Valdrisar innflytta til Hedmark 1814-19xx

med referanser til utflyttingsattester frå kyrkjebøker i Valdres

Farmnames/Gardsnamn i [ ] Valdres ( ): Hedmark

KB Tid-festing # Namn Patronym Gardsnamn Alder M K "Handtering" Komen frå omr Lekkje Kontra
Nes, Hedmark 1819 3 Ingeborg Endresdtr
30
x Tjenestepige Slidre
Lekkje
Nes, Hedmark 1819 11 Ulrich Ulrichsen [østre Sterud] 36 x
Tjenestedræng Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 1823 7 Engebret Jøgersen [ThorudEie] 26 x
hmdsfolk Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 1823 8 Ragnild Knudsdtr
25 x

Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 1823 9 Gyri Engebretsdtr
2½ år
x
Nordre Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 1823 10 Jøger Engebretsen
¾ år x

Nordre Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 1825 2 Andreas Olsen (Onstadmarken) 23 x
Tjenestedræng Nordre Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 1825 19 Ragnild Halvord [Gaarum] 22
x Tjenestepige Nord-Ourdal NA Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 1825 20 Michel Trondsen [Scherven] 25 x
Tjenestedreng N: Ourdal NA Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 1827 13 Thore Andersen Bergum 23 x
Tjenestedreng Nordre Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 11.10.1828 17 Berith Olsdr
26
x at tjene Slidre
Lekkje
Nes, Hedmark 28.07.1828 8 Kari Tostensdr (Beithoe) 33
x Tjenestepige Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 24.10.1829 16 Berit Tidemannsdatter [Gjestvang] 25
x Tjenestepige nordre Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 05.06.1830 3 Rønnov Olsd [ø Mølstad] 25 1/3
x at tjene Wang i Walders V Lekkje
Nes, Hedmark 1830 6 Johannes Pedersen [Helgebye] Sept 1816 x
forsørges sf sin Fader Søndre Ourdal SA Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 24.07.1833 13 Niels Johannesen Klongseth 30 x
at tjene nordre Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 14.08.1841 12 Marit Rejersdatter
29 ½
x
Slidre
Lekkje
Nes, Hedmark 24.10.1844 10 Astrid Olsdatter [RogneEÿ] 1803
x
Walders ØS Lekkje
Nes, Hedmark 22.12.1846 29 Tosten Tostensen Hougen 18.10.1824 x

Slidre ØS Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 11.11.1848 12 Astrid Knudsdatter [Moe] 07.09.1827
x
Slidre
Lekkje
Nes, Hedmark 15.06.1850 2 Marith Johannesdatter
09.06.1828
x
Østre Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 25.11.1849 15 Marie Olsdatter (Tolveruud) 05.05.1818
x
Sdr Ourdal E Lekkje
Nes, Hedmark 1851 15 Ole Knudsen Moen 25.02.1823 x


ØS Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 17.05.1851 25 Gunhild Syversdatter Moen 01.05.1831
x at giftes østre Slidre ØS Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 17.05.1851 26 Johannes Mikkelsen
24.01.1849 x
hendes søn østre Slidre ØS Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 30.05.1851 30 Sigri Knudsdatter Tildem 17.09.1825
x
Slidre VS Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 30.09.1853 6 Ingri Knudsdatter Moen 28
x for at giftes Østre Slidre ØS Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 02.03.1854 5 Anne Olsd Raabølle 25
x Tjeneste Østre Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 20.04.1849 13 Syver Olsen
40 x
Smed Slidre via Vardal
Lekkje
Nes, Hedmark 1857 5 Berit Andersd
24
x tjener S Ourdahl SA Lekkje
Nes, Hedmark 19.10.1864 1 Anne Olsd Bøenseie 49
x for at tjene Søndre Ourdal SA Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 03.12.1864 2 Guri Ellefsd Bøenseie 21
x for at tjene Søndre Ourdal SA Lekkje Lekkje
Nes, Hedmark 09.08.1865 5 Knud Engebretsen Fjeldrud 26 x
bosette gifte sig Søndre Ourdal SA Lekkje
Nes, Hedmark 19.04.1868 3 Knud Olsen
31 x
bosætte sig Nordre Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 19.04.1868 4 Marit Ellefsd
29 ½
x bosætte sig Nordre Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 28.01.1871 7 Marit Olsd (Breiset) 34
x gifte sig Nordre Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 07.10.1871 9 Ingrid Knudsdatter Hougen 38
x gifte sig Østre Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 11.08.1873 16 Ragnil Halvorsd
14
x konfirmand Nordre Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 1876 23 Gjertrud

29
x tjeneste Nordre Ourdahl NA Lekkje
Nes, Hedmark 17.07.1887 6 Guri Gundersdt [Bervolden] 1854
x
Nordre Aurdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 30.09.1890 3 Taale Olsen [Mælum] 1842? x

N. Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 30.09.1890 4 Kari Olsdatter


x Viet 1/5/1872 N. Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 30.09.1890 5 Theoline Taalesd
24.12.1871
x
N. Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 30.09.1890 6 Anne Taalesd
19.06.1875
x
N. Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 30.09.1890 7 Ole Taalesen
04.05.1877 x

N. Ourdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 1890 13 Ole Knudsen [Kampetin] 13.01.1875 x

Valdres NA Lekkje
Nes, Hedmark 1891 10 Ingeborg Johannesdt [Edskerud] 17.05.1876
x
Østre Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 1892 17 Johan Knutsen [Nylænde] 22.10.1866 x

N. Aurdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 1892 18 Marit Helgesdt [Nylænde] 25.09.1866
x
N. Aurdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 1893
Marit Johannesd [Svennerud] 04.03.1879
x
Ø Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 1895
Sigrid Olsdr Garlid 01.10.1869
x
N. Aurdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 1888 8 Kari Knutsdtr Kviteberg 07.02.1868
x
N. Aurdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 1896 9 Olaf Antonsen
14.06.1882 x

S. Aurdal SA Lekkje
Nes, Hedmark 1896 17 Sigrid Johannesdt Tuf 07.12.1881
x
Vestre Slidre VS Lekkje
Nes, Hedmark 1892 21 Mathea Olsdatter [Tamburstuen] 02.10.1875
x
Etnedalen E Lekkje
Nes, Hedmark 1897 1 Gudbjørg Haraldsdt Tonseie 29.08.1847
x
Etnedalen E Lekkje
Nes, Hedmark 1897 9 Nils Østensen
06.02.1877 x
Sadelmager Østre Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 1897 10 Amund Thoresen Sundem 30.10.1863 x
Veiarbeider N. Aurdal NA Lekkje
Nes, Hedmark 1898 13 Marit Jørgensdt Dæhli 24.06.1884
x
Østre Slidre ØS Lekkje
Nes, Hedmark 1898 15 Karine Johannesd Rudi 12.10.1884
x
V. Slidre VS Lekkje
Nes, Hedmark 1900
Nils Antonsen
21.12.1885 x

S. Aurdal SA Lekkje
Ringsaker 1816 14 Guri Pedersd Kringli 18
x tjenestepige Ourdahl E Lekkje
Ringsaker 1820 109 Anne Knudsdr Revling (Sundemseje) 28?
x tjenestepige nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1820 118 Marie Jensdr Forestraa

x tjenestepige Slidre VS Lekkje
Ringsaker 1820 142 Johannes Helgesen (Sougstad) 21 x
daglejer Holdal i Slidre NA Lekkje Lekkje
Ringsaker 1821 169 Ole Olsen (Sougstuen) 17.08.1797 x

Tvet i Skrutvolds annex NA Lekkje
Ringsaker 1821 155 Ingeborg Olsdr [Sebueie]

x tjenestepige nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1822 162 Astri Pedersdr [Aaberg] 16.12.1798
x tjenestepige nordre Ourdal NA Lekkje
Ringsaker 1822 200 Svend Gulbrands [Bustebak] 36 x
udtjent Jæger Slidre ØS Lekkje
Ringsaker 1823 209 Knud Jensen [Døvreseje] 40 x
Husmand Krogsrud Nordre Ourdal NA Lekkje
Ringsaker 1823 182 Kari Larsdatter [Døvreejen] 40
x g m # 209 n. Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1823 183 Siri Knudsdatter Mejsedahlen

x

NA Lekkje
Ringsaker 1823 184 Kari Knudsdatter Døvreseje

x

NA Lekkje
Ringsaker 1823 189 Barbro Andersdat Gigstadeje

x tjenestepige Tjerne Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1823 196 Anne Fredriksdr Stenseteje 14.06.1807
x tjener Boxtie Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1823 208 Rangdi Knudsdt Døvreeje

x Enke tjener Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1824 252 Halvor Johns: Ødegaardenseje
x
tjener Prestegaarden Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1824 297 Anne Nilsdr: øvre Garlie 29.03.1796
x tjenestepige N Lene Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Ringsaker 1824 298 Beret Tidemandsdr: Ranum (21/10/1801)
x tjener Prestegaarden Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1825 236 Knud Tøllefsen Svennes 18.12.1802 x
..karl Haug p Veldre Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1825 265 Andreas Nielsen [Gottenborg]
x
tjener Svendhoug Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1825 239 Maria Guldbrandsdr [Holdahlseie] 32
x (Ulven) Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1825 240 Sigri Nilsdr
16.08.1816
x (Ulven) Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1826 244 Marit Guldbrandsdr [Budstebak]

x (Hershoug) Slidre ØS Lekkje
Ringsaker 1825 270 Niels Olsen [Holdahlseje] 32 x
(hmd folk Ulven) Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1825 271 Ole Nielsen
07.07.1819 x
(søn) Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1825 272 Halvor Nielsen
14.02.1823 x
(søn) Nordre Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 1826 256 Beret Guldbrandsdr (Bjørge) 25 ½
x tjenestepige Bang i Valders SA Lekkje Lekkje
Ringsaker 23.07.1829 29 Karen Guldbrandsdr [Skallet] 24.01.1809
x Tjenestepige Hoel Ourdahl SA Lekkje Lekkje
Ringsaker 23.03.1832 8 Ingri Nielsdr [Soelbergeie] 29
x Tjenestepige Koss Søndre Ourdahl SA Lekkje
Ringsaker 09.05.1833 9 Marit Olsdr: [Sundemseie] 16
x tjene (Stenberg) Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Ringsaker 14.06.1834 14 Halsten Olsen Thon 08.02.1807 x
tjene (Ulvhildrud) Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Ringsaker 30.09.1835 42 Ingeborg Nielsdr (Skarderud) 1799
x tjener Veldre Vang f N Ourdahl NA Lekkje
Ringsaker 17.12.1836 7 Anne Halvorsdr [Næs] 52
x tjene (Bratbergstuen) Valders NA Lekkje
Ringsaker 15.01.1837 14 Andrias Pedersen
03.06.1812 x
for at giftes Vardal f Ourdahl
Lekkje
Ringsaker 26.12.1837 26 Thore Gulbrands Skallet 18.06.1796 x
for her at drive .(Røhr). Søndre Ourdahl SA Lekkje Lekkje
Ringsaker 30.11.1842 45 Marit Knudsdr
25.03.1821
x fortjene sit Brød Slidre (ØS) Lekkje Lekkje
Ringsaker 17.09.1844 24 Anders Haraldsen
10.02.1816 x
for at giftes, søndre Holo Søndre Ourdahl SA Lekkje Lekkje
Ringsaker 07.07.1849 22 Gullik Rønjussen [Hougen] 12.08.1826 x
arbeide for sit brød Østre Slidre ØS Lekkje Lekkje
Ringsaker 12.05.1850 16 Halvor Nilsen [Bergen] 14.02.1822 x
arbeide for sit brød Nordre Ourdal NA Lekkje
Ringsaker 05.07.1850 24 John Østens [Kogshuus] 02.08.1813 x
for at giftes Nes,H f. N. Aurdal
Lekkje
Ringsaker 01.04.1853 13 Anne Gudbrandsdatter Ruudeie 24.11.1828
x for at giftes- Fogstad, søndre Holo Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Ringsaker 09.12.1853 65 Ragnhild Gudbrandsdr
05.05.1829
x for at giftes Nordre Ourdal E Lekkje
Ringsaker 19.12.1854 52 Guri Hansdr
23.03.1827
x tjene til sit brød Søndre Ourdal SA Lekkje
Ringsaker 05.04.1856 12 Marit Østensd [Landgaarseie] 49
x til sin Mand Søndre Ourdal E ? Lekkje
Ringsaker 20.05.1856 18 Rangdi Olsdr (Røhr) 09.09.1821
x tjener Nordre Ourdal NA Lekkje
Ringsaker 01.11.1856 34 Kari Nielsdatter (Raabølle) 20.12.1832
x tjene, senere gift Østre Slidre ØS Lekkje
Ringsaker 18.05.1857 20 Berete Alfsdatter
10.09.1833
x gifte sig Nordre Aurdal NA Lekkje
Ringsaker 08.06.1857 24 Sønnev Halvorsdatter [Loe] 04.03.1809
x at tjene -søndre Holo Nordre Aurdal NA Lekkje
Ringsaker 06.11.1858 36 Ingeborg Arnesdatter [Bøenseie] 11.02.1825
x fulgt sin mand Søndre Aurdal SA Lekkje
Ringsaker 01.12.1858 42 Marit Olsdatter [Beito] 16.09.1824
x tjener -Skjønsby Østre Slidre ØS Lekkje Lekkje
Ringsaker 28.05.1859 15 Ingeborg Nielsdatter [Rebneeie] 27.02.1836
x at gifte sig Vestre Slidre VS Lekkje
Ringsaker 14.12.1860 55 Marit Nielsdatter [Rebneeie] 12.05.1828
x for at tjene Vestre Slidre VS Lekkje
Ringsaker 15.02.1862 3 Marit Gudbrandsdatter [Bergsbakke] 07.071.1838
x for at tjene Nordre Aurdal E Lekkje
Ringsaker 28.01.1865 4 Guri Jensd [Qvale] 16.03.1842
x for at tjene Vestre Slidre VS Lekkje
Ringsaker 02.12.1865 53 Marie Knudsd [Hestekindeie] 16.09.1839
x for at tjene Søndre Aurdal E Lekkje
Ringsaker 19.10.1866 23 Guro Iversd [Opdahleie] 24.04.1840
x for At tjene (Bangsberg) Vang V Lekkje
Vang 1815 2 Inge Gulbrandsdr Dølvenseie

x Tjenestepige Søndre Ourdahl SA Lekkje
Vang 1833 12 Ingeborg Endresdr [Skavelsdeie] 1813
x for at tjene Nordre Ourdal NA Lekkje
Vang 30.05.1830 5 Berith Evensd
41
x [enke] N Ourdahl NA Lekkje
Vang 07.06.1832 16 Sædsell Erichsd
42
x til Tjeneste paa Agger N Ourdahl NA Lekkje
Vang 18.03.1835
Anders Halvorsen
22.09.1820 x
[Skomager] Nordre Ourdahl NA Lekkje
Vang 08.07.1838 20 Astrid Andersdr NordagerEie 20
x tjene paa Gjørsli Nordre Ourdal NA Lekkje Lekkje
Romedal 1816 42 Sønnev Tronsdatter Døvresødegaard

x Tjenestepige Nordre Ourdals NA Lekkje
Romedal 24.06.1829 1 Astrid Olsdatter Haugerud 25
x tage tjeneste Søndre Ourdahl SA Lekkje
Romedal 20.10.1849 4 Beret Trondsdatter Døvresødegaard 27
x tage tjeneste Nordre Ourdal NA Lekkje Lekkje
Romedal 10.04.1867 2 Berthe Johnsd Karihuus 21.10.1852
x med foreldrerne Nordre Aurdal NA Lekkje
Stange 1818 24 Jøren Knudsd
30
x i Tjeneste Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Stange 1818 25 Hærman Halvorsen
10 x
hendes søn (#129) Nordre Ourdahl NA Lekkje Lekkje
Stange 1818 27 Karen Gulichsd
23
x tjener -Saxlund Søndre Ourdalls SA Lekkje Lekkje
Stange 1824 12 Bjørn Ellefsen Stavedalen Dp 26/4-1800 x
tjener -pottemager Houan Søndre Ourdahls SA Lekkje Lekkje
Stange 1829 3 Marit Olsdatter Alvstad 28.04.1808
x tjene paa Storlee Slidre ØS Lekkje
Stange 1844 4 Anders Hendriks SolbrækEie 07.09.1819 x
ei opgivet Nordre Ourdal E Lekkje
Stange 1855 37 Knud Fredriks SolbrækEie 13.02.1832 x
opholde sig paa nordre Raa Nordre Aurdals E Lekkje
Stange 1856 38 Nils Nilsøn SolbrækEie 01.06.1831 x
ætnære sig med arbeid Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1864 9 Berit Olsdtr
24.07.1849
x Budeie på Vorn Vang prg i Valders V Lekkje
Stange 1875
Nils Gulbrandsen Brænden 1821 x
til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1875
Sofie Pedersdatter
1827
x til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1875
Gudbrand Nilsen
03.02.1850 x
til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1875
Syver Nilsen
07.11.1851 x
til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1875
Karen Nilsdatter
04.05.1855
x til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1875
Even Nilsen
06.04.1856 x
til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1875
Anne Nilsdatter
04.04.1860
x til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Stange 1875
Olia Nilsdatter
12.05.1868
x til Ramseth Nordre Aurdal E Lekkje
Løten 1819 99 Helge Knudsen Garlie eie
x
tjener Honingstad Nordre Oudal NA Lekkje
Løten
1820 102 Ane Larsdr
34
x ek nedre Honingstad Urdahl
Lekkje
Løten
1835 1 Marith Olsdtr
25
x indtrede i Ægteskap, men Søndre Ourdal SA Lekkje
Løten
12.11.1835 16 Halvor Joensen
20.03.1803 x
at bosætte sig Nordre Ourdahl NA Lekkje
Løten
27.10.1837 14 Anders Andersen Øverlie 25 x
fra Stange, født Søndre Ourdal E Lekkje
Løten
1900 9 Knud Haldorsen Ulnæs 25.12.1860 x
lille Rønningstad Nordre Aurdal f. V Slidre NA Lekkje
Løten
1900 10 Ragnhild Amundsdr Nordsveen 23.09.1863
x lille Rønningstad Nordre Aurdal NA Lekkje
Løten
1901 4 Olaf Knudsen Ulnæs 20.10.1896 x
lille Rønningstad Nordre Aurdal NA Lekkje
Løten
1900 8 Torbjørn
Rudlang 30.09.1897 x
Løken skole Nordre Aurdal NA Lekkje