13
141

About 65% of the migrants are women. The original file has been linked to my 'marriage-lists', but this info is not in the html-document presented here. You can get a copy of thespreadsheet files by contacting me via my Facebook account.

   

 

Migration between Valdres and Biri/Vardal/Gjøvik, Toten and Hadeland.

For Valdres the picture is even more alarming then the tables from Hedemarken - close to 75% of the out-migrants are women, most of them in fertile age. Here too, the majority of migrants comes from "the old" Aurdal parish (69,7%). - 111 marriages with Valdres-people marrying in Biri, Vardal, Toten and Hadeland are crossreferenced, 86 (77%) of those with a bride from Valdres. . ... ... ......... .... ....... ........ ....... .................................. . . . . . . . . . . . ........................................ The strong "wind from the west" is found here too, and as Valdres exports 357 people, they only get 98 back - a deficit of 266 peersons.

Frå Valdres .... - Out of Valdres

Vang
Slidre
Aurdal
samla
21
87
249
357
7,5
24,3
69,7
%

Til / Into Biri, Vardal, Toten and Hadeland

Biri
Vardal
Toten
Hadeland
samla
M
9
21
35
32
97
K / F
15
71
103
71
260
samla
24
92
137
103
357

Til tabell / To table

 

 

Til Valdres ... - ... Into Valdres

Vang
Slidre
Aurdal
samla
9%
15%
76%
93 pers.

Frå / from Biri, Vardal, Toten and Hadeland

Biri
Vardal
Toten
Hadeland
samla
M
7
14
15
13
49
K/F
6
16
11
11
44
13
30
26
24
93

Til tabell / To table