People from Valdres married in other regions from abt. 1870 until abt. 1930

Valdrisar gifte i granneområda frå kring 1870 og fram mot 1930

 

Hyperlinked map:

To the left is a sketch of Valdres and the sorrounding districts. The administrative borders are in violet colour, and the parish borders are brown.

You can point and click on the darkyellow areas to go directly to the list from this area.

I will later try to make a diagram from each of the regions to show from which part of Valdres the bride or groom came from.

 

Klikkbart kart:

Peik og klikk på det området (utanfor Valdres) du vil sjå 'giftarmålslista' for.

Plana er å laga ei grafisk skisse for kvart område for å syna kor stor prosentdel av brurefolka som kjem frå kvar kommune i Valdres

 

Ekstern kartlenke / Link to map

Why did I make those tables ?

Just before New Year 2007/2008 I was looking for a person confirmed in Snertingdal. I observed that more people born in Valdres were among the confirmants, and the thought struck me: I'm probably not the only one searching for a 'Valdris' in another district, why not make a small list in HTML-format. - I started out looking at marriages in Hamar, the Bishops city, went north along Mjøsa to Lillehammer and followed our greatest lake southwards to Toten. I chose to put Ådalen, Land and Gol/Hemsedal on the 'waiting list' - (lot of people crosses those borders).Of course, it's my goal to make a "ring" around Valdres - I hope I manages before I find another interesting project !!

The lists are more or less organized by date, and all lines have a link to the Church book page in "Digitalarkivet". You will find an explanation in the bottom of this page.

I expect you can import the table into your prefered spreadsheet to sort the list by name, age or place of birth. Do as you like !

Of course you will find names, dates or places not correctly transcribed, but you can yourself go directly to the page in question and read by yourself. Everybody makes mistakes, and I make a lot of them .... If you find SYSTEMATIC errors, give me a hint, RANDOM errors you better put correct in your own material !

Remark February 2014: Looking back - it was probably to easy to jump areas where the censuses had no one from Valdres registered. I have later found more marriages involving a part from Valdres. There might in the future be an extended list - some of them are included in "Valdrisar på reisefot".

Kvifor laga eg desse listene ?

I romjula 2007 var eg på 'kyrkjebokleiting' etter ein Valdris som vart konfirmert i Snertingdal. Gjennom dei åra eg bladde gjennom, merka eg meg at han var ikkje den einaste valdrisen som stod framfor presten i dette soknet. Tanken slo meg at eg sikkert ikkje var den einaste som leitte etter Valdrisar i 'utlægd', og at eg kanskje skulle ha notert namna til dei eg hadde støytt på gjennom lesinga. - Eg starta med å gå gjennom giftarmål i 'bispebyen' Hamar, drog så til nordenden av Mjøsa, og fylgde fylkesgrensa sørover til Hadeland. Sidan eg venta å få store mengder Valdrisar gifte både i Land, Ådalen samt Gol og Hemsedal, har eg sett desse "nærområda" på venteliste B. Eg får laga ein 'åtter-ring' kring blinken(Valdres), og setje mi lit til at eg kjem rundt innan eg får ein ny ide om meir interessante oppgåver !!

Listene er sett opp kronologisk, og alle lister har ei lekkje til aktuell kyrkjebok. Nedst på denne sida vil de finne ei lita forklåring til felta eg har teke med.

Du kan om ynskjeleg importera lista inn i reknearket ditt for å sortera på andre felt enn dato for vigsla. Gjer som du lystar !

Du vil sjølvsagt finna utgløymingar, feilskrivne namn, datoar og stader - Alle gjer feil, og eg er ein meister i å laga mange !! - Dersom du finn SYSTEMATISKE feil, gi meg melding om dette - TILFELDIGE feil må du sjølv ta ansvar for å gjera rett i ditt eige material.

Merknad ferbuar 2014: Sett i ettertid har eg nok kome over fleire ekteskap eg ikkje har registrert. Det var litt for lett å hoppe over prestegjeld der folke-teljingane ikkje hadde nokon Valdris i listene sine. Fleire av desse personane vert nemnde i "Valdrisar på reisefot"

 

How to interpret the lists:

Lekkje
År
Line#
Brudgom
Kom
fødd år
Brur
Kom
fødd år
Hyperlink to Digitized Churchbook
Date and year of wedding
sequencial numbering trough year
Name of Groom
Birthplace of Groom
Age or birthyear of Groom
Name of Bride
Birthplace of Bride
Age or birthyear of Bride

When line# is 0, the wedding probably took place in another parish, but a message was received in the 'home' parish...

When the "Birthplace field" is open, it suggests that the person is born in the parish where the wedding took place.

Some lists have the field "Name of Groom" or "Name of bride" hyperlinked to the Churchbook with birth/confirmation of the person.

Avstyttingar i Fødestadfelt for Valdres / The letters in the fields "Birthplace" are:

V
Vang
VS
Vestre Slidre
ØS
Øystre Slidre
E
Etnedal
NA
Nord-Aurdal
SA
Sør-Aurdal
E
Etnedal
E[NA]
Ton parish, Nord-Aurdal, Etnedal after 1895
E[SA]
Bruflat parish, Sør-Aurdal, Etnedal after 1895