Valdrisar busett i Vest-Agder fylke 1865

About 7 people living in Vest-Agder fylke in 1865 claims to be born i Valdres.

* Census 1875 does mot contain all areas.

 

#
Kom.
K
M
1865
1875*
1885
1900
1910
1001
1
3
4
3
3
10
4
1002
1
2
1
1
1004
1
1
1013
1
1014
1
1029
2
2
1032
1
1037
1
1
1043
2
1
1045
1
1
 
   
7
4
5
16
10

 

created Feb 4. 2009 - revised May 3. 2015

More info (English) : - Info (Norwegian)

1865

Namn
Fødsels-dato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Osmund Olsen
1826*
Aurdals Prgj. Husfader g Corporal Christiansand: Ø. 34de Qvartal Folketelling 1865 for 1001P Kristiansand prestegjeld
Johanne Marie Wolff* f Stang
1832*
Vangs Prgj. Valders Foregaaendes Hustru g Christiansand: V. 14de Qvartal Folketelling 1865 for 1001P Kristiansand prestegjeld
Julius Salvesen
1842*
Nordre Aurdal Husfader g Lieutenant Christiansand: V. 1ste Qvartal Folketelling 1865 for 1001P Kristiansand prestegjeld
Jacob Andersen Hage
1842*
Søndre Urdals Prgj. Logerende ug Artillerist Christiansand: Ø. 19de Qvartal Folketelling 1865 for 1001P Kristiansand prestegjeld
Joen Nilsen
1803*
Vang i Valders hf g Smed Flekkefjord: Kildegaden Folketelling 1865 for 1004B Flekkefjord prestegjeld, Flekkefjord kjøpstad
Knud Nielsen
1816*
Nordre Ourdals Prgj. Husfader g Gaardbruger Selveier Kvinesdal: Stenslandsfjeld Folketelling 1865 for 1037P Kvinesdal prestegjeld
Anne Larsdatter
1825*
Nedre Aurdals Prgj. hans Kone g Bakke: Mjaasund Folketelling 1865 for 1045P Bakke prestegjeld

1875

Namn
Fødsels-dato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Johanne Marie Wolff f Stang
1832
Vang i Valders Kone g Kristianssand: Henrik Wergelandsgt. 2 Folketelling 1875 for 1001P Kristiansand prestegjeld
Marit Hansen
1855
Vestre Slidre i Valders hu g Kristianssand: Vesterveien 11 Folketelling 1875 for 1001P Kristiansand prestegjeld
Karen Brandt
1856
Vestre Slidre Valders Svigerinde ug Forsørget ved Landhandler Brandt i Slidre i Valders Kristianssand: Vesterveien 11 Folketelling 1875 for 1001P Kristiansand prestegjeld
Johan Julius Chr. Salvesen
1842
Valders Nordre Aurdal hf g Premierløitnant Mandal: Yttre Sandgade 25 Folketelling 1875 for 1002B Mandal prestegjeld, Mandal ladested

1885

Namn
Fødsels-dato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Johanne Marie Wolff f Stang
1832
Vang i Valders Foranstaaendes Hustru Kristianssand: Henrik Wergelandsgade Folketelling 1885 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Ole Hamre
1840
Vestre Slidre Veiarbaider Kristianssand: Øvre Færgested Folketelling 1885 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Edvardt Kolderup
1847
Nordre Aurdal i Valders Ingenieurløitnant Kristianssand: Dronningensgade Folketelling 1885 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Gabriel Egidius Johan Henrik Sem
1824
Nordre Aurdal Sorenscriver Mandal: Store Elvegade 16 Folketelling 1885 for 1002 Mandal ladested
Julius Salvesen
1842
Valders Kaptein i Armeen Mandal: Lille Elvegade 10 Folketelling 1885 for 1002 Mandal ladested

1900

Namn
Fødsels-dato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Anna Margrethe Sang
1863
Nordre Aurdal d ug Lærerinde ved Seminar : Østre Strand Gade 59 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Anton Conradi
1861
N. Aurdal hf g Boghandler : Dronningensgade 14 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Henriette Sang
1872
Søndre Aurdal d ug Husgjerning : Østre Strand Gade 59 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
J. Julius C. Salvesen
1842
Valdres hf g Infanteri Kaptein : Østre Strand Gade 17 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Johanne M. Wulff
1832
Vang i Valders hm g Husgjerning : Henr. Wergelds Gade 2 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Olav Sørflaten??
1871
Valders tj ug Ingeniør v/Befarlingsarb. : Dronningensgade 42 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Ole Bjørnesen
1872
Nordre Aurdal hf g Politikonstabel : Kronprinsens Gade 14 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Ole Hermundstad
1876
Hermundstad, Øie, Vang, Valders Krs fl ug Sergent i Kystartilleriet : Østre Strandgade 43 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Rolf Storm
1862
Valdres hf g Officer (kaptein) Telefonbestyrer : Østre Strand Gade 59 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Sivert S. Myhre
1875
Valdres fl ug Mekaniker Krsands m. Værksted : Kristian 4des Gade 30 Folketelling 1900 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Harald Haraldsen
1854
N. Aurdal hf g Løs Arbeider : Kleven 46 Folketelling 1900 for 1002 Mandal ladested
A. S. Bødtker f Stenbuck
1840
Nordre Aurdal Krs Hm g Pastorinde Tveid: Præstegaarden Folketelling 1900 for 1013 Tveit herred
Helga Arianson
1871
Valdres Krs Hm g Husgjerning S. Undal %Valle%: Kristiansminde Buhøllen Folketelling 1900 for 1029 Sør-Audnedal herred
Kari Lund
1842
Nordre Aurdal Krs Hm g Husmor S. Undal %Valle%: Christiansminde Folketelling 1900 for 1029 Sør-Audnedal herred
Ingrid Olsd.
1875
Røn Valdres Krs hm g Gaardmandskone Nes, Flekkefjord: Djubvik Folketelling 1900 for 1043 Nes herred
Peder Holden
1843
Østre Slidre Krs hf g Jernbanearbeider Nes, Flekkefjord: Austad Folketelling 1900 for 1043 Nes herred

1910

Namn
Fødsels-dato
Fødestad Stilling og stand Bustad Kjelde
Ole Bjorensen
11.11.1872
Elseberg Valders hf g sagarbeider Kristiansand: Kr. 4des gate 41 Folketelling 1910 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Kristen Ager-Hanssen
22.05.1893
N. Aurdal, Valdres fl ug student, forsørges av sin mor, som har pension Kristiansand: Markensgate 8 Folketelling 1910 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Rolf Stovne
26.10.1862
Valders hf g Officer, Major Kristiansand: Kirkegate 11 Folketelling 1910 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Ole Bøe
17.01.1891
Valdres ug Underofficerskoleelev, fors Arméen Kristiansand: Østre Strandgate 43 Folketelling 1910 for 1001 Kristiansand kjøpstad
Harald Haraldsen
10.10.1854
Nordre Aurdal hf g Bryggearbeider Mandal: Kleven 46 Folketelling 1910 for 1002 Mandal ladested
Anders Kvale
12.12.1877
V. Slidre hf g Papirmester Vennesla: Hunsøen Folketelling 1910 for 1014 Vennesla herred
Helga Osestad
14.06.1870
Valders hm g Husmor Søndre Undal: Buhøllen Folketelling 1910 for 1029 Sør-Audnedal herred
Kari Lund
29.04.1843
Valdres hm e Gaardbrukerske og pension Søndre Undal: Christiansminde Folketelling 1910 for 1029 Sør-Audnedal herred
Sofie f Frantzen
30.03.1841
Slidre hm g Hustru Lyngdal: Præstegaarden Folketelling 1910 for 1032 Lyngdal herred
Ingrid Dybvik
17.02.1875
Røn i Vestre Slidre hm g Gaardmandskone Nes: Djupvik Folketelling 1910 for 1043 Nes herred