Valdrisar innflytta til Aker og Kristiania 1814-19xx

Frå kyrkjebøkene i Aker og Kristiania med referanser til giftarmål og utflyttingsattester frå kyrkjebøker i Valdres

Farmnames/Gardsnamn i [ ] Valdres frå anna kjelde

 

Lekkje

KB

Chruchbook

KB aar

Year

#

Namn

Name

Patronym

Gardsnamn

Farmname

Alder

Age

M

K

F

"Handtering"

Purpose

Opphaldstad

Residence

Komen frå

From area

Kontra

Giftarmål

Marriage

FT

Census

Lekkje Aker 1829 46 Mari Halvorsdatter   32 aar   x Tage tjeneste ..rudhaldEngen Slidre      
Lekkje Aker 1829 81 Jøger Knudsen   Dp 1806, conf 1821 x   Tage tjeneste Ullevold Wang i Walders      
Lekkje Aker 1829 100 Anne Knudsd   17 aar   x Tage tjeneste Grøndland Valders (Slidre)      
Lekkje Aker 1831 42 Kari Pedersdatter Sanden Omkr 20 aar   x for at søge Tjeneste Bredtvedt Nordre Ourdahl      
Lekkje Aker 1831 45 Iver Olsen Stende 21 aar x   for at søge Tjeneste Ullevold Nordre Ourdahl Lekkje    
Lekkje Aker 1832 82 Marit Andersdatter   23 aar   x Tage tjeneste Grønland Søndre Ourdahl      
Lekkje Aker 1832 98 Anders Aslaksen Brager 30 aar x   søge Tjeneste Lysager Slidre      
Lekkje Aker 1832 109 Aaste Østensdatter   31 aar   x for at Tjene Maridalen Wangs prgj      
Lekkje Aker 1833 91 John Olsen Brandt 26 aar x   for at søge Embede som Gaardsfuldmektig nedre Blindern Slidre   Giftarmål  
Lekkje Aker 1834 42 Gjertrud Olsd   22 aar   x for at tage Tjeneste Wækkerøe «Oudaher»      
Lekkje Aker 1834 47 Gulbrand Halvorsen [Koldstad] 29 aar x   for at tage Tjeneste Økern Slidre      
Lekkje Aker 1834 109 Iver Olsen  Omsrud 33 aar x   .... Bjergfjerdingen Valders   Lekkje    
Lekkje Aker 1837 126 Petter Danielsen Berg 32 aar x   bedre fortjeneste Tøien Valders (Slidre)       
Lekkje Aker 1837 58 Berit Jonsdatter   33 aar   x Tjeneste i Mandalen Slidre      
Lekkje Aker 1838 81 Johannes Halvorsen   43 aar x   fortjeneste Skor-eie Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje Aker 1838 82 Maren Magrethe Andersdatter   38 aar   x fortjeneste Skor-eie Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje Aker 1841 42 Marit Joensdatter   25 aar   x Tjeneste Kjelsaas Slidre      
Lekkje Aker 1845 15 Knud Olsen   29 aar x   Teglarbeide Linderudeie Slidre   Giftarmål  
Lekkje Aker 1847 124 Christopher Andersen   24 aar x   Arbejde Galgebjerg Ourdal Lekkje    
Lekkje Aker 1847 127 Engebreth Monsen   25 aar x   det Mech: værkstedd Mechanisk værksted Ourdal   Giftarmål  
Lekkje Aker 1851 79 Anders Hansen Sørum 25 aar x   bordarb Waalerengen Aurdal      
Lekkje Aker 1852 104 Ingeborg Gulbrandsdtr   25 ½ aar   x Tjene  Ager Aurdalen   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1824 13 Gudmund Olsen   27 aar x   Smeddræng   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1825 23 Randi Johnsdatter [Borgen-Eie] 37 aar ??   x Tjenestepige hos Anders Jensen' Valders     Giftarmål  
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1825 31 Tidemand Olsen Sørumseie 28 aar x   Skrædder No 11   Nordre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1825 31 Margrethe Larsdatter   28 aar   x Hustru   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1825 33 Olia Pedersdatter [Sandager] [23 aar]   x Tjenestepige Smedemester petersen Walders   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1826 10b John Knudsen Fuglen (22 aar) x   Smeddreng   Wang i Walders      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1826 25 Hans Mikkelsen Koldsgaard ..[30 aar] x   .. korporal   Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1826 25 Anborg Eriksdatter   ikkje oppgjeve   x Hustru   Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1827 53 Simon Olsen Goplen ikkje oppgjeve x   Foureer ved 3die Compagnieompagnie   Land (f. Søndre Ourdald prgj)   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1829 49 Knud Knudsen Wiig [22 aar] x   Jæger ved 4 compagnie No 29gnie No 29   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1829 52 Niels Helgesen Røberg(Hafton) [25 aar] x   Jæger ved 4 compagnie No 34 gnie No 34   Land (f S Ourdal prgj) Lekkje    
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1829 108 Knud Juelsen Bossum [23 aar] x   Jæger ved 4 compagnie No 112 gnie No 112   Nordre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1829 124 Arne Olsen Bang [25 aar] x   Overjæger ved 2det Kompt Komp   Søndre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1829 131 Bjørn Erichsen   [21 aar] x   ..aand..No 5   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1830 82 Ole Syversen Espelien [25 aar] x   Jæger af 3 Comp No 21o 21   Søndre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1830 258 John Andersen Bustebakke ikkje oppgjeve x   Jæger af 2det Comp No 103p No 103   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1830 31 Lars Olsen Piltingsrud 23 aar x   Jæger 1ste Comp No 52o 52   Søndre Ourdal      
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1830 61 Torsten Simensen Søyne 25 aar x   Jæger 1ste Comp No 100 o 52   Wang i Valders   Giftarmål 1865
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1830 64 Erik Trornsen [Tørisson]n?] Semelænge 25 aar x   Jæger 1ste Comp No 107 o 52   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1831 258 Torsten Torstensen Ulgang 25 aar x   Jæger 4de Kompag No 13 No 13   Land f Vang i V ?Lekkje    
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1832 281 Halvor Jonsen Bøen 29 aar x   Jæger 4de Kompag No 71 No 13   Søndre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1833 17 Erik Larsen   22 aar x   Jæger 1ste Kompag No 13o 52   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1833 19 Erik Eriksen Aaberg 19 aar x   Jæger 1ste Kompag No 20 o 52   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1833 34 Svend Berntsen   22 aar x   Jæger 1ste Kompag No 91 o 52   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1833 39 Helge Johnsen Ødegaard 24 aar x   Jæger 1ste Kompag No 101 o 52   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1834 1 Ole Knudsen Helle 41 aar x   Gevaldiger No 12   Wang i Walders     1865
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1834 1 Dorthea Margrethe Andersen   35 aar   x hans Hustru   Slidre     1866
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1834 1 Berit Olsdatter Helle 12 aar   x deres datter   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1834 1 Erik Olsen Helle 10 aar x   deres søn   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1834 1 Ingeborg Olsdatter Helle 8 aar   x deres datter   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1834 1 Olia Olsdatter Helle 6 aar   x deres datter   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1834 137 Olia/Olaug/ Hansdatter   30 aar   x Hustru   Søndre Ourdal Lekkje Giftarmål  
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1835 78 Herman Olsen Christianslund 22 aar x   Jæger 3die Comp No 110 o 110   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1836 111 Engebret Halvorsen   25 aar x   Artillerist 3die Bat No 23 No 23   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1836 131 Haagen Olsen   40 aar x   Trompeter No 9 ved 3dir Batt. d 3die Batt.   Slidre   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1837 101 John Gulliksen   24 aar x   Musqueter af 1ste Komp No 124 Komp No 124   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1837 155 Ellev [Ellen(d)] Ellevsen   22 aar x   Jæger af 1ste Comp No 87 No 87   Slidre      
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1838 38 Anders Olsen   26 aar x   Musqueter af 2det Komp N 44 Komp N 44   Slidre   Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1841 58 Hans Olsen Erstadeie 30 ¾ aar x   Soldat No 73 1ste kompomp   Søndre Ourdal via Fredrikstad Lekkje    
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1842 55 Ole Knudsen   24 aar x   Musketer No 102   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1843 46 Ole Andersen Juvenejet 22 ½ aar x   Jæger No 43   Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1843 61 Anders Andersen   22 aar x   Jæger No 87   Vang i Valders      
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1844 37 Knud Andersen   21 ½ aar x   Jæger No 84   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1845 19 Andreas Eriksen   25 aar x   Hjulmagersvend   Søndre Ourdal Lekkje Giftarmål  
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1846 93 Jacob Gulliksen   18 ½ aar x   Musketær No 82   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1846 95 Johannes Throndsen   21 ½ aar x   Musketær No 86   Slidre      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1846 153 Ole Torgersen Rudi 18 aar x   Musketer No 70   Slidre      
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1846 197 Knud Nilsen Haugestuen 23 ¾ aar x   Jæger No 79   Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1849 26 Gunder Jacobsen   21 aar x   Musketter No 98   Valders via Land      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1849 28 Ole Knudsen   24 aar x   Musketter No 103   Valders   Lekkje    
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1849 35 Ole Knudsen   20 aar x   Musketter No 116   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1849 43 Harald Hansen   24 aar x   Musketer No 122   Valders   Lekkje    
Lekkje Garnison-smenighetenheten 1850 12 Iver Syversen   26 aar x   Militærtieneste   Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1850 18 Anders Haraldsen   20 aar x   Militærtieneste   Nordre Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1852 10 Even Engebretsen   263 aar x   Militærtieneste   Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1852 24 Helge Helgesen   23 aar x   Militærtieneste   Ourdal      
Lekkje Garnisons-menighetenheten 1854 1 Gunder Olsen   28 aar x   Ansat dom Gevaldigerger     Valders     Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1818 12 Signe (Sigri) Jensdatter Melbye Eye 21 aar   x i Tjeneste hos Biskop Lumholz op Lumholtz   Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1821 125 Svend Knudsen   22 aar x   Skomagerdræng   Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1821 165 Lorentz Christian Kreutz   21 aar x   Læredræng for Blikkenslager Thin kenslager Thin   Nordre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1822 80 Christian Kreutz   19 aar x   i lære hos Skrædder Jens Berg r Jens Berg   Nordre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1825 32 Ole Olsen VestreBøe=Eie 18 aar x   for at lære Snedkerprofesionenprofesionen hos høker Lund i Pibervigen Pibervigen Nordre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1825 114 Ole Olsen Øde  [?] 20 aar x   for at lære Snedkerprofesionenprofesionen hos snædk.mester Knudsen r Knudsen i nedre Slotsgaden Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1825 139 Harald Hansen Nordbye 19 aar x   for at lære hjulmagerprofesionenerprofesionen hos hjulmager Andersendersen Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1825 217 Christian Trondsen   20 aar x   for at lære Skrædderprofesionenerprofesionen hos skræddermester Bye ter Jens Berg Nordre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1825 282 Claus Clausen Rud  16 aar x   for at lære Malerprofesionenofesionen hos Malermester Hesselberg r Hesselberg Nordre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1825 291 Levor Christensen Stuegaarden 19 aar x   for at lære Skrædderprofesionenerprofesionen  hos skræddermester Bye ter Bye Søndre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1826 162 Johan Andreas   Stabel 23 aar x   for at studere ved Universitetet Universitetet hos kbmd Jacob Dueue Christiansand – f Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1826 163 Peder Anker   Stabel 19 aar x   for at studere ved Universitetet Universitetet hos kbmd Jacob Dueue Christiansand – f Søndre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1826 227 Jens Johnsen   27 aar x   for at Tjene hos enkefru Sørensennsen Nordre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1827 27 Gullick Knudsen Helle 36 aar x   for at sig som dagleier hos Dagleier Rasmus Pedersen i Fjerdingen Thoten f Vang      
Lekkje vor Frelsers k 1827 27 Sigrid Thomasdatter   36 aar   x Hustru hos Dagleier Rasmus Pedersen i Fjærdingen us Pedersen i Fjerdingen Thoten f Vang      
Lekkje vor Frelsers k 1827 27 Kirstine Gulliksd   12 aar   x Børn
- " - mus Pedersen i Fjerdingen
Thoten f Vang      
Lekkje vor Frelsers k 1827 27 Gjertrud Gulliksd   9 aar   x Børn
- " - mus Pedersen i Fjerdingen
Thoten f Vang      
Lekkje vor Frelsers k 1827 27 Knud Gullikss   7 aar x   Børn
- " - mus Pedersen i Fjerdingen
Thoten f Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1827 27 Tonette Gulliksd   3 ½ aar   x Børn
- " - mus Pedersen i Fjerdingen
Thoten      
Lekkje vor Frelsers k 1827 123 Birthe Helene   Winge 59 aar   x for at Conditioneress hos enken efter afgangne Sognepræst Hofgaardfgangne Sognepræst Hofgaard Jevnaker via Nordre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1827 258 Bjørn Eriksen Sundem 19 aar x   Snædkerdræng

hos snædker-mester Nielsen i øvre Slotsgade er Nielsen i Øvre Slotsgaden

Slidre [f. NA]      
Lekkje vor Frelsers k 1828 234 Ole  Hansen   42 aar x   Snedkerarbeider I Ole Tangens huus i Pibervigen s i Pipervigen Mo 491 Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1830 1 Peder Pedersen   26 aar x   for at Tjene hos høyste-rætsAdvocat Sørensen dvocat Sørensen Toten f. Slidre   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1830 101 John Nielsen Fuglen 25 aar x   Smededræng hos Smæde-mester Colditz i Kirkegaden er Colditz i Kirkegaden Wang i Valdersers      
Lekkje vor Frelsers k 1830 122 Andreas Mathias   Andersen 19 aar x   Garverdræng hos Garver-mester Olsen i Grændsen Olsen i Grændsen Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1831 29 Erich Gulbrandsen   27 aar x   for at Tjene hos Stiftsprost Sigwardtwardt Opsloe f Søndre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1831 57 Peter   Holst 24 aar x   Student paa Universitets-Stiftelsentiftelsen Slidre f Christiansand      
Lekkje vor Frelsers k 1831 103 Ole Hansen   45 aar x   .. Skomagerarbeider loger i Dagleier Arne Christophersens Gaard i Fjærdingenrne Christiohersens Gaard i Fjerdingen f Søndre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1831 152 Harald Halstensen   29 aar x     ??? loger i Møller-gaden hos Snedker Nielsen en høs Snedker Nielsen f Ourdals prgj      
Lekkje vor Frelsers k 1831 -217 Sigrid Knudsdatter   28 aar   x for at Tjene   Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1831 230 Ragnild Olsdatter   38 aar   x Hustru loger hos Hansen i Fjærdingen i Fjærdingen Garnisonsm. F Søndre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1832 253 Siri Olsdatter BjørgumsEiet 19 aar   x Tjenestepige  for Kapit Ole Stenersen i Vaterland nersen i Vaterland Nordre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1833 28 Iver Tronsen Skowstadeiet 22 aar x   Smeddreng i lære hos Smedemester Goffeng i store Vognmandsgaden mester Goffeng i Store Vognmandsgaden Nordrehoug f Vang      
Lekkje vor Frelsers k 1833 197 Knud Juelsen Bossum 27 aar x   ansat som Tambour ved Borger.. Boende hos potte-mager Nielsen i Pibervigen mager Nielsen i Pibervigen Garnisonsm. F Nordre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1833 213 Kirsti Carlsdatter Dokken ?? 69 aar   x Lem af Saugbankens fattighus Saugbankens fattighuusghuus Røgen f Walders      
Lekkje vor Frelsers k 1833 219 Ole Olsen Follingboe 43 aar x   Dagarbeider ..paa Anseløk-bakkenken Walders   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1833 219 Barbro Endresdatter   38 aar   x (Hustru)   Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1833 224 Niels Gulbrandsen   22 aar x   Skræddersvend logerer hos setal-mager Riis i Waterland mager Riis i Waterland Slidre     Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1834 67 Simon Olsen Goplen 33 aar x   Politibetjent  i Fjærdingen Garnisonsm. F Søndre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1834 84 Anne Halstensdatter BjørgumsEiet 24 aar   x Tjenestepige hos Grosserer Jørgen Young i Storgaden gen Young i Storgaden Nordre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1834 163 Andreas Andreassen Brandt 24 aar x   Tjenestekarl For – Motzfeldt i ...gaarden.gaarden. Ager f. Slidre   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1834 197 Halvor Haldor Sÿversen Anmarkrud 17 aar x   Guldsmeddræng hor guldsmed Kaas i Storgaden s i Storgaden Land f Nordre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1834 198 Knud Sÿversen Anmarkrud 23 aar x   Malerdræng hos maler Ryelsenn Nordre Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1835 160 Thore Andersen [Bergum] 33 aar x   Slagter hos..corporal Larsen i Pibervigen en i Pibervigen Nes, Hed f Nordre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1836 194 Jørgen Gulbrandsen   17 aar x   Skrædderdræng hos J M Hansen paa Hammersborg aa Hammersborg Wang i Valdersers   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1837 5 Anders Haldorsen   29 aar x   Tjenestekarl for Foged Gjerdrumm Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1837 33 Olia Pedersdatter   34 aar   x Tjenestepige for Ole Walpert paa Ruseløkbakken aa Ruseløkbakken Garnisonsm f. Walders   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1837 49 Ole Knudsen   21 aar x   Skrædderlærling hos skrædder-mester Holmberg ter Holmberg Nordre Ourdal Lekkje Giftarmål 1865
Lekkje vor Frelsers k 1837 50 Knud Knudsen   18 aar x   Skrædderlærling hos skrædder-mester Holmberg ter Holmberg Nordre Ourdal Lekkje Giftarmål 1865
Lekkje vor Frelsers k 1839 27 Ole Endresen Tuff 50 aar x   Dagarbeider hos pottemager Skaÿkÿ paa holmenkaÿkÿ paa holmen Land f Slidre Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1839 27 Guri Olsdatter   46 aar   x Hustru hos pottemager Skaÿkÿ paa Holmenkaÿkÿ paa holmen Land f Slidre Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1839 27 Marit     23 aar   x Datter hos pottemager Skaÿkÿ paa Holmenkaÿkÿ paa holmen Land f Slidre Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1839 27 Gunhild     22 aar   x Datter hos pottemager Skaÿkÿ paa Holmenkaÿkÿ paa holmen Land f Slidre Lekkje Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1839 27 Barbro     13 aar   x Datter hos pottemager Skaÿkÿ paa Holmenkaÿkÿ paa holmen Land f Slidre Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1839 127 Endre Østensen Feilskrive namn? 27 aar x   Tjenestekarl hos Lager Mandall Wang i Walders   ????  
Lekkje vor Frelsers k 1840 1 Ole Tidemansen   18 aar x   Skrædderdræng hos Skrædder-mester Omberg ster Omberg Garnisonsm f. Valders       
Lekkje Trefoldighets 1859 14 Kirsti Olsdatter   35 aar   x at tage Tjeneste Ingeniør Pihls løkkeke Nordre Ourdal      
Lekkje Trefoldighets 1867 11 Rangdi Jonsdatter   27 aar   x at tage Tjeneste Fødselsstiftelsen Næstrand f Slidre Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1841 8 Harald Olsen Ranum 21 aar x   at lære Garverprofesionen hos garver Forset i store Vognmands-gaden h i Store Vognmandsg Nordre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1841 12 Andreas Eriksen Berg 21 aar x   i hjulmagerøære hos hjulmager Gunder Andersen ndersen paa Hammersborg Søndre Ourdahl Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1841 28 Anne Pedersd    56 aar   x som Gangkone paa Rigshospitalet paa Rigshospitalett Wang, Hedm – f. Vang Valdres      
Lekkje vor Frelsers k 1841 69 Ole Endresen   25 aar x   at søge Tjeneste hos kbmd Sigvard Pettersen t Pettersen Wang i Valdersers Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1842 35 Nils Johannesen Moen 17 aar x   Tjener i snedker Fredriks gaard Strandgaden gaard Strandgaden Valders        
Lekkje vor Frelsers k 1842 36 John Johannesen Moen 19 aar x   Tjener hos Dybwad juniorr Valders     Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1843 81 Erik Reiersen Tilden 24 aar x   Hjulmagersvend hos hjulmager Gunder Andersen nder Andersen Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1843 83 Mikkel Engebretsen Ranum 22 aar x   Frimsvend hor frimester Dybinging Nordre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1843 116 Erik Gulliksen Kaata 22 aar x   Skrædderdræng hos skrædd. Johannesen i øvre Slotsgaden nnesen i Øvre Slotsgad fød i Valders   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1845 104 Ole Reiersen Tildem 20 aar x   i Skomagerlære hos skomaker Søebergeberg Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1846 43 Olea Eriksdatter   26 aar   x for at Tjene hos hjulmager Andersen i Møller-gaden dersen i Møllergaten Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1847 24 Johan Johannesen Moen 25 aar x   for at Tjene hos kjøbmand Didriksen i Lakke-gaden driksen i Lakkegaden Ager f Valders   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1849 17 Ragnhild Gulbrandsdatter   23 aar   x for at Tjene hos kjøbmand Skappel i Brogaden appel i Brogaden Slidre   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1849 33 Christopher Iversen   19 aar x   i Skomagerlære hos Skomager Hammermmer Søndre Ourdal   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1849 94 Knud Olsen   23 aar x   for at Tjene hos Foged Gjærdrumrum Slidre   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1850 8 Elling Eriksen Berg 23 aar x   i Snedkerlære hos Snedker Olsen i Vaterland n i Vaterland Søndre Ourdal Lekkje Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1851 25 Nils Knudsen   27 aar x   for at tage Arbeide i Aslakens gaard i Ruseløkbakken Ruseløkbakken .. linie Ner,Rom f. N Ourdal Lekkje Giftarmål 1865
Lekkje vor Frelsers k 1851 28 Nils Olsen Ulnes 40 aar x   i Bogbinderlære i muurmester Christophersens gaard i Grubbegaden Nordre Ourdal Lekkje Giftarmål 1865
Lekkje vor Frelsers k 1852 60 Ole Andersen   21 aar x   for at søge arbeide hos høker Helle paa Hammersborg aa Hamersborg Nordre Ourdal   Giftarmål 1865
Lekkje vor Frelsers k 1853 166 Gunbjør Halstensdtr   28 aar   x for at Tjene hos Mal?? ?? Smalgangenlgangen Søndre Ourdal Lekkje    
Lekkje vor Frelsers k 1855 53 Ingrid *** Thoresdat   23 aar   x at Tjene hos høker Christophersenphersen Aurdal       
Lekkje vor Frelsers k 1855 332 Randi Olsdatter [Udnæs] 52 aar   x for at sælge Bøger Theatergaden Ourdal      
Lekkje vor Frelsers k 1856 132 Ole Tidemand   20 aar x   for at lære Bogbinderprofesionen hos Ulnæss i Grubbegaden No 9 begaden No 9 Nordre Ourdalenn      
Lekkje vor Frelsers k 1856 175 Olea Olsdatter Helle 28 aar   x for at Tjene I ..lagstrædet Aker f. Slidre      
Lekkje vor Frelsers k 1857 178 Marie Nilsdatter Haavde 21 aar   x Tjene  hos garver Pedersen en Gausdal f Valdersrs   Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1857 340 Jørgen Thoresen   25 aar x   for at Tjene hos Chr Schau Aurdal   Giftarmål 1865
Lekkje vor Frelsers k 1858 117 Halvor [Iversen] Wang 73 ½ aar x   afskediiget Toldbetjent No 23  ..gaden Fredrikstad f Valdersng i Valders Lekkje Giftarmål  
Lekkje vor Frelsers k 1875 7 Tonetta Kristophersdr Ulbergslien F (18)56   x Tjenestepige Tomtegt S Aurdal     EMI?
Lekkje Gamle Aker 1861 20 Niels Knudsen   38 aar x   Arbeider hos H Grinie Grünerløkken Nordre Ourdal Lekkje Giftarmål 1865