People from Valdres living in other regions at censuses 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910

Valdrisar som bur i andre deler av landet ved folketeljingane 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910

Update May 2015:

When using Digitalarkivet to search the Census-information, the field 'Birthplace' can be a good primary criteria.

In the lists presented, the birthplace contains Aurdal, Ourdal, Ourdahl, Slidre / Slidri, Slir(e/æ/i), Valdres, Valders, Walders, Waldres a.s.o. The first lists were created in 2008 and finished in 2009 .Click here to find main table of the search - This applies to "the old database" which will be unavailable at the "Digitalarkivet" in the near? future.

In 2014 another way of presenting the lists - now with excerpts of DA's new databases - was made, via spreadsheet to webformat. Now the censuses 1865, 1875, 1885, 1900 and 1910 are presented on one webpage pr. "Fylke" (County).

It's difficult to make good statistics of origin when a lot of persons has been given *Valders* as birthplace, even if some names are good indicators on where the persons cradle once upon the time was wagging on the floor.

Below you will find a hyperlinked map - point and click on the "Fylke" you want the list from. Beside the map is a table of number of personn in each "Fylke"

Oppdatert Mai 2015

Frå tid til anna kan det vera freistande å nytta feltet "Fødestad" som fyrste søkekriterie i Folketeljingane på Digitalarkivet. .

Her vart gjort eit utplukk av personar som har oppgjeven føde-stad som inneheld Aurdal, Ourdal, Ourdahl, Slid(re/ri), Slir, Valders, Walders, Valdres o.l. Dei fyrste listene vart laga i 2008 - dei siste i 2009. Her er hovudtabellen for søkinga Dette gjeld den "gamle databasen som etter kvart vert teken bort frå DA. (etter "protestaksjon" enno å finne hjå DA)

I 2014 gjorde eg eit nytt uttrekk av "det nye" formatet hjå DA, fyrst til rekneark, sidan til nettsider. Samletabellane for fylka (sjå lengre ned på sida) syner endringane i flyttemynster over 45 år

Sidan ein finn mange som har fått 'Valdres' nedskrive som fødestad, er det ikkje lett å laga ein god innflyttarstatistikk om kvar folka kjem frå i bygdene våre, sjølvom eindel namn gjev ein peikepinn om kvar voggene i si tid stod.

Nedanfor finn du eit klikkbart kart - peik og klikk pa det fylket du vil sjå lista frå. Ved sida av kartet er ein samandragstabell for alle fylka.

Finished (old lists): Hedmark (17/2-08) - Buskerud (18/2-08) - Sogn & Fjordane (19/2-08) - Akershus (22/2-08) - Oslo (24/2-08) - Oppland (27-3-08) - Hordaland (27/10-08) - Møre og Romsdal (27/10-08) - Vestfold (10/1-09) - Rogaland (17/1-09) - Telemark (17/1-09) - Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark (18/1-2009) [DA's "old database solution" - "Gamalt" databaseformat frå DA.]

 

Samandragstabell

#
Fylke
1865
1875*
1885**
1900
1910
020
Finnmark
9
6
6
8
10
019
Troms
7
18
4
5
1
018
Nordland
46
29
2
24
15
017
Nord-Trøndelag
15
2
2
13
8
016
Sør-Trøndelag
8
6
4
14
29
015
Møre og Romsdal
42
14
10
18
22
014
Sogn og Fjordane
98
5
54
38
(013)
Bergen
34
25
20
29
23
012
Hordaland
52
50
60
52
011
Rogaland
24
19
8
17
13
010
Vest-Agder
7
4
5
16
10
009
Aust-Agder
7
5
5
10
12
008
Telemark
8
5
7
29
63
007
Vestfold
46
21
14
32
82
006
Buskerud
203
76
20
427
475
005
Oppland (utan Valdres)
801
569
22
1246
1194
004
Hedmark
156
76
17
271
352
003
Kristiania/Oslo
194
236
219
470
482
002
Akershus
108
38
1
168
223
001
Østfold
24
10
10
78
64
Sum
1889
1214
376
3019
3168

* Census 1875 does mot contain all areas. - * Census 1885: only cities (Byar & kjøpstader)

kart frå / Map from: http://www.norge.no/kart/