Vigsler i Hole 1852 - 1937  (Digitalarkivet)

Der brur eller brudgom har oppgjeven fødestad innan Valdres

Lekkje   År Line# Brudgom Fødestad fødd år Brur Fødestad fødd år
Lekkje 18530329 29/3/1859 7 Syver Helgesen NA 57 år Haldis Aslesdatter Ål, Hall 26 år
Lekkje 18640619 18640619 16 Ole Jensen   20 år Ragnhild Johnsdatter SA 28 år
Lekkje 18640620 20/6/1864 17 Carl Gulbrandsen   30 år Anne Nielsd NA 30 år
Lekkje 18690731 31/7/1869 7 Iver Nilsen Helgeland   22 år Barbro Nilsdatter Gjesvold NA 27 år
Lekkje 18771113 13/11/1877 20 Ellef Hansen Grimsrud SA 1842 Inger Lovise Lohre   1851
Lekkje 18980514 14/5/1898 5 Knud Knudsen Moe VS 1865 Sara Olava Moe   1867
Lekkje 18980821 21/8/1898 7 Simen Johansen Hurum 1876 Berte Gudbrandsdatter SA 1874
Lekkje 19000520 20.05.1900 5 Alfred Johansen Hurum Hurum 1878 Gunhild Marie Gudbrandsdtr SA 1881
Lekkje 19001027 27.10.1900 0 Anders Torgersen Vidste VS 1868 Tora Ovidia Torsen Tyristrand 1877
Lekkje 19040412 12.04.1904 unum Halgrim Arnesen Revling NA 1879 Sigrid Engebretsdtr Hoff E[SA] 1880
Lekkje 19061110 10.11.1906 9 Johan Hansen Laarvigen   1876 Gunild Trondsdtr Fjeld E[SA] 3/2/1882
Lekkje 19100630 30.06.1910 3 Hans Nilsen Stenseie   1875 Laura Andersen Stensæter SA 4/6/1884
Lekkje 19110430 30.04.1911 0 Nils Hansen Mosødegaarden   10/7/1872 Marit Eriksdtr Viste VS 1/2/1879
Lekkje 19161127 27.11.1916 0 Arnold Gotfred Lau Bragernes 29/11/1895 Inger Stensæt (Stenseie) SA 4/4/1895
Lekkje 19180928 28.09.1918 0 Paul Gundersen Røsten Alvdal 1885 Anne Halvorsdtr Engen SA 1878
Lekkje 19201229 29.12.1920 9 Ole Einarsen Rebne VS 1890 Ingebjørg Embretsdttr Øraker VS 1897
Lekkje 19210625 25.06.1921 5 Anders Tollefsen VS 1890 Ragnhild Einarsdatter Rebne VS 1891
Lekkje 19220416 16.04.1922 8 Einar Einarsen Rebne VS 1893 Margit Engebretsdatter Øraker VS 1897
Lekkje 19220627 27.06.1922 12 Findgard Jobråten SA 1885 Anne Kristiansen Rud   1885
Lekkje 19230811 11.08.1923 4 Martin Einarsen Rebne VS 1894 Solveig Rytterager Kristiania 1897
Lekkje 19270604 04.06.1927 2 Karl Ingvald Dølven SA 1897 Gudrun Marie Haug   1900
Lekkje 19280109 09.01.1928 1 Henrik Bergum NA 1888 Inga Olsen Bråten Norderhov 1892
Lekkje 19351226 26.12.1935 12 Gudbrand Ellevsen SA 07.02.1908 Astrid Lovise Danielsen Furnes 12.12.1915
Lekkje 19360802 02.08.1936 0 Thor Øvergård SA 27/10/1898 Synnøve Rebne NA 04.06.1907

You will find Hole Bygdebook here: LINK