Valdrisar busett i Kristiania ved folketeljingane 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910

The Aker district (conf. Akershus fylke), merged with Oslo 1938. - Jan. 1. 1925Kristiania "changed name" to Oslo.

 

 

Close to 200 people living in Kristiania in 1865 claims to be born i Valdres.

 

 
1865
1875*
1885**
1900
1910
Kristiania/Oslo
194
236
219
470
482

 

created Feb 4. 2009 - revised May 7. 201

More info :

1865

Namn
Fødsels-år
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Erik Jensen
1780*
Auerdals Prgj. Valders Logerende e Skomager arbeider Christiania: Hausmansgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aslak Olsen
1823*
Aurdael Valders Husfader g Ølhandler Christiania: Hospitalgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Lidahl
1832*
Aurdahl g Skredersvend Christiania: Haagangen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Haral Olsen
1844*
Aurdahl Logerende ug Smede Arbeider Christiania: Korsgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Endre Andreassen
1847*
Aurdahl ug Arrestant Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunborg Hanstensdatter Nerbye
1823*
Aurdahl Walders Logerende ug Broderi Christiania: Storgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunborg Hanstensdatter Nerbye
1823*
Aurdahl Walders Logerende ug Broderi Christiania: Storgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juul Andersen
1841*
Aurdal Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ammund Larsen
1842*
Aurdal Inkvartering g Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Christensen
1842*
Aurdal Inkvartering g Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Olsen
1842*
Aurdal Inkvartering g Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Jeremiasen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrik Arnesen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juul Olsen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marthin Olsen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Olsen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Andersen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Eriksen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Gundersen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen
1842*
Aurdal Inkvartering g Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen
1842*
Aurdal Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tron Knudsen
1842*
Aurdal Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Thoresen Belgum
1843*
Aurdal ug Handelsbetjent Christiania: Lille Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gabriel Egidius Johan Henrik Sem
1824*
Aurdal i Valders Husfader g Bureauchef Christiania: Storgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jorgen Thoresen
1836*
Aurdal Walders g Thenestetyende Christiania: Lille Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Toresen
1849*
Aurdal Walders ug Tjenestetyende Christiania: Lille Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elisabeth Albuem
1790*
Aurdals Prgj. Frøken Christiania: Akersgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Iver Syversen
1826*
Aurdals Prgj. Husfader g Tobaksspinder Christiania: Store Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tollef Olsen Christianslund
1838*
Norde Aurdal Walders Logerende ug Brgeriarbeider Christiania: Bækkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tollefsen
1849*
Nordre Aourdal ug Smededreng Christiania: Nedre Slotsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Thomle
1833*
Nordre Aurdahl Konen g Christiania: Maridalsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Tollefsen
1843*
nordre Aurdahl Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Knudsen
1823*
Nordre Aurdahl Valders g Arbeidsmand Christiania: Maridalsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
John Ingebrigtsen
1823*
Nordre Aurdal Husfader g Snedkerarbeider Christiania: Fredensborgveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Frantziska Young f Skui
1836*
Nordre Aurdal Huusmoder Christiania: Josefines Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Ingebrigtsen
1837*
Nordre Aurdal Husfader g Snedkerarbeider Christiania: Fredensborgveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebret Halvorsen
1842*
Nordre Aurdal Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Andersen
1842*
Nordre Aurdal Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juul Olsen
1812*
Nordre Aurdal i Walders e Arbeidsmand i Stiftelsen Christiania: Akersveien, Eugenias Stiftelse Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Jørgen Helt Rasch
1829*
Nordre Aurdal Valders Logerende ug Cand. jur. Copist i Revis. Dept. Kammerjunker Christiania: Osterhansgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
H. Steenbuch
1833*
nordre Aurdals ug Overretssagfører Christiania: Dronningens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebret Monsen
1822*
Nordre Ourdal Huusfader g Maskin eler Mekanisk Arbeider Christiania: Sandakerveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Olsen Ralterstad
1826*
Nordre Ourdal g Straffange Livsfange Christiania: Strafanstalten (dens Fanger) Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Johannesen Strand
1827*
Nordre Ourdal ug Tvangslem Christiania: Storgaden (Arbeidsanstalten) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randine Ulnæss
1838*
Nordre Ourdal Tjenestepige Christiania: Kirkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Lars Larsen Sanden
1839*
Nordre Ourdal ug Straffange Aarsfange Christiania: Strafanstalten (dens Fanger) Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olea Pedersdatter Sagbraaten
1825*
nordre Ourdal Valders Husmoder g Christiania: Storgaden (Tugthuset) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olea Pedersdatter Sagbraaten
1825*
nordre Ourdal Valders Husmoder g Christiania: Storgaden (Tugthuset) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Micharl Olsen
1819*
Ourdahl i Valders Husfader g Bryggeriearbeider Christiania: Stolmagergaten Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Gudbrandsen
1826*
s Aurdal ug Gaardbruger Christiania: Grønlandsleret (Bodsfængslet) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mathias Iversen
1820*
S. Hurdal Valders Husfader f Snedker Christiania: Hospitalgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Gulbrandsen
1818*
Slidre g Murersv. Christiania: Storgaden (Byens Sygehus) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Olsen
1826*
Slidre Husfader g Contorbud Christiania: Hospitalgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Olsen
1842*
Slidre Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Halvorsen
1842*
Slidre Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Lars Olsen
1842*
Slidre Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Jensen
1842*
Slidre Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Ulvesen
1842*
Slidre Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torsten Olsen
1842*
Slidre Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Arnesdatter
1843*
Slidre ug Tjenestepige Christiania: Dronningens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Hande
1847*
Slidre logerende ug Studerende Christiania: Pilestrædet Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Vilhelmine Hedvig Müller f Bech
1796*
Slidre i Valders Konens Moder e Christiania: Pilestrædveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Søreng
1812*
Slidre i Valders Husfader g Skreddersvend Christiania: Vinkelgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johan Arnoldus Koren Christie
1822*
Slidre i Valders ug Bogtrykker Christiania: Møllergaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Joachime Louise Broch f Müller
1827*
Slidre i Valders Kone g Christiania: Pilestrædveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guldbrand Thorstensen
1847*
Slidre i Valders Logerende ug Bogbinderlærling Christiania: Hausmansgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Roth Heyerdahl
1847*
Slidre i Valders Søstersøn ug Skoleelev Christiania: Øvre Torvegade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Andreasen Brandt
1817*
Slidre Prgj. g Straffange Aarsfange Christiania: Strafanstalten (dens Fanger) Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen
1819*
Slidre Prgj. Husfader g Tømmerarbeider Christiania: Christian d. 4des Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Erschow
1820*
Slidre Prgj. g Skreder Christiania: Universitetsgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Iversdatter
1790*
Slidre Prgj. Valders Jensen Moder e Christiania: Christian August''s Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Tomesdatter
1815*
Slidre Prgj. Valders Husmoder g Christiania: Drammensveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Jensen
1818*
Slidre Prgj. Valders Husfader g Muursvend Christiania: Christian August''s Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bernhard Suur
1816*
Slidre Valders Forvalter i Chr. Bank & Kredek. Christiania: Skippergaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Østen Olsen
1829*
Slidre Valders Husf g Skredder Christiania: Fjerdingens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helene Olsdatter
1832*
Slidre Valders hans Kone g Christiania: Bjerggaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Reiersen
1821*
Slidre, Valders Husfader g Hjulmagersvend Christiania: Hausmansgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Vilhelmine Elisabeth Solberg f Müller
1830*
Slidre, Valders e Lærerinde i Musik Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johannes Olsen
1850*
Slidre, Valders ug Malerlærling Christiania: Pibervikens Bakkegade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Johannessen Dahle
1842*
Slidri i Valders Logerende ug Jæger Christiania: Skippergaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Johannessen Dahle
1842*
Slidri i Valders Logerende ug Jæger Christiania: Skippergaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Even Vindigstad
1837*
Slidri Valders Logerende ug Studiosus theologiæ Christiania: De militære Værksteder Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Even Vindigstad
1837*
Slidri Valders Logerende ug Studiosus theologiæ Christiania: De militære Værksteder Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knudt Tollefsen
1842*
Slidrisk Inkvartering ug Musketer Christiania: Nedre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebret Nielsen
1845*
sondre Aurdal Logerende ug Jæger Christiania: Kanten Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Gulbrandsen
1836*
søndre Aurdahl g Snedkerarbeider Christiania: Treschowveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Andersen
1843*
søndre Aurdahl Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Michelsen
1843*
søndre Aurdahl Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marthe Neerbyengen
1847*
Søndre Aurdahl ug Elev i Stiftelsen Christiania: Akersveien, Eugenias Stiftelse Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Klevgaard
1831*
Søndre Aurdal Hustru g Christiania: Strandgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Gulbrandsen
1842*
Søndre Aurdal Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaus Olsen
1853*
Søndre Aurdal Søn ug Christiania: Kongens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Olsen
1855*
Søndre Aurdal Datter ug Christiania: Kongens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Mathea Olsen*
1850*
Søndre Aurdal i Valders Datter ug Christiania: Kongens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ola Iversson
1822*
Søndre Aurdal, Valders Husfader g Snedkerarbeider Christiania: Ingenieurboligen Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Jakobsen
1817*
Søndre Ourdal Husmoder e Maskinværksted Christiania: Øvre Torvegade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunder Olsen
1824*
søndre Urdal Valders Husfader g Seildugsarbeider Christiania: Møllergaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jøran Olsdatter
1819*
Urdalen Pige ug Christiania: Nygaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Martinsdatter
1839*
Urdalens Prgj. ug Tjenestepige Christiania: Kirkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Siri Olsdatter
1813*
Urdals Prgj. Kone g Vadskerkone Christiania: Møllergaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurrine Andersdatter
1840*
Urdals Prgj. ug Tjenestepige Christiania: Sandakerveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Ulnes
1844*
Urdals Prgj. g Tømmermand Christiania: Øvre Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Nielsen
1821*
Urdals Prgj. Valders Huusfader g Pudrettefabrik Christiania: Aasengaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Helle
1791*
Valders g Bud Christiania: Øvre Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birthe Hansdatter
1800*
Valders ug* Christiania: Storgaden (Saugbankens Fattighus) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Weedste
1800*
Valders g Skrædder Christiania: Rødfyldgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Simen Olsen Goplen
1800*
Valders Huusfader e Undertoldbetjent Christiania: Toldbodgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dortea Helle
1801*
Valders Kone g Christiania: Øvre Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Andersen
1802*
Valders g Handelsmand Christiania: Sørliegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peder Pedersen
1802*
Valders g* Snekker Arbeider Christiania: Strandgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thosten Simensen
1803*
Valders ug Skræder Christiania: Langeleiken Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Syversen
1805*
Valders Husfader e Restratør Christiania: Theatret, Kirkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Agnete M. Nielsen
1808*
Valders Husmoder g Christiania: Kirkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anton Stabell
1810*
Valders g Klokker Christiania: Universtitetsgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johanes Kruts
1810*
Valders Huusfader g Contorrist Christiania: Øvre Slotsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Gulbrandsen
1811*
Valders g Straffange Aarsfange Christiania: Strafanstalten (dens Fanger) Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Ulnæss
1812*
Valders g Boghandel Christiania: Østre Elvebakke Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jacob Vogel
1814*
Valders g Kongl. Fuldmægtig Christiania: Øvre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mons Halvorsen
1814*
Valders Huusfader g Snedkerarbeider Christiania: Maridalsveien (Bagaas Brug med alle dertil hørende Huse) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Tollefsdatter
1815*
Valders hans Kone g Christiania: Fjerdingens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marthe
1815*
Valders Pige ug Christiania: Hausmansgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Amund Knudsen
1816*
Valders g Arbeidsmand Christiania: Nordbygaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Lund
1816*
Valders Husfader g Skreddersvend Christiania: Krogen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Endresen
1818*
Valders Husfader g Smed Christiania: Kirkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen Urdal
1819*
Valders g Skreder Christiania: Nedre Slotsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Andersen
1819*
Valders Huusfader g Treskjærer Christiania: Vinkelgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Haaken Syversen
1820*
Valders Husfader g Havearbeider Christiania: Kirkeveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
John Johannesen
1822*
Valders g Handelsborger Christiania: Maridalsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karine Eriksdatter
1823*
Valders ug Tjenestepige Christiania: Maridalsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johanne Marie Boye
1824*
Valders ug Huusbestyrerinde Christiania: Fredensborgveien %Møllergaden% Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dorthea Hansen
1825*
Valders Kone g Christiania: Skolestrædet Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kirsti Iversen
1826*
Valders Kone g Christiania: Fossveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Lassesen
1827*
Valders Husfader g Gasarbeider Christiania: Hausmansgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Iver Iversen
1829*
Valders Husfader g Snedker Christiania: Nye Slotsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
C. Iversen Bang
1830*
Valders g Skomager Mæster Christiania: Store Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Berglund f Olsen
1830*
Valders hans Kone g Christiania: Kanten Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karn Syversen
1830*
Valders Huusmoder ug Handlende Christiania: Maridalsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Olsdatter
1831*
Valders Husmoder (hans Kone g Christiania: Nedre Torvegade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Alb. Sundt
1832*
Valders Huusfader g Opsynsmand Christiania: Øvre Voldgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Eriksen Mørstad
1832*
Valders g Straffange Livsfange Christiania: Strafanstalten (dens Fanger) Fæstningen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Thoresen
1832*
Valders Logerende ug Bryggesjouer Christiania: Rødfyldgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Berge
1834*
Valders ug Cand Theolog Lærer ved Borgerskolen Christiania: Oslo Strandgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Andersen Rud
1835*
Valders Husfader g Kortarbeider Christiania: Sagveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Olsdatter
1835*
Valders hans Kone g Christiania: Treschowveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders A. Evensen
1836*
Valders g Congstabel Christiania: Øvre Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Eriksdatter
1837*
Valders Logerende Pige ug Christiania: Maridalsveien (Øvre Schultzehaugen) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andrea Andersdatter
1839*
Valders Kone g Christiania: Nordbygaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juhl Kvalle
1839*
Valders Logerende ug Lærling Christiania: Vinkelgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marcus Schnitler
1839*
Valders Logerende ug Stud. theol. Christiania: Munkedamsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Torleifsen
1840*
Valders Logerende ug Artillerist Christiania: Pibervikens Bakkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebret Larsen
1840*
Valders ug Tjeneste Christiania: Østre Elvebakke Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Pedersdatter
1841*
Valders Logerende ug Tjenestepige Christiania: Lakkegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ulrik Ulefferstad
1841*
Valders Logerende ug Artillerisergeant Christiania: Munkedamsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Olsen
1842*
Valders ug Sypige Christiania: Carl Johans Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Østen Christoffersen
1843*
Valders Logerende ug Kobberslager Christiania: Søbergangen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Trondsen
1846*
Valders logerer ug Brandkonstabel Christiania: Nedre Torvegade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Olsen
1847*
Valders Skomagerdreng hos Knudsen Christiania: Munkedamsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knudt Tollefsen
1847*
Valders Logerende ug Leredreng Christiania: Nygaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Tronsen
1847*
Valders Logerende ug Militærmusikant Christiania: Vinkelgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kare Urdal
1849*
Valders Datter ug Christiania: Nedre Slotsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Jørgensen
1849*
Valders Hjulmagerlærling Christiania: Rosenkrantzgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mariane Kolderup
1810*
Valders ? Frøken ug Christiania: Nedre Foss (med tilhørende 4 Huse ved Fossveien) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Edvard Kolderup
1847*
Valders ? Pleiesøn ug Cadet Christiania: Nedre Foss (med tilhørende 4 Huse ved Fossveien) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Olsen* f Olsen
1817*
Valders Prgj. Konen g Christiania: Damstrædet Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Carl Christian Oscar Krohn
1834*
Valders Prgj. Huusfader g Handelsborger Christiania: Toldbodgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Andersen Rud
1836*
Valders Sandrensdal g Arbeider ved Kristiania Kartfabrik Christiania: Sagveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torger Nilsen
1842*
Vang Logerende ug Musketer Christiania: Raadhusgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christopher Andreas Holmboe
1796*
Vang i Valders Huusfader g Profesor Christiania: Skippergaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torsten Simonsen
1803*
Vang i Valders Logerende e Skrædder Christiania: Langbakken Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christofer Andersen
1825*
Vang Kristians Amt Logerende ug Lærer Christiania: Maridalsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Endresen
1816*
Vang Prgj. Valders g Huusmand Christiania: Drammensveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen
1821*
Vang Valders Mand g* Arbeidsmand Christiania: Store Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christofer Christofersen
1840*
Vang Walders ug Gaardsdreng Christiania: Elvegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christofer Christofersen
1840*
Vang Walders ug Gaardsdreng Christiania: Elvegaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bolette Hermana Christiansen
1840*
Vangs Prgj. i Valders Kone g Christiania: Maridalsveien (Øvre Schultzehaugen) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hanna Dorthea Schnitler
1837*
Vangs Prgj. Valders Frøken Logerende ug Christiania: Pilestrædet Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hermand Gulbrandsen Dahl
1836*
Vardal Valders Husfader g Jæger Korporal Christiania: Eugens Gade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Olsdatter
1837*
Vestre Slidre ug Tjenestepige Christiania: Drammensveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Olsen Wisted
1840*
Vestre Slidre ug Lectors Tjenestepige Christiania: Carl Johans Gade Universitetsbygningerne Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berte Johannesen
1800*
Walders e Selgekone Christiania: Grønlandsleret Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johanne Dorotea Juell
1803*
Walders Søster ug Christiania: Fossveien (Juuls Teglværk. Dæleneng med samtlige Huse) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Lemik Juell
1806*
Walders Huusfader g Teggelværkseier Christiania: Fossveien (Juuls Teglværk. Dæleneng med samtlige Huse) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Amundsdatter
1816*
Walders Husmoder e Christiania: Maridalsveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunild Jacobsen f Hans Andersen
1819*
Walders Huusmoder e Christiania: Sagveien Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Haralsen
1826*
Walders g Snedkerarbeider pa Krana Christiania: Akersgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christopher Nilsen
1827*
Walders g Slagterborger Christiania: Skolestrædet Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Olsen Thue
1831*
Walders Fader g Arbeidsmand Christiania: Holmensgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Andersen
1831*
Walders g Korkarbejdsmd Christiania: Store Vognmandsgade Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Signe Syvertsen
1839*
Walders ug Tjenestepige Christiania: Nygaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Nordager
1845*
Walders Jomfru ug Huusholdningslærling Christiania: Frimurerlogen Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Fredrik Meinertz
1849*
Walders Logerende hos Fladmark ug Christiania: Storgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guru Nielsen
1821*
Walders Hallingdahl e Eier af Huset Christiania: Sandakerveien %Myrensgade% Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand Svendsen
1833*
ø Slidre Inderst g Christiania: Grønlandsleret (Bodsfængslet) Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berte Johannesen
1829*
Østre Slidre Prgj. Valders Pige ug Tjenestepige Christiania: Hausmansgaden Folketelling 1865 for 0301 Kristiania kjøpstad

1875

Namn
Fødsels-dato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Helge Agervold
1856
Akervold i Valdres Logerer ug Fodjæger Kristiania: Strandgade 5, 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christian Sundt
1831
Aurdal hf g Portner Kristiania: Brænderiveien 11 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thrine Andersen
1845
Aurdal hm g Kristiania: Holmensgade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Ulnæs
1856
Aurdal Sergeant Christiansens logerende ug Jæger Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jakob Vagel
1814
Aurdal i Valders hf g Kongelig fuldmægtig Kristiania: Uranienborgveien 9 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peter Theodor Salvesen
1841
Aurdal i Valders hf g Søofficier Kristiania: Munkedamsveien 70 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Gulliksen
1844
Aurdal Prgd Tjenestep. ug Kristiania: Wessels Gade 8 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Lund
1815
Aurdal Valders hf Skræddersvend Kristiania: Damstrædet 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Laura Elisa Petersen
1832
Aurdal Valders Tilreisende ug Kristiania: Thv. Meyers Gade 73 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gabriel Kolderup
1833
Aurdal Valders Logerende g Kolportør Kristiania: Carl 12s Gade 8 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Kristiansen
1837
Aurdal Valders hf g Postbud Kristiania: Oslogade 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mathea Christiansen
1852
Aurdal Valders Tjenstepige ug Kristiania: Maridalsveien 83 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Iversen
1823
Bang i Søndre Aurdal hf g Snedkerformand ved Ingeniør Detachementet Kristiania: Hustangen nedre fæstning Akershus, ingeniørboligen Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
G. Mathilde Østvold
1848
Bang i Valders d ug Kristiania: Bjerregaardsgade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Louise W. Østvold
1851
Bang i Valders d ug Kristiania: Bjerregaardsgade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
E. Augusta Østvold
1853
Bang i Valders d ug Kristiania: Bjerregaardsgade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Martin Luther K. W. B. Østvold
1857
Bang i Valders s ug Kontormd Kristiania: Bjerregaardsgade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Halvorsen
1857
Berge i Nordre Aurdal Tyende ug Kristiania: Fredensborgveien 16 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guhild Jacobsen
1819
Hedalen Valders hm e Kludehandlerske Kristiania: Maridalsveien 56 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Olsen Ranum
1856
Nord Aurdal Inkvarteret ug Jæger v. N. J. C. Kristiania: Ruseløkveien 36 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Eriksen
1855
Nord Aurdal Valdres Logerende ug Jæger Kristiania: Vinkelgade 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Ulnæs
1814
Nordre Aurdal hf g Kjøbmand Kristiania: Møllergade 30 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Knudsen
1823
Nordre Aurdal hf g Kirketjener ved Pauli menighed Kristiania: Korsgade 15 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gabriel Egidius Johan Henrik Sem
1824
Nordre Aurdal hf g Bureaushef Kristiania: Briskebyveien 13 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jul Olsen Skrutvold
1826
Nordre Aurdal ug Gaardbruger Kristiania: Grændsegade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Andersen
1830
Nordre Aurdal e Korkearbejder Kristiania: Korsgade 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrik Stenbock
1833
Nordre Aurdal ug Extraskriver Kristiania: Skippergade 5 (2 Block) Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Herman G. Dahl
1835
Nordre Aurdal hf Commandosergent Kristiania: Ruseløkveien 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ludvig Emil Steenbuch
1838
Nordre Aurdal Logerende ug Copist Kristiania: Tunisgade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Harald Helgesen
1840
Nordre Aurdal hf g Skreddermester Kristiania: Nedre Voldgade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Lars Olsen
1842
Nordre Aurdal Mandsfange g Snedkerarbeider Kristiania: Storgade 33 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorger Knudsen
1842
Nordre Aurdal hf g Jerenbanebetjent Kristiania: Tunisgade 17 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elling Thomassen Wafferstad
1843
Nordre Aurdal Logerende ug Kasserer Kristiania: Rosenkrantsgade 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Sørum
1843
Nordre Aurdal Tjenestepige ug Kristiania: Pilestredet 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. F. Belgum
1843
Nordre Aurdal Handelsfuldmm. ug Handelsbetjent Kristiania: Lille Vogmandsgade 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marthe Andersen
1844
Nordre Aurdal Logerende ug Sypige Kristiania: Tunisgade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingerid Olsen
1849
Nordre Aurdal Tjenestepige ug Kristiania: Møllergade 34, 36 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrik Oppen
1853
Nordre Aurdal ug Læredreng Kristiania: Øvre Slotsgade 12b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bendik Haganæs
1854
Nordre Aurdal ug Gevorb. musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Aaberg
1856
Nordre Aurdal Sergeant Hansens logerende Jæger Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Hagenæs
1857
Nordre Aurdal Logerende ug Soldat Kristiania: Hospitalsgade 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Arnesen
1804
Nordre Aurdal i Valders e Forsørges af Johannes Olsen mod fattigunderstøttelse af Nordre Auerdals fattigvæsen Kristiania: Toldbodgade 25b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Olsdatter
1829
Nordre Aurdal i Valders hm g Kristiania: Toldbodgade 25b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Myhre
1852
Nordre Aurdal i Valders Logerende ug Jæger Kristiania: Hospitalsgade 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Christine Hagen
1842
Nordre Aurdal P. Valders e Sømmerske Kristiania: Torvbak 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Jørgen Meltz Rasch
1829
Nordre Aurdal Valders Logerende ug Fuldm. i Revisionsdepartementet Kristiania: Pilestredet 11 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Andersen
1842
Nordre Aurdal Valders Huusholderske ug Kristiania: Sandakerveien 33 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Myhre
1852
Nordre Aurdal Valders Tjenestepige ug Tjenestepige Kristiania: Stenersgade Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Even Knudsen
1853
Nordre Aurdal Valders tj ug Conditorsvend Kristiania: Carl Johans Gade 17 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikkel Knudsen
1855
Nordre Aurdal Valders Dreng ug Guldsmedlærling Kristiania: Kirkegade 12 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Olsen
1856
Nordre Aurdal Valders Dreng ug Guldsmedlærling Kristiania: Kirkegade 12 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Hansen
1857
Nordre Aurdal Valders Dreng ug Guldsmedlærling Kristiania: Kirkegade 12 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Rasmus Gjøde Gjøde Søegaard
1848
Nordre Aurdal Valdres s ug Copist Kristiania: Pilestrædet 58 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Kulterstad
1858
Nordre Aurdal Valdres Logerende ug Jæger Kristiania: Hospitalsgade 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Urdahl
1818
Nordre Aurdal, Valders hf g Skræddermester Kristiania: Storgade 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebret Olsen
1843
Nordre Aurdal, Valders hf g Dagarbeider, vedskjærer Kristiania: Kanten 4 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Onstad
1845
Nordre Aurdal, Valders Logerende ug Student Kristiania: Møllergade 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Amuhn Myhre
1854
Nordre Aurdal, Valders Logerende ug Jæger Kristiania: Hospitalsgade 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebret Sørstrand
1857
Nordre Aurdal, Valders Logerende ug Jæger Kristiania: Hospitalsgade 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristoffer Tidemansen
1851
Nordre Laudal, Valders Indkvarteret ug Jæger Kristiania: Akersveien 12 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Trondsen Sundem
1844
Nordre Urdals Prgj,Valders hf g Arbedsmand Kristiania: Ø. Elvebakke 4 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Næss
1855
Næss i Valders Logerer ug Fodjæger Kristiania: Strandgade 5, 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen
1826
Røens Sogn, Slidre Prgj hf g Kassearbeider hos en kjøbmand Kristiania: Christian 4des Gade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Johnsdatter
1800
Slidre Logerende ug Arb. og fattigforsørget Kristiania: Grønl.leret 29 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Andersen
1801
Slidre hf g Handler med bøger m.m. paa gaden Kristiania: Sørligd. 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Søring
1811
Slidre hf g Skrædder Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Andersen
1815
Slidre hm e Portnerkone Kristiania: Storgaden 14 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
John Johannesen
1821
Slidre hf e Handelsborger Kristiania: Maridalsveien 56 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgitte Johnsen
1822
Slidre hm e Smaahandel Kristiania: Storgade 37C Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Mørstad
1830
Slidre hf g Træskjærer Kristiania: Thv. Meyers Gade 73 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sofie Fransen
1841
Slidre d Kristiania: Thv. Meyersgade 46 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hanna Fransen
1842
Slidre d ug Lærerinde Kristiania: Thv. Meyersgade 46 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Fransiska Fransen
1843
Slidre d ug Lærerinde Kristiania: Thv. Meyersgade 46 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorsten Røn
1851
Slidre ug Jæger Kristiania: Ruseløkveien 36 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Mørstad
1855
Slidre s ug Træskjærerarbejder Kristiania: Thv. Meyers Gade 73 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Vilhelmine Hedvig Myller
1796
Slidre i Valders Svigermoder e Pensioneret kapteinsenke Kristiania: Hegdehougsveien 19 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johannes Tronsen
1824
Slidre i Valders hf g Constabel ved politiet Kristiania: Arbeidergade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Joachime Louise Broch
1827
Slidre i Valders hu g Forsørget af no 1 Kristiania: Hegdehougsveien 19 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Hansen
1852
Slidre Prgd., Valders Logerende ug Lærerinde Kristiania: Wessels Gade 8 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ranghild Andersen
1827
Slidre Præstegjeld i Vallers hm e Brødkone hos Bruun Kristiania: Korsgade 27 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Olsen
1818
Slidre Valders kone g Nils Olsen Kristiania: Fjerdingens Gade 52 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peter Lorentz Rasmussen
1835
Slidre Ø. i Valders Logerende ug Casserer Kristiania: Grev Wedels Plads 5, 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Fregstad
1856
Slidre Ø. i Valders Logerende ug Forsørges af faderen, cadetaspirant Kristiania: Grev Wedels Plads 5, 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gustav Bendt
1857
Slidre Ø. i Valders Logerende ug Handlende Kristiania: Grev Wedels Plads 5, 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Jensen
1822
Slidre, Valders hf Murersvend Kristiania: Brogade 10 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Juelsen
1828
Slidre, Valders hf g Ølhandler Kristiania: Raadhusgade 17 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrich Gulbrandsen
1855
Svennæs, Valdres Logerende hos sergeant Blyberg ug Jæger v. n. jægerc. Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jahn Anton Stabel
1810
Søndre Aurdal hf g Klokker Kristiania: Tordenskjoldgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Jakobson
1817
Søndre Aurdal hm e Gaard- og fabrikeierske Kristiania: Torvgade 11 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikal Olsen
1821
Søndre Aurdal hf g Fyrbøder ved fiskegarnfabrikken i Akersveien Kristiania: Fredensborgveien 70 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christoffer Andersen
1823
Søndre Aurdal hf g Fedevarehandler Kristiania: Torvgade 24 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Guldbrandsen
1836
Søndre Aurdal hf g Snedkerarbeider Kristiania: Maridalsveien 31, 35, 37 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Theodor Theodorsen Lund
1852
Søndre Aurdal ug Gevorb. musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tollef Olsen
1853
Søndre Aurdal ug Gevorb. musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand H. Brage
1854
Søndre Aurdal ug Gevb. korporal Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Olsen Brufladt
1854
Søndre Aurdal ug Gevorb. musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Andreas Olsen Espesæt
1854
Søndre Aurdal ug Gevorb. musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tidemansen Bøen
1854
Søndre Aurdal ug Gvb. menig soldat, urmager Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Rønaug Bergsrud
1854
Søndre Aurdal Logerende ug Læredatter Kristiania: Ø. Hamersborggade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Syver Olsen Hoff
1854
Søndre Aurdal ug Gvb. menig soldat, bogbinder Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thonette Berg
1855
Søndre Aurdal Logerende ug Læredatter Kristiania: Ø. Hamersborggade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johannes Halstensen
1856
Søndre Aurdal ug Gevorb. muskt. Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jonette Kristoffersdatter
1856
Søndre Aurdal Tjenestepige ug Kristiania: Tomtegade 9 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christine Kristoffersdatter
1858
Søndre Aurdal Tilreisende ug Kristiania: Tomtegade 9 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Matheas Iversen
1821
Søndre Aurdal i Valders hf g Snedkerarbeider Kristiania: Møllergade 33 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gundberg Neerby
1823
Søndre Aurdal i Valders Logerende ug Almueskolelærerinde Kristiania: Frimannsgade 20 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Olsen
1836
Søndre Aurdal i Valders Forældre g Kristiania: Damstrædet 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Carl Christian Oscar Krohn
1834
Søndre Aurdal Pgd hf g Handelsborger Kristiania: Prindsens Gade 25 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen
1852
Søndre Aurdal Pr Logerer ug Musketeer Kristiania: Kanten 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guldbrand Røen
1847
Søndre Aurdal Prg Logerende ug Opslager paa Nyland Kristiania: Tomtegade 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Syver Halstensen Bakke
1853
Søndre Aurdal Prgj Logerende ug Soldat Kristiania: Torvgade 32 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christine Larsdatter Kirkeberg
1855
Søndre Aurdal Præstegjæld Tjenestepige Kristiania: Parkveien 9 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Teodor Sørensen
1844
Søndre Aurdal Valders Bryggearb. ug Bryggearb. Kristiania: Rebslagergangen 5a Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Neilsen
1847
Søndre Aurdal Valders Mekaniker ug Mekanisk arbeider (Nylands verksted) Kristiania: Rebslagergangen 5a Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Ulnæs
1833
Urdal P hm ug Handlende Kristiania: Markveien 48 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randine Ulnæs
1836
Urdal P Søster ug Handlende Kristiania: Markveien 48 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaves Olsen
1820
Urdals Prg., Valders hf g Arbeidsmand Kristiania: Fjerdingensgade 44 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaves Olsen
1820
Urdals Prg., Valders hf g Arbeidsmand Kristiania: Fjerdingensgade 44 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Hvisted
1799
Valders hf e Skredder Kristiania: Norbygade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Per Pedersen
1800
Valders hf e Snedker. gaardeier Kristiania: Strandgade 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertru Knudsen
1810
Valders Huskone e Dagarb. af forskj. slag Kristiania: Telthusgade 39 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
S. Aars
1813
Valders e Enkefru, pensjon Kristiania: Chr. August Gade 15 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Chr. Olsen Voger
1818
Valders hf Snedker Kristiania: Vinkelgade 14 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjøran Olsen
1819
Valders Tjenestepige ug Kristiania: Norbygade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Reiersen
1820
Valders hf Hjulmager ved Arsenalet Kristiania: Hausmannsgade 26 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Knutsen
1820
Valders hf g Arbeidsmand Kristiania: Fjerdingensgade 31 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgitte Jacobsen
1822
Valders kone g Kristiania: Krogen 9 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aslak Olsen
1824
Valders hf e Gastender Kristiania: N. Hamersborggade 8 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Olsen Kulterstad
1825
Valders g Jordbruger Kristiania: Strafanstalten, paa Øvre fæstningen Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kirsti Julsdatter
1825
Valders kone g Kaffesælgerske Kristiania: Elvegade 23 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikal Ingebretsen
1825
Valders hf e Feierinspektør Kristiania: Skippergade 24 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christopher Nielsen
1826
Valders hf g Slagter Kristiania: Skolestrædet 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Olsen
1826
Valders ug Opvarterske Kristiania: Skippergade 30 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Johansen Hedalen
1826
Valders Tilreisende g Handelskarl Kristiania: Storgade 22 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Olsen
1828
Valders ug Sypige Kristiania: Skippergade 30 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Østen Ludv. Olsen
1828
Valders hf g Forskjelligartet arbeide Kristiania: Lerfaldsgade 10 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christopher Bang
1830
Valders hf Skomager Kristiania: Carl 12s Gade 20 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen
1830
Valders hf g Murer Kristiania: Norbygade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Olsen
1831
Valders g Kristiania: Dronningens Gade 13 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jørgen Thoresen
1832
Valders hf g Gaardeier Kristiania: Møllergade 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Olsen
1833
Valders Husmand Kristiania: Oscars Gade 1b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Evensen Dahl
1835
Valders hf g Bybud Kristiania: Skippergade 40a Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Constance Wedel Jarlsberg
1835
Valders Enkefrue e Formue Kristiania: Pilestrædet 37 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Iver Iversen
1836
Valders hf g Lagermand Kristiania: Thv. Meyers Gade 69 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thor Jensen
1838
Valders Vogmand Kristiania: Platougade 20 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Levardsdatter
1840
Valders hm ug Handlende Kristiania: Lakkegade 44 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Joh. Kreutz Magnus
1840
Valders Logerende ug Agent Kristiania: Pilestredet 11 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ulrik Wefferstad
1841
Valders Logerende ug Handelsfuldmægtig Kristiania: Munkedamsveien 13 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Olsen
1842
Valders g Snedker Kristiania: Dronningens Gade 13 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Claudius Pettersen
1843
Valders hf g Bud Kristiania: Pilestrædet 17 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Sandberg
1843
Valders hm Kristiania: Skolegade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Sandberg
1843
Valders kone Kristiania: Øvre Gade 4 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen
1843
Valders Logerende ug Arbeider ved dampkjøken Kristiania: Maridalsveien 13 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oste Olsen
1843
Valders kone g Kristiania: Norbygade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrike Fransen
1844
Valders d ug Lærerinde Kristiania: Thv. Meyersgade 46 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen
1844
Valders hf g Skomager Kristiania: Fjerdingens Gade 35 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans A. Røang
1845
Valders Mand f Mekanisk arbeider Kristiania: Skippergade 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jeny Pedersen
1846
Valders kone Kristiania: Øvre Gade 4 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. Wefferstad
1846
Valders Logerende ug Handelsbetjent Kristiania: Hegdehougsveien 26 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Bøe
1847
Valders hf g Handelsborger Kristiania: Maribogade 9 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. Høyme
1847
Valders hf g Fanejunker Kristiania: Sofienberggade 8 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christiane Elisabeth Marie Heyerdahl
1848
Valders kone g Kristiania: Hegdehougsgade 30 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Motzfeldt
1848
Valders Moder g Kristiania: St. Halvardsgade 10 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tolleffsen
1848
Valders hf g Mekanikker Kristiania: Brænderiveien 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Bendiksen
1848
Valders hf g Arbeider Kristiania: Lakkegade 15 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marta Bendiksen
1849
Valders kone g Kristiania: Lakkegade 15 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Pauline Pettersen
1849
Valders kone g Kristiania: Pilestrædet 17 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Endre Andersen
1850
Valders Guldsmedsvend Kristiania: Skippergade 21 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen
1850
Valders hf g Byens veivæsen Kristiania: Aasengaden 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Larsdatter
1850
Valders Kvindefange ug Tjenestepige Kristiania: Storgade 33 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Louise Kildal
1851
Valders hu g Kristiania: St. Olafs Gade 21b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thea Olsen
1851
Valders Tjenestepige Handelsforeningens personale Kristiania: Kirkegade 24 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Sebjørnsen
1852
Valders Logerende ug Arbeider Kristiania: Lakkegade 15 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birthe Johnsdatter
1852
Valders Patient ug Tjenestepige Kristiania: Ullevoldsveien 3, 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dorthe Olsen
1852
Valders hu Kristiania: Storgade 10b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Edvart Olsen
1853
Valders Kjørerk. ug Kristiania: Wessels Gade 8 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Guldbrandsen Dyve
1854
Valders ug Geworben militær, musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Olsen
1854
Valders d ug Arbeiderske Kristiania: Øvre Slotsgade 4 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Johnsen
1854
Valders Logerende ug Sømand Kristiania: Norbygade 19 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Amund Olsen Sørrebraaten
1855
Valders ug Geworben militær, musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Arnesen
1855
Valders Logerende ug Guldsmed Kristiania: Krogen 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christin Olsen
1855
Valders Tjener (Pige) ug Kristiania: Sofienberggade 10 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Kristiansen
1855
Valders Gaardsdreng hos Gynther ug Gaardsdreng Kristiania: Kirkegade 16 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Andersen
1856
Valders Logerende ug Bryggeriarbeider Kristiania: Maridalsveien 31, 35, 37 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Tronderud
1856
Valders ug Geworben militær, musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jul Bendiksen
1857
Valders ug Murer læredreng Kristiania: Norbygade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Lage Olsen
1857
Valders Logerende ug Mileter Kristiania: Tomtegade 24 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dorthea Olsen
1861
Valders d ug Kristiania: Norbygade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Olsen
1861
Valders d ug Kristiania: Norbygade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Andersen Moe
1855
Valders N. Raudal Logerende ug Soldat Kristiania: Torvgade 32 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Aaberg
1857
Valders, Nordre Auerdal Logerende ug Jæger v. n. jægercorps Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Endresen
1814
Vang Præstegjæld Valders hf g Mekaniker Akers verkstad Kristiania: Kirkegade 4 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christopher Andreas Holmboe
1796
Vang Valders hf e Professor Kristiania: Skippergade 9 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aaste Østensen
1797
Vang Valders Husm moder e Fatigunderstøttelse Kristiania: Sandakerveien 58 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Østen Torgersen Kjos
1826
Vang Valders Tilreisende, husfader g Gaardbruger Kristiania: Lille Grændsegade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johannes Belsheim
1829
Vang Valders hf g Forhenv. sognepræst pensionist med extraarbeide Kristiania: Hegdehougsveien 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Gundersen Grell Gjevre
1836
Vang Valders Logerende ug Udskiftningsformand Kristiania: Toldbodgade 28 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole A. Kvam
1850
Vang Valders Logerende ug Urmagersv Kristiania: Lerfaldsgade 10 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christian Anker Holmboe
1797
Vang Valdres e Capitain (afsked) Kristiania: Øvre Slotsgade 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Mørstad
1830
Vang Valdres hu g Kristiania: Thv. Meyers Gade 73 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Erschow
1820
Vestre Slidre hf g Skrædder og portner Kristiania: Josefines Gade 13 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Olsen
1826
Vestre Slidre hf g Kontorbud Kristiania: Hospitalsgaten 4a Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Halvorsen
1838
Vestre Slidre hf g Arbeidsformand Kristiania: Platou Gade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Olsen
1841
Vestre Slidre I arbeidsanstalten ug Arbeidsmand Kristiania: Storgade 36 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knudt Kjølberg
1845
Vestre Slidre Logerende ug Skreddersvend Kristiania: Markveien 56b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Olsdatter
1846
Vestre Slidre Tjenestepige ug Tjenestepige Kristiania: Parkveien 49 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Knudsen Hande
1851
Vestre Slidre Tilreisende ug Militært Kristiania: Raadhusgade 19 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen Fosheim
1851
Vestre Slidre Tilreisende ug Militært Kristiania: Raadhusgade 19 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Egge
1852
Vestre Slidre Logerende ug Politikonstabel Kristiania: Motzfeldt Gade 6b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tollef Engelstad
1853
Vestre Slidre Logerende ug Skreddersvend Kristiania: Markveien 56b Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Halvorsen
1858
Vestre Slidre ug Handelskarl Kristiania: Grændsegade 6 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Eriksen
1856
Vestre Slidre H Rigshospitalets sygebelæg ug Husmandssøn Kristiania: Akersgade 40, 42, 44 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Lommen
1854
Vestre Slidre Valders Jæger ug Kristiania: Thv. Meyers Gade 41 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Olsen Lommen
1855
Vestre Slidre Valders Jæger ug Kristiania: Thv. Meyers Gade 41 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorsten Johnsrud
1855
Voldhø Østre Slidre Handelsbetjent ug Handelsbetjent Kristiania: Lille Vogmandsgade 2 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbara Halvorsen
1848
Ødegaard i Nordre Aurdal Tyende ug Kristiania: Fredensborgveien 16 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Johannesen
1828
Østre Slidre Lem af stuen ug Kristiania: Akersgade 13 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Rogne
1835
Østre Slidre Broder ug Fuldmægtig, privat Kristiania: Lille Grændsegade 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Rogne
1844
Østre Slidre Søster ug Husbestyrerinde Kristiania: Lille Grændsegade 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ivar Rogne
1846
Østre Slidre ug Kjøbmand Kristiania: Lille Grændsegade 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Rogne
1848
Østre Slidre Broder ug Skibsfører Kristiania: Lille Grændsegade 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Andersen Haug
1852
Østre Slidre Inkvarteret ug Jæger v. N. J. C. Kristiania: Ruseløkveien 36 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen Jørstad
1853
Østre Slidre ug Gevorb musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Haavi
1854
Østre Slidre ug Gevorb. musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Rudi
1854
Østre Slidre Logerende hos sergeant Blyberg ug Jæger v. n. jægerc. Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Robøle
1855
Østre Slidre Inkvarteret ug Jæger v. N. J. C. Kristiania: Ruseløkveien 36 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Sæhli
1855
Østre Slidre Inkvarteret ug Jæger v. N. J. C. Kristiania: Ruseløkveien 36 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torstein Rogne
1855
Østre Slidre Broder ug Betjent, privat Kristiania: Lille Grændsegade 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Nilsen Jørstad
1856
Østre Slidre ug Gevorb. musketer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen
1858
Østre Slidre Sergeant Hansens logerende ug Jæger Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Rogne
1858
Østre Slidre Broder ug Betjent, privat Kristiania: Lille Grændsegade 5 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Endresen
1859
Østre Slidre Logerende ug Jæger Kristiania: Engensgade 3 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Tollefsen Røhn
1853
Østre Slidre, Ragne Sogn ug Gvb. furer Kristiania: Apothekergade 3 og 7 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Ramsæter
1850
Østre Slidre, Valders s ug Kristiania: Lille Grændsegade 1 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad
Haldor Andersen Sælid
1856
Østre Slidre, Valdres Logerende ug Soldat Kristiania: Hospitalsgade 18 Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

1885

Namn
Fødsels-dato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Marie Mathisen
1854
Walders Hustru Kristiania: Tegleværksgade 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Ulnes
1814
Aurdal Kristiania: Bredgaden 16 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunda H. Nerby
1823
Aurdal Logerende Kristiania: Rostedsgade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johanne Boye
1823
Aurdal Logerende Frøken Kristiania: Ullevoldsveien 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrik Sundem
1830
Aurdal fhv Grosserer Kristiania: Huitfildtsgade 2 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Andresen
1848
Aurdal Hustru Kristiania: Kjøbenhavnsgade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Jakobsdatter Søhuseie
1851
Aurdal Straffange Kristiania: Storgaden 33 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Olsen
1862
Aurdal - Valders Tjenestepige Kristiania: Gjetemyrsveien 16 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. K. Lund
1815
Aurdal Valders Skreddersven Kristiania: Damstrædet 5 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaus Olsen
1818
Aurdal Valders Kristiania: Fjerdingensgade 36 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bendix Fladager
1847
Aurdal Valders Malermester Kristiania: Strandgaden 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Thorsås
1857
Laurdal Ekspeditør Kristiania: Skippergade 40 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nilsine Henriette Møglestue
1862
Laurdal Hustru Kristiania: Plønsgade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sina Elionore Møglestue
1874
Laurdal Søster Kristiania: Plønsgade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Syvertsen
1861
N. Aurdal Tjenestepige Kristiania: Bispegaden 2 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Olsen Fauske
1862
N. Aurdal corporal Kristiania: Øvere Voldgade 14 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen Strand
1864
N. Aurdal jæger Kristiania: Øvere Voldgade 14 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
!!
1862
N. Aurdal Valders Pige Kristiania: Akersgade 44 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils O. Ulnæss
1811
Nordre Aurdal Forhenværende Boghandler Kristiania: Oddervaldsgade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
J. H. Rasch
1829
Nordre Aurdal Kgl. Fuldm. Kammerherre Kristiania: Bogstadveien 31 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen Sagbraaten
1830
Nordre Aurdal Fange Kristiania: Akershus Fæstning* Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
A. C. Sundt
1831
Nordre Aurdal Gaardeier Kristiania: Strømsveien 12 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Ulness
1833
Nordre Aurdal Handlende (m/ Brugte Klæder) Kristiania: Markveien 23 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Herman Dahl
1835
Nordre Aurdal Fanejunker Kristiania: Munkedamsveien 38 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peter Theodor Salvesen
1841
Nordre Aurdal Kaptein i Marinen Kristiania: Kort Adlers Gade 20 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Chr. Sundem
1841
Nordre Aurdal Gasarbeider Kristiania: Kolstadgade 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tørand Arnesen
1842
Nordre Aurdal Pige Kristiania: Pilestrædet 32 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. Nilsen
1845
Nordre Aurdal Inspektør: Akershus Brandassranceforening Kristiania: Ullevoldsveien 101 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Rud
1845
Nordre Aurdal Bryggearbeider Kristiania: Fjerdingensgade 15 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andr. N. Weyen
1848
Nordre Aurdal Skrædder Kristiania: Akersgaden 6b Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbro Halvorsen
1848
Nordre Aurdal Huusjomfru Kristiania: St Olafs Plads 19 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Endre Andersen
1849
Nordre Aurdal Gulsme Sven Kristiania: Bredgaden 16 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Fodnæss
1851
Nordre Aurdal Bordskriver Kristiania: Tøiengaden 30 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Aaberg
1852
Nordre Aurdal Handelsborger Kristiania: Carl Johansgade 2 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrik Opheim
1853
Nordre Aurdal Guldsmedsvend Kristiania: Bernt Ankersgade 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Stokkebryn
1856
Nordre Aurdal Handelsfuldmægtig Kristiania: Ullevoldsveien 101 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik G. Engh
1857
Nordre Aurdal Postbud Kristiania: Damstrædet 2 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand Hansen
1857
Nordre Aurdal Guldsmedsv. Kristiania: Karl den 12tes Gade 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Stokkebryn
1859
Nordre Aurdal Søster Kristiania: Ullevoldsveien 101 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randi Olsen
1861
Nordre Aurdal Tjener Kristiania: Sporveisgaden 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Methina Engelschiøn
1862
Nordre Aurdal Datter Kristiania: Frognergade 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
J. H. Månum
1863
Nordre Aurdal Skoleelev Kristiania: Apothekergade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Helgesen
1863
Nordre Aurdal Tjener Kristiania: Sporveisgaden 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
A. P. Brandt
1864
Nordre Aurdal Visekorporal Kristiania: Apothekergade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
G. H. Månum
1865
Nordre Aurdal Skoleelev Kristiania: Apothekergade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tore Tidemandsen Haadem
1865
Nordre Aurdal Hornblæser Kristiania: Munkedamsveien 38 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gretha Engelschiøn
1865
Nordre Aurdal Datter Kristiania: Frognergade 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
A. P. Brandt
1867
Nordre Aurdal Skoleelev Kristiania: Apothekergade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karoline Mathea Tandberg
1867
Nordre Aurdal Tjenestepige Kristiania: Bogstadgade 46 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christiane Engelschiøn
1869
Nordre Aurdal Datter Kristiania: Frognergade 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thidemand Opheim
1870
Nordre Aurdal Guldsmedlering Kristiania: Bernt Ankersgade 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Olsen Rauvlingseie
1856
Nordre Aurdal i Valders Tjenestepige i huset Kristiania: Vedøgade 5 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Harald Helgesen
1840
Nordre Aurdal Valders Skrædder Kristiania: Osterhausgaden 21 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Olsen
1857
Nordre Aurdal Valders Hustru Kristiania: Vaalerengsgaden 13 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Kristian Sang??
1865
Nordre Aurdal Valders Kadet Kristiania: Holbergs Gade 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole A. Hall
1867
Nordre Aurdal Valders Handelsbetjent Kristiania: Skolestrædet 7 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Olsen
1841
Nordre Aurdals Prgj. Valders Tomte Arbeider Kristiania: Smaalensgaden 6 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Bendixen
1843
Nordre Urdal Byg Arbeider Kristiania: Flisberggaden 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mathea Pedersen
1859
S. Aurdal Tjenestepige Kristiania: Hanstensgade 10 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ellef Nilsen Dokken
1865
S. Aurdal Corporal Kristiania: Ruseløkveien 44 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils G. Søreng
1811
Slidre Skrædder Kristiania: Munkedamsveien 45 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Brandt
1812
Slidre fhv gaardbruger Kristiania: Munkedamsveien 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Johannesen Amundsen
1841
Slidre Kristiania: Gøteborgsgade 22 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurli Rogne
1844
Slidre Søster Kristiania: Kr. Aug. Gade 19 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Ki??
1851
Slidre Snekermester Kristiania: Akersgaden 21 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Rogne
1853
Slidre Kjøbmand Kristiania: Kr. Aug. Gade 19 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingerid Gulbrandsdatter
1857
Slidre Straffange Kristiania: Storgaden 33 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Kvale
1860
Slidre Skomagersvend Kristiania: Tøiengaden 12 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Knudsen
1868
Slidre Kristiania: Thorhauggaden 46 & Tværbakken 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Charlotte Josine ?? Dietrichson f Müller
1819
Slidre i Valders Enkefrue Kristiania: Hegdehaugsveien 19 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Joachime Louise Broch f Müller
1827
Slidre i Valders Hustru Kristiania: Hegdehaugsveien 19 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Erschow
1820
Slidre Prgj. Skrædder Kristiania: Welhavens Gade 16 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Andersen
1821
Slidre Valders Kristiania: Møllergaden 20 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engel Koren
1825
Slidre Valders Enkefru Kristiania: Bogstadveien 31 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Espelinn
1818
Søndre Aurdal Snedker Kristiania: Bagerengveien 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Lie
1842
Søndre Aurdal Brandkonstabel Kristiania: Bogstadveien 33 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
C. Mathilde Østvold
1848
Søndre Aurdal Datter Kristiania: Ullevoldsveien 15 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
E. Augusta Østvold
1853
Søndre Aurdal Datter Kristiania: Ullevoldsveien 15 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bertha Nielsen
1853
Søndre Aurdal Kontoristinde Kristiania: Nordal Brunsgade 14 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Bratrud
1853
Søndre Aurdal Handelsborger Kristiania: Markveien 60 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Onsrud
1854
Søndre Aurdal Har Logerende Kristiania: Møllergade 16 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eveline Nielsen
1857
Søndre Aurdal Lærerinde Kristiania: Nordal Brunsgade 14 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Kristiansen
1858
Søndre Aurdal Hustru Kristiania: Møller Gade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Syver Loe
1859
Søndre Aurdal Kvægholder Kristiania: Sporveisgaden 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
C. P. C. Skaar
1860
Søndre Aurdal Stud juris. Kristiania: Kort Adlers Gade 34 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peder Berg
1864
Søndre Aurdal Jæger Kristiania: Holmensgade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunhild Øihus
1864
Søndre Aurdal Pige Kristiania: Skaus Plads 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knudt Olsen
1865
søndre Aurdal elev af Balchens døvstumskole Kristiania: Schaftegaden 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Marie Onsrud
1868
Søndre Aurdal Har Logerende Kristiania: Møllergade 16 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Thorrud
1857
Søndre Aurdal Valders Jordemoder Kristiania: Theater Gade 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Michael Olsen
1819
Søndre Urdalen Arbeider Kristiania: Markveien 29 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
H. Ridste
1849
V. Slidre Tandlæge Kristiania: Nedre Slotsgade 17 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Mikkelsen
1860
V. Slidre Kristiania: Ruseløkveien 14b Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Iver Knutsen
1867
V. Slidre Elev af Arbeidskolen for Blinde Kristiania: Munkedamsveien 19 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Olsen
1826
V. Slidre Valders Kontorbud (Morgenbladet) Kristiania: Hospitals Gade 4a Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen Snortheim
1866
V. Slidre Valders Soldat (Jæger) Kristiania: Ruseløkveien 14b Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrik Olsen
1805
Valders Opholdes af Datteren Kirstine Hagen Kristiania: Lakkegade 50 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
I. A. Stabel
1810
Valders Cand. Theol Klokker Kristiania: Sehestedsgade 4 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gertrud Amundsen
1810
Valders Kristiania: Maridalsveien 88 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Halstensdatter
1811
Valders Husholderske Kristiania: Solhaugsgade 12 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Maagens Halvorsen
1814
Valders Snedker Kristiania: Nedre Voldgade 23 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Johansen
1814
Valders Skomager Kristiania: Fjeldgade 15 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hansen
1815
Valders Kristiania: Kongensgade 15 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aagot Mathisen
1816
Valders Logerende Kristiania: Arbeidergade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Throndsen
1818
Valders Bestemoder Kristiania: Kroken 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jøran Olsen
1819
Valders Enke Kristiania: Værksgade 40 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Endresen
1820
Valders Smed Kristiania: Kirkegaden 4 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen
1820
Valders Arbeidsmand Kristiania: Kr. 4des Gade 6 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Jensen
1821
Valders Murer Kristiania: Kr. Aug. Gade 23 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aslak Olsen
1821
Valders Gastænder Kristiania: Nedre Hammersborgs Gade 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgitte Johnsen
1822
Valders Enke, Syerske Kristiania: Rosenkrantz Gade 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Hansen
1823
Valders Moder og Svigermoder Kristiania: Langbakken 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
N. Knudsen
1823
Valders Kirketjener Kristiania: Toftesgade 60 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Olsdatter
1824
Valders Hustru Kristiania: Strømsveien 5 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Endresen
1825
Valders Portner Kristiania: Nordbygade 1b Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Maren Amundsen
1825
Valders Hustru Kristiania: Smaalensgade 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kjersti Iversen
1825
Valders Grøndthandel Kristiania: Tromsøgade 22 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Iver Iversen
1827
Valders Lagerarbeider Kristiania: Thv. Meiers Gade 85 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Jonsen
1829
Valders Kristiania: Munkedamsveien 59 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen
1830
Valders Kristiania: Tøiengaden 32 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Tonning
1831
Valders Enkefru Kristiania: Akersgade 61 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Hansen
1831
Valders Formand Kristiania: Munkedamsveien 47 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Laura Peteren
1831
Valders Kristiania: Thv. Meiers Gade 85 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aaste Olsen
1832
Valders Hustru Kristiania: Tøiengaden 32 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Carl Christian Oscar Krohn
1834
Valders Handelsborger Kristiania: Toldbodgaden 33 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aslak Tollefsen
1835
Valders Hjulmager Kristiania: Trondhjemsveien 119 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Wold
1836
Valders Hustru Kristiania: Maridalsveien 6 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randine Mikkelsen
1836
Valders Hustru Kristiania: Markveien 33 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Moen
1837
Valders Kreaturholder Kristiania: Brenderiveien 7 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bertha Bjørnson
1839
Valders Ernærer sig med Vask og Strygning Kristiania: Filosofgangen 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunda O. Moen
1839
Valders Hustru Kristiania: Brenderiveien 7 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Halvorsen
1839
Valders Arbeidsmand Kristiania: Liabroveien 28 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Sæther
1840
Valders Hustru Kristiania: Bøgaden 4 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
U. Wefferstad
1841
Valders Handelsfuldmægtig Kristiania: Raadhusgaden 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Kirstine Hagen
1842
Valders Enke Salg af Kjød Kristiania: Lakkegade 50 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Olsen
1844
Valders Hustru Kristiania: Østre Elvebakke 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Røang
1845
Valders Logerende Arbeider Kristiania: Ruseløkveien 44 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Amalie Kolderup
1846
Valders Frøken Kristiania: St Olafs Plads 4 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ulness
1846
Valders Handelsberetiget Kristiania: Torvgade 18 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kaia Motzfeldt*
1848
Valders Hustru Kristiania: St Olafsgade 13 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beret Tollefsdatter Vika
1848
Valders Straffange Kristiania: Storgaden 33 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Dahl
1849
Valders Syerske Kristiania: Torvgade 20 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Eriksen
1849
Valders Kone Kristiania: Norderhovsgade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Østensen Egge
1850
Valders Politibetjent Kristiania: Tromsøgade 4 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Qvale
1851
Valders Syerske Kristiania: Theater Gade 15 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Louise Kildal
1851
Valders Kristiania: St Olafs Plads 21c Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gina Preus f Dietrichsen
1852
Valders Kristiania: Pilestrædet 18 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Haug
1852
Valders Sergeant Chra Bataljon Kristiania: Nedre Hammersborgs Gade 10 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Rushaug
1853
Valders Logerende Ansat Kristiania: Rosenkrantz Gade 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragenhild Kristiansen
1853
Valders Hustru Kristiania: Møllergaden 22 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Kjørstad
1853
Valders Lærer Kristiania: Tromsøgade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Johansen
1854
Valders Kristiania: Østgaardsgade 34 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorstein Rogne
1855
Valders Handelsreisende Kristiania: Rosenkrans Gade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Vilhelmine Hansen
1856
Valders Lærerinde ved Vaterlands Skole Kristiania: Keisers Gade 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbro Anderson
1857
Valders Tjenestepige Kristiania: Victoriaterasse 6 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Ødegaard
1857
Valders Bysælger Kristiania: Nedre Voldgade 23 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunner Olsen
1857
Valders Mekaniskarbeider Kristiania: Bentsegade 22 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Olsen
1858
Valders Ølkjører Kristiania: St Olafsgade 13 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Dahl
1858
Valders Syerske Kristiania: Torvgade 20 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Bamle??
1858
Valders Sergeant Kristiania: Urtegaden 3b Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Lisa Nielsen
1858
Valders Kristiania: Motzfeldtgade 22 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johan Christiansen
1858
Valders Arbeider Kristiania: Gruegade 22 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Helgesen
1859
Valders Logerende Kristiania: Østre Elvebakke 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tolløv Bøe
1860
Valders Skomager Kristiania: Ruseløkveien 38 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juel E. Haganæs
1860
Valders Bataljonstambur Kristiania: Sofienberggade 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Matilde Gundersen
1860
Valders Hustru Kristiania: Toftesgade 64 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Marie Olsen
1861
Valders Tjenestepige Kristiania: Olaf Ryes Plads 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halstein Nilsen
1861
Valders Sporveiskudsk Kristiania: Thv. Meyersgade 21 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Thune
1862
Valders Student Kristiania: Akersveien 37 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Bælgum
1863
Valders Sypige Kristiania: Arbeidergade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. C. H. Sæther
1863
Valders Instrumentmagerlerling Kristiania: Fosveien 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marith Fladager
1864
Valders Logerende Sypige Kristiania: Arbeidergade 1 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dortea Gulliksen
1864
Valders Tjener Kristiania: Grønlandsleret 21 (Mandalsgd) Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Røyne
1865
Valders Tjenestegut Kristiania: Nedre Slotsgade 25 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torger Hamre
1866
Valders Militær Kristiania: Apothekergade 7 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mathea Kjørstad
1869
Valders Kristiania: Tromsøgade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorbjørn Wickstrøm
1873
Valders søn Kristiania: Oscarsgade 2 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elise Wickstrøm
1877
Valders datter Kristiania: Oscarsgade 2 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Turi Knudsen
1879
Valders Dater Kristiania: Brenderiveien 7 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristiane Tronsdatter Sundem
1838
Valders Prgj Torvhandlerske Kristiania: Torvbakgaden 9 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elling Arnesen Berg
1853
Valdres Bud Kristiania: Theater Gade 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Knudsen
1840
Valdres Prgj. Arbeider Kristiania: Skolestrædet 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johannes Belsheim
1829
Vang i Valders forhen. Sogneprest Stependiat Kristiania: Thv. Meyersgade 54 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Kvale
1854
Vang i Valders Husholderske Kristiania: Welhavensgade 4 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Nilsdatter
1859
Vang i Valders Pige Kristiania: Pilestrædet 32 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Ovesen Berge
1867
Vang i Valders Handelsbetjent Kristiania: Ruseløkveien 12 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Boye B. Steile
1850
Vang Valders Contorist Kristiania: Kirkegaden 13 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Evensen
1854
Vang Valders Kone Kristiania: Elvegade 21 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunda Edmundsen
1863
Vang Valders Tjenestepige Kristiania: Torvet 5 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Leite
1864
Vang Valders Tjenestepige Kristiania: Hammerstadsgade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Kval
1868
Vang Valders Tjenestepige Kristiania: Hammerstadsgade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole
1882
Vang Valders Baren Kristiania: Elvegade 21 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hilda Marije
1884
Vang Valders Baren Kristiania: Elvegade 21 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Maren Klingenberg
1864
Vangs Prgj Valders Kristiania: Parkveien 17 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Magdalene Fleischer
1816
Vestre Slidre Fru, Præste Enke Kristiania: Pilestrædet 83 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johan Christie
1822
Vestre Slidre forhv. Bogtrykker Kristiania: Pilestrædet 83 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Margarethe Nielsen
1852
Vestre Slidre Hustru Kristiania: Kongensgade 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Fauske
1859
Vestre Slidre Diakonisseelev Kristiania: Nordal Brunsgade 6 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
John Olsen Hamre
1859
Vestre Slidre Sergent Kristiania: Markeveien 44 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorbjørn Stenersen
1861
Vestre Slidre Handelsbetjent Kristiania: Storgade 2 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Urdahl
1818
Walders Skrædder Kristiania: Briskebyveien 62 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen
1819
Walders Posetiv Spiller Kristiania: Vaalerengsgaden 23 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mickarl Ingebretsen
1821
Walders Feierinspektør Kristiania: Akersgaden 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Chr. Andersen
1823
Walders hn.dels Borger Kristiania: Hammersborgs torv 6 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Olsdatter
1846
Walders Hustru Kristiania: Briskebyveien 54 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Andersen
1854
Walders Guldsmedsvend Kristiania: Hurdalsgade 8 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Knudsen
1861
Walders Pige Kristiania: Vestere Elvebakke 19 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Bøe
1847
Wang i Valders Handelsborger Kristiania: Maribo gade 10 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Haldor Melby
1838
Østre Slidre Gaardbruger Kristiania: Pilestrædet 32 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Nielsen
1848
Østre Slidre Handelsborger Kristiania: Maribo gade 16 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nicolai Andresen Heyerdahl
1851
Østre Slidre Søn Kristiania: Frognerveien 18 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
E. Røhn
1853
Østre Slidre Furer Kristiania: Apothekergade 3 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Tollefsen Håvie
1854
Østre Slidre Snedkerarbeider Kristiania: Vinkelgaden 11 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Heyerdahl
1855
Østre Slidre Datter Kristiania: Frognerveien 18 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Mørstad
1855
Østre Slidre Tegnelærer Kristiania: Waldemar Thranesgade 7 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tollef Tvenge
1861
Østre Slidre Sergeant Kristiania: Maribo gade 12 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torleiv Jøgersen
1864
Østre Slidre Ridende jæger Kristiania: Raadhusgaden 30a Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tollefsen
1866
Østre Slidre Bagerdreng Kristiania: Store Grensegade 17 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Johannesen
1828
Østre Slidre i Walders Kristiania: Akersgaden 13 Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad

1900

Namn
Fødselsdato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Anne Bøhn
1863@1867
Ardal Valders el ug Husholdningselev (nu reist) : Firkanten 11 (Sporveisg. 2D) Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen
1830
Aurdal hf g Dagarb. v/Veivæsnet : Havegaden 48 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aasta Olsen
1833
Aurdal hm g Hustru : Havegaden 48 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Hermansen
1844
Aurdal g Skomager : Stor Gade 36 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Syversen
1867
Aurdal el ug Dagarbeider : Markveien 53 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eline Aspelin
1875
Aurdal el ug Sygepleierske : Herman Foss Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorstein Knudsen
1875
Aurdal ug Dagarb. : Urtegaden 16 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tollefsen
1849
Aurdal sogn hf g Mekanisk arbeider : Verks Gade 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole G. Rognås
1871
Aurdal Waldres ug Kjøbmand Kolonial : Vaalerenggade 11 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Johnsen
1871
Bang Valders tj ug Stuepige : Akers Gade 26 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaus Kristiansen
1867
Etnedalen Valders hf g Mekaniker ved Værksted : Pilestrædet 51 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beathe Olsen Dølstuen
1869
Etnedalen Valders tj ug tjenestepige : Incognitogaden 28 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Rolf Otto Andvord
1890
Etnedalen Valders s ug skoleelev : Incognitogaden 28 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thora Kristiansen
1892
Etnedalen Valders d ug Datter : Pilestrædet 51 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Martha Kristine Kristiansen
1894
Etnedalen Valders d ug Datter : Pilestrædet 51 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Oscar Stensli
1897
Etnedalen Valders s ug Søn : Hallings Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Edv. Østensen Melgård
1872
Hedalen i Valders el ug Snedkersvend v. fabrik : Sexes Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Else Andersen
1847
Hedalen Valders hm g Delikatesseforretning : Frognerveien 1B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Møstad
1877
Hegge i Valders ug Sneker lærling : Rosteds Gade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Rudi
1884
Hegge i Valders tj ug : Leif Eriksons Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Rudi
1878.10.09
Hegge i Valdres ug Violinmager Læregut : Rosteds Gade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Andersen
1879
Hegge Valders tj ug Husgjerning : Nordal Bruns Gade 12A Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Aaberg
1882
N Aurdal Tjenestepige ug Tjeneste : Schives Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Nordlund
1852
N. Auerdal Valders hm g : Herslebs Gade 34 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jul Andersen
1834
N. Aurdal Broder ug Stenpukker : Vibes Gade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dine Mikkelsen
1836
N. Aurdal hm g Husmoder : Helgesens Gade 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hilleborg Toresdatter
1837
N. Aurdal b e Føderaadskone : Thv. Meyers Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Harald Helgesen
1840
N. Aurdal hf s Skrædderm. : Lille Grændsegade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Endresen
1844
N. Aurdal tj ug Barnepige : St. Olafs Gade 35 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hagen
1846
N. Aurdal hm e Husstellet. Forestaar huset : Tromsøgaden 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Nielsen
1848
N. Aurdal Logerende e Skræddersvend : Bryggerigangen 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Louise Kildal
1851
N. Aurdal hm e Lever af sine Midler : Svoldergade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Mathiesen
1854
N. Aurdal hm g : Storgade 12 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Olsen
1856
N. Aurdal hm g : Sørumsgaden 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Evensen Bonli
1858
N. Aurdal hf g Kjøbmand og furer : Schous plads 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Lund
1859
N. Aurdal tj ug Husjomfru : Uranienborg Terrasse 22a Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inge Revling
1859
N. Aurdal tj ug Husholderske : Industrigaden 56 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Hansen
1859
N. Aurdal hm g Hustru : Odins Gade 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thina Vaaler
1862
N. Aurdal hm g : Schultz Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Pettersen
1864
N. Aurdal hm g Hustru : Markveien 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gretha Sverdrup
1866
N. Aurdal hm g : Gjetemyrsveien 31b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Olsen
1867
N. Aurdal b ug Gaardbruger : Thv. Meyers Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorvald Abrahamsen
1867
N. Aurdal hf g Gasværksarbeider : Kirkegaardsgaden 13 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andria Hagen
1870
N. Aurdal d Kokke ved hotel %Strygeri% : Tromsøgaden 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inge Haugen
1871
N. Aurdal tj ug Kokkepige : St. Halvards Plads 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andrea Sundvold
1872
N. Aurdal tj ug Tjenestepige : Bygdø Allé 69 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Joger?? Nielsen Hilman
1872
N. Aurdal el ug Jernbanearbeider : Seildugsgade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragna Heyerdahl
1872
N. Aurdal d ug Kasserer ved elektrisk kontor : Sofies Gade 14 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Olsen
1872
N. Aurdal hm ug Arb. ved Hjula væveri : Thv. Meyers Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik E. Rudlang
1874
N. Aurdal fl ug Ressv.kondukt. ved de kommu. sporveier : Waldemar Thranes gade 51 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Paulsen
1874
N. Aurdal hm g Intet særligt Erhverv : Bjerregaardsgade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ellingsen
1875
N. Aurdal hm g Hustru : Øvre Voldgd. 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inga Hagen
1875
N. Aurdal d Strygeri : Tromsøgaden 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elise Margrethe Wichstrøm
1877
N. Aurdal d ug Huusgjærning : Bogstadveien 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inga Fladager
1877
N. Aurdal ug Elev ved Kra. jordmoderskole : Akers Gade 44 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Sundvold
1879
N. Aurdal fl ug Snedkerlærling paa snedkerværksted : Daaes Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halgrim Revling
1879
N. Aurdal b ug Landhandler : Industrigaden 56 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Døvre
1879
N. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torbjørn Strand
1879
N. Aurdal el ug kadet : Welhavens Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andrea Halvorsen
1880
N. Aurdal tj ug Stuepige : St. Halvards Plads 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erling E. Rudlang
1880
N. Aurdal fl ug Mekn. lærling. Akers værksted : Waldemar Thranes gade 51 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Hagen
1880
N. Aurdal s ug* Betjent paa adv. kontor : Tromsøgaden 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Nilsen
1880
N. Aurdal hf g Arbeider ved Ch. Dampkjøkken : Jens Bjelkes Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Skrudtvold
1880
N. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigur Berger
1880
N. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Antonie Hansen
1881
N. Aurdal tj ug Spisesalsjomfru : Torvegade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Bosheim
1881
N. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Skogen
1881
N. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders E. Rudlang
1882
N. Aurdal fl ug Taps.lærling : Waldemar Thranes gade 51 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jørand G. Thonsbraaten
1882
N. Aurdal ug Elev af Thorshoug institut : Thorshouggaden 46 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Petter Sundvold
1882
N. Aurdal el ug Møbelsnedkersvend : Deichmanns Gade 25 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Maanumseie
1885
N. Aurdal fl ug Skoleelev Pr. underst. : Underhaugsveien 1b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingvald Johansen
1890
N. Aurdal s af No 2 Søn : Odins Gade 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Olsen
1891
N. Aurdal Dicipel ug : Vibes Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olav Maanumseie
1892
N. Aurdal Dicipel ug : Vibes Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thor Gudmundsen
1892
N. Aurdal Dicipel ug : Vibes Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sofie Rogndokken
13.11.1833
N. Aurdal hm g Underholdes af sønnen : Schleppegrells Gade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
T. A. Rogndokken
14.09.1827
N. Aurdal hf g Fhv. gaardbruger, underholdes af sønnen : Schleppegrells Gade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
T. T. Rogndokken
18.01.1874
N. Aurdal s ug Kontorist Bryggeri : Schleppegrells Gade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tidemansen??
22.02.1874
N. Aurdal Jærbanearbejder ug Jærnbanearbejder : Enebakveien 56 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Andersen
1841
N. Aurdal %Vald% hm ug Har Logerende : Vibes Gade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Fladager
1851
N. Aurdal i Valders hf g Malermester : Parkveien 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Larsen Rognaas
1834
N. Aurdal Valders hf g Handelsborger, Læder, Skomagerartikler, Beklædningsudsalg : Industrigaden 49 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ludvig Emil Steenbuch
1838
N. Aurdal Valders hf ug Pensionist (fhv. forstassistent) : Skovveien 50 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Edevard Kolderup
1847
N. Aurdal Valders hf g Oberstløitnant ved Ingerniørvaabenets Stab : Colbjørnsensgade 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbra Halvorsen
1848
N. Aurdal Valders hm Frk ug Eierinde af pension : Skovveien 49 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Fredrikke Mejdell
1859
N. Aurdal Valders fl ug Kasserer ved Chra. Sparebanks Afdelingskontor : Bogstadveien 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Magdalene Langberg
1861
N. Aurdal Valders hm e Jordmor : Bogstadveien 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Gulbransen
1864
N. Aurdal Valders hm g : Norderhovsgaden 30b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anton Solberg
1873
N. Aurdal Valders hf g Skrædder (arb. paa verksted) : Hausmanns Gade 30 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorbjørn Wichstrøm
1873
N. Aurdal Valders hf g Cand. jur. Kontorchef v. fabrikkontor : Huitfeltsgade 36 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Sundvold
1874
N. Aurdal Valders tj ug Kokkepige : Brogaden 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgit Knudsen
1876
N. Aurdal Valders tj ug Tjenestepige : Holtegaden 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Kildedal
1877
N. Aurdal Valders el ug Elektrisk Arbeider : Hospitalsgaden 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Egil Rolf Pedersen
1878
N. Aurdal Valders Logerende ug Visergut Byes Hotel : Lille Grændsegade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Olsen
1881
N. Aurdal Valders tj ug Husgj. : Parkveien 80 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Johannesen
1846
N. Aurdal Valdres hm g Hustru : Markveien 59 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Gudmundsen Enger
1876
N. Aurdal Valdres hm g Hustru : Bredgade 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
A. Dieserud
1877
N. Aurdal Valdres el hf g Farmaceut : Pilestrædet 47b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaves Olsen
1823
N. Aurdal, Valders hf g Forhenv. bryggearb.; nyder sin offentl. understøttelse : Christian Krohgs Gade 38 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Olsdatter
1879
Naverud, Valders tj ug : Lyder Sagens Gade 26 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Vesterbø
1872
Norde Aurdal el ug Sygepleierske : Herman Foss Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tollef Olsen Bøe
1860
Nordr Aurdal hf g Skomager og Portner : Klingenberg Gade 1B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Niels Bøe
1880
Nordr Aurdal s ug Pianostemmer (Brødr. Hals) : Klingenberg Gade 1B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bertha Christoffersen
1824
Nordre Aurdal hm e Enke efter Snedkersvend, modtager Logerende : Christian Krohgs Gade 29 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Jørgen Helt Rasch
1829
Nordre Aurdal hf g Kgl. Fuldm. i Revisionsdept. Kammerherre : Holmens gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aslak Tholefsen
1835
Nordre Aurdal hf e Hjulmager f. e. regn. : Trondhjemsveien 160 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ulrik Wefferstad
1841
Nordre Aurdal hf ug Agent, Pengeomsætn. : Victoria Trr. 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebreth Sæther
1842
Nordre Aurdal hf g Vedhugger : Kanten 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Hansen
1851
Nordre Aurdal hm g : Trondhjemsveien 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Kjørstad
1853
Nordre Aurdal hf e fv. Skolebestyrer og Lærer i Komunens Tjeneste : Industrigaden 56 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Hans Bakke
1853
Nordre Aurdal hf g Fanejunker & Kontorist i Forsikringsbranche : Haxthausens Gade 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Aaberg
1856
Nordre Aurdal hf g Overkonduktør, Vestbanerne : Løkkeveien 13 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Gulbrandsen
1859
Nordre Aurdal hm e Melkebutik : Carl den 12tes gade 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Augusta Heyerdahl
1859
Nordre Aurdal hm e Bestyrerinde ved Sagenes Folkebad : Sofies Gade 14 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mons Arnesen Fladager
1859
Nordre Aurdal Malermester g Malermester : Professor Dahls Gade 47 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sofie Stray
1861
Nordre Aurdal hm g : Dahlsbergstien 20 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Hansen
1862
Nordre Aurdal hm g : Thereses Gade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jacob Marius Einar Rasch
1864
Nordre Aurdal hf ug Advokat : Niels Juels Gade 41 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Haadem
1865
Nordre Aurdal hf g Pladearbeider : Bakkegade 11 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Krog
1868
Nordre Aurdal d ug Lærerinde pr. Skole : Jacob Aalls Gade 14 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Astrup
1868
Nordre Aurdal hm g Hustru : Kingos Gade 13 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Synnøve Strand
1870
Nordre Aurdal Menighedselev ug Menighedssøster : Løkeberg Gade 11 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eleonore Hansen
1871
Nordre Aurdal b ug : Sofies Gade 14 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Sandvik
1871
Nordre Aurdal hm g Hustru : Stenstrups Gade 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Halvorsen
1871
Nordre Aurdal tj ug Kokkepige : Parkveien 41b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Haugen
1872
Nordre Aurdal tj ug Kokkepige : Pilestrædet 81 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jens Vilhelm Selmer
1872
Nordre Aurdal el ug Studiosus medicinær Forsørger: Inspektør v. sindsygeasyl : Hansteens Gade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juel Maanum
1874
Nordre Aurdal fl ug Expeditør i en gros isenkramforretning : Tullins Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Aasen
1875
Nordre Aurdal hm g : Waldemar Thranes Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nicoline Bjørnstad
1875
Nordre Aurdal tj ug Stuepige : Incognito Terasse 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johan Monsen
1876
Nordre Aurdal hf g Møller : Grønlandsleret 44 (Bodsfængslet) Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Pedersen
1876
Nordre Aurdal tj ug Husgjerning : Niels Juels Gade 41 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Brænd
1876
Nordre Aurdal Tjenestepige ug Kokkepige : Lyder Sagens Gade 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Thonsbraaten
1877
Nordre Aurdal Rejsende ug Handelsrejsende : Storgade 28 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aasta Kjørstad
1879
Nordre Aurdal tj ug Tjenestepige : Søgade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beate Bakkene
1879
Nordre Aurdal tj ug Husgjerning : Gjetemyrsveien 31b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Grøndal
1879
Nordre Aurdal tj ug Husgjerning : Frogner Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Næss
1882
Nordre Aurdal fl ug Skolegut (Gymnasiast). Faderen Gaardbruger : Welhavens Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Brænd
1884
Nordre Aurdal Tjenestepige ug Barnepige : Lyder Sagens Gade 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dorit Aall
1898
Nordre Aurdal d ug : Frognerveien 9b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halsten Nilsen
1852??
Nordre Aurdal hf Sporveis Fører : Toftes Gade 54 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Gløersen
1836
Nordre Aurdal i Valders hf e fhv. Forstmester, nærværende Gaardeier, har ikke Pension : Professor Dahls Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ulnæs
1846
Nordre Aurdal Valders ug Handelsberettiget Restauration : Torvgade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guldbrand Hansen
1857
Nordre Aurdal Valders hf g Guldsmedsvd. Hos Herr. David Andersen : Vibes Gade 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Alfstad
1878
Nordre Aurdal Valders el ug Bryggeriarbeiderske : Kirkegaardsgaden 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Bjordal
1868
Nordre Undal Valdres hm : Seildugs Gade 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Strande
1881
O. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Onstad
1877
Onstad Valders tj ug Tjenestepige : Huitfeltsgade 35 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Olsen
1875
Reinli, Valders tj ug Tjenestepige : Meltzers Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Haavi
1874
Rogne Ø. Slidre tj ug Tjenestepige : Oscars Gade 22 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Brager
1867
Røen Valders tj ug : Toldbodgade 40 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randi Hodne
1875
Røen Vestre Slidre tj ug : Løvenskioldsgade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Gundersen Hagen
1873
Røn, Valders hf g Konduktør ved sporveien. Chr.a sporveisselskab privat : Majorstuveien 36 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torge Viste
1878
Røn, Valders el ug Postbetjent; brevsorterer : Møllergaden 47 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Syversen
1820
S. Aurdal fl e Forsørges af No1 : Søgade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hanna Boye
1823
S. Aurdal Pensionær ug Livrente : Colletts Gade 51, Gamlehjemmet Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Iver Iversen
1826
S. Aurdal hf e Lagerarb. hos C. Schwensen ?? : Thv. Meyers Gade 85 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bertha Nielsen
1853
S. Aurdal d ug Industriforretning : Schives Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thonette Syversen
1856
S. Aurdal tj ug Enepige : Søgade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eveline Nielsen
1857
S. Aurdal d ug Bogholderske Frydenlund Bryggeri : Schives Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Christiansen
1858
S. Aurdal hm g Hustru : Pløens Gade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aase Strande
1862
S. Aurdal hm g Hustru : Bakke Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Gulbrandsen
1865
S. Aurdal hm g : Borggade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Sund
1870
S. Aurdal hm g Hustru : Herslebs Gade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Aaberg
1871
S. Aurdal el ug Indkaserneret. Premierløitnant i Ingeniørvaabnet Kaserneofficer : St. Olafs Plads 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Haagensen
1871
S. Aurdal hm g Hustru : Orknø Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Syver Kirkeberg
1871
S. Aurdal ug Gartner v. Lindern off. åndsvageskole : Ullevoldsveien 72, 72b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. Løkken
1873
S. Aurdal hf g Formand ved Elek. Sporveier : Bogstadveien 28 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
H. Knutsen
1879
S. Aurdal el ug Ved Telefonselskabet : Øvre Slots Gade 14 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Martin Løkken
1879
S. Aurdal fl ug Repratør Elek. Sporveien : Bogstadveien 28 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Juvkam??
1879
S. Aurdal el ug Middelskoleelev : Bjerregaards Gade 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Kleven
1880
S. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Chr. Knutsen
1881
S. Aurdal el ug Uhrmagerlærling : Øvre Slots Gade 14 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ivar Kolbo
1881
S. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Ruud
1882
S. Aurdal ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Einar Fosheim
1883
S. Aurdal fl ug Elev ved Kra. tekn. Elementerskole, fors; Snedker Erlandsen (Valdres) c; Antgl. faderen : Bogstadveien 28 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jørgen Flood Sandberg
1884
S. Aurdal s ug : Thereses Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Signe Sandberg
1885
S. Aurdal d ug : Thereses Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Magnus Strande
1891
S. Aurdal s ug B : Bakke Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johannes Strande
1894
S. Aurdal s ug B : Bakke Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Abraham Anderson
!!
S. Aurdal fl ug Murer : Dahlsbergstien 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Augusta Østvold
1856
S. Aurdal Valders d ug Hjælper moderen i huset : Holbergsgade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand Anton Granum
!!
S. Aurdal Valders el ug Sergeant stud. art. : Helgesens Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margaretha Glestad
1868
S/Aurdal Valders hm g : Dahlsbergstien 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Bergum
1876
Skrutvold Valdres fl ug Sypige hos Hm. : Herman Foss Gade 16 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Rudi
1863
Slidre tj ug : Kirkegade 6b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Brandrud
1874
Slidre Egen husholdning ug Driver Melk og delicatessforr. : Bygdø Alle 63 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Olsen
1879
Slidre tj ug : Torvegade 17B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Sørbo
1880
Slidre p. tj ug : Skovveien 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Jørgensen
1851
Sogn Aurdal tj ug Tjenestepige : Skovveien 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Johnsen
1860.06.22
Søndre Aaurdal hm g Husgj. : Kongsberggaden 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand G. Lie
1842
Søndre Aurdal hf g brandkonstabel : Bogstadveien 33 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elling Wold
1844
Søndre Aurdal el g Gaardbruger Storthingsmd. : Frognerveien 22 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elisabeth Øien
1846
Søndre Aurdal hm e Lever af sine midler : Falbesgade 16 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Thorsrud
1857
Søndre Aurdal fl ug Jordmoder : Langes Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Klara Olsen Haug
1859
Søndre Aurdal hm g Hustru (Masskerske) : Øvre Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikkel Olsen Bang
1859
Søndre Aurdal hf g Handelsborger og gaardeier : Urtegaden 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Modesta Keilhau
1864
Søndre Aurdal fl e Oversættelse v. Avis : Munkedamsveien 55B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Andreas?? Monsen
1864
Søndre Aurdal hf g Bygnings Snedker : Christies Gade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karl Konow
1865
Søndre Aurdal s ug Kunstmaler : Munkedamsveien 55B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sten Konow
1867
Søndre Aurdal s ug Docent i indisk filologi : Munkedamsveien 55B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ring
1868
Søndre Aurdal hm g : Rosteds Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sven Ulsaker
1868
Søndre Aurdal el ug Cand. theol. lærer (privatskole) : Løkkeveien 11 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Hansen
1871
søndre Aurdal hm g : Borggade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen Sæther
1874
Søndre Aurdal el ug Reserve postbud : Sporveisgaden 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Guldbransen
1875
Søndre Aurdal fl ug Herreskræddersyerske : Calmeyergade 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Olsdatter
1876
Søndre Aurdal tj ug Enepige : Neuberggaden 21 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Ødegård
1877
Søndre Aurdal fl ug Jordmoder : Langes Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mariane Kristine Solegad
1880
Søndre Aurdal ug Guvernante : Pilestrædet 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karn Halvorsen
1882
søndre Aurdal el Naatlerske ug Naatlerske : Borggade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Ødegård
1883
Søndre Aurdal fl ug Kontorist i Bogforretning : Langes Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anton Andrasen
1882.04.08
Søndre Aurdal Stedsøn ug Forsørges af Forældrene : Kongsberggaden 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Amanda Birkeland
1891.12.02
Søndre Aurdal d ug Børn : Sverdrups Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mathia Dragseth
17.02.1849
Søndre Hurdal Valders el ug Bysælgerske forhenverende Butikjomfru : Olaf Ryes Plads 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Michael Olsen
1819
Søndre Urdal Valders hf g Forhenværende Bryggeriarbeider (Pensionist) : Toftes Gade 47 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Pedersen
21.05.1864
Søndre Valders Aurdal hm %fl% ug Husholder hos no 1 : Falsens Gade 16 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Putten
1875
Sørum Valders tj ug Husgjerning : Elisenbergveien 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristian T. Sundem
1841
Uldnæs Nordre Aurdal Valders hf g Formand ved Gasværket : Toftes Gade 65 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inga Marie Ringsaker
1875
Ulnæs Nordre Aurdal tj ug : Løvenskioldsgade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juel Juelsen Hegge
1876
Ulnæs Valdres hf g Postbud %ved Kristiania postkontor% : Helgesens Gade 46 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Fladager
24.12.1871
Ulnæs Valdres hm g : Herman Foss Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Granheim
1877
Ulnæs, Valders el ug Snedkerlærling : Lerfaldsgaden 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Ringsaker
1880
Ulnæs, Valders el ug Træskjærerlærling : Lerfaldsgaden 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dagmar Pedersen
1880
v Aurdal el ug Expeditrise Ved Manufacturf. : Stolmagergaden 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Hansen
1823
v. Slidre hm g Huustru : Bogstadveien 41 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randi Johnsen
1841
v. Slidre tj ug Tjenestepige : Bogstadveien 41 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Larsen
1850
V. Slidre hm g Hustru : Niels Huus''s Gade 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik T. Rølm
1853
V. Slidre hf g Fanejunker ved 2den Brigades Underofficersskole : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Einar Kvil
1855
V. Slidre hf g For tiden ingen beskjet. Løsarbeider : Toftes Gade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torger Ols. Hamre
1866
V. Slidre hf g Bygmester : Elisenbergveien 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ola Knutsen Ødegaard
1867
V. Slidre hf g Lærer ved Kra. folkeskole : Herman Foss Gade 22 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Halvorsen
1873
V. Slidre tj : Holtegaden 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Skaaren
1875
V. Slidre el ug Kjolesøm for egen regning : Frydenlunds Gade 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Edvard Hagen
1876
V. Slidre el ug Handelsbetjent : Sofies Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Kaarstad
1876
V. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ø. J. Qvale
1877
V. Slidre el ug Bankassistent : Ullevoldsveien 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andres Landsrud
1879
V. Slidre el ug Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse : St. Olafs Plads 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand Moe
1879
V. Slidre el ug Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse : St. Olafs Plads 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Hande
1879
V. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Hagen
1879
V. Slidre el ug Arb. ved Skofabrik : Helgesens Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Kvale
1879
V. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorstein Loe
1879
V. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knudt Tørissen
1880
V. Slidre el ug Skomager lærling : Korsgaden 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ludvig Palm
1880
V. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Rødvang
1881
V. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Laura Marie Ødegaard
1881
V. Slidre tj ug Tjenestepige : Welhavens Gade 21 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Melby
1881
V. Slidre tj ug Stuepige : Jernbanetorvet 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Bergum
1881
V. Slidre el ug Ekspeditør i kolonialforetn. : Helgesens Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Brandt
1883
V. Slidre el ug Handelsskoleelev : Bjerregaards Gade 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
John Qvale
1884
V. Slidre el ug Handelsbetjent : Ullevoldsveien 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gullik Knutsen Kaarstad
1885
V. Slidre ug Elev v. Lindern off. åndsvageskole : Ullevoldsveien 72, 72b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Th. Grythe
1872
V. Slidre Valders hf g Politikonstabel : Deichmanns Gade 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ambjørg Bakke
1875
V. Slidre Valders hm g Husets Stell : Thereses gade 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorstein Grythe
1880
V. Slidre Valders el ug Skræddersvend : Deichmanns Gade 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Endre Grythe
1883
V. Slidre Valders el ug Skræddergut : Deichmanns Gade 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arnbjørg Ødegård
1879
V. Slidre Valdres el ug Tandlægeelev optager Laan hos Søskende : Krum Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Carl Breyholtz
1879
v/Aurdal el %fl% g Ingeniør : Christian den 4des Gade 13 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Erschow
1820
Valders hf g Skrædder svend : Welhavens Gade 16 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bergitte Johnsen
1822
Valders Tante e Lever af hvad godgjørende mennesker gjør : Magnus''s Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Mikkelsen
1824
Valders el e Ofentlig Understøttelse : Etterstadgade 29 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berte Johannesen
1827
Valders Pige : Akers Gade 13 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Olsen
1828
Valders hm ug Syerske f.e.r. : Akersgade 65 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hanna Falch
1831
Valders g Husmoder : Rosenkrantz Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elisabeth Platou
1833
Valders fl e Pension : Jacob Aalls Gade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oscar Krohn
1834
Valders hf g Kjøbmand kolonial : Hægdehougsveien 20 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Kristiansen
1837
Valders hf g Restauratør : Oslo Gade 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peter Theodor Salvesen
1841
Valders hf g Kommandør kaptein : Oscars Gade 50 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Edvart Kristoffersen Wang
1844
Valders hf g Kobberslagersvend : Fredensborgveien 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Kjøsterud
1846
Valders hm g Hustru : Eilert Sundts Gade 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
H. F. Hansen
1847
Valders hf g Skibsfører : Glyckstad Gade 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christiane Heyerdahl
1848
Valders hm e lever af sine midler : Camilla Collets Vei 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Engen
1850
Valders ug Syerske : Toldbodgade 35 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beret Syversen
1851
Valders hm g Hustru : Trondhjemsveien 60 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Torgrinsen Ødegaard
1852
Valders Agent i forsjælig Varer : Mariboes Gade 12 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Olsen
1854
Valders hf g Fyrbøder paa limfabrik : Økernveien 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Haraldsen
1854
Valders hf g Murarbeider : Motzfeldts Gade 8c Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Johansen
1854
Valders hm g : Toftes Gade 43 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Th. Regne
1855
Valders el ug Handelsreisende : Prindsens Gade 26b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andres Knudsen Lykken
1856
Valders hf g Kjøbmand (Colonial) : Maridalsveien 46 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Olsen
1857
Valders hf g Handelsborger : Thereses Gade 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Kjøg
1858
Valders tj ug : Sofies Gade 65 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johan Bøe
1858
Valders hf g Søm arbeider : Nannestadgaden 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Bærum
1862
Valders hm g Hustru : Firkanten 11 (Sporveisg. 2D) Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Granheim
1863
Valders tj ug Kokke : Gjetemyrsveien 15b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen
1865
Valders hf g Løs Arbeider : Carl den 12tes gade 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Nystuen
1866
Valders el ug Journalist : Frognerveien 1B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peder I. Bråtten
1866
Valders hf g Maler arbeider Haandv. : Toftes Gade 47 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Heen
1867
Valders tj ug : Wergelands Vei 23 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Berg
1868
Valders Tjenestepige ug Husgjærning : Riddervolds Gade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Christiansen
1869
Valders hm g Hustru : Rosteds Gade 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Synnøve Noraker
1869
Valders d f : Torvet 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaus Gjørud
1870
Valders hf g Postbud : Norderhovsgaden 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit O. Holden
1871
Valders tj ug Kokkepige : Eilert Sundts Gade 37 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Tysdal
1872
Valders hm g Hustru : Sannergade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Gjørud
1872
Valders hm g : Norderhovsgaden 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Stenset
1872
Valders tj ug Husgjerning : Josefines Gade 26 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Knudsen
1872
Valders el ug Sydame for Skrædder : Mariboes Gade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgitte Asper
1874
Valders hm g Hustru : Sverdrups Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beata Evensen
1875
Valders tj ug Stuepige : Christian Augusts Gade 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randi Rønne
1875
Valders Tjen ug : Majorstuveien 38 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sidsel Vidste
1875
Valders tj ug Barnepige : Gjetemyrsveien 15b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Olsen
1876
Valders el ug Strygerske (f. egen Regning) : Zetlitz Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Eriksen Lie
1876
Valders Straffange ug Arbeidsm. dagarbeider : Akershus Strafanstalt, Fæstningen Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Pettersen
1876
Valders hm g : Enebakveien 36 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Mohn
1877
Valders b ug Strikerske : Drammensveien 21 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Taalesen
1877
Valders Indbeordret til 1/2 Aars uddannelse til værnepl. Sergeanter og er i denne Tid at regne for Betjening ved Sygehust ug Fabrikarbeider upl. Korporal : Raadhusgade 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Amund Flaten
1878
Valders ug Skoleelev : Kavalerikasserne Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Hilmann
1878
Valders hf g stationsbetjent paa østbanen : Conradis Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgitte Heppe
1878
Valders el ug Arbei paa Dampkjøkken : Thv. Meyers Gade 67 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbra Folinb??
1879
Valders tj ug Tjenestepige : Tullins Gade 2b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunhild Smedsrud
1879
Valders tj ug Kokkepige : St. Olafs Gade 21b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Dahle
1879
Valders tj ug Tjenestetyende : Rosenkrantzgade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Faar
1879
Valders tj ug Tjenestepige : Løkkeveien 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
John K. Bakke
1879
Valders el ug Jernbanen : Ruseløkveien 59B Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Rogne
1879
Valders Tjenestepige ug Tjenestepige : Holbergsgade 25 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ane Endresen Jome
1880
Valders tj ug Tjenestepige : Niels Juels Gade 45 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbra Hansen
1880
Valders tj ug Tjenestepige : Christian Augusts Gade 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Quale
1880
Valders tj ug Tjenestepige : Munkedamsveien 53 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Vinjestad
1880
Valders tj ug Tjenestepige : Welhavens Gade 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunhild Wille
1882
Valders Elever ug Voksne elever i Eugeniastiftelse : Bjergstien 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Bendixen
1883
Valders tj ug Gaarsgut Brambari?? : Carl Johans Gade 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Ekerbakke
1884
Valders Tjenestepige ug : Trondhjemsveien 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Lokreim
1884
Valders tj ug Tjenestepige : Professor Dahls Gade 25 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Gjørud
1893
Valders d ug : Norderhovsgaden 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
L. Broch
!!
Valders Logerende g pensionæret, Fru : Holbergs Plads 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Elthon
15.09.1878
Valders tj ug : Nordal Bruns Gade 12A Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kirsti Larsen Heen
16.03.1880
Valders tj ug Kokkepige : Øvre Voldgade 13 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aslak Olsen
1822.02.07
Valders hf e Forhenværend Lyktetænder : Hospitalsgaden 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Wold
1836.11.29
Valders hm e Hm : Søndre Gade 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunhild Eriksen
1859.12.16
Valders g Hustru : Kirkeveien 56 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole H. Sæther
1863.04.24
Valders Logerende ug Instrumentmagersv. : St. Olafs Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marthe Ødegaard
1871.06.22
Valders tj ug Tjener : Deichmanns Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Wegard Hall
1876.03.12
Valders el ug Kontorist v/ grosserer : St. Olafs Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Løken
1877.02.16
Valders fl ug Mekaniker mek. V. : Kirkeveien 56 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Vinding Andersen
26.10.1874
Valders hm g Hustru : Sofienberg 33 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristiane Sundem
1838
Valders N. Aurdal hm ug grønthandlerske, Torvet : Torvbakgaden 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Ulnes
1878
Valders N. Aurdal fl ug Snedkerlærling : Pilestrædet 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Brita Snortheim
1869
Valders S. Aurdal Butikfrøken ug Butikjomfru (Colonial) : Hausmanns Gade 28 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Steile
1871
Valders S. Aurdal Menighedselev ug Menighedsdiakonisse : Løkeberg Gade 11 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Pedersdatter Sæther
1840
Valdres hm g : Norbygaden 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurli Rogne
1844
Valdres hm ug Pensionat %(Har logerende)% : Bogstadveien 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Eriksen
1849
Valdres hm g Hustru : Urskogsgaden 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Olsen Breien
1854
Valdres ug Vedbærer i Stortinget : Carl Johansgade 22 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torstein Rogne
1855
Valdres fl ug Handelsreisende : Bogstadveien 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jul Kvale
1863
Valdres hf ug Skrædder : Pilestrædet 43 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
J. S. Higdem
1866
Valdres el ug Snedker : Rosenkrantzgade 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand Løken
1868
Valdres el ug Politikonstabel : Bernt Ankers Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Bergheim
1872
Valdres el ug Dagarbeider? : Markveien 53 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Bø
1875
Valdres el ug Expeditør Akerselvens Maskinv. : Olaf Ryes Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Ullnæss
1876
Valdres tj Søsterdatter ug Sypige Kjolesøm : Pilestrædet 43 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Rudlaug
1876
Valdres tj ug Kokkepige : Kongens Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Vinding
1876
Valdres el ug Flaskeskyllerske ved Skaus Bryggeri : Thv. Meyers Gade 67 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Hippe
1877
Valdres el ug Strygerske (f. egen Regning) : Zetlitz Gade 5 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebret Bø
1879
Valdres el ug Manufakturbetjent : Olaf Ryes Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Olsen Beito
1880
Valdres Tjenestepige ug : Eriks Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Frydenlund
1883
Valdres ug Elev af Handelsskole fors. af gaardbr. : Parkveien 8 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Kaarstad
1883
Valdres tj ug Tjenestepige : Biermanns gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Haugsrud
1883
Valdres fl ug Lærling Industriskolen (Friplads) : Bogstadveien 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bertine Olsen
1884
Valdres tj ug Tjenestepige : Løkkeveien 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Rogne
1877 %1827%
Valdres tj ug Tjenestepige : Klemens Gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorhild Bergum
1878.11.09
Valdres el ? Veverske : Norderhovsgaden 25 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bertha Andersen
1867
Valdres Nordre Aurdal hm g : Torvegade 22 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arnbjørg Haavi
1879
Valdres V. Sildre tj ug Tjenestepige : Thereses Gade 38 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Kvale
1838
Vang i Valders el e Føderaad og Capital : Krafts Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Bøe
1847
Vang i Valders b g Rentenist : Thv. Meyers Gade 81 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Haakonsen
1853
Vang i Valders hm e Vask og rengjøring. Lidt fattigunderstøttelse : Fredensborgveien 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ove Bøe
1858
Vang i Valders hf g St. tj. gj. Kommandersergeant : Thv. Meyers Gade 81 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Heen
1876
Vang i Valders tj ug Stuepige : Youngsgade 13 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kirsti Qvamme
1877
Vang i Valders tj ug : Youngsgade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Petra Emilie Wille
1879
Vang i Valders tj ug Til hjælp i huset : Meltzers Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ove Olsen Bøe
1880
Vang i Valders Skoleelev ug Soldat : Vagtmesterbolig, Øvre fæstning Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johannes Belsheim
1829
Vang i Valdres hf e Pastor ?? (Pension) : Steenstrup Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Ellingbø
1873
Vang præstegjeld i Valders tj ug Tjenestepige Husgjerning : Pilestrædet 91 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingelev Kvale
1877
Vang præstegjeld i Valders tj ug Arbeider for no.1 i hendes Forretning : Pilestrædet 91 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bøye Thune
1833
Vang Valders b hf g Handelsreisende : Herman Foss Gade 20 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Engebretsdatter Dahl
1847
Vang Valders Inderst fl ug Inderst : Schous plads 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Endre Andersen
1848
Vang Valders hf g Handlende (Bazarbod) : Markveien 35 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Qvale
1854
Vang Valders hm ug Dameskræddersøm : Theatergaden 15 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Pedersen
1857
Vang Valders hm g : Norbygaden 19 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Bonli
1858
Vang Valders hm g Hustru : Schous plads 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Helle
1862
Vang Valders tj ug Opvartningsjomfru : Tordenskjolds Plads 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunda Gudmundsen
1863
Vang Valders hm ug Driver restauration : Grændsegade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Gudmundsen
1865
Vang Valders Søster ug Kjøkkenpige-Cafe : Grændsegade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Ovesen Berge
1867
Vang Valders hf g Reisende (vin) : Schleppegrells Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Knudsen Myhre
1868
Vang Valders fl ug Kjøbm. Colonial : Storgade 43 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgit Knudsen Myhre
1872
Vang Valders tj ug Butikjomfru : Storgade 43 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen Myhre
1874
Vang Valders hf ug Kjøbm. Colonial : Storgade 43 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Synnøve Veflen
1874
Vang Valders Tjenestepige ug Husstel : Gyldenløves gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Strand
1877
Vang Valders tj ug Tjenestepige : Munkedamsveien 72 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margith Grythe
1877
Vang Valders hm g : Deichmanns Gade 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Ødegaard
1879
Vang Valders tj ug Tjenestepige : Munkedamsveien 72 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Lars Turtnæs
1880
Vang Valders el ug Postassistent : Damstrædet 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut K. Syltevik
1881
Vang Valders el ug Landb. skoleelev : Deichmanns Gade 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Knudsen Riste
1884
Vang Valders tj ug Visergut : Storgade 43 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigri Knudtsdatter Stende
09.10.1853
Vang Valders hm g Strygning : Arbeidergade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikkel Kirkeberg
1881.03.11
Vang Valders fl ug Skræddersv. : Hausmanns Gade 30 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgitte Nestegaard
1855
Vang Valdres hm g Medhjælperske i forretningen : Havegaden 26 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marthe Pedersen
1855
Vang Valdres fl ug Handelsberettiget : Hospitalsgaden 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Garstad
1880
Vang, Valders el ug Indkaserneret. Elev af Skolens 3die klasse : St. Olafs Plads 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Wille
1881
Vang, Valders s ug Stud. med. : Sorgenfrigaden 29 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Markus Schnitler
1839
Vang, Valdres el ug Lever af sine Midler : Vibes Gade 21 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ambjørg Baggetun
1870
Vang, Valdres tj ug Husgjerning : Munkegaden 11 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Thune
1878
Vang, Valdres el ug Lærer, folkeskole : Møllergaden 47 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Thune
1880
Vang, Valdres el ug Stud. jur., har egne Midler : Hægdehougsveien 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Charlotte Dietrichsen
1820
Vestre Slidre Pensionær e Pension : Colletts Gade 51, Gamlehjemmet Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hanna Franzen
1842
Vestre Slidre hm ug Pensionist %Pensionat% : Dahlsbergstien 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Franzisca Lindø Franzen
1843
Vestre Slidre fl g : Dahlsbergstien 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olav Semeleng
1863
Vestre Slidre el g Postexpeditør : Hægdehougsveien 10 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Kvale
1869
Vestre Slidre tj ug Husgjerning : Schønnings Gade 9 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Tildheim
1870
Vestre Slidre tj ug Husgjerning : Dronningensgade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorleif Arnesen Ellestad
1870
Vestre Slidre fl ug Sagfører : Parkveien 25 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Viger
1872
Vestre Slidre tj ug Kokkepige : Colbjørnsens Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Ødegård
1872
Vestre Slidre hm g Husgjerning : Eckersbergs Gade 24 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Olsen Fugleid
1874
Vestre Slidre tj ug Husgjerning : Erling Skjalgsøns Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Haugerud
1874
Vestre Slidre Tyende ug Tyende : Thomas Heftyes Gade 23 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eli Olsen Fugleid
1882
Vestre Slidre tj ug Husgjerning : Erling Skjalgsøns Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Endre Fosheim
1882
Vestre Slidre Locerende Loc-tiv-pudser : Motzfeldts Gade 8b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Reidar Skabo
1890
Vestre Slidre s ug* : Christian den 4des Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebgjør Nilsen Kvale
1877
Vestre Slidre i Valders tj ug : Youngsgade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Christiansen
1853
Vestre Slidre Valders hm e Egen Barberforretning Eldorado : Wessels Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Bergan
1861
Vestre Slidre Valders ug Tjenestepige : Thereses gade 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorbjørn Stenersen
1861
Vestre Slidre Valders hf g Kjøbmand (Kolonial) : Munkedamsveien 72 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Pedersen
1865
Vestre Slidre Valders tj ug Tjenestepige : Akers Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Pettersen
1872
Vestre Slidre Valders tj ug Tjenestepige : Incognitogaden 2b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Øde
1880
vestre Slidre Valders tj ug Tjenestepige : Tullins Gade 2b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Vold
1868
Vold Valders tj ug : Niels Juels Gade 50 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guldbrand Øilo
1868
Wang i Valders hf g Tandlæge : Hægdehougsveien 27 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olav N. Myhr
1877
Wang Valdres hf g Murersvend : Steenstrups Gade 1 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Kunsen
1875
Westre Slidre Walders el ug Waskepige : Bjerregaards Gade 18 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Rudi
1881
ø Slidre el ug Arbeidersk Skaus Brygeri : Stolmagergaden 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Alfsen
1858
Ø. Slidre hm enslig Kvinde ug Driver syforretn. vask og rengjøring : Møller gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tollef Tvenge
1861
Ø. Slidre hf g Furer, Overkontrollør, Tivoli : Rosteds Gade 16 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Jørstad
1865
Ø. Slidre ug Sygepleierske : Pilestrædet 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
H. A. Hovde
1866
Ø. Slidre el ug Gårdbruger : Sverdrups Gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Skagen
1868
Ø. Slidre tj ug Syerske hos nr 1 : Møller gade 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Dahl
1873
Ø. Slidre fl Underoff. og handlende %Skomager har værksted% : Markveien 37 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. Røine
1873
Ø. Slidre el ug Markør : Korsgaden 32 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Syver Ødegaard
1874
Ø. Slidre fl ug Politikonstabel : Torvbakgaden 12 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Melby
1877
Ø. Slidre el ug Syerske. Kjolesøm i Etablissem. : Deichmanns Gade 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Rude
1879
Ø. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andres Skattebo
1881
Ø. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Melby
1881
Ø. Slidre el ug Tjenestepige : Deichmanns Gade 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peder Melbye
1881
Ø. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peder Rogne
1881
Ø. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ivar Onstad
1882
Ø. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Haavi
1882
Ø. Slidre ug Skoleelev : Grev Wedels Plads 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Otternæs
1886
Ø. Slidre fl ug Elev : Balders Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit J. Moen
1886
Ø. Slidre ug Elev af Thorshoug institut : Thorshouggaden 46 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Haavie
1871
Ø. Slidre Valders hf g Indredningssnedker : Tværbakken 3 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Melby
1875
Ø. Slidre Valders el ug Syerske hos Buntmager : Deichmanns Gade 17 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Mørstad
1855
Østre Slidre hf g Tegnelærer : Majorstuveien 16 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Andresen
1855
Østre Slidre hm g Hm : Vestheimsgaden 4b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Rogne
1858
Østre Slidre ug Agent v. Handel ? : Kirkegade 6b Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Hauger
1862
østre Slidre hm g Hustru : Sigurds Gade 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Johnsen Alfstad
1867
østre Slidre hf g Politioverkonstabel : Heimdalsgaden 26 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit T. Alm
1871
Østre Slidre hm g Hustru : Schleppegrells Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Løken
1872
Østre Slidre el ug Restaurationsjomfru, Afholdskafé Valkyriegade 9 : Vibes Gade 14 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Jørgensen
1876
Østre Slidre tj ug : Behrens gade 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Tvenge
1876
Østre Slidre tj ug Stuepige v. Chra. Hjem for arbeidsløse : Maridalsveien 33 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg O. Jørstad
1879
Østre Slidre el ug Bryggeriarbeider : Schleppegrells Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Mathea Baudin
1879
Østre Slidre el g? Arbeiderske, vask og rengjøringsarbeide : Smedegaden 7 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ivar Haavi
1880
Østre Slidre tj ug Kusk hos Ringnæs : Biermanns gade 6 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tollef Thoresen Jørstadbraaten
1880
Østre Slidre s ug Dagarbeider : Grønlandsleret 44 (Bodsfængslet) Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Johnsen Okshovd
1881
Østre Slidre tj ug Tjenestepige : Frydenlunds Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Th. Haugen
1883
Østre Slidre fl ug Medhjelpende i huset : Schleppegrells Gade 2 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Robøle
1868
østre Slidre i Valders Tjenestepige ug Tjenestepige : Professor Dahls Gade 29 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nicolai Andresen Heyerdahl
1851
Østre Slidre Valders hf ug Fhv. Trælasthandler : Thomles Gade 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jahn Dahle
02.08.1874
Østre Slidre Valdres el ug Assuranceinspektør v. Livsforsikring? : Tordenskjolds Plads 4 Folketelling 1900 for 0301 Kristiania kjøpstad

1910

Namn Fødselsdato Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Thor Torkildsen
03.04.1892
Auerdal Valders Pensionær ug Handelsskoleelev, Hr. Kristiania: Parkveien 8 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helge Haraldsen
10.10.1854
Auerdal Valdres hf g Løsarbeider Kristiania: Lakkegaten 30 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Mohn
11.11.1879
Aurdahl Valders ug Kafejomfru Kristiania: Grønland 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dorthea Olsen
1862
Aurdal hm g Hustru Kristiania: Brinkensgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand O. Haugen
!!
Aurdal el ug Telegrafarbeider Kristiania: Tomtegaten 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inga Haugen
04.05.1871
Aurdal tj ug Tjenestepige Kristiania: Eilert Sundtsgate 28 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Dagmar Pedersen
08.03.1880
Aurdal el ug Syerske Kristiania: Bjerregaardsgate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berta Johansen
08.05.1875
Aurdal Kristiania: Markveien 28 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Syversen
09.06.1892
Aurdal tj ug tj Kristiania: Erling Skjalgsønsgate 19 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Aabel
11.05.1877
Aurdal el ug telegrafassistent Rikstelegrafen Kristiania: Bogstadveien 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Haagensen
15.10.1871@16
Aurdal hm g Kristiania: Islandsgate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dorrit Aall
18.06.1898
Aurdal d ug datter Kristiania: Kirkeveien 77 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigfrid Hiorthøy
18.07.1880
Aurdal hm e Farmaceut Kristiania: Huitfeldtsgate 28 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurine Sandvik
1871.07@08.16
Aurdal hm g Kristiania: Mossegaten 11 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olav Diserud
20.07.1871
Aurdal hf g Handelsreisende kolonialvarer Kristiania: Stensgaten 32 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
E. Sundvold
21.07.1879
Aurdal hf g Snedkersvend Kristiania: Kjøbenhavnsgate 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gerhard Erik Biørn
25.05.1890
Aurdal el ug Elektrotekniker Kristiania: Frydenlundsgate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kolbjørn Stub-Frydenlund
26.09.1889
Aurdal el el. tekn. Kristiania: Pilestrædet 49a Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Bergheim
29.10.1872
Aurdal hf g Pladearbeider Kristiania: Sverdrupsgate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Cathrine Piro
30.06.1884
Aurdal - Valders el ug Vikar ved Kr.a folkeskole Kristiania: Peder Clausens gate 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olav Søreng
01.03.1894
Aurdal i Valdres el ug Skolegut Kristiania: Welhavensgate 17 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
T. Olsen Søreng
09.02.1887??
Aurdal i Valdres el ug Handelsexpeditør Kristiania: Welhavensgate 17 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beret Helgesen
18.10.1851
Aurdal Valders hm g Hustru Kristiania: Trondhjemsveien 18 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henry Th. Hanssen
24.04.1884
Aurdal Valders hf g Fedevarehandler Kristiania: Schwensensgate 14 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Augusta Heyerdahl
08.04.1859
Aurdal Valdres hm e Sagene bad Bestyrerinde Kristiania: Brogate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Haadem
08.05.1878
Aurdal Valdres tj ug Tjenestepike Kristiania: Brogate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Hovrud
17.11.1892
Aurdal Valdres tj ug Kristiania: Middelthunsgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aaste Olsen
20.07.1833
Aurdal Valdres e Kristiania: Normannsgate 43 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nicoline Claussen
22.12.1875
Aurdal Valdres hm g Kristiania: Stensgaten 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Einar Haganæs
24.01.1892
Aurdal Valdres el ug Kadet Kristiania: Professor Dahlsgate 45 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Axel Bech-Hansen
30.08.1866
Aurdal Valdres ug Dyrlæge Kristiania: Brogate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elina Hansen
30.09.1871
Aurdal Valdres ug Privat understøttelse Kristiania: Brogate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sofie Amalie Johansen
31.08.1888
Aurdal Valdres tj tjenestepike Kristiania: Bjørn Farmandsgate 8 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunnar Olsen
03.10.1864
Aurdal@Arendal el ug Redaktionssekretær Ørebladet Kristiania: St Olavsgate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgit Madsen
07.02.1884
Bagn i Valders Hjælperske i Huset ug Kristiania: Uranienborg terrasse 22a Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Tronrud
30.07.1889
Bagn i Valders tj ug tj Kristiania: Elisenbergvn. 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johanne Elisabeth Øien
04.05.1846
Bagn S. Aurdal hm e Lever af sine midler Kristiania: Camilla Colletts vei 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Knutsen
07.12.1879
Bagn Valdres hf g Telefonbetjent Kristiania: Alnafetgaten 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Reidar Reiersen Dølven
16.00.1888
Bang i Valdres el ug Handelsbetjent Kristiania: Motzfeldtsgate 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Johnsen
04.12.1875
Bang Valdres ug Kulhandlerske Kristiania: Toftesgate 57 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Neslegard
14.03.1855
Bang Valdres hm g Kristiania: Havegaten 26 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hermansen
16.09.1881
Bang Valdres soldat ug Slumsoldat Kristiania: Aakerbergveien 50a, b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Sund
09.01.1870
Bang, Valders hm g Kristiania: Herslebs gate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Martin Olsen
28.03.1867
Bang, Valders el ug Høvleriarbeider Kristiania: Herslebs gate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olga Tronerud
08.08.1891
Bang, Valdres tj ug Kristiania: Munkedamsveien 100 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thora Kristiansen
16.09.1892
Etnedalen Valders d ug Kristiania: Dalsbergstien 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Syverine Madslangrud
20.12.1885
Etnedalen Valders tj ug husbestyrerinde Kristiania: St Olavsgate 21a Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Martha Kristine Kristiansen
21.06.1894
Etnedalen Valders d ug Kristiania: Dalsbergstien 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaus Kristiansen
24.03.1867
Etnedalen Valders hf g Elektrisk Arbeider Kristiania: Dalsbergstien 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Larsen
12.06.1869
Etnedalen Valdres tj ug Tjenestepike Kristiania: Elisenbergvn. 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Maria Nilson
13.12.1871
Hedalen S. Aurdal %Skåne% Leieboer ug Maanespike rengjøringskone Kristiania: Calmeyers gate 11 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Mørstad
28.08.1855
Hegge sogn østre Slidre Valders hf g Lærer ved Uranienb. skole Kristiania: Welhavensgate 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorstein O. Kvien
29.09.1872
Kvien Valders el g Gaardbruger Kristiania: Pilestrædet 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Harald Olsen
1877@22.10.1887
Leira Valders el ug Elektrikker Kristiania: Bjerregaardsgate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Thorleifsen Korstad
26.02.1876
Lome sogn V. Slidre Valders hf g Vaktmester i Kra. kommunale arb.bolig Kristiania: Aakerbergveien 50a, b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Garvik
13.10.1883
Lommen Sogn v. Slidre tj ug Tjenestepike Kristiania: Vidarsgate 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Strand
13.12.1889
n Aurdal ug Underofficerselev Kristiania: Grev Wedelsplads 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Larsen Rognaas
10.01.1834
n Aurdal Valders hf g forhv. Handelsborger uden erhverv Kristiania: Stensgaten 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Amund Wessel Kolderup Meydell
03.09.1868
N. Auerdahl Valdres s ug Bokholder (Akers V.) Kristiania: Neuberggate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olga Elise Marie Mathilde Meydell
12.06.1838
N. Auerdahl Valdres hm e pension Kristiania: Neuberggate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kåre Knutsson Münster-Strøm
23.07.1902
N. Aurdal s ug Søn Kristiania: Bygdø Allé 11 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Berntzen
01.01.1865
N. Aurdal hf g Bryggearbeider Kristiania: Mariboes gate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Elise Wichstrøm
01.06.1877
N. Aurdal d ug folkeskolelærerinde Kristiania: Arbinsgate 13 (før Løkkeveien nr 8) Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ulnæss
02.02.1847
N. Aurdal hm ug Restauratrice Kristiania: Torvgate 18 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragna Heyerdahl
02.03.1872
N. Aurdal d ug kontorist ved elektrisk forretning Kristiania: Frimannsgate 24b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Agnes Stenstad
02.07.1879
N. Aurdal hm g hustru Kristiania: Suhmsgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore T. Leira
03.06.1888
N. Aurdal Logerende ug Jernbanearbeider Kristiania: Mariboes gate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Lund
03.10.1859
N. Aurdal el ug Kogning og Søm i husene Kristiania: Eugeniesgate 3b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ranheim
04.06.1879
N. Aurdal el ug kokke Kristiania: Sofiesgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Aaberg*
04.10.1895
N. Aurdal s ug Gaar paa Skole Kristiania: Fougstads gate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Gulbrandsen
06.01.1861
N. Aurdal hm g Kristiania: Norderhovgate 30b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Rudlang
06.03.1885
N. Aurdal søskende ug syerske Kristiania: Kjerschowsgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Martin Nilsen Berge
06.09.1890
N. Aurdal ug Underofficerselev Kristiania: Grev Wedelsplads 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thor Andreas Aaberg*
07.03.1892
N. Aurdal s ug Gaar paa Skole Kristiania: Fougstads gate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Ekren
08.03.1880
n. Aurdal el ug Syerske Kristiania: Waldemar Thranesgate 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Rudlang
08.07.1877
N. Aurdal søskende ug syerske Kristiania: Kjerschowsgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Thoresen Aaberg
09.03.1861
N. Aurdal hf g Assistent i Brandkassen Kristiania: Fougstads gate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Aaberg*
09.04.1890
N. Aurdal d ug Paa Kontor (Patentkontor) Kristiania: Fougstads gate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Løvlie
09.07.1898
N. Aurdal ug Erhvervsudygtig Kristiania: Sandakerveien 52 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sofie Rye
11.05.1893
N. Aurdal b ug gaardmandsdatter Kristiania: Majorstuveien 39 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgit Haagensen
14.03.1876
N. Aurdal hm g hustru Kristiania: Trondhjemsveien 42b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Rudlang
15.12.1874
N. Aurdal søskende ug sporv. konduktør Kristiania: Kjerschowsgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aasta Andreasdatter Aaberg
16.05.1866
N. Aurdal hm g Husmor Kristiania: Fougstads gate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guldbrand I. Aaberg
17.05.1852
n. Aurdal hf g Handelsborger Kristiania: Enebakveien 29 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
T. Rogndokken
18.01.1874
N. Aurdal el ug Kontorist og reisende ved bryggeri Kristiania: Eugeniesgate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Dorthea Aaberg*
18.08.1888
N. Aurdal d ug Gaar paa Skole Kristiania: Fougstads gate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ellen Aaberg
1858??.09.30
n. Aurdal hm g Hustru Kristiania: Enebakveien 29 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Røraas
1884??.08.31
N. Aurdal tj Tjenestepige Kristiania: Eckersbergs gate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inga Lien
19.08.1886
N. Aurdal hm g hustru Kristiania: Majorstuveien 39 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Haugen
20.04.1887
N. Aurdal el ug Ekspeditør i (brændevinsforr.) Kristiania: Dalsbergstien 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbro Wefling
20.10.1878
N. Aurdal hm g hm Kristiania: Stensberggaten 19 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Hansen Bakke
20.12.1853
N. Aurdal hf g Fanejunker og Assistent i R.F.A. Kristiania: Haxthausensgate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hansen
21.05.1864
N. Aurdal hm g Kristiania: Falsens gate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anton Conradi
21.12.1861
N. Aurdal hf g fhv boghandler Kristiania: Vidarsgate 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Bjørgaa
22.11.1862
N. Aurdal Patient ug Former Kristiania: Pilestrædet 32 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Nilsdatter Midthus
23.11.1893
N. Aurdal fl ug Elever av Thorshaug off. aandssvake skole Kristiania: Torshauggate 46 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tollefsen
24.01.1849
N. Aurdal hf g reparatør ved Freia chokoladefabrik %Mekaniker% Kristiania: Verksgaten 15 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Nilsdatter Hegge
26.02.1893
N. Aurdal Tjenestepige ug Tjenestepige Kristiania: Søgaden 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Talaksen Bøe
26.08.1889
N. Aurdal Gaardsgut ug Kristiania: Rosenkrantzgate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Brattebraaten
27.09.1887
N. Aurdal ug underofficerselev Kristiania: Toldbodgate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
And. Lien
28.11.1867
N. Aurdal hf g kontorist maskinforr Kristiania: Majorstuveien 39 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Helene Berntzen
29.09.1859
N. Aurdal hm g Kristiania: Mariboes gate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
A. J. Hilmen
29.09.1878
N. Aurdal hf g Skiftekonduktør Kristiania: Calmeyers gate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andrea Samuelsen
30.10.1880
N. Aurdal hm g Kristiania: Toftes gate 26 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunnar Eivindsen Thoen
29.10.1909
N. Aurdal (Valdres) s ug Kristiania: Bolteløkkens Allé 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Gudbrandsen Thoen
04.02.1886
N. Aurdal (Valdres) hf g Politikonstabel Kristiania: Bolteløkkens Allé 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Olsen Thoen
04.09.1884
N. Aurdal (Valdres) hm g hm Kristiania: Bolteløkkens Allé 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Dorthea Solberg
26.09.1852
N. Aurdal V. hm g Hustru Kristiania: Norbygate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ellingsen
03.02.1875
N. Aurdal Valders hm g Hustru Kristiania: Falsens gate 31 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. O. Gausaker
08.01.1872
N. Aurdal Valders hf g kontorist ved Statsbanerne Kristiania: Stensgaten 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juul Maanum
13.08.1874
N. Aurdal Valders el ug Handelsreisende Kristiania: Vognmandsgate 2 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Halvorsen
14.10.1886
N. Aurdal Valdres Kusk hf g Vognm. Kusk Kristiania: Teatergaten 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andrea Eriksen
18.04.1881
N. Aurdal Valdres el ug Vaskepige Kristiania: Holbergsgate 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Asbjørn Kjørstad
19.02.1892
N. Aurdal Valdres el ug student Kristiania: St Olavsgate 23 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Einar Kjørstad
19.06.1888
N. Aurdal Valdres el ug stud. theol. Kristiania: St Olavsgate 23 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Bøe
23.11.1875
N. Aurdal Valdres hf g Expeditør (Den norske Hesteskosømfabrik) Kristiania: Maridalsveien 62b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Enger
27.05.1876
N. Aurdal Valdres hm g hm Kristiania: Waldemar Thranesgate 63 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Pettersen
28.02.1864
N. Aurdal Valdres hm g Hustru Kristiania: Teatergaten 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Hagen
03.02.1880
N. Aurdal Walders hf g Expidetør (papir) Kristiania: Tøiengate 25 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. H. Maanum
11.08.1879
N. Aurdal, Valders Losjerende ug Kontormand Frelsesarmeen Kristiania: Bryggerigangen 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Halvorsen
18.06.1864
N. Aurdal, Valdres Husbestyrerinde ug Husgjærning Kristiania: Sofienberggate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbro Berg
17.02.1889
Nitedal, Valdres tj ug Kjøkkenjomfru Kristiania: Karl Johans gate 31 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inga Syvertsen
1887
Nordre Aurdal tj ug tj Kristiania: Trondhjemsveien 33 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kolbjørn Thoralf Frydenlund
01.07.1883
Nordre Aurdal el ug Postassistent Kristiania: Universitetsgaten 11a,b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Vilhelm Ferdinand Kolderup
02.02.1835
Nordre Aurdal hf g fhv Adjunkt (Pensionist) Kristiania: Thomas Heftyesgate 45 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Hansen
05.04.1859
Nordre Aurdal hm g vaskekone Kristiania: Kirkeveien 56 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristiane Tronsdatter Sundem
07.10.1838
Nordre Aurdal hm ug Grønthandlerske Kristiania: Langgate 41 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Wøien
07.10.1849
Nordre Aurdal el e Skræddersvend Kristiania: Deichmanns gate 2 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Tidemandsen
08.01.1880
Nordre Aurdal tj ug Stupige Kristiania: Colletts gate 43 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beret Løken
09.02.1879
Nordre Aurdal hm g hustru Kristiania: Trondhjemsveien 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Juul Olsen
09.04.1885
Nordre Aurdal losjerende ug Mekniker Kristiania: Tomtegaten 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Haldorsen Ulnæs
10.03.1873
Nordre Aurdal losjerende ug handelsreisende Mustad og søn Kristiania: Ruseløkveien 61 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunhild Hovrud
10.08.1890
Nordre Aurdal tj ug Tjenestepige Kristiania: Riddervolds gate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbro Sørhus
10.11.1885
Nordre Aurdal tj ug Husgjerning Kristiania: Bygdø Allé 59 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hegge
12.06.1890
Nordre Aurdal tj ug husgjerning Kristiania: Parkveien 45 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Louise Augusta Kildal
13.05.1851
Nordre Aurdal hm e lever af sine midler Kristiania: Munkedamsveien 74 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Maria Hovreid
13.11.1885
Nordre Aurdal Tjenestepige ug Kristiania: Maridalsveien 64 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgit Haugen
15.01.1879
Nordre Aurdal tj ug Kristiania: Drammensvn. 88c Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristian Olsen
15.07.1869
Nordre Aurdal hf g Malersvend Kristiania: Vibesgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Einar Rasch
15.12.1864
Nordre Aurdal hf ug Adokvat Kristiania: Parkveien 33b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunhild Eriksen* f Syversen
16.12.1859
Nordre Aurdal hm g Hustru Kristiania: Professor Dahlsgate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Halvor Gulbrandsen Sæbo
18.03.1855
Nordre Aurdal Losjerende ug Lærer, (forhenv.) lever af sammensparet, liden formue Kristiania: Markveien 61 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Hansen
19.04.1857
Nordre Aurdal hf g Guldsmedsvend Kristiania: Bakkegate 18 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thore Haadem
21.07.1865
Nordre Aurdal hf g Pladearbeider Kristiania: Ruseløkveien 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorbjørn Wichstrøm
22.03.1873
Nordre Aurdal hf g agent & kommiscionær sild, fisk m.v. Kristiania: Cort Adelersgate 2 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Nilsen
23.07.1880
Nordre Aurdal hf g Bygningsarbeider Kristiania: Stockholmgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Fodnes
23.08.1882
Nordre Aurdal el ug stud. teol. Kristiania: Vidarsgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Bøe
24.07.1877
Nordre Aurdal Tjenestepige ug Tj. Kristiania: Brogate 19 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Christian Fredrik Skaar
25.07.1859
nordre Aurdal hf g retskriver Kristiania: Neuberggate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olav Stokke
26.10.1885
Nordre Aurdal hf g Sporvognskonduktør Kristiania: Arendalsgate 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Olsen
27.11.1892
Nordre Aurdal losjerende ug Mekaniker Kristiania: Tomtegaten 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Olsen
28.12.1887
Nordre Aurdal el ug Betonarbeider Kristiania: Tomtegaten 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingvald Hansen
28.12.1890
Nordre Aurdal s ug lærling Kristiania: Kirkeveien 56 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Hansen
29.05.1851
Nordre Aurdal hm g Kristiania: Nytorvet 2 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Paulsen
29.07.1874
Nordre Aurdal hm g Kristiania: Bjerregaardsgate 24 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudrun Hildeborg Lippestad
29.12.1865
Nordre Aurdal hm g Husmor Kristiania: Ullevoldsveien 65 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Dokken
29.12.1892
Nordre Aurdal fl ug volontør Kristiania: Trondhjemsveien 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Andreas Christian Sunde
31.07.1831
Nordre Aurdal hf g Gaardsbestyrer flere gaarde Kristiania: Haxthausensgate 15 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristian Amundsen
31.07.1879
Nordre Aurdal hf g Vokter paa Gaustad Kristiania: Stolmagergate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Hansen
01.02.1862
Nordre Aurdal Valders enslig g Ringer i Uranienborg Kirke Kristiania: Arbinsgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Andersen Dahlby
03.04.1867
Nordre Aurdal Valders hm f Frihandlerske Kristiania: Rosteds gate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Norrlund
04.03.1852
Nordre Aurdal Valders hm g Husmor Kristiania: Brinkensgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Augusta Mejdell
04.08.1863
Nordre Aurdal Valders fl ug Cand.pharm Kristiania: Neuberggate 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thina Vaaler
06.08.1862
nordre Aurdal Valders hm g Pension Kristiania: Ullevoldsveien 71 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Fredrikke Mejdell
09.11.1859
Nordre Aurdal Valders fl ug kasserer i Chra Sparebank Kristiania: Neuberggate 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Mathisen
17.08.1854
Nordre Aurdal Valders hm e Selgekone af Smulteringe Kristiania: Vinkelgaten 7a Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peter Theodor Salvesen
18.04.1841
Nordre Aurdal Valders hf g Chef for Kontrolrevisionen for Skibsmaalingen Tolddepartementet fv. Kommandørkaptein Kristiania: Oscarsgate 50 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Magdalene Langberg
23.08.1861
Nordre Aurdal Valders hm e jordmor Kristiania: Neuberggate 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ulrik Wefferstad
09.03.1841
Nordre Aurdal Valdres hf ug Agent i vinforr. Kristiania: Kronprinsensgate 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Engebreth Olsen Sæther
10.08.1842
Nordre Aurdal Valdres hf g Arbeider (vedhugger) Kristiania: Havegaten 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oskar Tomassen
21.09.1896
Nordre Aurdal Valdres Pleiebarn ug Kristiania: Stensgaten 35 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Bjordal
25.03.1868
Nordre Aurdal Valdres hm g Kristiania: Herman Foss''sgate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Mikkelsdatter Bærum
27.08.1862
Nordre Aurdal Valdres hm g Kristiania: Herman Foss''sgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Anton Olsen Solberg
24.05.1873
Nordre Aurdal Valer!! hf g Skredersven Kristiania: Tøiengate 25 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olivia Dorothea Elisabeth Platou
03.03.1833
Nordre Aurdal, Valders fl e pensioneret Kristiania: Majorstuveien 17 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mons Fladager
22.01.1859
Nordre Aurdal?? hf e Malermester Kristiania: Arbinsgate 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Fystrod
1878
Røen Valdres tj ug Tjenestepike Kristiania: Skovveien 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Røn
14.12.1870
Røn v. Slidre Tjenestepige ug Tjenestepige Kristiania: Cort Adelersgate 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Gundersen Hagen
03.07.1879
Røn Valders hf g Sporvognskonduktør Kristiania: Vibesgate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Røn
02.02.1878
Røn Valdres tj ug Tjenestepige Kristiania: Bolteløkkens Allé 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Laura Røsbek Tollefsen
09.05.1887
Røsbek i Laurdal tj ug Tjenestetyende Kristiania: Nils Juelsgate 42 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oswald Olsen Garthus
19.09.1885
S Aurdal Valdres el ug Elev ved Vinter-landbrugskolen Kristiania: Dalsbergstien 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Øvergaard
03.11.1885
S. Aurd. Valdres el og d ug Sykepleierske i privat huse Kristiania: Rosenkrantzgate 13b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Michael Øvergaard
25.01.1892
S. Aurd. Valdres el og s ug Gårdbruker Kristiania: Rosenkrantzgate 13b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Rudie
03.06.1886
S. Aurdal tj ug Husgjerning Kristiania: Theresesgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Glømmi
03.08.1891
S. Aurdal ug Underofficerselev Kristiania: Grev Wedelsplads 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Ring
04.06.1868
S. Aurdal hm g Steller huset Kristiania: Stockfleths gate 60 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bertha Marie Nielsen
08.07.1853
S. Aurdal ug Steller Huset Kristiania: Sorgenfrigaten 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Olsdatter Kjinsrud
08.10.1895
S. Aurdal fl ug Elever av Thorshaug off. aandssvake skole Kristiania: Torshauggate 46 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikkel Bang
10.08.1890
S. Aurdal Patient ug Gaardsarbeider Kristiania: Pilestrædet 32 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikkel Wold
13.04.1872
S. Aurdal el s Kommisioner Kristiania: Trondhjemsveien 8 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eveline Augusta Nielsen
14.11.1858
S. Aurdal ug Bogholderske bryggeri Kristiania: Sorgenfrigaten 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Klara Haug
18.12.1859
S. Aurdal hm g Husmor Kristiania: Stolmagergate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sven Ulsaker
1865@12.01.1868
S. Aurdal el ug Prest Kristiania: Ullevoldsveien 33 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Nerødegaard
19.01.1881
S. Aurdal ug Husholdningselev Kristiania: Gjetemyrs.vn. 41 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thorine Thorsrud
19.08.1882
S. Aurdal el ug Syerske Kristiania: Trondhjemsveien 8 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tonetta Løkken
24.11.1888
S. Aurdal ug Husholdningselev Kristiania: Gjetemyrs.vn. 41 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Holte
26.01.1884
S. Aurdal hm g Kristiania: Løkkeveien 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Else Marie Andersen
29.12.1847
S. Aurdal hm g Delikatesseforretning Kristiania: Frognerveien 1B Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Modesta Keilhau
26.05.1864
S. Aurdal Valders d e Oversætter for aviser Kristiania: Løvenskioldsgate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingbjørg Arnesen
01.04.1884
Samen Valdres el ug Syelev Kristiania: Holbergsgate 23 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik T. Røhn
12.02.1853
Slidre hf g Fanejunker Kristiania: Grev Wedelsplads 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Visted
30.04.1861
Slidre Gaardbrugs hu g Kristiania: Pilestrædet 32 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Rudi Olsen
1853.11??.08
Slidre Valders tj ug Tjenestepige Kristiania: Kr. Aug. gate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Gulbransen f Arnesen
22.04.1865
Søndre Amdal Valders hm g Kristiania: Oslogate 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mariane Christine Soleglad
!!
Søndre Aurdal b ug Lærerinde Kristiania: Grønlandsleret 46 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Hansen
02.05.1871
søndre Aurdal hm g Hustru Kristiania: Enerhaugsgate 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Britha Snortheim
13.12.1869
Søndre Aurdal Søstre ug Frihandel melk & delikatesse Kristiania: Haakonsgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragna Catarina Walther
14.09.1881
Søndre Aurdal hm g hustru Kristiania: Grønlandsleret 46 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marthin Guvaldsen Finhart
16.07.1882
Søndre Aurdal el ug Politikonstabel Kristiania: Møllergate 17 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johanne Marie Boye
16.10.1823
Søndre Aurdal fl ug Livrente Kristiania: Colletts gate 51 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sten Konow
17.04.1867
Søndre Aurdal hf g Professor i indisk filologi ved Universitetet Kristiania: Kirkeveien 48 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders M. Snortheim
17.07.1841
Søndre Aurdal Deres far, Enslig, hustruen forretning i byen g Lærer i folkeskolen Kristiania: Haakonsgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Sørflaten
18.02.1844
Søndre Aurdal hm g Husmoder Kristiania: Storgate 17 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Snortheim
20.04.1874
Søndre Aurdal Søstre ug Frihandel melk & delikatesse Kristiania: Haakonsgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mikkel Olsen Bang
25.12.1859
Søndre Aurdal hf g Maltkontrollør & gaardeier Kristiania: Urtegaten 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Andreas Monsen
29.07.1864
Søndre Aurdal hf g Kulhanler Kristiania: Bjerregaardsgate 70 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Olsen
29.12.1827
søndre Aurdal e Svigermor enke Kristiania: Enerhaugsgate 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henriette Sang
12.07.1872
Søndre Aurdal Valders d ug Intet Erhverv Kristiania: Daaesgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Iver O. Mæhlum
23.08.1889
Søndre Aurdal Valdres Logerende ug Skoleelev Kristiania: Helgesens gate 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Olsen Bøhn
09.01.1845
Søndre Aurdal Valdris Dagarbeider Kristiania: Chr. Krohgs gate 10/12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Fladager
22.03.1883
Ulnæs Valders b ug Jormor Kristiania: Professor Dahlsgate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Fladager Sivertsen
24.12.1871
Ulnæs Valdres hm g Hustru Kristiania: Professor Dahlsgate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Holden
05.09.1897
V. Slidre elev ug skoleelev Kristiania: Ullevoldsveien 72 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Turid Wangen
05.12.1882
v. Slidre logerende ug Arbeider med rosemaling Kristiania: Ruseløkveien 6b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peder Lome
06.02.1875
V. Slidre hf g Kommandersersjant Kristiania: Bjølsengate 17 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Grythe
07.09.1874
V. Slidre el ug Tilskjærer Kristiania: Aasaveien 11 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torsten Hansen Ruud
11.05.1877
V. Slidre hf g Skomakersvend Kristiania: Toftes gate 26 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bergithe Gøthe
12.01.1863
V. Slidre hm g hustru Kristiania: Kirkeveien 56 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Nielsen
13.10.1883
V. Slidre hm g Hustru Kristiania: Brogate 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thurid Ødegård
14.10.1877
V. Slidre el ug Syerske (benklæder) Kristiania: Fredensborgvn. 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Knudsdatter Nesteeie
15.03.1896
V. Slidre fl ug Elever av Thorshaug off. aandssvake skole Kristiania: Torshauggate 46 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Pedersen
15.07.1860
V. Slidre tj ug Tjenestepige Kristiania: Welhavensgate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Beret Lanhaug
15.08.1883
V. Slidre tj ug Kokke Kristiania: Holtegaten 14 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Haugen
16.09.1895
V. Slidre fl ug Elever av Thorshaug off. aandssvake skole Kristiania: Torshauggate 46 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torstein Ødegaard
18.11.1887
V. Slidre el ug Lærer ved off. skole Kristiania: Grænsen 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Larsen Hande
1879@01.01.1897
V. Slidre hf g Stationsbetjent (Vestb.) Kristiania: Grünersgate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Tore Ødegard
19.10.1855
v. Slidre ug Handel, meieriprodukt Kristiania: Akersgaten 63 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marte Ødegård
22.06.1871
V. Slidre el ug Syerske (Linsøm) Kristiania: Fredensborgvn. 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Sagen
23.01.1876
V. Slidre hm g hm Kristiania: General Birchsgate 30 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Ødegård
23.09.1872
V. Slidre hm g Intet særlig erhverv Kristiania: Torshauggate 14 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Hauge
24.11.1877
V. Slidre Loserende ug Billedskjærer Kristiania: Holbergsgate 11 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gunhilda Nekoline Gøthe
26.04.1891
V. Slidre d ug Lagerarbeiderske Kristiania: Kirkeveien 56 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Øystein Qvale
26.06.1877
V. Slidre el ug Bankassistent Kristiania: Teatergaten 2 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Rangdi Garvik
27.11.1889
V. Slidre tj ug Tjenestepige Kristiania: Schweigaardsgate 67 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torger Bakke
28.08.1890
V. Slidre ug Underofficerselev Kristiania: Grev Wedelsplads 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Heimdahl
29.01.1882
V. Slidre tjenestepige ug tjenestepige Kristiania: Oscarsgate 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
John Qvale
30.01.1884
V. Slidre hf g Kjøbmand kolonial Kristiania: Hægdehaugsvn. 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Vidste
02.03.1881
V. Slidre Valders b ug Meierske Kristiania: Professor Dahlsgate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Hamre
02.07.1889
V. Slidre Valders tj ug Stuepige Kristiania: Drammensvn. 68 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Olsen Grefsrud
1880??.01.22
V. Slidre Valders hf g Anlægsarbeider Jernbanen Kristiania: Bakkegate 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Nils Gundersen Hagen
22.02.1873
v. Slidre Valdres hf g Kontrollør ved Kra elektriske sporvei Kristiania: Sorgenfrigaten 29 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Grythe
02.06.1872
V. Slidre Valdris hf g Politioverkonstabel Kristiania: Kr. Aug. gate 11 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole J. Markali
05.06.1887
V/Slidre el ug Skoleelev Kristiania: Thv. Meyers gate 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnvald Waagaard
20.01.1900
Valders fl ug skolegut Kristiania: Bogstadveien 58 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Laura Sundvold
30.12.1900
Valders Søskende ug Barn Kristiania: Bjerregaardsgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
K. N. Hove
1860
Valders b %logerende% ug B. Kristiania: Brogate 8 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Abraham Thorvald Gulbran Abrahamsen
1867
Valders hf g Gasverk arbeider Kristiania: Kirkegaardsgate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Hansen
01.06.1823
Valders hm e lidt formue Kristiania: Eilert Sundtsgate 52 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jørgen Flood Sandberg
02.04.1884
Valders s ug cand. theol. Kristiania: Professor Dahlsgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Christiansen
03.06.1853
Valders hm e Understøttelse af søn i udl. Kristiania: Wesselsgate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Live Karlsen
03.08.1837
Valders F.k. e Ubemidlet forsørges af børnebørnene Kristiania: Hammerfestgate 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hakonsen
03.10.1854
Valders el e faldbrødbakerske Kristiania: Munkedamsveien 31 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Augusta Mejdel
04.08.1863
Valders el ug cand.pharm Kristiania: Neuberggate 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Envold Falsen Lange
04.10.1894
Valders losjerende ug stud. art. Kristiania: Oscarsgate 79 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
N. A. Heyerdahl
04.12.1851
Valders hf g Fv. grosserer Kristiania: Camilla Colletts vei 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Rebne
06.08.1879
Valders el ug Meierske Kristiania: Fredensborgvn. 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Kjesterud
06.10.1846
Valders hm Gaardeier Kristiania: Eilert Sundtsgate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Sundvold
07.12.1876
Valders hf g Snedkermester S Kristiania: Bjerregaardsgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Skøien
08.05.1891
Valders tj ug Tjenestetyende Kristiania: Skovveien 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randi Sundvold
08.11.1871
Valders hm g Kristiania: Bjerregaardsgate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Hansen
09.11.1868
Valders el ug Tjenestepige Kristiania: Apotekergaten 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peter Sundvold
10.02.1882
Valders hf g Snedkersv.?? møbel Kristiania: Pilestrædet 16a %b% Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knud Knudsen
11.03.1865
Valders hf g Skomagersven S Men Arbeider for egen Regning Kristiania: Sporveisgate 23 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gudbrand Waagaard
11.03.1896
Valders fl ug skolegut Kristiania: Bogstadveien 58 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigriid Kristiansen
11.05.1877
Valders hm g kone Kristiania: Elvegaten 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sign. Sandberg
11.09.1885
Valders d ug bogh. kontordame Kristiania: Professor Dahlsgate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Olsen f Sæther
11.10.1883
Valders hm g Kristiania: Thv. Meyers gate 62 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Olsen
12.03.1828
Valders hm ug Fhv Sypige lever av sine midler Kristiania: Akersgaten 65 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Helle
15.06.1884
Valders logerende Syerske Kristiania: Welhavensgate 18 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Johannesen
15.09.1846
Valders hm g Kristiania: Søndregate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Jansen
16.06.1894
Valders d ug d Kristiania: Sven Brunsgate 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hanna Amalie Falch f Krohn
16.08.1831
Valders hm e lever af sin formue Kristiania: Hægdehaugsvn. 33 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kristine Ødegaard
17.04.1867
Valders hm g Hm. Kristiania: Bryggerigangen 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randi Johnsen
18.02.1841
Valders tjenestepige ug Tjenestepige Kristiania: Eilert Sundtsgate 52 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Martin Opheim
1871@31.07.1891
Valders Logerende ug Hjelpearbeider i Skibsbygeri Kristiania: Ruseløkveien 59 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Braathen
1884.01@07.20
Valders el ug Lagerbetjent Kristiania: Tordenskjoldsplads 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johan Bøe
19.07.1858
Valders hf g Kristiania: Havegaten 29 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Brita Olsen
19.12.1887
Valders tj ug kokkepige Kristiania: Munkedamsveien 84 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Sørengen
20.07.1889
Valders tj ug Kokkepige Kristiania: Riddervolds gate 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Hoverud
21.07.1888
Valders tjener ug tjener Kristiania: Frognerveien 29 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inger Eriksen
22.03.1849
Valders hm g hustru Kristiania: Konowsgate 31 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hilda Hakonsen
22.11.1886
Valders d ug Kristiania: Munkedamsveien 31 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arne Fladager
23.09.1851
Valders hf g Malermester Kristiania: Pilestrædet 63 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Louise Jansen
24.02.1892
Valders d ug kontordame Dampsk.exped. Kristiania: Sven Brunsgate 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Henriksen Sæther
24.04.1863
Valders el ug Instrumentmagersv. Kristiania: Keysers gate 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Kvil
24.04.1886
Valders hf losjerende g Skomakersven Kristiania: Keysers gate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Andersen
24.06.1872
Valders hm g Fabrik Arbeiderske Kristiania: Holstsgate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Lokvig??
24.11.1886
Valders Tjenestepige Tjenestepige Kristiania: St. Olavs plads 2 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Olsen
24.12.1844
Valders hm g Kristiania: Fagerborggate 50 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Henrik Braathen
26.04.1868
Valders hf g Trædreier Kristiania: Ruseløkveien 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Alfild Pedersen
26.05.1876
Valders ug Husbestyrerinde Kristiania: Schweigaardsgate 70 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Røen
26.10.1885
Valders tj ug Tjenestepige Kristiania: Riddervolds gate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Tysdal
27.03.1872
Valders hm g Husmor Kristiania: Tromsøgaten 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Jarstad
28.05.1873
Valders Losjerende ug Strykerske Kristiania: Heimdalsgate 33 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Strand
29.04.1878
Valders tj ug tjenestepike Kristiania: Løkkeveien 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gulbrand Gulbrandsen Lie
27.01.1842
Valders Søndre Aurdal g Pensjonist Kristiania: Fauchaldsgate 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Ellestad
1890
Valdres Logerende ug Expeditrice Kristiania: Torshauggate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Næss
1892
Valdres losjerende ug skoleelev Kristiania: Professor Dahlsgate 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jul Nes
!!
Valdres el g Gaardbruger Kristiania: Tomtegaten 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jul. Julsen Kvali
01.01.1863
Valdres hf ug Skræddermester S. Kristiania: Grænsen 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Ringstad
01.08.1879
Valdres losjerende ug Strygerske Kristiania: Rosenkrantzgate 2 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Røine
01.10.1889
Valdres el ug Strygerske Kristiania: Schøningsgate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Arnbjørg Landsrud
01.12.1884
Valdres På Skole ug Skoleelev Kristiania: Bygdø Allé 63 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaf Kjørstad
02.03.1853
Valdres fl e forhenv. skolebestyrer Kristiania: Bogstadveien 52 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Kvien
03.01.1872
Valdres hm g Kristiania: Akersgaten 44 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Glende
04.04.1878
Valdres hm g Kristiania: Norderhovgate 38 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bergith Kvale
04.05.1888
Valdres Tje. Husstel Kristiania: Nils Juelsgate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Birgit Kvale
04.05.1888
Valdres tj ug Stu-Pike Kristiania: Stortingsgate 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Kvamme
04.08.1889
Valdres Elev v/ Jordmorskolen ug Kristiania: Akersgaten 44 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hamre
04.10.1890
Valdres Tjenestepige ug Kristiania: Eilert Sundtsgate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Thonette Syversen
05.03.1856
Valdres Tjenestepige ug Kristiania: Munkedamsveien 100 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbro Johnsen
05.11.1887
Valdres logerende ug syerske Kristiania: Waldemar Thranesgate 30 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gina Martinsen
06.03.1881
Valdres hm g Hustru Kristiania: Vibesgate 14 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Aslak Tollefsen
06.05.1835
Valdres Pleiefader e Forhenværende Hjulmager Kristiania: Haslunds gate 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Hagen
06.05.1857
Valdres b e Moder til Husmor (paa hjemstedet Haandarb) Kristiania: Thor Olsensgate 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigrid Olsen
06.05.1861
Valdres hm ug Bryggeriarbeiderske Kristiania: Trondhjemsveien 53 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Brujord
06.06.1885
Valdres el ug Skræddersv. Kristiania: Calmeyers gate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Inga Hansen
06.08.1872
Valdres hm g Hustru Kristiania: Thor Olsensgate 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Rogne
07.02.1885
Valdres Tjenestepige ug Kristiania: Riddervolds gate 4 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Orvar Thorsrud
07.10.1892
Valdres el ug Maler Kristiania: Storgate 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Jørgine Knudsen Hagelund
08.01.1887
Valdres Losjerende ug Syerske Kristiania: Korsgate 30 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anton Andreassen Moen
08.04.1882
Valdres s ug Dagarbeider Kristiania: Dannevigsveien 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole K. Grøndahl
08.08.1884
Valdres hf g Bysælger fedevareforr. Kristiania: Stensberggaten 23 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Kirkeland
09.05.1880
Valdres l. ug Skomagersv. Kristiania: Observatoriegate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Aanesen
09.07.1879
Valdres hm g Hustru Kristiania: Torshauggate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Berg
09.09.1894
Valdres d ug Barn Kristiania: Langgate 29 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torger Kasa
10.03.1894
Valdres Losjerende ug Skolegut Kristiania: Grünersgate 8 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragndi Heimdahl
10.06.1885
Valdres tj ug tjenestepige Kristiania: Jakob Aallsgate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anders Knutsen Lykken
10.07.1856
Valdres hf g Kjøbmand Kolonial Kristiania: Jakob Aallsgate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Berg
10.10.1897
Valdres d ug Barn Kristiania: Langgate 29 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Barbra Halvorsen
11.01.1848
Valdres bestyrerinde ug Frk pensionat Kristiania: Skovveien 49 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Gjørrud
11.02.1893
Valdres d ug intet erhverv Kristiania: Haakonsgate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Michael Eriksen Kirkeberg
11.03.1881
Valdres hf g Skræddersvend Kristiania: Toftes gate 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Erik Hagen
11.06.1877
Valdres hf g Pladearbeider Kristiania: Fjeldgaten 3 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Knudsen
11.11.1882
Valdres tj ug Tjenestepige Kristiania: Fosveien 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Tildheim
12.02.1890
Valdres P. Skole Seminarie ug Skoleelev Kristiania: Bygdø Allé 63 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bergit Hippe
14.02.1874
Valdres Handlende ug Industri Kristiania: Urtegaten 24 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut O. Rantrud
14.06.1884
Valdres hf g Kontorist G. Hartmanns k. Kristiania: Odensgate 13b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Kari Pederdatter Sæther
14.09.1840
Valdres hm e Fattigunderstøtte Kristiania: Langleiken 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Astrid Holm
15.09.1872
Valdres hm g Kristiania: Sverdrupsgate 13 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marie Maanumseie
17.02.1885
Valdres tj ug Vaskerpike Kristiania: Ullevoldsveien 72 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Hjelle
17.10.1889
Valdres el ug Skræddersven Kristiania: Calmeyers gate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Eivind Dahlen
17.11.1873
Valdres el ug Skomaker Kristiania: Fredensborgvn. 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Julius Salvesen
18.08.1842
Valdres el g Oberstleutnant Kristiania: Balders gate 9 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Rantrud
18.08.1887
Valdres hm g hm Kristiania: Odensgate 13b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingeborg Krog
18.11.1868
Valdres Frøken ug Lærerinde ved privatskole Kristiania: Neuberggate 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Olaus Gjørrud
18.11.1870
Valdres hf g Postbud Kristiania: Haakonsgate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gurid Melby
1878??.10.15
Valdres ug Kjolesyerske Kristiania: Storgate 37 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Oline Opheim
19.08.1879
Valdres Syerske ug Syerske Kristiania: Engengate 5 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ambjørg Hovland
20.03.1875
Valdres hm g Kristiania: Mossegaten 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Bergit O. Hippe
20.08.1891
Valdres Loserende ug søm Kristiania: Urtegaten 24 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Bakkom
20.11.1883
Valdres el ug Sygepleierske Kristiania: Schleppegrells gate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berthe Engebretsen
21.10.1852
Valdres hm e Ingen Kristiania: Ruseløkveien 20 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Jonsen
22.06.1860
Valdres hm g Kristiania: Dannevigsveien 7 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Fredrik Stang Conradi
22.12.1859
Valdres hf g Reisende for maskinforretning Kristiania: Gjetemyrs.vn. 54 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anna Eriksen
22.12.1875
Valdres b ug Jordemor Kristiania: Torshauggate 16 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Hermunstad
23.04.1893??
Valdres Losjerende ug Skolegut Kristiania: Grünersgate 8 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karine Kristoffersen
23.10.1882
Valdres fl ug sypige Kristiania: Haakonsgate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Tørissen
24.05.1872
Valdres el ug Skomager S. Kristiania: Deichmans gate 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johan Anton Andresen
24.06.1877
Valdres hf g Sporveikonduktør Kristiania: Maridalsveien 230 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Louise Joachime Brock
24.08.1827
Valdres fl e Pension Kristiania: Colletts gate 51 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Knudsen Hagelund
24.10.1889
Valdres Losjerende ug Syerske Kristiania: Korsgate 30 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
O. G. Rognaas
25.06.1871
Valdres hf ug Handelsborger Kolonial Kristiania: Ekebergveien 10b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ragnhild Gulbransen Ruud
25.08.1879
Valdres hm g %Husmor% Kristiania: Møllergate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingebjørg Landsrud
26.02.1874
Valdres ug Hanlende Melkebutik Kristiania: Bygdø Allé 63 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Kildal
26.09.1882
Valdres el ug Syerske Kristiania: Møllergate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Sigri Hjelle
26.10.1890
Valdres logerende ug syerske Kristiania: Waldemar Thranesgate 30 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Torger T. Dahlen
27.05.1889
Valdres el ug Skomagersvend Kristiania: Platousgate 31 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Peder Bråthen
28.01.1866
Valdres hf g Malersvend Kristiania: Sofiesgate 21 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Christiansen
29.09.1870
Valdres hm g hustru Kristiania: St. Halvardsgate 1b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Borghild Sørlie
30.01.1891
Valdres el ug Frøken, Skole Kristiania: Parkveien 62c Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Karen Gjørrud
30.05.1872
Valdres hm g Kristiania: Haakonsgate 12 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Anne Tørstad
30.05.1897
Valdres elev ug skoleelev Kristiania: Ullevoldsveien 72 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Knut Olsen
31.01.1841
Valdres el e Løsarbeider Kristiania: St. Halvardsgate 47 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Bøe
02.04.1883
Vang - Valders Tjenestepige ug Kristiania: Pilestrædet 27 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hans Fredrik Wille
01.05.1881
Vang i Valders hf g læge Kristiania: Rosenborggate 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Hanna Schnitler??
12.12.1844
Vang i Valders el ug Fhv. lærerinde Kristiania: Holbergs plads 1 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Louise Marie Syltevik
15.07.1890
Vang i Valders Tjenestepige ug Tjenestepige Kristiania: Frydenlundsgate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Johanne Marie Wolff
16.06.1832
Vang i Valders hm e Pensioneret Enke Kristiania: Rosenborggate 10 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Gjertrud Eriksen
16.06.1887
Vang i Valders fl ug Syerske Kristiania: Nordal Brunsgate 10b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Margit Andersdatter Bunde
17.04.1887
Vang i Valders tj ug enepike Kristiania: Pilestrædet 81b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Randi Skjefte
18.06.1889
Vang i Valders fl ug Syerske Kristiania: Nordal Brunsgate 10b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ingrid Bøe
22.04.1873
Vang i Valders hm g Hustru Kristiania: Pilestrædet 16a %b% Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Ole Haakensen
22.05.1882
Vang i Valders hf g Kjører Kristiania: Fosveien 13b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Marit Ellingbø
23.01.1890
Vang i Valders Gaardmandsdatter Patient ug Kristiania: Pilestrædet 32 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Mads Sletten
05.08.1889
Vang Valders ug Underofficerselev Kristiania: Grev Wedelsplads 6 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Guri Haugen
13.06.1879
Vang Valders Tjenestepige ug Tjenestepige Kristiania: Sorgenfrigaten 22 Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Berge
14.10.1886
Vang Valders tj ug Kokkepige Kristiania: Fagerborggate 17b Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad
Berit Myhr