Vigsler i område med få frå Valdres (Digitalarkivet)

 

Her finn du to ulike sorteringar av listene

To lister er tilgjengelege for område der ein ikkje ventar å finne mange Valdrisar som brur eller brudgom . - Ser vi på kartet til venstre, er dei områda eg har gått gjennom kyrkjebøkene for, markert med brun farge. (Det grøne området viser til det hyperlenka kartet for granneområde til Valdres). Desse listene har også med sume hyperlekkjer til Folketeljingane frå 1865, 1875 og 1900.

Listene er sortert etter

A) Geografisk område (Kommunenummer) - og - B) Årstal (Dato) for vigsla

Om kommunenummer - samt - Historiske kart finn de her:

---------------------------------------------

You might dive into the information from two directions

The data for the areas where I did not expect to find many brides or bridegrooms from Valdres can be found in two different lists. The brown markings on the left hand map gives you an idea of which areas I have covered, the green marking relates to the detailed map of the neighbour areas of Valdres. The lists have some hyperlinks to the Censuses from 1865, 1875 and 1900.

Lists are sorted by:

A) Geograpic area (Kommunenumber) - og - B) Year (Date) for the wedding

Information on "Kommunenumber" - and - historical development (mars)

 

Lese gjennom kyrkjebøker frå / Read Churchbooks from: (Nokre fylke er ikkje systematisk lese - Some fylke onlypartially read)

Østfold: Ø Fredrikstad 1878-1940, V Fredrikstad 1871-, Moss 1829-1870 , Sarpsborg 1859-1923, Tune 1842-68, Skiptvedt 1857-, Skjeberg 1850-1888, Halden 1845-1934, Rygge 1848-1877, Råde 1830-1902, Onsøy 1865-1898, Borge 1848- Akershus: Asker 1825-1948, Vestre Bærum 1879-1947, Østre Bærum 1879-1904.., Ås 1854-19401, Drøbak/Frogn 1858-1939, Nesodden 1830-1939 (Oppegård 1880-1924), Kråkstad 1870-, Vestby 1870-1945, Enebakk 1830-1949, Fet 1847-1951 (Rælingen 1878-1938),Skedsmo 1830-1945 (Lørenskog 1883-1945, Lillestrøm 1908-1939), Sørum 1846-1934 (Frogner 1878-1922), Gjerdrum 1845-1945 (Heni 1881-1944), Ullensaker 1836-1942 (Hovin 1878-1951), Aurskog* 1878-1937 (Blaker 1878-1920), Høland (m Hemnes & Løken)1846-1933, Nes på Romerike 1846-1941 (Fenstad 1858-1918, Udnes 1859-1942) Eidsvoll 1861-1936 (Langset 1861-1907) Nannestad og Holter -1946- Hedmark: [Løten,Østerdalen, Solør,Vinger & Odalen] Løten 1830-1945, Åmot 1829-1948, Stor Elvdal 1882-1907, Rendalen 1829-1901, Alvdal 1863-1882, Elverum 1830-1915, Våler 1849-1915, Åsnes 1869-1929, Hof 1841-1934, Grue 1830-1922 (1923-1953), Brandval 1864-1924, (Lundersæter -1910), Eidskog 1860-1878, Vinger 1839-1920, Nord-Odal 1851-1926, Sør-Odal 1849-1926..Buskerud: Nore 1833- , Dagali 1878 -, Flesberg 1834 -, Eiker 1832 -, Kongsberg 1856 -, Sandsvær 1865 -, Røyken 1855 -, Hurum - Telemark: Gjerpen 1857-1913, Skien 1843-1914, Lunde 1866-1922, Seljord 1850-1914, Porsgrunn 1841-1919, Sannidal 1860-1899, Brevik 1847-1922, Hjartdal(med Sauland og Tuddal)1854-1929, Drangedal 1872-1933, Bø 1862-1931 Vestfold: Borre 1852-1913(Nykirke og Åsgårdstrand - 1892), Botne 1836-1910 (Hillestad -1902), Holmestrand 1840-1923, Horten 1855-1926, Larvik 1856-1909, Nøtterøy 1834-1909, Ramnes 1841-1929, Sandar 1832-1895, Sandefjord 1873-1915, Sem 1878-1915, Tjølling 1887-1905, Tønsberg 1855-1880. ..... Aust-Agder: Evje/Hornnes 1866-1884, Grimstad 1882-1910, Barbu 1879-1936, Arendal 1855-1916, Austre Moland 1858-1904, Trømøy 1847-1877, Fjære 1871-1905, Hisøy 1849-1894, Gjerstad 1909-1925, Holt 1849-1885 ...Vest-Agder: Bakke 1847-1877, Kristiansand 1842-1880, Kvinesdal/Feda 1838-1876, Kvinesdal/Liknes 1829-1857, Nes 1841-1875 ...... Hordaland: Ulvik 1839 - 1924 ..1903(Eidfjord) 1942(Granvin), Ullensvang 1825-1911, Eidfjord 1885-1871, Kinsarvik 1857-1916, Kvam 1832-19xx, Strandebarm 1826-19xx, Odda 1883-1919, Kvinnherad 1835-19xx... Sogn og Fjordane: Askvoll 1821-1909 (Vilnes 1879-1922), Gulen 1815-1858 (Brekke), Lavik 1843- ,Hyllestad 1861-1917 (Bø-1917) (Øn-1919), Kinn 1822-1867, Solund 1860-1893 (Husøy 1881-1896), Selje -1907 (m/Vågsøy), Fjaler 1864-1884 (Dale-1917) (Guddal -1921) Holmedal -1915)l.. Sør-Trøndelag: Domkyrkja , Bakklandet 1847-1900, VårFrue 1848-1879, Orkdal ..... Nord-Trøndelag: Fosnes 1857-1910, Kolvereid 1830-1927, Leka 1843-1902, Nærøy 1829-1859:1880-1887, Overhalla 1824-1865, Namsos 1836-1931, Steinkjer 1868-, Egge 1881-1895 Nordland: Alstahaug 1831- , Bindal 1841-1910, Øksnes 1845-1910, Bø 1820-1870, Hadsel 1849-1903, Sortland 1857-1914, Dverberg 1855-1896, Bodø 1845-1916, Vesfn 1826-1879 Troms: Tromsø 1837-1906, Lenvik 1838-1865, Balsfjord 1856-1889, Bjarkøy 1870-1892, Ibestad 1837- , Harstad(Trondenes)1863-1877, Karlsøy 1872- . .......

Namn markert med brun skriftfarge er kanskje ikkje frå Valdres / Names with brown textcolour might not be from Valdres