Vigsler i Ådalen 1857 - 1904  (Digitalarkivet)

Der brur eller brudgom har oppgjeven fødestad innan Valdres - med hyperlekkjer til kyrkjebok for dåp på heimstaden.

Lekkje 6/7/1858 10 Torkild Johnsson Fosholt SA 29 år Rønnaug Thorsd. Elsrud 24½ år
Lekkje 6/8/1860 5 Anders Larss. Hal [Gravlieplads] 48 år Guri Olsd. Garli NA 22 år
Lekkje 26/11/1860 8 Nils Olss. Gravli 45 år Johanne Olsd Kulterud SA 26 år
Lekkje 3/11/1861 7 Anders Ellingss. Fosholm SA 40 år Inger Andersd. Holte 25 år
Lekkje 15/4/1862 3 Frek Anderss. Rødningssand 31 år Olaug Embriksd. Bruskerud SA 29 år
Lekkje 2/5/1863 8 Halstein Gudbrandss. Nerby SA 29 år Sigrid Syversd. Bakke 42 år
Lekkje 14/2/1864 1 Iver Olsen Hængsleeie 31 år Anne Olsd. Storsven SA 26 år
Lekkje 23/5/1864 3 Christian Lucass. Vaagaardseie 22 år Marthea Poulsd. Fekjær SA 25 år
Lekkje 25/9/1864 8 Torgrim Syverss. Engerodden 28 år Barbro Halsteinsd Kobbervig SA 22 år
Lekkje 17/3/1866 4 Torgrim Anderss. Næseie 26 år Sigrid Aslaksd. Tollefsrideie SA 43 år
Lekkje 22/4/1867 7 Ole Olsen SA 33 år Ingeborg Halvorsd. Fjøsvigeie 21 år
Lekkje 20/3/1868 4 John Olsson Hadeland 52 år Kirsti Olsd. SA 40 år
Lekkje 31/1/1869 1 Anton Anderss. SA 23 år Marie Olsd. Gudbjørnsrudeie 26 år
Lekkje 24/3/1869 4 Erik Torgrimsson Tørisplassen SA 28 år Olava Torkildsd. Flaskerud 30 år
Lekkje 21/11/1869 11 Thomas Knudss. Granumseie 30 år Anne Halsteinsd. SA 20 år
Lekkje 23/121870 11 Gudbrand Gudbrandsson Berg SA 25 år Kristi Andersd. 38 år
Lekkje 22/3/1874 3 Knut Halsteinsson Kløvrud SA 20 år Siri Olsdtr Gravlieie 21 år
Lekkje 7/10/1875 11 Ole Olsen Aaberg NA 20/7-1845 Thorine Karoline Flaskerud 28/5-1843
Lekkje 12/10/1875 12 Asle Gulbrandsen SA 9/1-1845 Gjertrud Gulbrandsd. Enger 3/6-1854
Lekkje 21/5/1876 10 Arne Tollefsen Bjørgum NA 4/12-1843 Guri Arnesdtr. Strandeeie 16/5-1855
Lekkje 4/4/1877 9 Elling Gudbrandsen SA? 7/9-1844 Rønnaug Haraldsdtr Fekjær SA 9/5-1847
Lekkje 6/5/1877 10 Ole Svendsen 24/10-1848 Sigrid Olsdtr SA 12/1-1843
Lekkje 3/1/1879 1 Helge Aaberg NA 21/5-1848 Inger Marie Grønvold 3/10-1861
Lekkje 9/7/1881 5 Gudbrand Olsen Gunderhuset SA 30/8-1850 Kristi Andersd. 7/6-1861
Lekkje 27/3/1882 3 Ole Hansen Gravlimoen 19/10-1858 Kari Olsdatter Klosbøle NA 5/2-1847
Lekkje 2/6/1882 5 Halsten Amundsen Rustebakke SA 12/8-1843 Live Nilsdtr. Skagnes 8/1-1862
Lekkje 21/10/1882 11 Johannes Johannesen NA 6/9-1851 Marit Olsdtr. Braaten 25/8-1859
Lekkje 30/10/1884 7 Nils Fingalsen SA 10/9-1852 Olava Fredriksdtr  1850
Lekkje 27/12/1885 4 Ole Gudbrandsen Ouren 1829 Guri Olsdtr. SA 26/10-1861
Lekkje 2712/1885 5 Torger Nilsen Vestre Aker 1825 Guri Syversdtr SA 12/1-1837
Lekkje 14/4/1889 3 Anders Olsen Dyve SA 1859 Nilsine Kristensd 1868
Lekkje 12/4/1890 1 Andreas Olsen   1864 Anne Olsdtr NA 18/5-1868
Lekkje 3/8/1890 1 Amund Kristiansen Aaslid SA 14/4-1838 Anne Iversdtr Gran 1844
Lekkje 22/11/1890 2 Anders Knutsen SA 23/10-1866 Gunhild Amundsdtr Næseie 1869
Lekkje 1/1/1891 1 Syver Mikkelsen SA 13/5-1869 Kristi Olsdtr. Gravlieie 1870
Lekkje 2/1/1891 1 Aslak Haldorsen SA 1864 Marie Martinsdtr SA 1869
Lekkje 31/3/1891 3 Helge Evensen SA 15/1-1868 Olava Olsdtr 1871
Lekkje 21/5/1892 1 Lars Larsen Grimsrud SA 1869 Sofie Sigurdsdtr 1871
Lekkje 6/8/1892 2 Nils Nilssen 1870 Berte Arnesdtr SA 15/7-1862
Lekkje 7/5/1893 1 Martin Olsen Gravlieje 1870 Anne Arnesen Dyvesæter SA 1/1-1860
Lekkje 17/8/1893 2 Ole Anton Grønmo Høfefoss 1859 Theoline Syversdtr SA ? 1862
Lekkje 3/9/1893 1 Olaf Eriksen VS 1870 Randi Iversdtr Berger Voss 1870
Lekkje 24/11/1893 6 Hans Martinsen Myhre SA 1872 Olava Johnsen Bergsundeje 1872
Lekkje 3/8/1894 2 Olaus Hansen Tuterud 1873 Gunhild Maria Gudbrandsdatter SA 1873
Lekkje 29/12/1894 3 Halvor Olsen Ødegaarden NA 4/11-1869 Kjersti Syversdtr. Holmen 1871
Lekkje 2/2/1895 2 Kristian Eriksen Brenna 1872 Anne Elisabeth Hansdtr Myra SA 18/5-1875
Lekkje 17/6/1895 1 Ole Andersen Fjøsvikeje 1869 Kari Andersdtr Kjensrudeje SA 15/7-1874
Lekkje 18/10/1895 5 Gudbrand Thoresen Somdalseje 1871 Karen Andersen Fjøsvikeje SA 1873
Lekkje 22/10/1895 6 Johan Kristiansen Ravngild 1863 Anne Gulbrandsdtr SA 1867
Lekkje 26/10/1895 7 Vegger Olsen Strømen SA 1867 Anne Marie Gudbrandsdtr Sørum SA 1869
Lekkje 2/11/1895 4 Johan Eriksen Løkken 1872 Gjertrud Gudbrandsdtr SA 20/5-1874
Lekkje 5/7/1896 1 Ole Arnesen Gubberud SA 25/6-1869 Anne Thorine Olsdtr Nybo 1874
Lekkje 24/10/1896 5 Jens Syvertsen Nordby 1867 Gunhild Hansen Bråten SA 10/8-1869
Lekkje 8/8/1897 4 Erik Johan Karlsen Sverige 1/2-1875 Guri Eriksdtr NA 10/5-1878
Lekkje 12/4/1898 8 Albert Olsen Sjøberg Sverige 1871 Ingeborg Pedersen NA 1874
Lekkje 21/5/1898 3 Bernt J Borgersen 1876 Olava Olsen   SA 1877
Lekkje 24/6/1898 unum Ole Landsend SA 3/8-1869 Ragnhild Olsen Gravlie 1873
Lekkje 3/4/1899 2 Peder Andersen VS 27/9-1871 Olava Gudbrandsd. Persokrud 1879
Lekkje 5/6/1899 1 Emil Edvard Svensrud Brandbu 1871 Karine Danielsen SA 30/6-1878
Lekkje 23/11/1899 3 Syver Olsen Steffensrud 1864 Siri Olsdtr Tonsbakken NA 7/5-1871
Lekkje 20.03.1900 1 August Severin Bagge Fåberg 1839 Mathea Lundsten E 12/12-1873
Lekkje 08.07.1900 1 Erik Knudsen Braaten 1866 Berte Marie Hansdtr Hagen SA 12/11-1876
Lekkje 08.07.1900 2 Arne Tollefsen Kaata VS 4/8-1878 Marte Olsdtr Pladsen 1883
Lekkje 04.02.1901 1 Engebret Mikkelsen Kammen SA 10/2-1874 Hanna Pedersen NA 27/11-1877
Lekkje 04.02.1901 unum Engebret Mikkelsen Kammen 1874 Hanna Pedersen 1877
Lekkje 07.07.1901 2 Erik Iversen 1879 Ragnhild Mikkelsdtr Kamben SA 28/2-1876
Lekkje 03.08.1901 5 Ole Olsen Røine 1875 Gunhild Andreasen SA 8/8-1882
Lekkje 16.10.1901 unum Martin Andreassen Lie 1868 Ingeborg Syversdtr Rosendal NA 1871
Lekkje 21.01.1912 1 Mikkel Johannesen Ruste SA 30/8-1883 Anne Marie Andreasd. Fenøen SA 1892
Lekkje 26.01.1902 1 Gudbrand Olsen E 15/3-1878 Anne Marie Pedersdtr 1879
Lekkje 06.07.1902 unum Ole Haldorsen Ulnes NA 1875 Thora Eriksdtr Opperud 1875
Lekkje 17.08.1902 1 Ole Amundsen Lund SA 18/1-1880 Marit Andersdtr Ellingbø V 18/6-1880
Lekkje 18.10.1902 2 Nils Nilsen Skyttland SA 10/1-1879 Mathea Johansdtr Braathen 1882
Lekkje 01.11.1902 6 Martin Olsen Hulbækvigen 1870 Marit Knudsdtr Landsrud VS 30/7-1876
Lekkje 26.01.1903 1 Ole Olsen Brekke VS 30/10-1884 Olga Bakke Lier 17/5/1887
Lekkje 05.04.1903 unum Thorvald Johnsen Teigen 1866 Oline Hansdatter SA 6/1-1882
Lekkje 19.04.1903 2 Nils Danielsen Hella SA 21/8-1881 Elisabeth Ellingsdtr Modalen SA 24/12-1877
Lekkje 22.06.1903 3 Martin Knudsen Kristenbråten SA 30/3-1873 Karoline Iversdtr Fladbråten 1886
Lekkje 11.10.1903 4 Elling Olsen 1869 Berit Gulliksdatter VS 1880
Lekkje 06.12.1903 8 Hans Gudbrandsen Myra SA 3/11-1847 Olea Hansdtr Skagnæseie 1856
Lekkje 05.01.1904 1 Johan Olsen Johnsrud SA 16/4-1879 Rønnaug Nilsen Øimoen 1880
Lekkje 14.02.1904 2 Johan Ellingsen Movollen SA 28/1-1880 Sigrid Olsdatter Røen VS 5/5/-1870
Lekkje 04.04.1904 3 Anders Nilsen Valhovedet Søndre Land 1883 Marit Midthus NA 15/1-1880
Lekkje 26.06.1904 1 Johan Andersen Banggren 1878 Gunhild Marie Johannesdtr SA 1882
Lekkje 25.09.1904 4 Elling Haraldsen Bøhn SA 15/10-1877 Karoline Throndsen 1882
Lekkje 11.03.1904 3 Ole Olsen Spangrud SA 1868 Kari Haakensdatter Viste VS 1882
Lekkje 04.12.1904 unum Thor Andreassen Fjeldheim 1871 Ingrid Knudsdtr Brækken VS 24/6-1877
Lekkje 27.12.1904 9 Iver Nilsen Lien SA 1877 Thorine Eriksdatter 1868
Lekkje 19.02.1905 1 Torvald Larsen Faarten Anne Iversdatter SA
Lekkje 27.06.1915 unum Bernt Olsen Haugseth VS 27/4-1893 Olava Olsen Auren 1892
Lekkje 21.08.1905 3 Andreas Olsen Stensrud SA 1880 Inger Olsdatter Rundbraaten SA 1883
Lekkje 27.01.1907 1 Martin Knudsen Øen 1884 Anne Marie Tidemandsdatter NA 1888
Lekkje 29.06.1909 1 Ole Kristiansen Bjonviken 1886 Marit Amundsdatter Dalene VS 1883
Lekkje 09.04.1909 1 Nils Nilsen Hilmen NA 19/9-1886 Mari Halstensdtr Skredderhuset SA 1886
Lekkje 04.10.1909 3 Gudbrand Nilsen Bjørnsbraaten 1878 Kristine Gudbrandsdatter Kana SA 3/4-1880
Lekkje 08.10.1909 4 Gudbrand Aslesen Strømmen SA 26/5-1879 Olea Olsdtr Øen 1883
Lekkje 17.10.1909 1 Knut Arnesen Hammersnæs VS 1884 Ingrid Olsdatter Hippeshagen NA 1883
Lekkje 09.06.1910 1 Halvar Amundsen Dalene VS 1886 Ingeborg Nilsdatter Braaten 1890
Lekkje 10.06.1911 unum Engebret Engebretsen Maano NA 1882 Berte Marie Kristiansd Opperud SA 1888
Lekkje 06.08.1911 1 Gudbrand Pedersen Kirstistuen Gran 1852 Inga Olsdtr V S 18/9-1871
Lekkje 24.08.1911 2 Halstein Andersen SA 1891 Anne Kristine Alfredsdtr Sverige 1893
Lekkje 12.11.1911 0 Ole Olsen Tangen SA 1889 Jkaroline Kristiansd Heggelien 1886
Lekkje 16.05.1912 unum Knut Edvardsen Kirkevold VS 28/6-1887 Magnhild Larsdtr Hagen NA 26/10-1891
Lekkje 14.06.1912 1 Ole Olausen 1887 Ragnhild Olsdatter Eidsmoen SA 1887
Lekkje 10.08.1913 1 Tidemand Olsen Viken VS 14/6-1890 Anne Nilsdtr Braaten 1893
Lekkje 26.12.1914 1 Andreas Olsen Haugen 1893 Thea Nilsdatter Bymoen SA 1890
Lekkje 28.11.1915 3 Anders Andersen Dammen 1892 Marit Martinsdtr Amundsfoss NA 2/12-1894
Lekkje 19.12.1915 4 Johan Trondsen Odden 1886 Beret Olsdtr Haugset VS 1888
Lekkje 31.01.1916 0 Jørgen Andersen Bergsrud SA 1883 Karoline Simensdtr Granum 1883
Lekkje 01.01.1917 1 Halvor Olsen Holmen NA 4/11-1869 Beret Nilsdtr Thonseie NA 29/1-1871
Lekkje 09.03.1917 0 Olaus Garli SA 1892 Berte Auren 1894
Lekkje 28.12.1919 0 Andreas Olsen Eidsmoen SA 1883 Gunhild Marie Larsdtr Simensrud 1896
Lekkje 09.07.1919 3 Henrik Hanssen Myhre 1897 Guro Johnsd Reienshaugen VS 27/10-1894
Lekkje 04.09.1919 1 Johannes Nepstad V 1891 Olga Karoline Aaberg 1887
Lekkje 25.02.1920 0 Einar Iversen Løkka 1889 Gunhild Bergli SA 10.01.1900
Lekkje 25.02.1920 6 Einar Iversen Løkka 1889 Gunhild Bergli 1900
Lekkje 01.05.1920 0 Johan Edv. Antonsen Roppedalen Hedrum 27/1-1890 Kari Viken SA 31/5-1891
Lekkje 31.07.1920 3 Erik Arnesen (Auråker) SA 25/9-1890 Randi Engebråten 1900
Lekkje 11.11.1920 0 Gudbrand Andersen Brænden SA 10.06.1901 Karen Olava Fosholm 1901
Lekkje 19.02.1921 1 Anton M Bakke SA 1898 Marie H Bragerhaug  SA 1898
Lekkje 05.03.1921 1 Otto Olsen Nymoen 1892 Berte Marie Olsdtr Sørengen VS 24/1-1892
Lekkje 20.05.1922 2 Knut Olsen Brendingen SA 1894 Gunhild Tangestuen 1901
Lekkje 31.07.1922 2 Johan Arvid Olson Sverige 1875 Gunhild Hansdtr Myra SA 1877
Lekkje 29.03.1924 0 Erik Gulbrandsen Lien SA 1898 Bergit Amundsdtr Stenbakken 1906
Lekkje 02.07.1924 0 Anton Kristiansen Opperud SA 1893 Ingeborg Andersdtr Engen 1901
Lekkje 25.07.1924 0 Gudbrand Kristiansen Opperud SA 1891 Karen Olava Olsen 1902
Lekkje 30.04.1925 0 Bernhard Kristoffer Pladsen 1902 Magnhild Johannesd Gjerdingen SA 1898
Lekkje 14.12.1925 unum Ole Olsen Hippe NA 1901 Gina Andrine Nymoen 1906
Lekkje 08.04.1926 2 Oskar Johansen Storrustemoen SA 1901 Borghild Amundsfoss 1907
Lekkje 08.04.1926 3 Peder Martin Amundsfoss NA 1899 Janna Narumseter Søndre Land 1897
Lekkje 05.08.1926 4 Hans Kuldokken SA 1895 Kirsti Bråten 1904
Lekkje 19.10.1926 0 Gudbrand Wågård SA 11/3-1896 Karen Berg 28.06.1903
Lekkje 07.12.1926 6 Gudbrand Olsen Fosholm 1905 Gudrun Antonsdtr Rud SA 1904
Lekkje 27.11.1927 3 Lars Isaksen Uhlen SA 1900 Gunda Olsdtr Fosholm 1903
Lekkje 18.02.1928 0 Torvald Nilsen Øimoen 1893 Åsta Olsdtr Kvålshaugen SA 1903
Lekkje 18.02.1928 1 Thorvald Nilsen Øimoen 1893 Aasta Olsen Kvalshaugen 1903
Lekkje 12.07.1928 0 Syver Eriksen Bråten 1902 Margit Magnussen SA 1897
Lekkje 31.03.1929 0 Ole Arnesen Tostensløkken SA 1907 Signe Nilsen Fugleberg 1909
Lekkje 29.07.1929 2 Halvor Olsen Holmen NA 1869 Elise Eriksdtr Bråthen 1907
Lekkje 29.08.1930 unum Ingvar Gudmunds Hømandberg NA 1903 Gudrun Hella 1909
Lekkje 10.04.1930 0 Andreas Larsen Simensrud 1894 Karine Fekjær SA 1899
Lekkje 20.06.1931 0 Vilhelm Alfredsen Lund 02.01.1900 Anna Eriksdtr Dokken SA 24.01.1903
Lekkje 20.06.1931 2 Vilhelm Alfredsen Lund 1900 Anna Eriksdtr Dokken 1903
Lekkje 16.06.1933 2 Johan Engebretsen Råstad 26.09.1908 Anna Haugseth NA 17.10.1906
Lekkje 03.09.1933 3 Anders Arnesen Fostunløkken 02.12.1908 Kari Martinsdtr Gjørud SA 04.11.1906
Lekkje 23.12.1933 1 Ola Hansen Valdrestøen 10.11.1902 Helga Sørlie SA 12.04.1907
Lekkje 11.07.1934 5 John Stugård SA 03.06.1908 Borghild Myrtle A Holmen N Dakota 19.01.1914
Lekkje 13.01.1935 1 Sigurd Løvskogen SA 18.01.1904 Inga Sandvold 30.09.1908
Lekkje 08.06.1935 4 Ragnvald Skålebråten SA 02.09.1904 Hildur Einang VS 18.05.1905
Lekkje 30.11.1935 0 Kristian Johansen Birkelund 1/7/1896 Ragnhild Olsdtr Granheim SA 15.06.1915
Lekkje 27.06.1936 1 Torgrim Eriksen Holte 27.06.1909 Gudrun Bronbakke SA 23.11.1912
Lekkje 02.08.1936 3 Thor Øvergård SA 27/10-1898 Synnøve Rebne NA 09.06.1907
Lekkje 18.03.1939 B Anders Hagaseth E 17.05.1909 Ruth Kjoss Vestre Aker 04.10.1915
Lekkje 02.12.1939 2 Kristoffer Mikkelsen Ingridrud SA 02.03.1918 Fanny Ingvaldsdtr Bergrud 02.12.1918