Vigsler i Kristiania/Oslo 186x - 192x (Digitalarkivet)

Der brur eller brudgom har oppgjeven fødestad eller opphaldsstad innan Valdres

 

Link to map on Oslo Byarkiv

Kyrkjesokna i Kristiania

Til venstre er ei skisse som fortel om kvar dei ulike kyrkjesokna var lokalisert. - Kartet er hyperlenka mot informasjonssidene til sokneråda innan Kyrkjeleg fellesråd i hovudstaden samt nettsider som fortel om historia.

Tabellen under er ordna kronologisk, og med eit eige felt "Kyrkje" - Tabellen nedanfor syner at også Valdrisar har vore med og bygd byen, sjølvom mange også har vore på bytur og gjort unna eit giftarmål samstundes.. - ] tyder borgarleg gifte og [D] er dissentarar

Lekkje til artikkel om Oslo

Parishes in Kristiania

To the left is a sketch on where the different parishes in Kristiania was situated. Click on a parish and get info from the Central Parish organisation and historic material (Norw. lang.)

The table below is chronologically organized, and unlike the majority of my other tables, this has its own field named "Kyrkje" (Church). Remember that West- and East Aker was merged with Oslo in 1948

Link to article on Oslo

You might access the lists in two different ways :

By Time ------- and ------- by Church

Tabellen er sortert på 2 ulike måtar

etter Tidsskala ----- og ---------- etter Kyrkje

ADDITION / TILLEGG JULY 2012

CLICK HERE