Innflytting til Valdres frå Biri, Vardal, Toten og Hadeland1814-19xx

med referanser til utflyttingsmeldingar frå kyrkjebøker i Biri, Vardal, Hunn, Gjøvik, Østre Toten (Balke,Hoff), Vestre Toten (Ås, Eina), Brandbu, Tingelstad, Gran og Jevnaker.

Frå omr. Tid # Namn Patronym Gardsnamn Alder M K Opplysningar Reist kvar Lekkje
Biri 1822 11 Marit Johansdr       x Barn til Betler Søndre Ourdahl Lekkje
Biri 1826 11 Erick Jacobsen Eckereiet 29 år x   Ungk, Husmnds, Skrædder Søndre Ourdahl Lekkje
Biri 1834 5 Ingeborg Larsdtr [Skundberg] 20 år   x for at Giftes Nordre Ourdal Lekkje
Biri 1838 21 Taale Anstensen Vang Hed,nu Drogseth 22 ½ år x   at …. Søndre Ourdahl Lekkje
Biri 1839 18 Britta Olsdtr [Markeng] 23 år   x at Tjene Søndre Ourdal Lekkje
Biri 1841 1 Oline Jørgensdatter   20 år   x at Tjene Nordre -Ourdal Lekkje
Biri 1841 26 Anna-Maria Olsdatter Bratengseie 32 år   x Giftes Søndre-Ourdal Lekkje
Biri 1847 2 Nilsine Nilsdatter Neraasen 23 år   x   Søndre Ourdal Lekkje
Biri 1851 35 Nilsine Halstensen  Brateng 29 år x   kjøbt gaard Søndre Ourdal Lekkje
Biri 1883 1 August Hoveldsen   f 24/4-1850 x     Søndre Ourdal Lekkje
Biri 1898 14 Matias   Udal 5/3-1859 x     Etnedalen Lekkje
Biri 1899 10 Ole Kristian Kristoffersen Engereie 25/5-1884 x     Bagn, Sør-Aurdal Lekkje
Biri 1899 24 Oskar Martinus   Thorstad 2/11-1869 x     Lomen, Vestre Slidre Lekkje
Brandbu 1909 22 Gunnerius Pedersen   konf 1899 x     Nordre Aurdal Lekkje
Tingelstad 1906 11 Helena Syversdtr   f 1883   x   Aurdal og un Au prgj Lekkje
Gran 1817 29 Ole   Gulbrandsen Sørumsejet 20 aar x   husmandsøn Ourdal Lekkje
Gran 1858 42 Nils  Vilhelmsen (Dvergsteneie) f 1/2-1840 x   husmandsøn Vang i Valders Lekkje
Gran 1862 2 Anders Olsen Sandbækeiet f 16/9-1826 x   f Søndre Aurdal Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1862 3 Gudbjør Ellingsdtr   29 år   x hustru Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1862 4 Ole Christian     f 28/1-1859 x   søn Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1862 5 Anne     f 1/5-1860   x datter Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1862 6 Karine     f 26/11-1861   x datter Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1866 245 Andrea Arnesdtr Granseiet f 8/12-1833   x husmandsenke Nordre Aurdal Lekkje
Gran 1866 246 Anders     f 10/12-1861 x   søn Nordre Aurdal Lekkje
Gran 1866 247 Maria     f 20/1-1865   x datter Nordre Aurdal Lekkje
Gran 1867 9 Ole Halvorsen Forten f 30/3-1866 x   uægte barn Nordre Aurdal Lekkje
Gran 1870 2 Martin Andersen Klæstadeiet f 20/3-1848 x   husmandsøn Nordre Aurdal Lekkje
Gran 1871 94 Niels  Olsen Skari f 12/12-1846 x   husmandsøn Nordre Aurdal Lekkje
Gran 1873 27 Ole  Johnsen Røken f 24/8-1839 x   Tjenestekarl Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1873 28 Kirsti Jørgensdtr   f 11/5-1846   x hustru Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1873 29 Emilie     f 7/3-1873   x barn   Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1874 1 Anders Olsen Bjoneeiet f 16/11-1834 x   hmdsøn, ungkar Søndre Aurdal Lekkje
Gran 1874 2 Simon Vilhelmsen Dvergsteeneiet f 16/6-1851 x   hmdsøn, ungkar Vang i Valders Lekkje
Brandbu 1892 16 Hans Bakken?   dp 6/1-1873 x   Dagleier Søndre Aurdal Lekkje
Tingelstad 1884 40 Ragnhild Kristensdtr Rognstad f 1856   x agteviet 14/10-1884 Østre Slidre Lekkje
Tingelstad 1885 1 Anne Andersdtr   dp 24/4-1870   x   Vang i Valdres Lekkje
Tingelstad 1892 30 Gudbrand Olsen   konf 3/10-1886 x     Valders Lekkje
Tingelstad 1894 1 JohanneCaroline Hansen   konf 20/4-1884   x   Nordre Aurdal Lekkje
Jevnaker 1873 2 Andreas Nilsen Skjervaeie f 29/9-1850 x   flyttet for mange aar siden Vang i Valders Lekkje
Toten 1814 2 Siri Christensd Buruld 23 aar   x nærer sig med .. Slidre i Walders Lekkje
Østre Toten 1840 21 Marit Engebretsdtr Skramstad     x   Wang i Walders Lekkje
Østre Toten 1841 13 Oliane Andersdtr Alfstad 17 aar   x   Søndre Ourdal i Valders Lekkje
Østre Toten 1842 36 Ingeborg Thoresdtr Brandstadeie 42 aar   x   Søndre Ourdal Lekkje
Østre Toten 1842 37 Anne Evensdte   10 aar   x børn Søndre Ourdal Lekkje
Østre Toten 1842 38 Ole Evensen   7 aar x   børn Søndre Ourdal Lekkje
Østre Toten 1846 29 Anne Hansdtr   24 aar   x   Søndre Ourdal Lekkje
Østre Toten 1863 7 Hans Johan   Stubberud f 6/10-1843 x     Søndre Aurdal Lekkje
Østre Toten 1864 15 Johan Anthon Christiansen Fauchalskogen 28 aar x     Nordre Aurdal Lekkje
Østre Toten 1867 67 Peder Axelsen Krabyhagen f 23/10-1846 x     Østre Slidre Lekkje
Østre Toten 1867 75 Lars Larsen Skindstad f 24/1-1834 x     Søndre Aurdal Lekkje
Østre Toten 1868 45 Maria Evensdr haugen f 6/3-1842   x   Valders Lekkje
Østre Toten 1868 53 Johanne Maria Gulbrandsdatter Froknestadeie f 21/2-1836   x   Nordre Aurdal Lekkje
Østre Toten 1871 7 Johannes Axelsen Rognebyeie f 20/1-1844 x     Østre Slidre Lekkje
Ø Toten Balke 1881 28 Kristian Haakensen Haarstadbakken f 1852 x     Vang i Valders Lekkje
Ø Toten Hoff 1878 45 Mathias Christensen Skramstadeie f 19/1-1856 x     Vestre Slidre Lekkje
Ø Toten Hoff 1878 57 Ole Christian Marthiniussen Glemmestadstranden f 20/1-1852 x     Vestre Slidre Lekkje
Vestre Toten 1826 3 Gunnild Johnsdatter   28 aar   x til sin fødebøigd Nordre Ourdahl Lekkje
Vestre Toten 1837 8 Øyen Olsd (enke paa Norum) 34 aar   x tilbake til Ourdal Ourdal Lekkje
Vestre Toten 1863 1 Martin Evensen   f 6/1-1840 x   til Valders -att 4/1-1863   Lekkje
Vestre Toten 1873 47 Johan Mathiassen Grøthoug f 11/10-1849 x   f Øikaas i Vardal Vang i Valders Lekkje
V Toten-Kolbu 1907 1 August Olsen Svenskerud f 1873 x     Østre Slidre Lekkje
V Toten-Kolbu 1907 2 Marit Toresdatter   f 1884(ØS)   x   Østre Slidre Lekkje
V Toten-Kolbu 1907 3 Oscar     f 1907 x     Østre Slidre Lekkje
Vardal 1814 4 Marit Olsd Ødegaarden 25 aar   x   Ourdal i Walders Lekkje
Vardal 1819 1 Peder Haraldsen   38 aar x     Ourdal Lekkje
Vardal 1821 1 Ole Knudsen   29 aar x   Sundem i Ourdal Ourdal Lekkje
Vardal 1826 19 Turi Olsdatter   24 aar   x Tjener Ourdal Lekkje
Vardal 1832 20 Ingeborg Andersdatter   26 aar   x   Slidre Lekkje
Vardal 1833 3 Inge Andersd   36 aar   x   Ourdal Lekkje
Vardal 1838 5 Ragnild Olsd   15 aar   x   Vang i Valders Lekkje
Vardal 1841 17 Anne Eriksdatter  Skarkrud 40 aar   x   Ourdal Lekkje
Vardal 1841 18 Amuns Olsen   f 16/3-1826 x   søn Ourdal Lekkje
Vardal 1843 9 Gulbrand Gulbrandsen Dalseier 14 aar x     Valders Lekkje
Vardal 1850 1 Anne Olsd Skarkerud 25 aar   x   S Aurdal Lekkje
Vardal 1853 3 Hans Johan Nilsen østre Skjerven f 11/5-1842 x     Søndre Ourdal Lekkje
Vardal 1853 8 Berte Matia Andreasdatter   14 1/4 aar   x   Slidre Lekkje
Vardal 1866 124 Christian Johannesen Braastadeiet 22 aar x     Nordre-Aurdal Lekkje
Vardal 1873 1 Petrine Olsdatter Haugseie 15 aar   x   Søndre Aurdal Lekkje
Vardal 1873 59 Johane Johanesd Bergseie 37 aar   x   Nordre Aurdal Lekkje
Vardal 1874 8 Ingeborg  Jøgersd Vildaasen 29 aar   x   Nordre Aurdal Lekkje
Vardal 1876 75 Nils Nilsen Braastadeie 22 aar x     Nordre Aurdal Lekkje
Vardal 1877 21 Ole Olsen Sørlien 16 aar x     Nordre Aurdal Lekkje
Vardal 1877 41 Lars Andreas   Aanerudstuen 25 aar x     Vestre Slidre Lekkje
Vardal 1878 12 Ole Hansen Erlien 53 aar x     Aurdal   Lekkje
Vardal 1878 13 Anne  Bendixdtr   46 aar   x   Aurdal   Lekkje
Vardal 1878 14 Kari  Olsdtr   22 aar   x datter Aurdal   Lekkje
Vardal-Gjøvik 1880 10 Ole Kristian Jensen   f 31/3-1854 x     N. Aurdal Lekkje
Vardal-Hunn 1886 72 Hans Olsen Bjørgeeie f 24/10-1854 x     Vang, Valders Lekkje
Vardal-Vardal 1879 4 Inger Marie Eriksdtr   dp 29/1-1865   x   Søndre Aurdal Lekkje
Vardal-Vardal 1879 5 Ingebrigt Eriksen   dp 2/8-1868 x     Søndre Aurdal Lekkje
Vardal-Vardal 1879 6 Anne Marie     dp 20/3-1870   x   Søndre Aurdal Lekkje
Vardal-Vardal 1881 18 August Olsen Sørlien f 1/3-1867 x     Nordre Aurdal Lekkje