Valdrisar busett i Nord-Trøndelag fylke ved folketeljingane 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910

About 15 people living in Nord-Trøndelag fylke in 1865 claims to be born i Valdres.

You observe you are in a forest-area, at least 3 of the persons in 1865 are mentioned as timberloggers or sawmillworkeers.

#
Kom.
k
m
K
M
Sum
1875
1885
1900
1910
1701
Levanger
2
1
1
1702
Steinkjer
1
1
2
1
1
1703
Namsos
2
3
5
1714
Nedre Stjørdal
5
1716
Åsen
1
1719
Skogn
1
1720
Levanger herad
2
1729
Inderøy
3
3
1733
Egge
1
1734
Stod
1
1
1
1742
Grong
1
1
1
1744
Overhalla
1
1
1
1746
Klinga
1
1748
Fosnes
1
1
1750
Vikna
3
1
1751
Nærøy(Kolvereid)
1
1
1
1755
Leka
1
1
   
   
15
2
2
13
8

 

created Feb 4. 2009 - revised May 3. 2015

More info (English) : - Info (Norwegian)

1865

Namn
Fødselsdato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Erik Nilsen
1840*
nord Aurdals Prgj. Logerende Husfader ug Skomager Namsos: paa Verftstangen Folketelling 1865 for 1703B Namsos prestegjeld, Namsos ladested
Christian Anton Gutormsen
1855*
Urdahl Prgj. deres Søn ug Namsos: 2 det Kvartal Folketelling 1865 for 1703B Namsos prestegjeld, Namsos ladested
Daardi Arnesdatter
1822*
Urdahls Prgj. Hans Kone g Namsos: 2 det Kvartal Folketelling 1865 for 1703B Namsos prestegjeld, Namsos ladested
Gutorm Knudsen
1825*
Urdahls Prgj. Huusfader g Saugarbeider Namsos: 2 det Kvartal Folketelling 1865 for 1703B Namsos prestegjeld, Namsos ladested
Anna Sophie Nicoline Franzen*
1841*
Slidre deres Datter ug Inderøen: Inderøens Præstegaard Lid Folketelling 1865 for 1729P Inderøy prestegjeld
Henrikke Emelie Franzen*
1844*
Slidre deres Datter ug Inderøen: Inderøens Præstegaard Lid Folketelling 1865 for 1729P Inderøy prestegjeld
Franciska Franzen*
1843*
Valders deres Datter ug Inderøen: Inderøens Præstegaard Lid Folketelling 1865 for 1729P Inderøy prestegjeld
Ole Hansen
1816*
Walders Prst Hfd e Hmd med Jord Stod: Heggesplads Folketelling 1865 for 1734P Stod prestegjeld
Ragnild Hansdatter
1812*
Walders Prst ug hans Huusholder Stod: Heggesplads Folketelling 1865 for 1734P Stod prestegjeld
Knud Hammer
1841*
Valders Prgj. Logerende ug Skovarbeider Grong: Moum Folketelling 1865 for 1742P Grong prestegjeld
Karen Olsdatter
1817*
Valders Hans Kone g Overhalden: Stenerhaugen Folketelling 1865 for 1744P Overhalla prestegjeld
Halvor Eriksen
1842*
Søre Aurdals Prgj. g Tømmerhugger Fosnæs: Stokbakken Folketelling 1865 for 1748P Fosnes prestegjeld
Knud Andersen
1834*
Valders logerende g forskjeligt Arbeide Kolvereid: Lye Folketelling 1865 for 1752P Kolvereid prestegjeld
Ole Mikkelsen
1812*
Valders Husfader g Gaardbruger og Selveier Lekø: Lundseng Folketelling 1865 for 1755P Leka prestegjeld

1875

Namn
Fødselsdato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Petter Sommerschild
1871
Valders N. Aurdal s ug Stenkjær: Kongens gade 76 Folketelling 1875 for 1702B Steinkjer prestegjeld, Steinkjer ladested
Karen Knutsdatter
1820
Blaaflak S. søndre Aurdal Hans Kone g Husmoder Overhalla: Stenerhaugen (plads) Folketelling 1875 for 1744P Overhalla prestegjeld

1885

Namn
Fødselsdato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Ludvig Emil Steenbuch
1838
Nordre Aurdal Valders Forstassistent Levanger: Kirkegaden Folketelling 1885 for 1701 Levanger kjøpstad
Peter Wilh. Lorange Sommerschild
1871
Nordre Aurdal Deres Barn Skoleelev Levanger: Sund- og Bakkegaden Folketelling 1885 for 1701 Levanger kjøpstad

1900

Namn
Fødselsdato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Kristian Lind Winsnes
1852
Vestre Slidre Valders hf g Skogforvalter i Statens Tjeneste : Kirkegaden Folketelling 1900 for 1701 Levanger kjøpstad
Erik Andersen Hagen
1878
Augdal, Valdres fl ug Gårdmandssøn. Arbeider ved mek. verksted Nedre Stjørdalen: Hellesleret Folketelling 1900 for 1714 Nedre Stjørdal herred
Henrik Martinsen
1879
Nordre Aurdal Valders el ug Jernbanearbeidsmand Nedre Stjørdalen: Myratrø Folketelling 1900 for 1714 Nedre Stjørdal herred
Marit Finkelsdtr Andersen
1868
Valders hm g Husgjerning Nedre Stjørdalen: Fasteraunet Folketelling 1900 for 1714 Nedre Stjørdal herred
Peder Olsen Sørum
1860
Valdres hf g Inderst. Oppsynsm. ved jernbaneanl. Nedre Stjørdalen: Øyen Folketelling 1900 for 1714 Nedre Stjørdal herred
Nils Moen
1879
Valdres el ug Jernbanearbeider jordarbeide Nedre Stjørdalen: Sandforhus Folketelling 1900 for 1714 Nedre Stjørdal herred
Ole Hansen
1816
Vestre Slidre hm.s Far, udsat af Fattigvæsenet e Skogn: Skjervesmyren Folketelling 1900 for 1719 Skogn herred
Josefine Marie Moan
1872
N.Aurdal hm g Arbeiderkone Egge: Skrattaasplads Folketelling 1900 for 1733 Egge herred
Knud Hammer
1839
Valders hf g Gaardbruger, Leilænding Grong: Bya Folketelling 1900 for 1742 Grong herred
Ingebjørg Robøle
1877
Hegge sogn, Valdres Enslig logerende ug Folkeskolelærerinde Vigten: Borgan Folketelling 1900 for 1750 Vikna herred
Ingrid Fretheim
1882
Søndre Aurdal d ug Distrikstlegedatter, husgj Vigten: Rørvik (strsdrplads) Folketelling 1900 for 1750 Vikna herred
Ingebjørg Robøle
1877
Østre Slidre b ug lærerinde i folkeskolen Vigten: Sylten Folketelling 1900 for 1750 Vikna herred
Nils Skarseht
1836
Valders Krs hf g fyrvogter Nærø: Prestø Folketelling 1900 for 1751 Nærøy herred

1910

Namn
Fødselsdato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Johan Lund
29.05.1909
Aurdal s ug Levanger: Håkon d. godesgate 36 Folketelling 1910 for 1701 Levanger kjøpstad
Einar Fosheim
13.05.1890
Valdres fl ug Skogskoleelev Stenkjær: Kirkegate Folketelling 1910 for 1702 Steinkjer ladested
Peder Olsen Sørum
12.12.1860
Nordre Aurdal hf g Banemester v/ Hell - Sunnanb. Aasen: Lunden (gaard) Folketelling 1910 for 1716 Åsen herred
Syver Kirkeberg
03.02.1871
Søndre Aurdal ug gartner Levanger herred: Røstad nedre og lille Folketelling 1910 for 1720 Levanger herred
Helge Olsen Milevandet
04.07.1893
Søndre Aurdal ug Elev av Røstad off. aandssvakeskole Levanger herred: Røstad Folketelling 1910 for 1720 Levanger herred
Knut Hammer
05.12.1839
Valdres hf g Gaardbr. bygselmand Grong: Bya Folketelling 1910 for 1742 Grong herred
Ole Fosheim
02.09.1877
Vestre Slidre hf g Snedker Klingen: Bangsund Folketelling 1910 for 1746 Klinga herred
Nils Skarseth
12.02.1836
Valdres hf g Strandsid. lever av pension Fhv. fyrv. Vikten: Kværnhusbakken Folketelling 1910 for 1750 Vikna herred