Valdrisar innflytta til granneområde 1814-19xx

med referanser til utflyttingsattester frå kyrkjebøker i Årdal, Lærdal, Hemesdel, Gol, Nrs, Ådal og Norderhov, Søndre- og Nordre Land.

KB Tiddfesting # Namn Patronym Gardsnamn Alder M K "Handtering" Komen frå omr Lekkje Attester
Land 1814 1 Mickel  Evensen Fladlødegaarden   x   Daglejer Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 1815 1 Gudbjør Arnesdatter Rudje 21   x Tjenestepige Slidre   Lekkje  
Land 1815 2 Ole  Larsen     x   Husmandsfolk Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   3 Ingebor Christopherdatter       x Husmandsfolk Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   6 Marte Christiansd Byfyglien     x Tjensetepige Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   10 Christopher Tommesen Langedrag   x   til Ommelstadsæteren Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land 1816 2 Christopher Anders: Stuegaatd 27 x   Gaardbe Jensvold Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land   3 Anne Gulbrandsd: Steensætereie 29   x Tjenestepige i Munkelien Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land   6 Marit Olsd: LundeE: 36   x Tjenestepige i Nørstelien Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   7 Guttorm Nielsen Kleven 25 x   Tjenstrekarl i Houglien Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 1817 3 Marit Torgersd:   31   x Tjenestepige paa Tomle Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   4 Kirstine Knudsd:   26   x Tjenestepige paa Lie Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   9 Anne Olsd:   29   x Tjenestepige Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land 1818 1 Xtopher Halvorsen Klevgaard 29 x   Inderst Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 1819 10 Mads Olsen Rudeje 43 x   Husfolk under Tomlevoldene Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   10 Ingri  Andersdt   36   x   Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   10 Ole  Mads:   11 1/2 x     Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   11 Thore Eriks. Klomestad   x   Tjenestedreng paa Berg Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   12 Guri Østensdt: Hovde 25   x Tjenestepige Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 1820 1 Sigri Johansdt: Madslangrud 25   x Tjenestepige Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   3 Knud Anders: Lunde 50 x   Husfolk Nørstelie Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   4 Anne  Olsd:   48   x   Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   5 Ole  Knudsen   19 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 12/7-1805, konf 14/7-1816
Land   6 Anders Knudsen   16 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 25/3-1804
Land   7 Gulbrand (Knuds)   2 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 1/2-1818
Land   8 Ingeborg (Knudsd)   13   x   Søndre Ourdahl E Lekkje f 30/3-1807
Land   9 Berith (Knudsd)   10   x   Søndre Ourdahl E Lekkje f 31/10-1810
Land   10 Anne (Knudsd)       x   Søndre Ourdahl E Lekkje f 20/9-1813
Land   11 Anne Andersdt FrigstadEje     x Tjeneste.. Paa Viger Slidre VS Lekkje  
Land   12 Kari Halvorsdt Rudlangej 23   x Tjenestepige i Jøranlien Nordre Ourdahl NA Lekkje  
Land   14 Halvor Hansen Fladødegaarden 50 x   Pladsfolk under søndre Houglien Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   14 Berit  Nielsdt   50   x   Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   15 Anne Halvorsdt   17   x   Søndre Ourdahl E Lekkje dp 11/10-1801
Land   16 Hans Halvors   16 x     Søndre Ourdahl E Lekkje dp 14/10-1804
Land   17 Ole  Halvors   13 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 17/6-1807
Land   18 Nils Halvors   8 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 20/7-1812
Land   19 Gjertrud Olsdt   28   x   Søndre Ourdahl E Lekkje dp 1/9-1792, conf 13/9-1807
Land   22 Johannes Nielsen Higdemsejer   x     Nordre Ourdahl E Lekkje  
Land 1821 2 Siri Andersdt Aaslien 15   x Tjenestepige Søndre Ourdahl SA Lekkje dp 2/3-1806
Land   4 Helge Knuds Solbrække   x   Tjenestedreng paa Rud Nordre Ourdahl E Lekkje  
Land   5 Marit  Pedersd Hambre     x Tjenestepige paa Broner Slidre VS Lekkje  
Land   6 Anne Tollevsd Tvet     x Tjenestepige Nordre Ourdahl NA Lekkje  
Land   8 Berit  Hovelsd ØihuusEie 50   x Tjenestepige Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land   11 Guri Xstiansd Viigeie     x Thenestepige paa Hougnær i Torpen Slidre VS Lekkje  
Land   13 Barbro Halstensdr Ranum 28   x gift med Hans hansen Finden eller Engeset i Torpen Nordre Ourdahl NA Lekkje dp 27/12-1793
Land   16 Gunhild Knudsdr Madslangrudeie 22   x Tjenestepige Søndre Ourdahl E Lekkje dp 14/4-1799, conf 29/6-1817
Land   20 Ingeborg Andersdatter Kammen     x Tjensetepige paa Gjevle Nordre Ourdahl NA Lekkje  
Land 1822 1 Marit Olsd: Langedal 34   x Tjenestepige paa Mælum Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   2 Marit Eriksd Morstad     x Tjenestepige Slidre ØS Lekkje  
Land   3 Maren Jørgensd   67   x Inderst paa Narums Nordre Ourdahl NA Lekkje født i Land
Land   4 og 10 Jørgen Niels   15 x   som sin Moder' Nordre Ourdahl NA Lekkje conf 15/7-1821
Land   5 Anne Olsd Skaraneie 19   x Tjenestepige paa Næss Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land   6 Sigri Olsd Skaraneie 16   x Tjenestepige paa Næss Søndre Ourdahl SA Lekkje dp 1/2-1806
Land   7 Marit Olsd Lundeeje 24   x Tjenestepige Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   9 Marit Andersdat  Sckjærsteen 19   x Tjenestepige Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land 1823 2 Gulbrand Nielsen Storødegaarden 41 x   Husmand p Øystad Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land   3 Maren Arnnesdat Brager 30   x Tjenes. Berg Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land   6 Magrete Andersd: Glademseje     x Tjenestegjørende Nordre Ourdahl NA Lekkje  
Land   10 Kari  Gudmundsdat Ødegaarden eller Garvig     x Tjenestegjørende paa Sedahl Nordre Ourdahl NA Lekkje  
Land   11 Barbro Olsdatter Ringestad     x Tjenestegjørende paa Kielberget Slidre VS Lekkje  
Land 1824 1 Guri Knudsdat LundeEje 23   x Tjenestepige Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land   5 Guri Jonsdat: Quin     x Tjenestepige Slidre VS Lekkje att 4/10-1823
Land   6 Joran Jacobsdat Gikstad     x Tjenestepige Nordre Ourdahl NA Lekkje att 24/2-1824
Land   7 Anne Johansdat PiltingsrudEie 30   x Tjenestepige Søndre Ourdahl SA Lekkje att 6/4-1824
Land   13 Ingeborg Nielsdt Strømen 39   x Tjenestegjørende Søndre Ourdahl SA Lekkje att 3/8-1824, enke
Land 1825 6 Kari Tollevsd: Bjerke 16   x   Nordre Ourdahl NA Lekkje f 22/8-1809, att 24/9-1824
Land   9 Marit Olsdat: Baggerud     x Tjenestepige Slidre   Lekkje att 24/4-1825
Land   10 Erik  Olsen LangedalsEje 21 x   … paa Rognholdt Ourdahl E Lekkje att 1/7-1824
Land   10 Marit Olsdatter LangedalsEje 18   x   Ourdahl E Lekkje att 1/7-1824
Land   27 Astrid Olsdat: Hauge..     x Tjenestepige Søndre Ourdahl   Lekkje att 24/10-1825
Land   28 Anne Olsd Lunde 15   x Tjenestep p Broner Nordre Ourdahl   Lekkje dp 17/9-1810
Land   30 Østen Østens:   26 x   Huusfolk under Gjerdalen Søndre Ourdahl   Lekkje att 25/10-1825
Land   31 Ingri  Knudsdt   25   x   Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land   32 Aase Østensdat:   4   x   Søndre Ourdahl   Lekkje f 28/11-1821
Land 1826 3 Else Arnesd: Rudie     x tiener paa Ankaltrud Slidre ØS Lekkje att 28/3-1826
Land   5 Ingeborg Nielsdt Fodnæs 31   x tiene paa Homb Nordre Ourdahl NA Lekkje att 12/6-1826
Land   6 Marit Gulbrandsdat: Raabølle     x tiene paa Kolterud Slidre ØS Lekkje att 1/2-1826
Land   7 Anders  Ols: BangsEje 28 x   Arbejdskarl Søndre Ourdahl SA Lekkje att 17/5-1826
Land   8 Anne Hovelsdat       x Tjener paa Engen Slidre   Lekkje  
Land   10 Beret Jensd: Bergsbakken 37   x Tjener paa Øistad Nordre Ourdahl E Lekkje att 31/7-1826
Land   11 Arne Thorsen LangedalsEje   x   Husf: under Nørstelien Søndre Ourdahl E Lekkje att 11/9-1826
Land   12 Siri Halvorsdatter       x Husf: under Nørstelien Søndre Ourdahl E Lekkje att 11/9-1826
Land   13 Tollev Arnesen     x   Husf: under Nørstelien Søndre Ourdahl E Lekkje f 10/9-1820
Land   14 Halvor Arnesen     x   Husf: under Nørstelien Søndre Ourdahl E Lekkje f 12/1-1822
Land   15 Jørand Arnesen       x Husf: under Nørstelien Søndre Ourdahl E Lekkje f 6/11-1823
Land 1827 1 Marit Johansd Klatstølen 32   x Gift til Sckjørlien Nordre Ourdahl E Lekkje att 6/11-18265
Land   5 Beret Olsd   27   x Tjener paa Aamodt Søndre Ourdahl   Lekkje att 25/11-1826
Land   6 Ole  Ols Melbye   x   Tjener paa Kind Slidre ØS Lekkje att 10/1-1827
Land   7 Jacob Nielsen LiesEje 34 x   Tjener i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje att 12/3-1827
Land   8 Gulbr: Ols LundeEje 26 x   Tjener paa Gjevle Søndre Ourdahl E Lekkje att 7/10-1826
Land   9 Juul Ols Soelberg 22 x   Tjener paa Berg Søndre Ourdahl E Lekkje att 4/4-1827
Land   10 Marit Engebretsd Tvet     x Thener paa Hougnær i Torpen Vang i Vald V  Lekkje att 26/1-1827
Land   13 Ingeborg Jensd: Brager     x gift med Lars Gulbrs Tonvold Søndre Ourdahl SA Lekkje att 12/1-1827
Land   14 Ole  Endres Tuf   x   Gaardbr paa Ulshus Slidre VS Lekkje att 20/4-1827
Land   15 Guri Olsd       x     VS Lekkje  
Land   16 Marit Olsdat             VS Lekkje  
Land   17 Gunild Olsdat             VS Lekkje  
Land   18 Barbro Olsdat             VS Lekkje  
Land   19 Endre Eriks     x   Fødraadsfolk paa Ulshuus Slidre VS Lekkje  
Land   20 Marit Olsdat:       x Fødraadsfolk paa Ulshuus Slidre VS Lekkje  
Land   27 Kari Tollevsd Nordtorpseje     x Tjener Tomlevolden Slidre ØS Lekkje att 18/8/1827
Land   28 Barbro Johansd ØdegaardsE 20   x Tjenestepige Nordre Ourdahl   Lekkje att 7/6/1827
Land   29 Tollev Niels Granei 38 x   gift p Broner Søndre Ourdahl E Lekkje att 1/10-1827
Land   30 Anne  Endresdat: HilmensE: 22   x Tjenestepige Nordre Ourdahl NA Lekkje att 11/6-1827
Land 1828 2 Gjertrud Tollevsd       x Tjeneste paa Øistad i Torp: Slidre   Lekkje att 20/10-1827
Land   4 Kistine  Xtiansd Haa..Eje 26   x Tjeneste..til S… Søndre Ourdahl   Lekkje att 21/12-1827
Land   5 Marit Nielsdate: BergsEje 23   x gift til HaugelieEje Søndre Ourdahl E Lekkje att 23/7/1828
Land   6 Dorte Knudsd BratterudEje 46   x Tjener paa NørstebøeEje Søndre Ourdahl SA Lekkje att 5/1-1828
Land   12 Ole  Niels: Byfuglien   x   Tjenestedreng i Fossum… Søndre Ourdahl E Lekkje att 26/1-1825 & 26/1-1828
Land 1829 1 Barbro Finkelsdatter Stæi     x Tjeneste paa Harstad Slidre VS Lekkje att 1/5-1828
Land   2 Gunnild Larsdt Klevgaard     x gift til KapperudE Søndre Ourdahl E Lekkje att 18/5-1829
Land   18,2 Berit Iversdt: Hagestrand     x Tjenestepige paa Rødnæs Wang i Wald V Lekkje att 16/10-1829
Land   19 Marte  Olsd LundeEier 33   x Tjenestepige Søndre Ourdahl E Lekkje att 6/7-1829
Land   21 Berit Olsdatter FieldsEjet 31   x Tjenestepige Søndre Ourdahl E Lekkje att 18/10-1829
Land 1830 2 Gunild  Larsdt Klevgaard     x gift med Bottel Olsen Kapperud Søndre Ourdahl E Lekkje att 18/5-1830
Land   5 Siri Pedersd Rudje     x Tjeneste for Niels Hougnær Slidre ØS Lekkje att 11/10-1829
Land   7 Tora (enke) Arnesd   62   x Tjeneste… Søndre Ourdahl   Lekkje att 21/5-1830
Land   8 Tosten Olsen Sørum 16 x   Tjeneste paa Houg i Fluberg Søndre Ourdahl SA Lekkje att 9/6-1830
Land   12 Johannes Madsen Soelberg 26 x   Garmnd Nordre Ourdahl E Lekkje att 17/9-1830
Land 12/6-1831 7 Dorthe Andersd       x har taget tjeneste Wang i Walders V Lekkje att 4/6-1829
Land 5/7-1831 8 Berthe Michelsd       x har taget tjeneste -Lie i Hogner Søndre Ourdahl   Lekkje att 19/6-1831
Land 9/7-1832 8 Tore Thomasd   14   x taget tjeneste paa FindenEie Søndre Ourdahl   Lekkje att sognepr Petersen
Land 10/10-1832 12 Berit Nielsd Helle 16   x tager tjeneste paa Ruud Wang i Valders V Lekkje att fra præsten Christie
Land 11/10-1832 14 Tosten Tostensen   25 x   Arbejdskarl Wang i Valders   Lekkje att Schydz dat 26/11-1831
Land 8/2-1833 3 Helene Andersd (Rullang)     x Tjener paa Fald Nordre Ourdahl NA Lekkje att af Steenbuch
Land 20/10-1833 16 Marit Knudsd Kjørli     x taget tjeneste (Broner) Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch
Land 9/11-1833 18 Erland Nielsen Kringelien 42 x   som Gaardbrugere i Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje att spr Petersen
Land 9/11-1833 18 Dorthe Knudsd   25   x som Gaardbrugere i Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje att spr Petersen
Land 16/3-1834 1 Erich Syversen HovdeEie       paa BronerEie Søndre Ourdahl E Lekkje att 21/2-1834 af pastpr Petersen
Land 16/3-1834 2 Siri Hansdatter         paa BronerEie Søndre Ourdahl E Lekkje att 21/2-1834 af pastpr Petersen
Land 2/4-1834 3 Ole  Bjørnsen DøvreEie       NørstebøenEie Nordre Ourdahl NA Lekkje att 23/3-1834 af pastor Steenbuch
Land 2/4-1834 4 Marte Olsdt         NørstebøenEie Nordre Ourdahl NA Lekkje att 23/3-1834 af pastor Steenbuch
Land 7/5-1834 5 Astrid Andersdat: Schersteen       gift med Gulborg Gulbrds: ThomleEie Søndre Ourdahl SA Lekkje att 15/4-1834 af pastor Petersen
Land 12/10-1834 9 Hans Andersen Hestekind 52 x   (Frøslie Eie) Søndre Ourdahl E Lekkje att 28/8-1834 af pastor Petersen
Land 12/10-1834 10 Guri Andersdatter (Hestekind) 35   x (Frøslie Eie) Søndre Ourdahl E Lekkje att 28/8-1834 af pastor Petersen
Land 12/10-1834 11 Andreas Hansen (Hestekind) 8 x   (Frøslie Eie) Søndre Ourdahl E Lekkje att 28/8-1834 af pastor Petersen
Land 12/10-1834 12 Anne Hansdtr (Hestekind) 5   x (Frøslie Eie) Søndre Ourdahl E Lekkje att 28/8-1834 af pastor Petersen
Land 11/10-1835 6 Gulbrand Olsen Studlien 43 x   Bruger Gaarden Stuve Søndre Ourdahl E Lekkje stt 11/7-1835 af pst Petersen
Land 11/10-1835 7 Ane Marie     14   x   Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 11/10-1835 10 Ole  Olsen HouglieEie   x   Arbeidsfolk (i Torpen) Søndre Ourdahl   Lekkje att 3/7-1834 af Steenbuch
Land 11/10-1835 11 Ingeborg Olsdt:       x   Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land 11/10-1835 12 Anne Olsdt:   12   x   Søndre Ourdahl   Lekkje dp 31/3-1823
Land 11/10-1835 13 Ole  Olsen   8 x     Søndre Ourdahl   Lekkje dp 11/11-1827
Land 14/10-1836 10 Inger M Haraldsdt   14   x DyveEie Søndre Ourdahl   Lekkje f 14/7-1822, att Petersen 20/9-1836
Land 14/10-1836 12 Ragnhild Eriksdat   16   x Nørstelien Nordre Ourdahl   Lekkje dp 25/12-1820, att Helt af 2/11-1825
Land 16/5-1837 2 Dorte Eriksdatter   84   x Gjerdalen, enke - for Føderaad  Søndre Ourdahl E Lekkje att 28/2-1837 Petersen
Land 20/7-1837 20 Gulbr. Gulbrs Fjeld 37 x   Tjenestedreng KlemoeEie Søndre Ourdahl E Lekkje att 20/1-1837 Petersen
Land 17/9-1837 16 Xtian Madsen Solberg 28 x   Inderst, Jensvold Søndre Ourdahl E Lekkje att 8/9-1837 Østvold
Land 13/11-1837 22 Berte Nilsdatter Nordstrand 43   x gift med Hans Olsen Frøslie Nordre Ourdahl NA Lekkje att 11/4-1837 Steenbuch
Land 13/11-1837 23 Nils Hansen   12 x   (søn Nordre Ourdahl NA Lekkje f 6/12-1825, att 11/4-1837 Steenbuch
Land 13/11-1837 24 Anne Hansdtr   8   x (datter) Nordre Ourdahl NA Lekkje f 7/2-1829, att 11/4-1837 Steenbuch
Land 19/9-1838 6 Anne Knudsdtr Fossum 15   x at tjene paa Vilberg Vang i Valders V Lekkje  
Land 8/12-1838 1 Peder  Knudsen Ulneshagen   x   Gaardbruger paa Thomle Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch 28/3-1838
Land 8/12-1838 2 Randi Knudsdatter       x   Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch 28/3-1839
Land 8/12-1838 3 Ingeborg Knudsdt   27   x   Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch 28/3-1840
Land 8/12-1838 4 Anna Pedersdatter   15   x   Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch 28/3-1841
Land 8/12-1838 5 Siri Pedersdatter   8   x   Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch 28/3-1842
Land 8/12-1838 6 Beret Pedersdatter   5   x   Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch 28/3-1843
Land 8/12-1838 7 Randi Pedersdatter   1   x   Nordre Ourdahl NA Lekkje att Steenbuch 28/3-1844
Land 12/12-1838 8 Ingeborg Olsdatter Strand     x tjener paa Broner Nordre Ourdahl NA Lekkje att 18/10-1838 Steenbuch
Land 7/8-1839 10 Kirsti  Andreasd HigdemsEie 23   x thener paa Houg i Torpen Nordre Ourdahl E Lekkje att 2/11-1838
Land 3/10-1839 12 Marit  Syversdttr Skavelden     x gift med Ole Eriksen Nørstelien Nordre Ourdahl NA Lekkje arr 4/11-1838
Land 26/10-1839 14 Gulbrand Olsen HovdeEiet   x     Søndre Ourdahl E Lekkje att af 18/7-1839
Land 26/10-1839 15 Marit Eriksdatter       x   Søndre Ourdahl E Lekkje att af 18/7-1839
Land 26/10-1839 16 Christopher (Gulbrands)   19 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 11/5-1820
Land 26/10-1839 17 Ole  (Gulbrands)   17 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 20/11-1822
Land 26/10-1839 18 Anders (Gulbrands)   14 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 24/9-1825
Land 26/10-1839 19 Berte (Gulbrands)   11   x   Søndre Ourdahl E Lekkje f 25/5-1828
Land 26/10-1839 20 Gulbrand (Gulbrands)   8 x     Søndre Ourdahl E Lekkje f 6/5-1831
Land 26/10-1839 21 Olia (Gulbrands)   3   x   Søndre Ourdahl E Lekkje f 2/5-1836
Land 26/10-1839 22 Ingebor Ellendsdatter   14   x   Søndre Ourdahl E Lekkje f 14/8-1825
Land 19/6-1840 11 Berit Olsdatter Dahlie 23   x i tjeneste - Rødnæs Slidre ØS Lekkje att 11/5-1840 Harbitz
Land 19/6-1840 12 Helga Gulbrandsd: LesterudEiet     x gift med Hans Halvorsen EsbjugEiet Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/5-1840 Østvold
Land 19/6-1840 13 Gunnild Gulbrandsdatter LundeEiet     x Tjeneste (Lie paa Nordsindet) Søndre Ourdahl E Lekkje att 12/2-1840 Østvold
Land 26/10-1840 22 Knud Olsen     x   Huusfolk (ThingvoldEie) Søndre Ourdahl   Lekkje att 10/2-1840 Østvold
Land 26/10-1840 23 Beret Knudsdatter       x Huusfolk (ThingvoldEie) Søndre Ourdahl   Lekkje att 10/2-1840 Østvold
Land 7/6-1841 4 Jøran Arnesdtr Vold 17   x tjeneste (Granum i Fluberg) Søndre Ourdahl E Lekkje Østvold 4/5-1841
Land 31/10-1841 9 Goro Eriksdt Ormestad 20   x tjeneste paa Næss Slidre VS Lekkje Harbitz 12/4-1841
Land 14/11-1841 12 Anne Gulbrandsdatt Jo.. 20   x Tjener (Hom..) Slidre   Lekkje Harbitz 13/10-1841
Land 16/11-1841 13 Ingeborg  Andersdt Lunde     x Inderst (Fossum) Søndre Ourdahl E Lekkje ..old 14/8-1841
Land 20/2-1842 1 Christopher Knudsen EspelieEiet 28 x   gift til SirirudEiet Søndre Ourdahl E Lekkje Østvold 28/1-1842
Land 1845 25 Anne Knudsdt Midtfjeld     x gift i Land Ourdahl E Lekkje  
Land 1846 4 Olaug Halstensdat Bragereie 39   x til Purkesveen Hedalen SA Lekkje  
Land 5-1845 6 Ole  Eriksen Smedeslethougen 31 x   til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 5-1845 7 Marit Haldorsdtr   42   x til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 5-1845 8 Guri Olsdtr   15   x til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje f 13/5-1831
Land 5-1845 9 Kari Olsdtr   10     til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje f 9/2-1836
Land 5-1845 10 Erik  Ols   8 x   til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje f 9/10-1838
Land 5-1845   Siri Olsd   13   x til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje f 18/11-1833
Land 5-1845 11 Anne Olsd   3 1/2   x til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje f 2/10-1842
Land 5-1845 12 Margrete Olsd   1 1/2   x til Gjerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje f 10/12-1844
Land 17/11-1846 13 Iver Pedersen   24 x   Staum af Kold i Torpen Søndre Ourdahl   Lekkje att af 7/7-1846 fra Østvold
Land 17/11-1846   Anne Arnesd   27   x Staum af Kold i Torpen Søndre Ourdahl   Lekkje att af 7/7-1846 fra Østvold
Land 23/3-1847 2 Andreas Julsen   14 x   for at tjene (BergsE) Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land 3/5-1849 4 Ole  Andersen   30 x   for at .. Med en Skomager Nordre Ourdahl   Lekkje født i Gran, att 5/7-1847
Land 14/3-1850 2 Marte Iversdt: Færdenseiet 34   x giftes med Ole Ols GranumsEiet i Fluberg Slidre VS Lekkje  
Land 2/1-1856 1 Anders Halstens   34 x   Ernærer sig med Arbeide (Raaumrønningen) Søndre Ourdahl   Lekkje att 28/1-1851 Østvold
Land 7/1-1856 2 Randi Eriksdt   30   x At giftes her (Næss) Slidre   Lekkje att 18/5-1854 Winsnæs
Land 16/11-1856 9 Kari Olsdatter Landsenden 46   x gift her (Hofsejer) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 23/7-1855 Østvold
Land 26/11-1856 12 Anne Olsdatter Hammersnæs 19   x tjenestepige her (Rødnæs) Vestre Slidre VS Lekkje att 25/2-1856 Winsnæs
Land 26/11-1857 7 Anne Syversdt    24 x   Tjener paa OdnæsE BrufladthE E Lekkje att 6/11-18257 Østvold
Land 20/3-1859 2 Oline Olsdt Qvale 15   x Tjener her (Anderstuen) Vang i Valders V Lekkje att 20/11-1854 Hansen
Land 18/4-1847 1 Anne K Olsd Findstuen 26   x for med sin Ægte at b.. (ThomlevoldE) Søndre Ourdahl E Lekkje att fra pr Østvold
Land 29/5-1847 2 Inger M Andersdatter   20   x for at tjene (Thomlevolden) Søndre Ourdahl   Lekkje att 26/4-1847 Østvold
Land 31/10-1847 3 Syver Guttormsen Piltingsrud    x   til gaarden Gaarder i Torpen Søndre Ourdahl SA Lekkje att af 1/10-1847 fra præst Østvold
Land 31/10-1847 4 Barbro Holgesdatter       x       Lekkje  
Land 31/10-1847 5 Live Syversdatter       x       Lekkje f 14/1-1833
Land 31/10-1847 6 Anne  Syversdatter       x       Lekkje f 16/9-1835
Land 31/10-1847 7 Barbro Syversdatter       x       Lekkje f 3/2-1838
Land 31/10-1847 8 Peder  Syversen     x         Lekkje f 16/8-1840
Land 31/10-1847 9 Maria Syversdatter       x       Lekkje f 27/3-1843
Land 31/10-1847 10 Berthe Syversdatter       x       Lekkje f 21/10-1845
Land 4/10/1847 12 Gunnild Andersdt Hestekind 14   x at confirmeres Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 1847 (1846) 3 Ole  Olsen Storødegaarden   x   for at thjene Gaarder i Torpen Søndre Ourdahl SA Lekkje f 1818 att 11/12-1846 fra pr Østvold
Land 1848 (1846) 4 Anne Mikkelsd       x       Lekkje f 1821
Land 1849 (1846) 5 Kari Olsd       x       Lekkje f 3/4-1843
Land 1850 (1846) 6 Ole  Olsen     x         Lekkje f 16/6-1844
Land 14/11-1847 5 Ole  Arnesen   45     bruge plassen Lykken under Nørstelien i Torpen Søndre Ourdahl   Lekkje att 18/11-1847 spr Østvold
Land 14/11-1847 6 Anne Arnesd   45   x       Lekkje  
Land 14/11-1847 7 Arne Olsen   9 x         Lekkje f 17/9-1840
Land 14/11-1847 8 Marta Olsd   13   x       Lekkje f 29/5-1836
Land 1849 3 Olia Pedersd HovdeE 27   x at giftes med Ole Bottolfsen Kolbjørnshus Søndre Ourdahl E Lekkje att 29/12-1851 Østvold
Land 1848 1 Harald Olsen Lunde 52 x   at ..sig som Gaarfamilie i Nørstelien i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje att 28/2-1848 Østvold
Land 1848 2 Sigrid Eriksd   47   x at ..sig som Gaarfamilie i Nørstelien i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje att 28/2-1848 Østvold
Land 8/2-1852 3 Marie     13   x at ..sig som Gaarfamilie i Nørstelien i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 10/9-1835
Land 8/2-1852 4 Erik      8 x   at ..sig som Gaarfamilie i Nørstelien i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 6/3-1839
Land 8/2-1852 5 Gjertrud     6   x at ..sig som Gaarfamilie i Nørstelien i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 4/8-1842
Land 8/2-1852 6 Gunnild  Haraldsdt   23   x at ..sig som Gaarfamilie i Nørstelien i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 6/9-1825
Land 8/2-1852 7 Ole  Haraldsdt   21 x   at ..sig som Gaarfamilie i Nørstelien i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 15/7-1827
Land 25/4-1852 8 Hovel Syversen   34 x   Nørstelien i Torpen Søndre Ourdahl   Lekkje att 14/4-1852
Land 25/4-1852 9 Sigrid Ellingsd   37   x Nørstelien i Torpen Søndre Ourdahl   Lekkje att 14/4-1853
Land 25/4-1852 10 Olea Hovelsd   12   x med forældrene (til Nørstelien) Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land 25/4-1852 11 Syver Hovels   9 x   med forældrene (til Nørstelien) Søndre Ourdahl   Lekkje f 28/7-43
Land 23/4-1852 13 Erik  Iversen (Nordaker) 32 x   som huusfolk (Skjørlien) Nordre Ourdahl NA Lekkje att 1/4-1852 Melbye
Land 23/4-1852 14 Gunnild Syversdr   31   x som huusfolk (Skjørlien) Nordre Ourdahl NA Lekkje att 1/4-1852 Melbye
Land 6/5-1852 15 Syver Arnesen Kammen 40 x   At andsætte sig her (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 16/7-1852 Østvold
Land 6/5-1852 16 Sigrid Halstensdt   31   x At andsætte sig her (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 16/7-1852 Østvold
Land 6/5-1852 17 Marit Syversd   14   x At andsætte sig her (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 18/3-1838
Land 6/5-1852 18 Thora Syversd   13   x At andsætte sig her (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 10/11-1839
Land 6/5-1852 19 Anne Syversd   11   x At andsætte sig her (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 31/12-41
Land 6/5-1852 20 Arne  Syvers   8 x   At andsætte sig her (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 18/1-1844
Land 6/5-1852 21 Harald Arnesen (Skarasæter[Aasen]) 57 x   At andsætte sig her som Grdbr (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land 6/5-1852 22 Sigrid Holvelsdr   55   x At andsætte sig her som Grdbr (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land 6/5-1852 23 Hovel Haralds    24 x   At andsætte sig her som Grdbr (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 2/3-1828
Land 6/5-1852 24 Syver Haralds   12 x   At andsætte sig her som Grdbr (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 13/3-1840
Land 6/5-1852 25 Olea  Arnesdr Rust 27   x at giftes med Xtian Bottolfs Skogstad Søndre Ourdahl E Lekkje att 2/6-1852 Østvold
Land 6/5-1853 26 Mikkel Olsen   33 x   til Skogstad i Thorpen Søndre Ourdahl   Lekkje att 2/6-1852 Østvold
Land 4/7-1852 27 Ingeborg Arnesd (Lie i Brufladt Sogn) 22   x at tjene (Kjensjord i Thorpen) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 1/6-1852 Østvold
Land 4/7-1852 28 Christoffer Gunders (Klemetsrud) 41       Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/6-1852 Østvold
Land 4/7-1852 29 Anne Halstens   31       Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/6-1852 Østvold
Land 4/7-1852 30 Berith     8       Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/6-1852 Østvold
Land 4/7-1852 31 Halsten     7       Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/6-1852 Østvold
Land 18/1-1846 32 Guldbrand Madsen Solberg 41 x   at bosætte sig paa gaarden Pikhaugen i Nordsinni sogn Søndre Ourdahl E Lekkje att 21/2-1852 Østvold
Land 18/1-1846 33 Marith Pedersd   31   x at bosætte sig paa gaarden Pikhaugen i Nordsinni sogn Søndre Ourdahl E Lekkje att 21/2-1852 Østvold
Land 18/1-1846 34 Anne Marie     7   x at bosætte sig paa gaarden Pikhaugen i Nordsinni sogn Søndre Ourdahl E Lekkje att 21/2-1852 Østvold
Land 18/1-1846 35 Ingeborg Marthea     5   x at bosætte sig paa gaarden Pikhaugen i Nordsinni sogn Søndre Ourdahl E Lekkje att 21/2-1852 Østvold
Land 19/5-1852 36 Thomas Knudsen Døvreseie 26 x   at .. Skomager..(Løkka under Nørstelien i Torpen) Nordre Ourdahl NA Lekkje att 27/5-1852 sognepr Melbye
Land   37 Johanne Engebretsd Madslangsrudeiet 28   x at giftes med Peder Pedersen (Erstad i Torpen) Søndre Ourdahl E Lekkje att 7/10-1853 Timmermann
Land 28/11-1852 38 Halsten Haraldsen   81 x   .. For sine børn ..(Ruud paa Vestthorpen) Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land 28/11-1852 40 Ragnild Olsdatter   26   x .. For sine børn ..(Ruud paa Vestthorpen) Søndre Ourdahl   Lekkje att 15/11-1852 Østvold
Land 28/11-1852 41 Gul Olsen Grov 41 x   Gaarder i Thorpen Søndre Ourdahl SA Lekkje att 15/11-1852 Østvold
Land 28/11-1852 42 Ingeborg Guttormsdatt   31   x Gaarder i Thorpen Søndre Ourdahl SA Lekkje att 15/11-1852 Østvold
Land 28/11-1852 43 Guttorm     12 x   Gaarder i Thorpen Søndre Ourdahl SA Lekkje att 15/11-1852 Østvold
Land 28/11-1852 44 Ole     7 x   Gaarder i Thorpen Søndre Ourdahl SA Lekkje att 15/11-1852 Østvold
Land 28/11-1852 45 Gunbjør Olsdt   3   x Gaarder i Thorpen Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land 28/11-1852 46 Marit Olsd   27   x   Søndre Ourdahl   Lekkje  
Land 20/3-1853 1 Kjerstine Tidemandsdt LundeE 28   x Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 16/4-1853 2 Gudbrand Olsen Haugsbakken 59 x   paa Gaarden Brænnum i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 16/4-1853 3 Anne Olsdatter   50   x paa Gaarden Brænnum i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 16/4-1853 4 Taran         x paa Gaarden Brænnum i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 20/2-1826
Land 16/4-1853 5 Olia Gudbrd       x paa Gaarden Brænnum i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 25/3-1838 dp 18/4-1838
Land 16/4-1853 6 Marit         x paa Gaarden Brænnum i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 2/11-1840 dp 8/11-1840
Land 16/4-1853 7 Gudbrd       x   paa Gaarden Brænnum i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 2/12-1843 dp 1/1-1844
Land 16/4-1853 8 Anne         x paa Gaarden Brænnum i Torpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 26/6-1847 dp 15/7-1847
Land 26/6-1853 9 Berte Andersdatter (Hovi) 29   x .. Med Christian Niels: Gjellum Slidre   Lekkje att af 2/6-1853 Heyerdahl
Land 1849 3 Thora Andersd Eidsbakken 26   x at tjene .. (Nørstelien) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/10-1854 Østvold
Land 29/10-1854 5 Ole Andresen   30 x   GaarderE Søndre Ourdahl   Lekkje att 3/9-1853 Timmermann
Land 29/10-1854 6 Barbro Olsd   34   x GaarderE Søndre Ourdahl   Lekkje att 3/9-1853 Timmermann
Land 29/10-1854 7 Ingeborg Mikkelsdt Bang 25   x ThomleE Søndre Ourdahl SA Lekkje  
Land 5/12-1854 9 Maria  Evensdt DalsE 27   x   Nordre Ourdahl NA Lekkje att 25/8-1854 Melbye
Land 7/12-1854 10 Marit Eriksdt Ormestad 24   x   Vestre Slidre VS Lekkje att 19/6-1854 Vinsnæs
Land 28/1-1855 1 Anders Arnesen Espelien 28 x   SkjørlieE Søndre Ourdahl E Lekkje att 23/1-1855 Østvold
Land 24/2-1855 2 Andreas  Knuds   34 x   SkaalmeE Søndre Ourdahl   Lekkje att 12/3-1854 Østvold
Land 25/2-1855 3 Knud Oles Espesæt 39 x   Jerdalen Søndre Ourdahl E Lekkje att 24/11-1854 Østvold
Land 16/5-1855 6 Kristine Tollefsdt   23   x gift Lillefossum Søndre Ourdahl   Lekkje att 22/3-1855
Land 9/9-1855 7 Syver Arnesen     x   Grinvolden Søndre Ourdahl   Lekkje att 27/3-1849
Land 9/9-1855 8 Katrine Hansd       x Grinvolden Søndre Ourdahl   Lekkje att 27/3-1850
Land 9/9-1855 9 Anne M  Syversdt   20   x Grinvolden Søndre Ourdahl   Lekkje f 13/4-1835, att 27/3-1851
Land 9/9-1855 10 Inger Marie Syversdt   16   x Grinvolden Søndre Ourdahl   Lekkje f 25/4-1839, att 27/3-1852
Land 4/3-1856 1 Halvor Olsen   28 x   gift i Røbergsæter Søndre Ourdahl   Lekkje att 26/3-1856
Land 23/6-1856 5 Torgrim Halvors   47 x   Gaardsæter i Torpen Søndre Ourdahl   Lekkje att 17/9-1855
Land 23/6-1856 6 Kari Gulbrandsdt   21   x Gaardsæter i Torpen Søndre Ourdahl   Lekkje att 17/9-1856
Land 28/10-1856 7 Mikkel Olsen Dalen 26 x   i tjeneste ..(Thorpen) Søndre Ourdahl   Lekkje att 29/8-1856
Land 31/1-1857 1 Sigrid Gulliksdtr Kaata 33   x for at giftes her (Nøsadeejet Westre Slidre VS Lekkje att 8/12-1854
Land 25/2-1857 2 Ole  Olsen Olmhus 34 x   Bosættes her (Bondelid) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/2-1857
Land 25/2-1857 3 Inger Maria Nielsdtr         Bosættes her (Bondelid) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 14/2-1857
Land 25/2-1857 4 Ole           Bosættes her (Bondelid) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 20/6-1853, att 14/2-1857
Land 25/2-1857 5 Niels           Bosættes her (Bondelid) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 18/4-1855, att 14/2-1857
Land 25/2-1857 6 Anna Karine           Bosættes her (Bondelid) Søndre Ourdahl SA Lekkje f 28/12-1851, att 14/2-1857
Land 15/6-1857 8 Ole Olsen Olmhuseje 26 x   Gift og bosat her (Walhovd) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 20/5-1857
Land 3/1858 2 Tarand Halvorsd HougsEiet 32   x at giftes.. (RognholtEjet i Thorpen) Søndre Ourdahl E Lekkje att 17/5-1858
Land 2/1858 3 Nils Halstensen Brateng/Madslangrud 32 x   Kjensjord i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje att 25/8-1858
Land 2/1858 4 Olaus Nielsen         Kjensjord i Thorpen Søndre Ourdahl E Lekkje f 27/2-1852 dp 12/4-1852, att 25/8-1859
Land 5/5-1858 5 Ole Ingebretsen   38 x   Bor i Torpen eller Østsinnien paa Ensberg Søndre Ourdahl E Lekkje att af 16/11-1857 Østvold
Land 5/5-1858 6 Johanne Evensdt   36   x Bor i Torpen eller Østsinnien paa Ensberg Søndre Ourdahl E Lekkje  
Land 5/5-1858 7 Elling           Bor i Torpen eller Østsinnien paa Ensberg Søndre Ourdahl E Lekkje f 10/1-1848
Land 5/5-1858 8 Edvard           Bor i Torpen eller Østsinnien paa Ensberg Søndre Ourdahl E Lekkje f 3/6-1849
Land 5/5-1858 9 Johannes           Bor i Torpen eller Østsinnien paa Ensberg Søndre Ourdahl E Lekkje f 13/2-1851
Land 5/5-1858 10 Inger           Bor i Torpen eller Østsinnien paa Ensberg Søndre Ourdahl E Lekkje f 11/6-1853
Land 5/5-1858 11 Syver           Bor i Torpen eller Østsinnien paa Ensberg Søndre Ourdahl E Lekkje f 11/6-1855
Land 5/5-1858 12 Tore Arnesen Storødegaarden 29 x     Søndre Ourdahl SA Lekkje att 28/12-1857 Østvold
Land 1/4-1859 1 Berte Eriksd (Berg)     x for at tjene (Kold) Søndre Ourdahl E Lekkje att 16/7-1859 Heyerdal
Land 1/7-1859 2 Ingeborg Olsdt (FønhusE)     x for at tjene (Finden) Søndre Ourdahl SA Lekkje att 28/7-1859 Heyerdal
N Land 7/1-1860 1 Ole  Olsen Thronhus 2/12-1826 x   Midtbøen Søndre Ourdahl SA Lekkje sognepræst Heyerdall
N Land 7/1-1860 2 Kari Olsdt Erstad 27/1-1828   x Midtbøen Søndre Ourdahl SA Lekkje sognepræst Heyerdall
N Land 14/10-1860 4 Ole Pedersen Goplen 1/4-1791 x   Tønderum Søndre Ourdahl   Lekkje att 16/10-1860 Sognepræst Heyerdal
N Land 14/10-1860 5 Kari Larsdatter   29/9-1892   x Tønderum Søndre Ourdahl   Lekkje att 16/10-1860 Sognepræst Heyerdal
N Land 14/10-1860 6 Johannes O Grøndal 25/12-1818 x   Tønderum Søndre Ourdahl   Lekkje att 10/10-1860 Sognepræst Heyerdal
N Land 14/10-1860 47 Berte M Knudsd       x Tønderum Søndre Ourdahl   Lekkje att 10/10-1860 Sognepræst Heyerdal
N Land 1861 1 Arne Syversen Urberg 7/2-1823 x   Skiager Søndre Ourdahl   Lekkje att 5/11-1861
S Land 1863 2 Sigrid Syversdt (Bjørgumeie) 25   x gift med Hans Jensen HofsE Nordre Aurdal   Lekkje att 20/4-1863 Melby
S Land 1864 1 Marit Eriksdt (Rye) 29   x gift med Hans Kristiansen HofsE Nordre Aurdal NA Lekkje att 4/6-1863 Melby
Nes,Hall. 1820 1 Rejer Knudsen     x   fra Gaarden Fodnæs i Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1821 2 Guri Tostensdatter       x   Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1822 3 Knud Rejersen     x     Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1823 4 Guri Rejersd       x   Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1824 5 Tosten Rejersen     x     Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1825 6 Engebreth Rejersen     x   ukonfirmeret Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1826 7 Gunille Rejersdatter       x ukonfirmeret Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1827 8 Brynil Knudsdatter       x   Nordre Ourdal NA Lekkje att sognepræst Helt af 19. Marts
Nes,Hall. 1821 8 Ingeborg Helgesd Espedok     x Tjenestepige Slidre   Lekkje  
Nes,Hall. 1856 1 Knud Eriksen Hoff 33 x   Hmdfolk Sølvsmed - til Grøsland Søndre Ourdahl SA Lekkje att fra Sognepr Østvold af 13/8-1857
Nes,Hall. 1859 11 Jørand Andersdat (Skinderudbraaten) 26   x gift med Ole Larsen - Klype i Næs prgj. Søndre Aurdal SA Lekkje att 13/7-1859 Heyerdahl
Nes,Hall. 5/2-1860 3 Ole Østensen (Landsendhaugen) 15/5-1843 x   med forældrene Østen Olsen Landsendhaugen og Tharan Thorsdtr Søndre Aurdal SA Lekkje att fra Heyerdal 5/2-1860
Nes,Hall. 7/1861 1 Osten Olsen         til pladsen Hagadalsmoen Søndre Aurdal SA Lekkje att 11/7-1861
Nes,Hall. 7/1862   Tharand ThorsdT           Søndre Aurdal SA Lekkje att 11/7-1862
Nes,Hall. 7/1863   Olea     26/8-1846       Søndre Aurdal SA Lekkje att 11/7-1863
Nes,Hall. 7/1864   Inger Thorine     6/2-1850   x   Søndre Aurdal SA Lekkje att 11/7-1864
Nes,Hall. 7/1865   Siri     4/6-1853   x   Søndre Aurdal SA Lekkje att 11/7-1865
Nes,Hall. 7/1866   Gjertrud     20/5-1856   x   Søndre Aurdal SA Lekkje att 11/7-1866
Nes,Hall. 7/1867   Tharand     27/11-1839   x Confirmeret i Flaa Søndre Aurdal SA Lekkje att 11/7-1867
Nes,Hall. 3/1862 6 Ole Haraldsen (Bakkebraaten)   x     Søndre Aurdal SA Lekkje att 19/5-1862 Heyerdal
Nes,Hall. 3/1862 7 Ingrid Olsdatter       x   Søndre Aurdal SA Lekkje att 19/5-1862 Heyerdal
Nes,Hall. 3/1862 8 Levor Ols   9/11-1845 x   uconfirmeret Søndre Aurdal SA Lekkje att 19/5-1862 Heyerdal
Nes,Hall. 9/7-1863 2 Kari Mattiasdat (Vold) 8/4-1836   x at giftes med Peder H Peermoen i Næs Søndre Aurdal SA Lekkje attr 9/7-1863 Heyerdahl
Nes,Hall. 2/12-1863 3 Berit  Olsdatter Granhullet 3/6-1830   x ds gift med Enkmd Gunvald Olsen Hildeeie i Flaa Søndre Aurdal SA Lekkje att 2/12-1863 Heyerdahl
Gol & Hemsedal 18/9-1847 10 Amund Guulsen   27 x   Giftermaal - til Berg   SA Lekkje att Syversen
Gol & Hemsedal 21/11-1848 4 Haldor Andersen   31 x   Giftermaal - til Bakken Nordre Aurdal NA Lekkje att Melby
Gol & Hemsedal 18/3-1872 1 Ole Thoresen Simble 47 x   Kjøbt Eiendom Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 2 Anne Knudsd   41   x   Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 3 Kari     18   x   Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 4 Thore     17 x     Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 5 Knud     15 x     Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 6 Ole     13 x     Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 7 Peder      12 x     Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 8 Ole     7 x     Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 9 Siri     5   x   Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol & Hemsedal 18/3-1872 10 Kirsti      2   x   Nordre Aurdal NA Lekkje  
Gol 1884 1 Kari Iversd  Grevsrud f Finsæthagen 17/1-1859   x for at indtræde i ægteskab Vestre Slidre VS Lekkje att 12/9-1884 D Arup
Gol 1884 2 Ole Nielsen Grevsrud f Heslaplass 14/4-1857 x   for at tage arbeid Vestre Slidre VS Lekkje att 9/5-1884 D Arup
Gol 1885 1 Engebret Andersen  Kvale (f Fauske) 12/8-1866 x   for at tjene Vestre Slidre VS Lekkje att 24/6-1886
Gol 1888 2 Ragnild Nilsd  Hilmen  13/2-1869   x for at indtræde i ægteskab N Aurdal NA Lekkje att 20/1-1888 Wisløff
Gol 1886 5 Nils Andersen Kvale   4/2-1830 x   til Heslamoen V Slidre VS Lekkje att 18/11-1891 Holst
Gol 1886 6 Anne Thoresdatter   4/3-1834   x til Heslamoen V Slidre VS Lekkje att 18/11-1891 Holst
Gol 1900   Kristine Syversdtr   2/2-1875   x ril Eidsgaard (Heslabroen) Søndre Aurdal SA Lekkje att 17/12-1900 Barth
Gol mai 1904 3 Peter Andreas Andreassen (Øinebraaten) 4/6-1876 x   til Bagn Søndre Aurdal SA Lekkje  
Gol mai 1904 4 Karen Mathea Olsdtr   21/5-1882   x til Bagn Søndre Aurdal SA Lekkje  
Gol 23.04.1907 2 Aasta Engebretsdatter Mærket 13/10-1882   x g 7/1-1907 med Hermund Knutsen Rust Nordre Aurdal NA Lekkje att 23/4-1907
Gol 07.05   Ragnhild Kristofersdtr (Rudi) 27/9-1879 x   til Eidsgaard Vang i Valdres VS Lekkje att 30/6-1905
Hemsedal 30.06.1910   Kari Knutsdtr (Kamrud) 1/11-1886   x   N. Aurdal NA Lekkje att 30/6-1911 Chr Wisløff
Ådal 1858 1 Guri Syversd Rudi 21   x for at tjene (øvre Fjærdingen) Søndre Aurdal SA Lekkje att 18/10-1858 Østvold
Ådal 1859 1 Hans Simons Strømseie 26 x   for at bosætte sig (i øvre fjærding) Søndre Aurdal SA Lekkje att 9/3-1859 Heyerdal
Ådal 1859 2 Ole Torgrims Hougsrudeie 24 x   for at bosætte sig (i øvre fjærding) Søndre Aurdal SA Lekkje att 15/6-1859 Heyerdahl
Ådal 1860 1 Jørand Mikkelsd Sørumseie 25   x for at giftes og bosættes (paa gaarden Gravli) Søndre Aurdal SA Lekkje att 3/4-1860 heyerdahl
Ådal 1860 2 Guri Olsd Garli 22   x for at giftes og bosættes (paa gaarden Hæl) Nordre Aurdal NA Lekkje att 4/4-1860 Melby
Ådal 1861 2 Anne Olsd   29   x for at bosætte sig (i Næs sogn) Hedalen SA Lekkje att 9/3-1862 Heyerdahl
Ådal 1863 3 Halsten Gudbrandsen (Nerbyeie) 29 x   for at giftes og bosætte sig (i Næs sogn) S. Aurdal SA Lekkje att 3/2-1863 Heyerdahl
Ådal 1864 1 Anne Olsd Skaane 25   x for at giftes og bosætte sig (i Næs sogn) S. Aurdal SA Lekkje att 14/1-1863 Heyerdakl
Ådal 1864 3 Barbra Halstensd Kobbervig 22   x for at giftes og bosætte sig (i Viger sogn) S. Aurdal SA Lekkje att 14/4-1864 Heyerdahl
Ådal_Viker 1883 1 Ole Gulbrandsen   1866 x   dreng - Simensrud Hedalen SA Lekkje  
Norderhov 28/9-1850 31 Erling Gulbrands   21/2-1832 x   for at gifte sig Søndre Ourdal SA Lekkje att. Østvold
Norderhov 10/3-1851 16 Live Eriksdat   27   x for at gifte sig (Hønefos) Søndre Ourdal SA Lekkje  
Norderhov 10/10-1852 19 Ole Andersen Sæterbrænden 33 x   for at gifte sig (Hønefos) Søndre Ourdal SA Lekkje att. Østvold
Norderhov 4/10-1852 22 Gunild Olsdtr Skarann 22   x til sin mand Søndre Ourdal SA Lekkje att. Østvold
Norderhov 10/2-1853 1 Olin  Andreasdatter   24   x for at giftes (Engereie/Viger Søndre Ourdal SA Lekkje att. Østvold
Norderhov 22/9-1853 24 Marit Eriksdt Aaslie 21/3-1829   x for at gifte sig (Blaxtvedt) Søndre Ourdalen SA Lekkje att Timmermann
Norderhov 1853 30 Else Olsdatter Aspegaard 13/2-1826   x for at tjene Søndre Ourdal SA Lekkje att Timmermann
Norderhov 1/5-1854 27 Anders Olsen   11/5-1829 x   for at gifte sig (Taasengen) Søndre Ourdal SA Lekkje att Østvold
Norderhov 10/5-1854 29 Anne Olsd   12/12-1830   x for at tjene (..yr Ring) Søndre Ourdal SA Lekkje att Østvold
Norderhov 17/7-1855 15 Asle Andersen Storruste 4/12-121 x   for at bruge Gaard Søndre Ourdal SA Lekkje att Timmermann
Norderhov 17/7-1855 16 Olia     6/2-1845   x   Søndre Ourdal SA Lekkje att Timmermann
Norderhov 17/7-1855 17 Marit     3/2-1847   x   Søndre Ourdal SA Lekkje att Timmermann
Norderhov 17/7-1855 18 John     14/6-1850 x     Søndre Ourdal SA Lekkje att Timmermann
Norderhov 17/8-1834   Gulbrand Nilsen Haugerud i Ourdal 17 1/2 x   for at tjene (Grøterud i Wiger) Ourdal   Lekkje att 19/8-1937 Østvold
Norderhov 3/6-1838   Barbro Olsdatter   15   x for at tjene (Gravlimoen) Ourdal   Lekkje att 30/6-1838 Østvold
Norderhov 24/6-1838   Guri Eriksdatter (Omsrud i Ourdal) 18   x for at tjene (Øen i Wiger) Ourdal SA Lekkje att 24/7-1836 Østvold
Norderhov 6/7-1838   Helga Eriksdatter (Aaslie) 20   x for at tjene (Næseie i Wiger) Søndre Ourdal SA Lekkje att Petersen
Norderhov 1835   Guri Olsdatter   17   x for at tjene (Næseie i Wiger) Ourdal   Lekkje att Østvold
Norderhov 1830   Thore Olsd Hedalen 20   x for at tjene (Grøterud) Søndre Ourdal SA Lekkje att Petersen
Norderhov juni 8. 1838   Anders Ellingsen   11/9-1822 x   med sine forældre (Næseie) Søndre Ourdal SA Lekkje  
Norderhov juni 8. 1838   Gulbrand Nilsen   25/3-1821 x   med sine forældre (Grøterud) Ourdal   Lekkje  
Norderhov 28/3-1839   Ingri  Ellendsdatter   45   x for at søge tjeneste Søndre Ourdal SA Lekkje att Østvold 29/3-1839
Norderhov 23/12-1836   Christopher Knudsen (midtre Gjørandbye) 14/5-1816 x   som Skomagerdreng Søndre Ourdal SA Lekkje att Østvold 23/12-1836
Norderhov 1840   Lars Olsen   13/2-1825 x   som Børn med Forældræ (Borgerud) Ourdal   Lekkje att 26/9-1840 Stub
Norderhov 17/5-1841   Mikkel Olsen Berg 6/5-1821 x   for at tjene (Lunder) Ourdal søndre SA Lekkje  
Norderhov 10/5-1842   Kirsti  Olsdatter   17 3/4   x for at tjene 3 Aar siden (Elsrud) S. Ourdal SA Lekkje att 18/5-1842 Østvold
Norderhov 20/7-1842   Inger Olsdatter   18   x for 5 Aar siden for at tjene (Fjøsvigen) S. Ourdal SA Lekkje att 29/7-1840 Østvold
Norderhov 1842   Anne Olsdatter   18 1/2   x med sine forældre som Barn (Somdalseie) S. Ourdal SA Lekkje att 1/7-1842 Østvold
Norderhov 1842   Mari Johnsdatter   15 1/2   x med sine forældre for 15 Aar siden (Land i Aadalen) Søndre Ourdal SA Lekkje att 13/6-1842 Østvold
Norderhov 21/5-1843   Ingeborg Eriksdatter Berg 28   x udflyttet for at tjene (Elsrud i Wiger) Søndre Ourdal SA Lekkje att 31/5-1843 Østvold
Norderhov 10/7-1843   Anders Olsen Olsbraaten 31 x   for at tjene (Fosholm i Wiger) Søndre Ourdal SA Lekkje att 10/7-1843 Østvold
Norderhov 15/9-1843   Syver Tronsen   36 x   som husmandsfolk under Enger i Aadalen Søndre Ourdal SA Lekkje att 15/9-1843 Østvold
Norderhov 15/9-1843   Gunild Marie     34   x   Søndre Ourdal SA Lekkje att 15/9-1843 Østvold
Norderhov 15/9-1843   Torgrim     8/6-1836 x     Søndre Ourdal SA Lekkje att 15/9-1843 Østvold
Norderhov 15/9-1843   Søren     18/3-1838 x     Søndre Ourdal SA Lekkje att 15/9-1843 Østvold
Norderhov 15/9-1843   Ingeborg     3   x   Søndre Ourdal SA Lekkje att 15/9-1843 Østvold
Norderhov 1844 1 Sørine Halvorsd   3/2-1828   x med sine forældre Nordre Ourdal NA Lekkje  
Norderhov 11-1844 17 Ole Johnsen Jørrundbye   x   som Gaardmandsfolk (Rødningssund) Søndre Ourdal SA Lekkje att 18/11-1844 Østvold
Norderhov 11-1844 17 Gjertrud Guldbrd           Søndre Ourdal SA Lekkje att 18/11-1844 Østvold
Norderhov 4-1845   Kristi  Torgrimsdr Storrusteeie 24   x til sin mand (Næsi Wiger) Søndre Ourdal   Lekkje att 3/4-1845 Østvold
Norderhov 1845   Guldbr  Ellens Næseie   x   som husmandsfolk (Næseie) Piltingsrud i Ourdal SA Lekkje att 10/5-1845 Østvold
Norderhov 1845   Olea  Syversd Piltingsrud     x   Piltingsrud i Ourdal SA Lekkje att 10/5-1845 Østvold
Norderhov 1845   Guldbrand     25/4-1840 x     Piltingsrud i Ourdal SA Lekkje att 10/5-1845 Østvold
Norderhov 1840   Anne Olsdatter Steensrudeie 8/6-1827   x for at tjene Grøterud i Aadalen) Hedalen SA Lekkje Østvold 31/4-1844
Norderhov 1843   Marie Olsdatter Fekjær 3/5-1829   x for at tjene (Somdalen i Wiger) Hedalen SA Lekkje Østvold 20/10-1840
Norderhov 1846   Guttorm Halvorsen Storruste 24/7-1813 x   for at tjene (Næs i Wiger) Hedalen SA Lekkje Østvold 30/5-1846
Norderhov 1840   Anders Halsteensen Landsendeie 18/5-1836 x   med sin Moder (Skagnæs i Wiger) Hedalen SA Lekkje Østvold 2/6-1846
Norderhov 2/8-1847   Ingeborg Olsdtr Enger Tollefsrudeie     x at tjene (Haugerudeie) Hedalen i Søndre Ourdal SA Lekkje att Østvold 2/8-1847
Norderhov 1829 21 Kari Torgersdatter Burud 32   x Tjenestepige (Fra NerbyeEiet) søndre Ourdal SA Lekkje afg attest dat 17/8-1829
  1830 8 Gulbrand Thorsen (Hesjebakken) 22 x   Tjensetedræng (Holte) Søndre Ourdal SA Lekkje afg att 1/2-1830
  1830 15 Anders Olsen   26 x   Tjener paa Næs fød i Hedalen Søndre Ourdal SA Lekkje att 30/4-1830
  1830 29 Harald Thorsen (Strømmeneiet) 17 x   Tjener paa Næseiet Søndre Ourdal SA Lekkje att 16/9-1830
  1830 30 Jon Mikkelsen (Piltingsrudeiet) 19 x   tjener paa Blaxtvedt Søndre Ourdal SA Lekkje att 15/9-1830
  1830 31 Live Syversdatter (Clemetsrud) 16   x Tjener paa Næseiet Søndre Ourdal SA Lekkje att 24/5-1830
  1830 39 Berit Olsdatter (SørumsEiet) 31/12-1808   x tjener paa Hallingbye Søndre Ourdal SA Lekkje att 7/6-1830
  1831 1 Arne Thorsen (Strømmeneiet) 5/10-1806 x   tjener paa HolteEiet Søndre Ourdal SA Lekkje att 1/2-1831
  1831 7 Anders Trondsen (Svien) 25/7-1813 x   tjener ved Hønenfos Wang i Walders V Lekkje att 3/3-1830
  1831 11 Anders Olsen (Tollefsrudeiet) 19/4-1810 x   tjener paa Færden Søndre Ourdal SA Lekkje att 7/12-1829
  1832 7 Ole Thomasen Gammelmoen 20 x   [Enkemand o.edw -Hedalen annex ) Søndre Ourdal SA Lekkje att 18/9-1832
  1835 2 Anders Olsen Halstenrudeie 23 x   Enkemand dp Norhg ægteviet i Hedalen Søndre Ourdal SA Lekkje att 17/3-1835 Pettersen
  1836 2 Jøran Thorsdatter   4/5-1811   x Tjenestepige fra Hedalen Søndre Ourdal SA Lekkje att Oct 183.
  1836 3 Tharan  Thorsdatter   1816   x Tjenestepige Hedalen SA Lekkje att 11/10-1835
  1836 7 Guri Eriksdr Lien 12/9-1808   x Tjenestepige Søndre Ourdal SA Lekkje att 4/7-1836 Petersen
  1837 23 Anne Olsdatter Fønhuus     x Husmandskone ægteviet 18/9-1837 i Hedalen Søndre Ourdal SA Lekkje att 18/9-1837
Lærdal 1817 3 Ragnild Olsd   26   x Til Windedalen.. Flyttede for 16 aar siden Wang i Walders V Lekkje  
Lærdal 26/10-1820 6 Anna Olsdr Ødegaarden     x for at tjene -Hougen i Erdal Slidre VS Lekkje pastor Christie attest
Lærdal 24/2-1824 7 Ragnilde Andersd Hæmsing 38   x for at giftes - Tønjum Wang i Walders V Lekkje pastor Gamborg attest
Lærdal 1823 9 Ole Olsen Næstager   x   for at tjene - Aardal Slidre VS Lekkje pastor Christie attest af 26/5-1823
Lærdal 5/3-1825 13 Ingeri Andersdr Rudlang 14   x tjener paa Sagøen [Erdal] Nordre Ourdal NA Lekkje att provst Helt af 16/10-1824
Lærdal 1829 33 Anders Andersen Løken   x   for at thjene paa Eggum i Borgund Slidre   Lekkje att 17/12-1828 fra pastor Christie
Lærdal 23/10-1834 2 Peder  Knudsen Høyne 33 x   for at bosætte sig i Leirdal -Enemoe Slidre VS Lekkje pastor Christie att 1/4-1834
Lærdal 3/11-1834 9 Hans  Johan Kvill 15 x   for at bosætte sig påå Borgund [Skaareie] Slidre VS Lekkje pastor Christie att 2/1-1830
Lærdal 5/6-1837 4 Knud Arnesen Bøen   x   for at bosætte sig i Leirdal [-øren] Slidre   Lekkje att 16/8-1837 Christie
Lærdal 12/12-1837 7 Lasse Tørrisen Sønjereim   x   for at bosætte sig i Leirdal [-øren], født i Urland Nordre Ourdal NA Lekkje pastor Stenbuch attest 3/12-1837
Lærdal 12/12-1837 8 Ragnild Olsdatter       x   Nordre Ourdal NA Lekkje  
Lærdal 12/12-1837 9 Gunder Lassesen   6 x     Nordre Ourdal NA Lekkje  
Lærdal 11/6-1840 3 Even Nielsen Haavrud 34 x   for at tage tjeneste i Leirdal [Berge] Slidre VS Lekkje pastor Franknes att 7/6-1840
Lærdal 13/6-1840 4 Haagen Haagensen Veger 39 x   for at tage tjeneste i Leirdal [Borgund] Slidre VS Lekkje att 9/6-1840
Lærdal 3/6-1840 5 Østen  Nielsen Dahle 22 x   for at tage tjeneste i Leirdal [Eggum] Slidre ØS Lekkje att 25/6-1840
Lærdal 6/3-1841 1 Niels Nielsen Hedalseiet 32 x   for at bosætte sig i Leirdal[øren] Slidre ØS Lekkje pastor Harbitz att 1/3-1841
Lærdal 6/3-1841 2 Berit Augunddatter   39   x for at bosætte sig i Leirdal[øren] Slidre ØS Lekkje pastor Harbitz att 1/3-1842
Lærdal 22/3-1841 3 Ingeborg Nielsdatter Kjersteneiet 21   x for at tage tjeneste i Leirdal[Borgund] Vang  V Lekkje pastor Schnitler att 15/3-1841
Lærdal 6/1-1842 1 Harald Olsen Ranum 22 x   for at bosætte sig som garver paa Leirdalsøren Christiania men født i Nordre Ourdal NA Lekkje Sognepræst Steenbuch att 24/5-1836
Lærdal 29/2-1842 2 Anders Olsen Hemsing 23 x   for at ærnære sid som tjenestedræng Vangs præstegjeld V Lekkje pastor Schnitler att 4/1842
Lærdal 1/11-1842 3 Anders Pedersen Slettene 18 x   for at ærnære sid som tjenestedræng Vangs præstegjeld V Lekkje pastor Schnitler att 27/9-1843
Lærdal 18/5-1843 1 Anna Olsdatter       x for at ærnære sid som tjenestedræng Valders   Lekkje pastor Egeberg att 25/4-1842
Lærdal 27/8-1843 6 Ole Olsen Ridsteneier 34 x     Slidre præstegjeld VS Lekkje pastor Harbitz att 18/8-1843
Lærdal 28/12-1843 8 Anders Johnsen Nystuen 29 x   for at bosætte sig ved Maristuen Vangs præstegjeld V Lekkje pastor Schnitler att 20/12-1843
Lærdal xx/2-1844- 1 Jørgen  Eriksen Rogn   x   for at tage tjeneste i Leirdal[øren] Vangs præstegjeld V Lekkje pastor Schnitler att 19/2--1844
Lærdal 19/4-1845 2 Anders Olsen Turtnes 30 x   for at bosætte sig på Leirdalsøren som Hmd der Vangs præstegjeld V Lekkje  
Lærdal 9/11-1846 4 Knud Olsen Hermundstad 40 x   at bosætte sig paa Borgund som Gaardbruger [Lie] Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 9/11-1846
Lærdal 9/11-1846 5 Guri Johnsdatter Hermundstad 49   x med sin Mand Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 9/11-1847
Lærdal 9/11-1846 6 Ole  Knudsen   25/6-1828 x   med sine Forældre Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 9/11-1848
Lærdal 9/11-1846 7 John Knudsen   7/3-1832 x   med sine Forældre Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 9/11-1849
Lærdal 9/11-1846 8 Knud Knudsen   3/1-1835 x   med sine Forældre Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 9/11-1850
Lærdal 9/11-1846 9 Birthe Knudsdatter   5   x med sine Forældre Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 9/11-1851
Lærdal 14/11-1846 10 Torsten Johnsen Nystuen 38 x   som Kirkeeier og Gaardbruger i Aardal [Nundal] Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 14/11-1852
Lærdal 14/11-1846 11 Brithe Iversdatter   32   x som Kirkeeier og Gaardbruger i Aardal [Nundal] Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 14/11-1853
Lærdal 14/11-1846 12 John Torstensen   21/3-1840 x   med sine folældre Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 14/11-1854
Lærdal 14/11-1846 13 Welgjer Torstensdatter   10/10-1842   x med sine forældre Vangs præstegjeld V Lekkje sognepræst Hansen att 14/11-1855
Lærdal 10/11-1850 9 Anders Knudsen Rullungen 66 x   for at ærnære sig som Skomager Nordre Aurdal NA Lekkje Præsten Melby 20/11-1850
Lærdal 1/4-1853 1 Anders Eriksen Karihuus 12/1-1837 x   med sine forældre Nordre Aurdal NA Lekkje sognepræst Melby att 1/4-1853
Lærdal 14/11-1853 7 Eivind Nielsen Ranum 18 x   for at tjene [Lærdalsøren] Aurdals præstegjeld   Lekkje sognepræst Melby att 14/11-1854
Lærdal 23/9-1859 1 Ole Johannesen Elthun 19/9-1832 x   For at gifte sig Vang i Valders V Lekkje