Vigsler i Valdres - over prestegjeldsgrensene (Digitalarkivet)
where Bride og Groom belongs to different districts of Valdres

Lekkje Kyrkjeb. Omr. År Line# Brudgom Stad Alder/fødd år Brur Stad Alder/fødd år
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 25/8/1799   Knud Andersen Semble NA   Berit Knudsdatter Kaata VS  
Lekkje Aurdal Mini 6 Skrautvål 26/12/1799   Ole Tidemandssøn Soelsten  VS   Ragnild Haldorsdat Skrutvold NA  
Lekkje Aurdal Mini 7 Aurdal 26/3/1800   serg. Trond Trondsøn Kiøs V    Kristiana Andersdat Sundet NA  
Lekkje Aurdal Mini 7 Ulnes 12/10/1800   Torger Olsen Windingstad ØS   Guro Tollefsdater Granum NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 24/11/1800   Tollev Olssen Svennes NA   Ingri Knudsd Snortem VS  
Lekkje Aurdal Mini 7 Ulnes 6/9/1801   Halvar Jacobssøn Kvale VS   Kiersti Johansdat Hilmen NA  
Lekkje Vang Mini 2 Vang 9/6/1801   Haldor Knudsen Ringestad VS   Guri Tomesdt Tørstad    
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 8/10/1801   ek. Halsten Nilsen Rudi V   ek. Anne Knudsdatter VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 8/10/1801   Peder Tommassen Tørstad V   Guri Halvorsd Jarstad VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 28/12/1801   Knud Olsen Holden NA   ek. Gjertrud Olsdotter Fossumeie VS  
Lekkje Vang Mini 2 Vang 13/6/1802   Gullik Knudsen Slidre   Marit Christophersdr Qval V  
Lekkje Slidre Mini 1 Lomen 23/10/1802   Haldor Halvardsen Hagen V   ek. Mari Trondsdatter Aastadeie VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Hegge 30/10/1802   Johannes Gulliksem Holien V   ek Marit Rønniusd Røyne ØS  
Lekkje Vang Mini 2 Vang 31/10/1802   Østen Halstensen Faar VS   Jøran Johansdatter Haalien V  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 4/11/1802   Tidemand Tordsen Rudlang NA   Ingri Nilsd Schrøvigen VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Volbu 31/12/1802   Ole Halstensen Framgaard SA   Randi Nilsd Jørstad ØS  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 6/5/1803   Amund Olssen Rognaas NA   Kari Jacobsdotter Qvale VS  
Lekkje Aurdal Mini 7 Ulnes 30/5/1803   Juel Heljessøn Ødegaarden  VS   Giertru Olsdat Svanhelde NA  
Lekkje Vang Mini 2 Vang 26/6/1803   Ole Nielsen Hedalen ØS   Guri Olsdt Lykken V  
Lekkje Vang Mini 2 Vang 16/10/1803   Gullich Pedersen Røvang VS   Anne Olsdr Helle V  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 1/6/1804   Knud Knudsen Weflen V   Sidsel Julsdotter Beitoe ØS  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 17/10/1804   Tommas Gulliksen Holien V   Marit Iversdatter    
Lekkje Vang Mini 2 Vang 11/11/1804   Knud Jøgersen Slidre   Marith Olsdr Østrem V  
Lekkje Aurdal Mini 7 Svenes 24/11/1804   Niels Olsen Høyne VS   ek. Ingebor Fallentinsd Granum NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 8/4/1805   Anders Syversen Nordland V   Marit Knudsdotter Moe VS  
Lekkje Aurdal Mini 7 Ulnes 9/6/1805   Ole Jensen Brager VS   Lisbet Arnesdt Rudlangseje NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 22/10/1805   ek. Amund Olsen Rognaas NA   Marit Andersdotter Jørstad ØS  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 25/10/1805   Johannes Johannessen Døvren NA   Kari Olsdatter Rogndockken VS  
Lekkje Aurdal Mini 7 Svenes 10/11/1805   Erik Olsønn Tildemseje VS   ek Kari Olsdat Granumseje NS  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 6/11/1806   Even Olsen Granumesie NA   Gunild Jacobsd Qvale VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 19/3/1807   Tron Olsen Semle NA   Marith Iversdotter Kirkevold VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Lomen 21/4/1807   Christopher Jensen Qvienseie V   Guro Nilsdotter Røvang VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 19/6/1807*   Gunder Olsen Øde VS   Ingeborg Olsdatter Semle NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 17/12/1807   Ole Christophersen Qvien V   Eli Engebretsdatter Beitoe ØS  
Lekkje Vang Mini 2 Vang 9/6/1808   ek. Even Iversen Koljordet VS   Rangdi Christophersdr Qvien V  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 29/12/1808   Ole Thomassen Qvien V   Sigri Pedersdatter Einang VS  
Lekkje Vang Min. 3 Vang 15/6/1809   ek Thor Thorsen Rudlang NA   ek Margrethe Knudsdtr Nordland V  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 27/6/1809   Ole Haldorsen Skrutvold NA   Randi Olsdotter Rogne ØS  
Lekkje N Aurdal M 1   28/5/1809   Erik Jensen Løken VS   Marit Tostensdatter Fladager NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 29/10/1809   Søren Johannessen Døvren NA   Kari Johannesdotter Ulvestad VS  
Lekkje N Aurdal M 1   29/10/1809   Guttorm Guttormsen Fudske VS   Ingeborg Knudsd Sæbo NA  
Lekkje N Aurdal M 1   29/10/1809   Ole Olsen Rognaas NA   Ingri Jacobsd søndre Qvale VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 26/12/1809   Ole Knudsen Klættene NA   Sigri Johannesdotter Liekren ØS  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 11/4/1810   Nils Andersen Semle NA   Aagoth Østensdotter Førrestraae VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 18/10/1810   Halvor Jøgersen Meisedahlen NA   Hellebor Olsdotte Liekren ØS  
Lekkje Vang Min. 3 Vang 5/11/1810   Haldor Haldorsen Ødegaarden VS   Ingri Anfindsdtr Berge V  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 6/11/1810   Engebret Monsen Rudlang NA   Eli Tollevsdotter Widste VS  
Lekkje Vang Min. 3 Vang 1/1/1811   Erik Olsen Egge VS   Ragnhild Larsdtr Heenseye V  
Lekkje N Aurdal M 1   15/4/1811   Gulbrand Olsen Magistad VS   Guri Monsd Belgum NA  
Lekkje N Aurdal M 1   28/4/1811   Iver Jensen Kirkevold VS   Barbro Jacobsd Granumseje NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Lomen 7/8/1812   Christopher Olsen Qvale V   Marit Evensdatter Lommen VS  
Lekkje N Aurdal M 1   19/9/1812   ek. Ole Hermandsen Berg VS f.SA   ek. Kirsti Engebretsdatter Granum NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Røn 11/10/1812   Tollev Olsen Granumseie NA   Berit Knudsdatter Fossumseie VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 21/11/1813   Tosten Knudsen Kiøs V   Anne Jonsdatter Hielde VS  
Lekkje Slidre Mini 1 Lomen 25/12/1812   ek. Rolan Tostensen Østrem V   ek. Berith Andersdatter Ridste VS  
Lekkje N Aurdal M 1   13/1/1813   ek. Ole Gulbrands Solsteen VS   Marit Evensd Fodnæs NA  
Lekkje S Aurdal M 1 Bagn 25/4/1813   Torkild Iversen Hofseje SA   Kirsten Christensdatter Qvislin ØS  
Lekkje N Aurdal M 1   6/6/1813   Lars Nielsen Hamre VS   Kari Bjørnsd Rognaaseje NA  
Lekkje Slidre Mini 1 Slidre 22/6/1813   Anders Evensen Strand NA   ek. Inge Olsdatter Moe VS  
Lekkje N Aurdal M 1   6/6/1814   el. Anders Engebretsen Vidste VS   ek. Elie Bjørnsd Sundem NA f.VS  
Lekkje Slidre Mini 2 Slidre 27/3/1815 7 Lars Knudsen Rolandseje NA 36 aar Ragnild Nilsd Snortum VS 36 åår
Lekkje Slidre Mini 2   9/7/1815 21 Ole Tommess Tørstad V 32 aar Marit Jermundsdatter Lommen VS 24 aar
Lekkje Slidre Mini 2   14/10/1815 26 Nils Olsen Bundelien NA 22 aar Mari Gulbrandsdatter Sælii ØS 22 aar
Lekkje N Aurdal M 1   19/11/1815   Jens Ericksen Handeeie VS   ek. Randi Amundadatter Granumseie NA  
Lekkje Slidre Mini 2   10/3/1816 10 Gulbrand Johanessen Seboødegaard NA 27 aar Ingeborg Olsd Widste VS 21 aar
Lekkje Slidre Mini 2   21/3/1816 11 ek. Ole Svends Rognus NA 56aar ek. Marit Olsd Widste VS 39 aar
Lekkje N Aurdal M 2   15/4/1816 4 Ole Larsen [Fylken] VS 23 år Anne Nielsdatter [Stende] NA  
Lekkje S Aurdal M 2 Bruflat 26/12/1816 3 Ole Ammundsen Nordagereie NA 27 år Berit Tomasd Espelie E 34 år
Lekkje Slidre Mini 2   7/4/1817 11 Ole Knudsen Rognus NA 39 aar Gunild Christophersdt Fudske VS 28 aar
Lekkje Slidre Mini 2   13/4/1817 12 Erik Olsen Ringestad VS 33 aar Guri Helgesd Heen VS 27 aar
Lekkje Slidre Mini 2   7/12/1817 3 Ole Tollevsen Dahle ØS 40 aar Anne Evensd Helle V  26 aar
Lekkje Slidre Mini 2   26/12/1817 9 Erik Larsen Kjørnæss NA 20 aar Berit Knudsd Løken VS 24 aar
Lekkje N Aurdal M 2   12/4/1818 9 Gullik Knudsen Hammersnæs VS 30 år Marit Haldorsdatter Rye NA 18 år
Lekkje N Aurdal M 2   18/7/1818 14 ek. Niels Thoresen Semmelenge VS 49 år ek. Gurie Olsdatter Nordstrand NA 43 år
Lekkje Slidre Mini 2   2/11/1818 30 Syver Syversen Østrem V 39 år Berit Evensd Rejen VS 28 aar
Lekkje N Aurdal M 2   15/11/1818 25 Knud Knudsen Tildem VS 25 år Marit Olsdat Rognaas NA 24 år
Lekkje Slidre Mini 2   28/12/1818 38 ek John Pedersen Østrem V   ek Goer Tørrisd Gulhoug VS 46 aar
Lekkje Slidre Mini 2   8/6/1819 13 Ole Stephans Brækken V 44 aar ek Gunild Finkelsdatter Faar VS 50 aar
Lekkje Slidre Mini 2   18/7/1819 16 Tosten Østens Bunde V 23 aar Berit Olsd Egge VS 18 aar
Lekkje N Aurdal M 2   24/10/1818 14 Ole Olsen Ulven VS 36 år Øyen Hansdatter Rye NA 24 år
Lekkje Slidre Mini 2   26/10/1819 20 Tommes Tommesen Tørdstad V 34 aar Anne Engebretsd Ridste VS 24 aar
Lekkje Slidre Mini 2   19/3/1820 11 Ole Olsen Haalieje V 25 aar Guri Gulbrandsd Ringestad VS 22 aar
Lekkje N Aurdal M 2   9/6/1820 25 Tore Syversen Berger VS 29 år Rangdi Olsdatter Granumseje NA 25 år
Lekkje N Aurdal M 2   17/6/1820 21 Gullik Larsen Berger VS 39 år Thuri Aslaksd Granum NA 20 år
Lekkje Slidre Mini 2   25/3/1821 6 Ole Biørnsen Sundem NA 23 aar Anne Olsdatter Rudi ØS 24 aar
Lekkje Slidre Mini 2   18/6/1821 16 Stephan Gudmundsen Brækken V 20 aar Ambiør Evensd Høyme VS 20 aar
Lekkje N Aurdal M 2   22/7/1821 44 Knud Olsen Linecheren ØS 20 år Ragnild Tollefsd Bondelie NA 21 år
Lekkje Slidre Mini 2   11/10/1821 29 Knud Knudsen Gigstad NA 19 aar Jørand Olsd Rogne ØS 18 aar
Lekkje Slidre Mini 2   26/3/1822 3 Ole Syversen Hippe NA 23 aar Berit Olsd Qvale VS 23 aar
Lekkje Slidre Mini 2   23/4/1822 7 ek. Knud Knuds Holien V 46 aar Anne Halstensd Qviil VS 40 aar
Lekkje Slidre Mini 2   30/6/1822 16 Ole Knudsen Tørdstad V 24 aar Sigri Alvsd Lomen VS 24 aar
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 14/4/1822 11 Ole Olsen Bejthoe ØS 40 år Marith Haagensd Rudi V 28 år
Lekkje Slidre Mini 2   21/10/1822 23 Knud Evensen Høyme VS 25 aar Seborg Haagensd Haalienseie V  
Lekkje Slidre Mini 2   31/10/1822 30 Ole Helle V 29 aar Dorthea Margrethe Andersen   21 aar
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 19/5/1823 4 Niels Helgesen Røen VS 44 år Sigri Simensd? Søyne V 34 år
Lekkje Slidre Mini 2   31/5/1823 12 Halvor Halvorsen Meisdahlen NA 20 aar Marit Halvorsd Koldstad ØS 18 aar
Lekkje N Aurdal M 2   23/10/1823 15 Knudt Knudtsen Gjelde NA 27 år Rangdi Nielsd Holden VS 20 år
Lekkje N Aurdal M 2   23/11/1823 24 Erich Olsen Rudi ØS 23 år Sønnef Evensd Bondelej NA 30 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 4/4/1824 3 Tosten Endresen Sckjel VS 37 år Geirtrud Wilhelmsdtr Weblen V 24 år
Lekkje Slidre Mini 2   11/4/1824 4 Peder Anders Bunde V 33 aar Anne Ellendsd Scheel VS 27 aar
Lekkje N Aurdal M 2   24/7/1824 4 ek. Knudt Amundsen Rye NA 34 år Siri Nielsdatter Tildem VS 20 år
Lekkje N Aurdal M 2   31/10/1824 21 Ole Jakobsen Granomseje NA 25 år Ambjør Bøyesd Kattevold V  28 år
Lekkje N Aurdal M 2   31/10/1824 22 Peder Olsen Tildem VS 27 år Beret Engebretsdatter Sundem NA 24 år
Lekkje N Aurdal M 2   31/10/1824 23 ek. Ole Olsen Køta VS 46 år Siri Erichsd Granomseje NA 26 år
Lekkje Slidre Mini 2   9/1/1825 1 Knud Tostensen Myre V 27 aar Guri Tørresd Højne VS 22 aar
Lekkje Slidre Mini 2   6/4/1825 5 Ole Knudss Bøe NA 30 aar Rangdi Ulvesd Kaaldstad ØS 34 aar
Lekkje N Aurdal M 2   28/5/1825 7 Ole Olss Rongdoken VS 25 år Guri Nielsdatter Hilmensejer NA 24 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 17/8/1825 9 Niels Guldbrandsen Dahle ØS 28 år Marith Knudsdtr Helle V 26 år
Lekkje N Aurdal M 2   16/10/1825 13 Tollef Jensen Rogndokken VS 27 år Ingerie Olsdatter Unæss NA 25 år
Lekkje Slidre Mini 2   6/11/1825 24 Tosten Guttormsen Helle V 29 aar Guri Nilsd Kaardstad VS 40 aar
Lekkje N Aurdal M 2   23/11/1823 23 Ole Larsen Kolstadejer ØS 27 år Kari Halvorsd SchaarsFlaten NA 24 år
Lekkje Slidre Mini 2   11/12/1825 29 Tore Halstensen Biørgumsejer NA 33 aar Anne Knudsdatter Ringestad VS 22 aar
Lekkje Slidre Mini 2   1/1/1826 1 Ole Engebrets Rullang NA 25 aar Kari Tronsd Boldstad ØS 26 aar
Lekkje Slidre Mini 2   19/2/1826 6 ek. Knud Mikels Ulneshagen NA 60 aar Marit Jonsdatter Rudiejer ØS 48 aar
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 30/7/1826 13 Knud Knudsen Kaarstad VS 36 år Anne Nielsd Berge V 26 år
Lekkje Slidre Mini 2   14/10/1826 11 ek. Arne Helgesen Granom NA 29 aar Marit Olsd Rogne ØS 17 aar
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 26/12/1826 17 Aslak Reiersen Præstegaardseje VS 22 år Guri Toresd Remen V 20 år
Lekkje Slidre Mini 2   27/12/1826 28 Halvord Helgesen Rognus NA 25 aar Sigri Guttormsd Grævsrud VS 23 aar
Lekkje Slidre Mini 2   27/1/1807 5 Tosten Tostens Kiøs V 28 aar Marit Andersd Beitoe ØS 30 aar
Lekkje Slidre Mini 2   8/3/1827 7 Ole Olsen Follingloe NA 38 aar Barbro Endresdatter Tuv VS 29 aar
Lekkje N Aurdal M 2   5/11/1827 16 Thord Tidemanss Schrøvigen VS 22 år Ingri Guliksdatter Belgom NA 20 år
Lekkje N Aurdal M 3   15/6/1829 4 Ole Andersen Melby ØS 26 år Ragnild Pedersdtr Holdal NA 27 år
Lekkje Slidre Mini 2   26/1/1829 7 Ellen Ulnæs NA 28 aar ek. Ingri Halvorsdatter Berge VS 24 aar
Lekkje Slidre Mini 2   29/3/1829 14 Jacob Syversen Higdemsejer E 31 aar Sigri Knudsdatter Hougen ØS 35 aar
Lekkje Slidre Mini 2   12/4/1829 17 Lensmand Johan Andersen   28 aar Catrine Sisilia Album NA 30 aar
Lekkje N Aurdal M 3   9/6/1829 17 Tollef Olsen [Køta] VS 25 år Kirstie Michelsdatter [Granum] NA 36 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 14/6/1829 6 Jøger Nielsen Hedalen ØS 24 år Berit Halvorsdtr Skreberge V 19 år
Lekkje Slidre Mini 2   5/10/1829 26 ek. Thore Thoresen Rye NA 55 aar Maria Engebretsdatter Sukkestad VS 19 aar
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 18/10/1829 16 Alv Eriksen Hjelle VS 23 år Berit Jøgers Jevne V 40 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 18/10/1829 17 Gullick Gullicksen Bejtoe ØS 26 år Anne Knudsd Skjefte V 38 år
Lekkje N Aurdal M 3   8/11/1829 36 Ole Olsen [Fristad] VS 24 år Barbra Halvorsdr [Belgum] NA 23 år
Lekkje N Aurdal M 3   18/12/1829 26 Tollef Olsen [Tildem] VS 24 år Siri Olsdatter [Rognaas] NA 26 år
Lekkje Slidre Mini 2   29/12/1829 42 Ole Ericksen Sundem NA 26 aar Marit Knudsd Widste VS 26 aar
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 25/4/1830 4 Gudbrand Jensen Kjøg Slidre 26½ år Guri Knudsdt Tørstad V 26½
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 1/6/1830 5 Anders Andersen Løchen VS 29 år Gunild Olsdtr Berge V 33 år
Lekkje N Aurdal M 3   1/8/1830 31 Ole Pedersen [Haavie] ØS 24 år Astrid Tollefsdatter [Bondelie] NA 19 år
Lekkje Slidre Mini 2   1/11/1830 22 Ole Bjørnsen Hippe NA 34 aar Berit Olsdatter Widste VS 24 aar
Lekkje Slidre Mini 2   22/11/1830 29 Even Olsen Ulnæs NA 27 aar ek. Eli Hansdatter Rødnæs VS (f. Gausdal) 45 aar
Lekkje N Aurdal M 3   12/12/1830 2 Erik Jenss Rogndokken VS 23 år Anne Tollevsd Lyseng NA 19 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 13/12/1830 1 Tollev Nielsen Garvig VS 30 år Sigri Nielsdtr Helle V 24 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 27/3/1831 18 Erik Jons  [Rye] NA 22 år Anne [Amundsdtr Førrestraae] VS 30 år
Lekkje S Aurdal M 3 Bagn 31/7/1831 13 Alv Olsen Lommen VS 21 år Dorthe Larsd Jensestuen NA 21 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 20/11/1831 34 ek. Jul [Halvors. Sæter] NA 59 år Øyen [Tordsdtr Berge] VS 41 år
Lekkje N Aurdal M 3   27/11/1831 1 ek. Johannes Olsen [Røebøle]   52 år Jøran Olsdatter [Westerbøeeje] NA 46 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 26/12/1831 1 Amund Olsen Høyne VS 24 år ek Berith Gudmundsdtr Kjøs V 36 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 3/1/1832 3 Halvor [Hendriks. Semble] NA 26 år Astri [Tømmesdtr Ondstad] ØS 22 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 3/1/1832 4 Ole [Gulbrands. Revling] NA 39 år ek.  Guri [Nilsdtr Rongdoken] VS 31 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 29/9/1832 15 Knud Knuds Høyne VS 32 år Guri Halvorsdtr Qvienseje V 29 år
Lekkje N Aurdal M 3   14/10/1832 19 Tron Reierss Sembelinge VS 26 år Ingri Knudsdatter [Rudlang] NA 28 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 15/11/1832 25 Finkel Finkels Gryhte VS 22½ år Anne Tostensd Myhre V 22 år
Lekkje Vang Klok. 2 Vang 26/12/1832 1 Guldbrand Nielssen Haavrud VS 25 år Anne Olsd Berge V 23 år
Lekkje N Aurdal M 3   26/12/1832 3 Ole Olsen [Magistad] VS 23 år Astri Eriksdat [Sundem] NA 27 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 18/2/1833 2 ek Torkild Knudsen Bøe NA  49 år Ranild Nielsd Myhre V 27 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 30/6/1833 5 Niels [Niels. Remmen] V 37 år Marit [Nilsdtr Qviil] VS 18 år
Lekkje N Aurdal M 3   23/10/1833 26 Thord Thordsen [Berger] VS 25 år Rangdi Nilsd [Rye] NA 30 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 27/10/1833 6 Ole [Trons. Døvreødegaarden] NA 25 år Barbro [Tollevsdtr Rebnebergene] VS 22 år
Lekkje N Aurdal M 3   19/1/1834 6 Ole Bendixen [Haavi] ØS 24 år Kjersti Jørunsd [Fodnes] NA 28 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 28/3/1834 7 Ole Gulbrands  [Berge i Hurum] V 28 år Jøran  [Olsdtr Lien] ØS 18 år
Lekkje N Aurdal M 3   26/5/1834 33 Knud Jensen [Rogndok] VS 28 år Marit Sørensd [Holdal] NA 26 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 3/7/1834 15 Even Endresen Bøeeje V  25 år Marith Ingebrethdt Robøle VS 25 år
Lekkje N Aurdal M 3   6/7/1834 21 Knud Jøgersen [Hande] VS 52 år Barbro Jacobsd [Granum] NA 43 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 4/11/1834 20 Nils Jørgensen Thune V 29 år Dorthe Østensd Qvale VS 19 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 30/11/1834 18 Knud [Gulliks. Berge] V 30 år ek. Anna [Knudsdtr Gubbelykke] VS 45 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 7/12/1834 19 ek. Halsten [Juuls. Jarstad] VS 50 år Anne [Knudsdtr Helle] V 36 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 15/3/1835 1 Bjørn [Arness Gladem] NA 36 år Marit [Jensdtr Melbye] ØS 32 år
Lekkje N Aurdal M 3   14/6/1835 19 Kristen Andersen [Snortum] VS 21 år Jorand Juulsd [Belgum] NA 25 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 15/6/1835 4 ek Torsten Endresen Schehelle VS 48 år Anne Olsdatter Weflen V 22 år
Lekkje N Aurdal M 3   27/3/1836 12 Ole Olsen [Melby-e(ie)] ØS 39 år Kjersti Olsd [Hilmen] NA 28 år
Lekkje N Aurdal M 3   1/5/1836 18 Halvor Halvss Kolstad ØS 20 år Ingeborg Olsd [Thon] E 21 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 23/6/1836 8 Ole [Olss. Qvien] V 24 år Guri [Iversd Melbye] ØS 17 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 30/6/1836 9 Jøger Thomassøn Røvang VS 30 år ek Berith Torstensd Qvien V 34 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 10/7/1836 5 Ole [Knudsen Bø] NA 29 år Kirsti [Olsd Solsten] VS 28 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 17/7/1836 10 Anders Tollevsen Faars-Eie VS 20 år Berith Henriksd Qvam V 34 år
Lekkje N Aurdal M 3   31/7/1836 22 Knud Østenss [Hovi] ØS 39 år Marit Olsd [Aabol] NA 26 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 23/10/1836 9 Ole [Torstensen Haalien] V 23 år Berit [Jonsdtr Qviil] VS 20 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 13/11/1836 13 ek Nils Eriksen Rogne-Eie ØS 40 år ek Ragnild Christensd Røe V 49 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 12/3/1837 3 ek. Ole [Larss. Stende] VS 44 år ek. Sigri [Simonsd Røen] V 48 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 28/5/1837 5 Lars Tobaissøn Qvils-Eie VS 25 år Jøran Olsdatter V 25 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 9/7/1837 9 Christopher [Olss  Qvien] V 23 år Anne [Tostensd Hegge] ØS 30 år
Lekkje N Aurdal M 3   23/10/1837 23 Endre Erikss [Hamersnæss] VS 22 år Kari Bjørnsd [Hilmen] NA 22 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 24/10/1837 15 Anders [Anders. Skjefte] V 30 år Berit [Tordsdtr Høyme] VS 24 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 12/11/1837 16 ek. Hermand [Thores. Bøe] NA 47 år Ingri [Tordsdtr Berge] VS 40 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 31/12/1837 17 ek. Amund [Hanss. Hougsædt] NA 36 år Ragnild [Olsd Fossom] VS 30 år
Lekkje N Aurdal M 3   4/3/1838 5 Endre Halvss Meisedal NA 29 år Anne Nilsd Kolstad ØS 27 år
Lekkje N Aurdal M 3   16/4/1838 12 Ole Olsen Tuv VS 26 år Berit Pedersd Rye NA 20 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 17/7/1838 2 Iommes [Olss Qvien] V 22 år Rangnild [Tostensd Røyne] ØS 18 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 10/2/1839 2 Thore Halvorsen  (fra Ulnæs) NA 31 år Ragne Christensd [Rudi] ØS 30 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 27/2/1839 2 Knud Gullichseb Beito ØS 24 år Berit Knudsd Helle V 35 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 28/3/1839 3 Finkel Olsen Berg (Hurum Anex) V 31 år ek. Guri Knudsd Lie ØS 36 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 16/6/1839 7 Alf Andersen Koljordet VS 34 år Sigrid Thronsd Qvien V 33 år
Lekkje N Aurdal M 3   23/6/1839 20 ek. Gulbrand Ringjussen Melbye ØS 51 år Eli Olsdatt Garli NA 35 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 11/7/1839 6 Østen Knudsen [Kjøs] V 33 år Marit Tostensd [Røine] ØS 17 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 3/11/1839 17 Thomas Olsen Helle V 29 år Kari Evensd Høime VS 29 år
Lekkje N Aurdal M 3   3/11/1839 30 Syver Knuds [Liinekren] ØS 25 år Inge Eriksd [Skroutvold] NA 21 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 17/11/1839 16 ek. Ole Jensen Qvienseier V 56 år Marit Evensd Grovie VS 40 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 16/12/1839 20 Ole Ols Skrudvold NA 24½ år Guri Evensd Reien VS 19½ år
Lekkje N Aurdal M 3   19/7/1840 14 ek. Halvor Kristensen [Leren] NA 28 år Siri Knudsd [Stee] VS 22 år
Lekkje N Aurdal M 3   18/10/1840 11 Johannes Halvorsen [Kolstad] ØS 31 år ek. Rønnog Eriksd [Meisedalen] NA 37 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 22/11/1840 16 Halvar Jøgersen [Holieier] V 32 år Sigri Tørrisdr [Loe] VS 21 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 26/12/1840 17 Bjørn Knudsen [Holdal] NA 27 år Ragnild Eriksdatter [Hammersnæs] VS 20 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 26/12/1840 14 Halvor Halvors [Mejsedalen] NA 18 år Ingri Halvorsdatter [Kolstad] ØS 28 år
Lekkje N Aurdal M 3   14/2/1841 5 Gulbrand Nils. Braaten NA 28 år Inger Olsd Solsten VS 24 år
Lekkje N Aurdal M 3   4/4/1841 12 Knud Andersen [Higdem] E 26 år Siri Tostensd [Kolstad] ØS 26 år
Lekkje N Aurdal M 3   6/6/1841 16 ek. Erik Jens [Tildem] VS 50 år Marit Olsd [Granum] NA 24 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 16/6/1841 9 Knud Pedersen [Granum] NA 20 år Marit Andersdatter [Rebne] VS 18 år
Lekkje N Aurdal M 3   25/10/1841 25 ek. Anders Olsen [Fudske] VS 22 år Gjertrud Olsd [Fodnæs] NA 18 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 31/10/1841 19 Helge Olsen [Granum} NA 27 år Berit Olsdtr [Førrestraae] VS 22 år
Lekkje N Aurdal M 3   26/12/1841 34 Iver Tobiasen [Qilieie] VS 27 år Kari Olsd [Præstegaardeie] NA 23 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 13/2/1842 7 Anders Knuds [Melbye] ØS 27 år Beret Olsdt [Garli] NA 28 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 19/6/1842 12 Halvor Larsen [Kamrud] NA 22 år Gjertrud Olsdtr [Røendokken] VS 28 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 19/6/1842 13 Niels Nielsen [Rudlangseier] NA 26 år Ragnhild Andersdtr [Qvale] VS 27 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 28/6/1842 14 John Larsen Vangensten V 22 år Ingri Jørgensdtr [Ringestad] VS 21 år
Lekkje N Aurdal M 4 Aurdal 16/10/1842 6 Niels Olsen [Ringestad] VS 28 år Ragnild Mickelsd [Lien] NA 40 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 18/10/1842 19 John Johnsen [Bø] V 22 år Sigrid Olsdtr [Qviil] VS 25 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 11/12/1842 24 Jørgen Engebretsen [Rognaas] NA 26 år Ingrid Bendixdatter [Kirkevold] VS 22 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 8/1/1843 1 Johannes Gulbrandsen [Seboødegaarden] NA 26 år Ragnhild Jøgersdtr [Kolstadeier] ØS 20 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 30/1/1843 4 Engebret Engebretsen Ranisæte VS 24½ år Dorthe Pedersd Qvale V 24 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 15/2/1843 5 Anders Gudmunds [Brekken] V 36 år Ingri Knudsdtr [Jommen] VS 23 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 19/7/1843 6 Johannes Aslaks [Kjøs] V 26 år Marit Andersdtr [Kolstad] ØS 28 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 26/5/1843 7 Knud Andersen {Veflen] V 22 år Berit Gulbrandsdtr [Ekerbakke] ØS 19 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 6/6/1843 17 Even Sevaldsen [Semmelinge] VS 24 år Marit Tordsdtr [Rudlang] NA 24 år
Lekkje S Aurdal M 4   8/6/1843 18 Ole Knudsen  [Ødegaardsbakkene] E 29 år Ingri Henriksdr Hofseie [f. Gjelde] VS 28 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 9/7/1843 12 Thron Summendsen [Søine] V 42 år Ragnild Pedersdtr [Dahle] ØS 31 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 4/10/1843 22 Haldor Olsen [Skrutvold] VS 25 år Kari Knudsdtr [Ulvestad] VS 16 år
Lekkje N Aurdal M 5 Svenes 17/12/1843 8 Ole Olsen [Røvang] VS 27 år Anne Thronds [Ridste] NA 24 år
Lekkje Slidre Mini 3 V Slidre 28/12/1843 35 Halvor Henriksen [Simbleeier] NA 36 år Guro Halvorsdt [Qvaleeier] VS 26 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 1/1/1844 1 ek. Anders Engebretsen [Vidste] VS 27 år Anne Gundersd [Sundem] NA 25 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 25/1/1844 2 Knud Endresen [Helle] V 22 år Gjertrud Thoamsdatter [Høine] VS 24 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 28/5/1844 6 ek. Knud Pedersen [Axnæs] NA 24 år Kari Tostensdatter [Ørager] VS 21 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 26/6/1844 8 Christopher Christophersen [Torpeier] V 31 år ek.  Jørund Olsdatter [Kaarstad] VS 30 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 24/10/1844 16 Lars Olsen [Sparstad] V 32 år Ingeborg Pedersdatter [Ellestad] VS 28 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 9/11/1837 18 Engebret Larsen [Rognaas] NA 26 år Thora Iversdatter [Viger] VS 27 år
Lekkje N Aurdal M 4 Aurdal 2/12/1844 15 Christen Olsen [Rudi] ØS 42 år Tora Olsdatter [Klosbøle] NA 32 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 28/12/1844 20 Ole Bjørnsen [Fodnæs] NA 22 år Kari Eriksdatter [Hammersnæs] VS 17 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 20/4/1845 1 Tollev Gulbrandsen [Fossum] VS 27 år Marit Ulriksd [Hippe] NA 27½ år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 1/6/1845 6 Knud Pedersen [Kolstadeie] ØS 27 år Gjertrud Olsd [Lyseng] NA 25 år
Lekkje Vang Min. 5 Vang 25/6/1845 9 John Gubrandsen Ellestad V -VS 23 år Synnev Gullicksdtr Belseim V 22 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 14/10/1845 11 Ole Olsen [Ranum] NA 34 år Mali Knudsdatter [Rogne] ØS 19 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 20/10/1845 26 Thore Nilsen [Svennæseie] NA 26 år Kari Knudsdatter [Rogndokken] VS 25 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 30/10/1845 27 Even Tostensen [Kjøs] V 25 år Anne Olsdatter [Høime] VS 32 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 13/11/1845 28 Syver Hendriksen Næs NA 36 år Ingeborg Andersdatter [Rebne] VS 21 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 13/12/1845 13 Halvor Halvorsen Meisdahlen NA 20 år Kari Knudsdatter [Liekren] ØS 20 år
Lekkje S Aurdal M 4   26/12/1846 45 ek. Knud Tollevsen Lundeeie [f.Hande] VS 70 år ek. Ingri Amundsdr Havtonseie SA 51 år
Lekkje N Aurdal M 5 Svenes 27/12/1845 5 Ole Olsen [Fossum] VS 44 år Kirsti Gulbrandsd [Sørestrand] NA 28 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 27/12/1845 6 Knud Andersen [Qvale] VS 26 år Barbro Jøgersd [Gudem] NA 23 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 28/12/1845 30 Gullik Endresen [Stee] NA 28 år Kari Olsdatter [Ulnæs] NA 18 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 1/1/1846 1 ek. John Knudsen [Meisedalesie] NA 47 år Ragndi Tollefsdatter [Bergene] ØS 30 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 8/2/1846 3 Tosten Hansen [Oxhovd] ØS 29 år Ambjør Olsdatter [Lykken] V 24 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 13/9/1846 3 Anders Tidemandsen [Skrøvigen] VS 30 år ek. Berit Olsd [Hippe] NA 34 år
Lekkje Slidre Mini 4 Ø Slidre 13/9/1846 15 Gunder Eriksen Bakke V 35 år Marit Nilsdatter [Røine] ØS 20 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 18/10/1846 12 Jacob Guttormsen [Thon] NA 26 år fraskilt kone Marit Olsdtr [Qvale] VS 30 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 28/10/1846 17 Ole Olsen Thon NA 35 år Berit Knudsdatter [Rebne] VS 26 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 28/10/1846 18 Nils Gulliksen [Breisæt] NA 31 år Gjertrud Endresdatter [Fudske] VS 24 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 16/11/1846 6 Ole Olsen [Rogndokken] VS 40 år Ragnild Toresd [Gudem] NA 26 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 27/12/1846 23 Engebret Olsen [Fodnæs] NA 27 år Gunild Gudbrandsdatter [Magistad] VS 21 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 10/5/1847 4 Peder Johnsen [Egge] VS 28 år Ambjør Thronsd [Kattevold] V 21 år
Lekkje N Aurdal M 5 Svenes 27/6/1847 3 Halsteen Niels [Summelenge] VS 30 år Siri Syversd [Fodnæs] NA 21 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 26/12/1847 8 Andreas Olsen [Tuff] VS 34 år Gjertrud Engebretd [Lyseng] NA 20 år
Lekkje S Aurdal M 4   26/12/1847 42 Ole Monsen Fladødegaardseie E 24 år Dordi Knudsdt Ferdenseie VS 21 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 5/3/1848 3 Knud Thors. Stænde NA 23 år Anne Andersdatter [Øde] VS 23 år
Lekkje S Aurdal M 4   22/6/1848 12 Knud Ingvardsen [Hestekindeie f Gudemseie] NA 37 år Ragnild Gulbrandsdt [Mørstad] ØS 27 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 24/6/1848 17 Helge Knudsen [Leerol] V 24 år Ingeborg Engebretsd [Hagen] VS 22 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 16/7/1848 12 Ole Nilsen [Brænd] Slidre 29 år Anne Olsd [Skrindsrud] E 23 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 8/10/1848 14 ek. Knud Nilsen [Hovi] ØS 48 år ek. Anne Knudsd [Lyseng] NA 46 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 10/12/1848 19 Nils Juelsen [Risteejet] VS 27 år Anne Knudsd  [Brækkejet] V 26 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 14/1/1849 2 Thore Olsen [Rognaas} NA 25 år Ragnild Andersdatter [Snortum] VS 30 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 18/3/1849 5 Thrond Halvorsen [Høiset] NA 25 år Ragnhild Johnsdatter [Fudske-eie] VS 26 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 10/4/1849 9 ek. Gunder Olsen [Ranum] NA 35 år Barbro Thoresdatter [Fylken] VS 17 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 10/4/1849 8 Thrond Knudsen [Bonde] V 24 år Ingri Olsdatter [Haslebræk] VS 20 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 15/4/1849 1 Lars Knudsen [Simmelinge] VS 28 år Ingebor Andersd [Sundem] NA 22 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 28/6/1849 15 Bøye Larssen Vangensteen [Qvam] V 25 år Marit Olsdatter [Hovi] VS 20 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 7/7/1849 16 ek.  Lars Olsen [Stæe f i Vang] V 36 år Ingeborg Gundersdatter [Ødegaarden] VS 24 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 25/7/1849 17 Iver Johnsen [Qviie] V 28 år Ingeborg Evensd [Lommen] VS 27 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 23/11/1849 20 Ole Arnesen [Svennæs] NA   Ingri Knudsd [Ulfestad] VS 18½ år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 2/12/1849 10 Thron Nielsen [Ødegaard] NA 22 år Jorand Olsd [Linekrene] ØS 22 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 10/1/1850 2 Torger Evensen [Reien] VS 23 år Berit Larsd Vangensteen [Qvam i Vang] V 21 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 24/1/1850 3 Torgrim Halvors [Holdal] NA 31år Marit Olsd [Rebne] VS 20/9-1823
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 3/3/1850 2 Ole Gulbrandsen [Seboødegaard] NA 31 år Marit Nilsdatter [Kolstad] ØS 21 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 1/6/1850 7 ek. Even Olsen [Ulnes] NA 45 år ek. Thuri Olsdatter [Jørstad] ØS 36 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 9/6/1850 10 ek Engebret Engebretsen [Høyne] VS 56 år Sigrid Knudsd  [Framstad] V 40 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 9/6/1850 11 Halvor Erichsen [Nestager] VS 52 år Marith Knudsd  [Skjæfte] V 48 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 18/6/1850 15 ek. Even Evensen [Fristad] VS 43 år Inge Thordsdatter Rudlang NA 29 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 30/6/1850 1 Lnud Gulliksen [Hammersnæs] VS 25 år Ragnild Arnesd [Granum] NA 21 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 14/11/1815 22 Østend Tostensen ØS 30 år Beritte Endresd  [Qval] V 26 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 10/12/1850 18 Ole Olsen [Rudi] ØS 36 år Ingri Guulsdatter SA 31 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 23/3/1851 10 Ole Arnesen Breiseth NA 46 år Ingeborg Knudsd [Rondokken] VS 24 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 21/4/1851 12 Niels Knudsen [Jævneeie] V 26¼ år Gunhild Jensd [Jarstadeier] VS 21 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 24/4/1851 13 Gulbrand Gulbrandsen [Opdalseie] V 30 år Ingeborg Olsd [Holdeneie] VS 25 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 7/7/1851 11 Tosten Andersen  [Veblen] V 29 år Kari Olsd  [Viste] VS 27 år
Lekkje N Aurdal M 4 Aurdal 26/10/1851 14 Joseph Amundsen [Hagestrand] V  46 år Kari Tollevsd [Rusten] NA 46 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 30/10/1851 11 Anders Christensen [Kolstad] ØS 23 år Ingeborg Engebretsd [Lyseng] NA 22 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 1/12/1851 12 Erik Tollefsen Bondlie NA 35 år Kari Knudsd Kolstad ØS 24 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 26/12/1851 24 Gudbrand Thomassen [Landmark] NA 25 år Ingri Olsdatter [Førrestraae] VS 26 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 28/12/1851 4 Thorsten Thorstens [Dahle] ØS 28 år Ingeborg Ammunds [Hogset] NA 27 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 18/1/1852 1 Tollev Andersen  [Ellestad] VS 25 år Margrethe Johannesd  [Holien] V 24 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 14/3/1852 3 Johannes Johannesen  [Qviil] VS 29 år Marith Johannesd  [Lykken] V 25 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 2/6/1852 7 ek. Syver Hendriksen [Nes] NA 45 år ek. Eli Olsdatter Melby ØS 45 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 19/6/1852 8 Ole Christoffersen [Qval] V 39 år Rangdi Olsdatter [Beito] ØS 31 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 13/10/1852 9 Knud Engebretsen [Lyseng] NA 27 år Marit Eriksdatter [Kolstad] ØS 23 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 28/10/1852 11 Syver Andersen [Rudi] NA 32 år Ingri Gulbrandsd [Mørstad] ØS 47 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 27/12/1852 17 Ole Endresen Granum NA 22 år Anne Knudsdatter Koldstadeie ØS 23½ år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 25/3/1853 6 Iver Tostensen [Ulven] VS 25½ år Kari Iversdatter [Granum] NA 29½ år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 2/4/1853 7 Anders Tostensen [Kjøs] V 25 aar Ingeborg Knudsdatter [Høime] VS 20 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 22/5/1853 3 Ole Gulliksen ]Kaata] VS 26 år Anne Olsdstter [Granumseie] NA 23 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 28/5/1853 1 Ole Olsen  [Færden] VS 23 år Kari Nilsdt  [Svien] V 24 år
Lekkje N Aurdal M 5 Svenes 25/6/1853 2 Gullik Østens [Riste] VS 21 år Ragnild Knudsd [Svanheld] NA 30 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 25/7/1853 9 Anders Knudsen [Berge] V 28 år Kari Olsdatter [Bustebakke] ØS 22 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 15/12/1853 16 Tosten Nilsen [Svennæs] NA 30 år Astri Ingebrethsdatter [Viste] VS 28 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 26/12/1853 19 ek. Nils Olsen [Næs] NA 36 år Anne Knudsdatter [Rogndokken] VS 30 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 27/12/1853 17 Amund Engebrethsen [Rudlang] NA 31 år Gro Olsdatter [Viste] VS 23 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 22/1/1854 5 Ole Pedersen [Snortum] VS 35 år Beret Olsdatter [Wehaugen] E 24 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 26/2/1854 3 Lars Larsen Vangensteen V 22 år Marthe Evensdatter [Fossum] VS 22 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 12/3/1854 7 Vilhelm Endresen [Qvien] V 32 år Marit Nilsdatter [Ekerbakke] ØS 34 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 19/3/1854 1 Knud Olsen [Haavi] ØS 27 år Astri Tidemandsd [Hilmen] NA 22 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 9/4/1854 9 Gudbrand Erichsen  [Mørstad] ØS 24 år Ingeborg Olsd  [Framstad] V 24 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 14/4/1854 5 Thrond Thronsen [Bunde] V 23 år Gro Gudmundsdatter [Qviil] VS 25 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 15/4/1854 15 Ole Knudsen [Kirkeberg] SA 29 år Kirsti Mathiasdtr [Jørstad] ØS 29 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 28/5/1854 7 Jens Johannesen [Reieneie] VS 32 år Anne Amundsdatter [Hogseth] NA 28 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 5/6/1854 6 Ole Knudsen [Næste] VS 32 år Kirsti Arnesd [Granum] NA 21 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 5/6/1854 15 Tosten Nilsen  [Røyne] ØS 28 år Guri Endresd  [Qval]  V 27 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 8/6/1854 9 Aslak Pedersen Axnes NA 20 år Aagoth Olsdatter [Brager] VS 24 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 8/6/1854 11 Ole Olsen Sætereie NA 29 år Berit Christensdatter [Vigse(ie)] VS 28 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 6/7/1854 13 Ingebreth Olsen [Qvien] V 31 år Aagoth Andersdatter [Rebne] VS 19 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 19/11/1854 21 ek. John Knudsen [Meisedalen] NA 55 år Jørand Andersdtr [Liekren] ØS 33 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 26/11/1854 24 Jacob Iversen [Rudlangseie] NA 29½ år Berith Throndsdatter[Ødeeie] VS 29 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 27/12/1854 22 ek. Trond Engebretsen [Bøe] NA 45 år Marit Halvorsdtr [Hovi] ØS 21 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 27/12/1854 23 Gulbrand Trondsen [Bøe] NA 24 år Sigrid Nilsdtr [Hovi] ØS 21 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 19/2/1854 3 Knud Thoresen [Belgumseie] NA 24 år Marit Knudsdtr [Hovi] ØS 27 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 9/4/1855 5 ek. Even Olsen [Haavi] ØS 73 år ek. Marit Monsdatter [Ranum] NA 74 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 10/4/1855 10 Anders Knudsen [Kjørlid] NA 24 år Marit Olsdtr [Hovi] ØS 20 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 13/5/1855 13 Tollef Gulbrandsen [Granum] NA 18 år Marit Olsdtr [Rogne] ØS 20 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 20/5/1855 8 Torsten Hansen [Haavi] ØS 24 år Kari Torgersdatter [Grønbrek] E 29 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 24/6/1855 3 Ammund Knudsen [Kaata] VS 28 år Ingeborg Arnesd [Granum] NA 19 år
Lekkje V Slidre M 1 V Slidre 30/6/1855 12 Aslak Tollefsen [Granum] NA 22 år Marith Olsdatter [Brager] VS 22 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 16/12/1855 22 Nils Nilsen Beito [f Qvien i Vang] V 27 år Marit Olsdtr [Beito] ØS 27 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 26/12/1855 18 Ole Nielsen [Rudieie] ØS 25 år Anne Eriksd [Bergum] NA 25 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 9/11/1856 17 Knud Jøgersen [Helle] V 35 år Ingebjør Stephansdatter [Høime] VS 31 år
Lekkje N Aurdal M 4 Aurdal 5/1/1856 4 Ole Evensen [Fossum] VS 18 år Ingeborg Lagesd [Vestrebøe] NA 21 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 20/1/1856 1 Ole Olsen [Helle] V 33 år Marith Pedersdatter [Ellestad] VS 32 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 27/1/1856 4 Haldor Olsen  [Riste] VS 30 år Sigrid Finkelsdt  [Helle] V 24 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 20/3/1856 4 Tollef Johnsen [Tuff] VS 29 år Marit Knudsd [Sletten] NA 21 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 25/4/1856 9 Ole Olsen [Veflen] V 32 år Randi Evensdatter [Bakkene] VS 25 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 27/6/1856 16 Jul Julsen  [Risteejet] VS 25 år Ingeborg Tollevsdt  [Høverstadejet] V 30 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 18/10/1856 4 Jens Tollefsen [Rogndokken] VS 32 år Eli Andersd [Sundem] NA 39 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 27/12/1856 26 Knud Olsen [Melby f Lyseng] NA 30 år Marit Knudsdtr [Præstrud] ØS 23 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 7/1/1857 2 Engebreth Knudsen [Aavok] NA 21 år Marit Olsd [Fossumeie] VS 31 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 22/3/1857 5 Thore Olsen [Granum] NA 27 år Marit Olsdatter [Viste] VS 25 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 5/4/1857 1 Juel Thorleifson [Wisthe] VS 38 år Ingeborg Gundersd [Sundem] NA 31 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 14/4/1857 7 Nils Pedersen [Helle] V 25 år Sigrid Olsd [Bakke] VS 32 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 1/6/1857 8 Knud Nilsen [QviensEie] V 27 år Ragnild Pedersdatter [Ellestad] VS 23 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 18/7/1857 4 Knud Anders [Qvale] VS 28 år Ingeborg Ols [Stavenjord] NA 23 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 8/11/1857 7 Knud Knudsen [Snortum] VS 25 år Kari Johannesd [Rognaas] NA 26 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 17/11/1857 21 Anders Andersen [Sundem] NA 27 år Kari Mikkelsd [Snortum] VS 33 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 21/11/1857 22 Even Ingebrethsen [Rye] NA 25 år Gjertrus Andersdatter [Qviil] VS 20 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 24/12/1857 28 Erik Olsen [Granum] NA 29 år Berthe Olsd [Viste] VS 23 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 24/12/1857 29 Ole Arnesen [Granum] NA 21 år Ambjør Monsdatter [Fossum] VS 30 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 13/5/1858 7 Ole Olsen [Tørstad] V 28 år Sidsel Olsdtr [Brøthøvd] ØS 23 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 11/7/1858 14 Ole Faltinsen [Berge] V 23 år Ragnhild Amundsdatter [Løken] VS 25 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 17/7/1858 13 ek Gulbrand Xphersen [Skammesteen] ØS 39 år Sigrid Johnsd  [Lokrimejet] V 33 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 1/1/1859 2 Bjørn Olsen [Granumeie] NA 29 år Sigrid Gulliksdatter [Hamersnæs] VS 30 år
Lekkje N Aurdal M 5 Svenes 27/3/1859 3 Torsten Eriksen [Vig] VS 29 år Anbjør Olsd [Rye] NA 21 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 17/4/1859 7 Juul Iversen [Sundem] NA 26 år Astri Olsdatter [Viste] VS 28 år
Lekkje S Aurdal M 5 Bagn 18/7/1859 5 Erik Olsen [Tuf] VS 28 år Barbro Gulbrandsdtr [Langedragslien] SA 23 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 2/5/1859 4 Ole Knudsen [Vidste] VS 37 år Anne Knudsd [Hippe] NA  32 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 19/6/1859 11 Anders Guttormsen [Bøe] V 31 år Marith Thoresdatter [Grythe] VS 24 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 23/6/1859 13 Thomas Olsen [Grythe] VS 21 år Anne Stephansd [Brækken] V 20 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 9/7/1859 16 Haldor Haldorsen [Berge] NA 28½ år Mali Olsdatter [Mørsengbraaten] ØS 25 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 23/10/1859 18 ek. Halsteen Fredriksen [Skaareier] NA 36½ år Ragvild Olsdtr [Mørsengbraaten] ØS 32½ år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 17/7/1860 12 Erik Nilsen [Helle] V 21 år Marit Olsd [Løken] VS 33 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 23/7/1860 14 Knud Olsen [Granum] NA 35 år Marith Arnesd [Kaataeie] VS 21 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 30/11/1860 14 Knud Andersen [Qvien] V (f VS) 30 år Marit Tostensdtr [Røine] ØS 22½ år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 16/12/1860 13 Knud Reiersen  [Lid af øst Slidre] ØS 28 år Gunvor Endresd  [Tørstad] V 40 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 27/1/1861 2 Nils Gulbrandsen  [Hoverud] VS 26 år Ingeborg Halvorsdt  [Rudi] V 24 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 31/3/1861 5 Nils Nilsen [Skogstad] V 31 år Marith Johannesd 8Qviil] VS 23 år
Lekkje N Aurdal M 5 Svenes 21/7/1861 2 Syver Halvorsen [Qvale] VS 36 år Sigri Nilsd [Fosnes] NA 25 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 5/11/1861 9 Peder Ingvaldsen [Flaten] V 22 år Marith Olsd [Grythe] VS 19 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 25/11/1861 8 Ole Trondsen [Sæbuødegaarden] NA 33 år Marit Olsdtr [Melby] ØS 26 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 23/3/1862 2 Engebret Johnsen [Gladem] NA 26 år Marit Eriksdtr [Kolstad] ØS 26½ år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 12/4/1862 4 Østen Tostensen [Kjøs] V 37 år Ragnhild Tollefsdatter  [Steine] VS 30 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 22/4/1862 3 Haldor Haldorsen [Sebuødegaarden] NA 30 år Marit Halvorsdatter [Roendokken] VS 21 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 22/4/1862 9 Thron Evensen  [Døvre] NA 27 år Anne Tørrisd  [Jevne] V 30 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 21/5/1862 11 Anders Olsen  [Komperud] SA 30 år Kari Tostensd  [Lokreim] V 30 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 11/7/1862 9 Halvar Andersen [Skreberge] V 36½ år Marit Johnsdtr [Oxhovd] ØS 27 år
Lekkje N Aurdal M 7 Skrautvål 12/7/1862 4 Tollef Knudsen [Liekren] ØS 34 år Kari Olsdatter [Døvren] NA 19 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 13/7/1862 8 Lars Halvorsen  [Rudlangseie] NA 23 år Kari Olsd [Kaataeie] VS 24 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 13/7/1863 9 Engebreth Olsen [Rudlangseie] NA 32 år Randi Olsd [Førrestraa] VS 45 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 15/7/1862 10 Halsten Halstensen [Døvre] NA 23½ år Helleborg Torgersdtr [Kolstad] ØS 26 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 23/7/1862 4 Endre Knudsen [Røen] VS 22 år Kirsti Thordsd [Rudlang] NA 28 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 29/10/1862 11 Knud Olsen [S Bøe] V 23 år Ragnild Olsdtr [Hedalen] ØS 28½ år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 14/11/1862 12 Ole Olsen [Skjæfte] V 18 år Marit Andersdtr [Lien] ØS 20 år
Lekkje N Aurdal M 6 Ulnes 27/12/1862 6 Nils Olsen [Viste] VS 30 år Ragnild Olsdatter [Hippe] NA 24 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 27/12/1862 14 Svend Nilsen [Aaberg] NA 33 år Sigrid Endresd [Tuf] VS 23 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 27/12/1862 18 Even Tostensen  [Hauge] VS 24 år Anne Syversd  [Tørstad] V 17 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 9/1/1863 3 Lars Larsen [Bondli] NA 24 år Berit Jøgersdtr [Kolstad] ØS 26¾ år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 26/3/1863 6 Knud Ingebretsen  [Viste] VS 21 år Marith Christophersd  [Nygaard] V 25 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 3/6/1863 7 Knud Lagesen [VBøe] NA 33 år Ingeborg Halvorsdt [Kolstad] ØS 19 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 14/6/1863 8 ek. Anders Andersen [Skjæfte] V 50 år ek. Ragnhild Eriksdatter [Aastadeie] VS 53 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 16/7/1863 10 Nils Endresen [Rogn] V 21 år Inger Olsd Hovi VS 21 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 28/10/1863 12 Erik Olsen [Qvale] VS 37 år ek. Randi Johnsd [Vang] V 36 år
Lekkje S Aurdal M 7 Hedalen 12/3/1864 1 Ole Nilsen [Bergeeie] V 23 år Olea Mikkelsdtr [Hanserud] SA 25 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 24/3/1864 5 Ole Jensen [Færdenseie] VS 29 år Anne Arnesd [Ton] E 31 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 16.05.2018 12 Syver Olsen Kaataeie VS 30 år Ingebor Olsd Granumseie NA 19 år
Lekkje V Slidre M 2 V Slidre 17/6/1864 12 Christopher Haaversen [Berge] V 38 år Anne Tollefsdatter [Jarstad] VS 70 år ??
Lekkje Vang Min. 6 Vang 22/6/1864 5 Tollev Olsen  [Riste] VS 22 år Guri Tollevsd  [Berge} V 18 år
Lekkje Vang Min. 6 Vang 20/7/1864 10 Ole Gulbrandsen  [Haaverud] VS 25 år Ingeborg Tostensd  [Nordsven Eie] V 30 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 24/7/1864 23 ek. Thore Olsen Thon NA 29 år Berit Nilsd Rogndokken VS 25 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 27/7/1864 12 ek. Syver Andersen NA 44år Berit Olsdtr [Jørdtad] ØS 271/3 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 5/1/1865 1 Guttorm Svendsen [Follinglo] NA 43 år Thore Eriksd [Vig] VS 21 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 25/3/1865 5 Ingebreth Olsen [Rudlang] NA 26 år Synnev Mikkelsdatter [Snortum] VS 48 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 10/4/1865 6 Nils Gulbransen [Braaten] NA 26 år Gjertrud Knudsd [Moe] VS 28 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 19/4/1865 8 Ole Olsen Granum NA 26 år Ragnhild Knudsdatter [Fossumeie] VS 27 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 5/5/1865 4 ek. Knud Mikkelsen [Haadem] NA 38½ år Kari Torgrimsdtr [Kolstad] ØS 39 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 12/5/1865 11 Ole Olsen [Rye] NA 29½ år Marith Knudsd [Tildem] VS 27 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 5/7/1865 16 Ole Eriksen [Ormestad] VS 35 år Helleborg Toresd [Ulnæshagen] NA 30 år
Lekkje S Aurdal M 7 Hedalen 15/9/1865 6 Andreas Andersen [Qverna] SA 26 år Gunhild Evensdtr [Høime] VS 28 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 26/11/1865 14 Erik Nilsen  [Egge] VS 32 år Ragnild Guttormsd  [Oldre] V 25 år
Lekkje S Aurdal M 6 Reinli 29/12/1865 3 Nils Knudsen [Rogne] ØS 24 år Ingeborg Olsdtr [Bøen] SA 29 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 19/3/1866 1 Gullik Gulliksen [Kaarstad] VS 30 år Berit Ovesdt Beito V  28 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 5/4/1866 3 Knud Pedersen [Lillebraaten] NA 21¼ år Marit Gulbrandsdt [Onstad] ØS 24¼ år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 27/5/1866 6 Anders Endresen [Bunde] V 22 år Gro Tollefsd [Ellestad] VS 22 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 8/7/1866 15 Nils Larsen  [Egge] VS 22 år Marith Olsd  [Qval] V 23 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 22/7/1866 23 Ole Olsen Holdalseie NA 21 år Sigri Halvorsd [Koldstad] ØS 24 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 13/11/1866 31 Ole Nilsen {Hovi,Rødningen] ØS 32 år Ingeborg Nilsd [Døvre] NA 26 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 16/7/1866 16 Knut Thoresen Veblenseie V 43 år Agnete Olsd Bjørgumseie NA 40 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 11/1/1867 2 John Olsen [Haalien] V 27 år Marit Eriksd [Lien] ØS 23½ år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 24/1/1867 3 Ole Thomasen [Qvien] V 27 år Sigrid Tostensdt [Røine] ØS 22 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 8/4/1867 6 Haldor Knudsen [Hagesæt] E 24 år Ingeborg Iversdt [Raubrot] ØS 22 år
Lekkje S Aurdal M 7 Hedalen 11/6/1867 7 Martin Johnsen [Skrukkelien] SA 20½ år Marit Juulsdtr [Søhuus] NA 34 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 4/7/1867 12 ek. Ole Andersen [Tørstad-Kongslien] V 31 år Gro Olsdtr [Mørstad] ØS 26½ år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 11/7/1867 12 Anders Andersen [Thune] V 32 år Guro Olsdatter [Qvale] VS 36 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 22/3/1868 6 Tollef Jensen [Færden] VS 21 år Guri Olsd [Hippe] NA 24 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 18/4/1868 4 Engebret Andreassen  [Lund] NA 21 år Marit Olsdatter  [Steile Eie] V 34 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 7/5/1868 6 Gulbrand Østensen [Grønolen] ØS 19 år Rangdi Larsdtr [Aastad] V 25½ år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 29/6/1868 8 ek Ole Jensen  [Gryte] VS 38 år Berit Knudsdatter  [Hagen] V 28 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 2/10/1868 16 Gulbrand Johannesen [Sæbu] NA 23 år Sigri Christensd [Melby] ØS 41 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 8/1/1869 3 Ole Lagesen [Vestre-Bøe] NA 25/6-1832 Ingeborg Halvordsd [Kolstad] ØS 18¼ år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 13/2/1869 5 Tollef Olsen [Kamerud] NA 26 år Ragnild Havorsdatter [Semmlinge] VS 21 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 29/3/1869 6 Knud Halvorsen [Rudlang] NA 27 år Ingri Jøgersd [Fauske] VS 32 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 8/4/1869 6 Knud Eriksen  [Holden] VS 24 år Marit Johnsdatter  [Kvam] V 23 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 7/6/1869 11 Torsten Olsen [Kjøs] V 21 år Anna Torstensdatter [Skammesteen] ØS 22 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 23/6/1869 14 Tomas Iversen [Ødegaarden] V 33 år Marit Christophersdatter [Rudi] ØS 40 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 1/7/1869 12 Erik Eriksen [Aastad] VS 26 år Sigrid Andersdatter [Hagestranden] V 43 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 5/7/1869 16 Ole Nilsen Lie VS 27 år Kari Olsd Jucham SA 21 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 11/7/1869 18 Arne Olsen Hougset NA 24 år Guri Knudsd [Rebne] VS 28 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 31/7/1869 13 Ole Amundsen [Granum] NA 38 år Gjertrud Torgersdtr [Faar] VS 27 år
Lekkje S Aurdal M 7 Hedalen 1/11/1869 5 ek. Ole Eriksen Ruste SA 41 år Jertrud Nilsd Jørstad ØS 34 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 14/11/1869 26 Lars Halvorsen [Rogndokken] VS 24 år Marit Olsd [Belgum] NA 30 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 28/12/1869 18 Ole Finkelsen [Qvienseiet] V 27 år Marith Eriksdatter [Ormestad] VS 30 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 12/3/1870 3 Even Knudsen Fossumseie VS 30 år Anna Andersd Lundseie NA 30 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 13/3/1870 4 ek. Ole Tostensen [Ødegaarden] V 32 år Guri Iversdatter [Qviil] VS 24 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 18/4/1870 6 Johannes Olsen [Kjørli] NA 26 år Ingeborg Johannesd [Koldstadeje] ØS 27 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 19/4/1870 2 Jørund Christensen [Melbyeie] ØS 34 år Anne-Marie Nilsdatter [Byfuglien] E 27 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 2/5/1870 12 ek. Knud Andersen Ranum NA 58 år Marith Andersd [Fauske] VS 39 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 9/5/1870 6 ek. Ole Halstensen [Aabjørsbraaten] NA 61 år Barbro Jensdatter [Skatrud] ØS 28 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 27/6/1870 7 John Haldorsen [Ødegaarden Høine] VS 1826 Randi Haaversdatter  [Haali Eie] V 1835
Lekkje Vang Min. 7 Vang 30/7/1870 11 Jøger Andersen  [Høine] VS 1837 Hilleborg Torgersdatter  [Haalien] V 1849
Lekkje Vang Min. 7 Vang 30/8/1870 12 Anders Iversen [Semelinge Eie] VS 1849 Anne Olsdatter [Bøe Eie] V 1843
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 17/9/1870 16 Peder Knudsen [Koldstadeje] ØS 23 år Maria Hansd [Frydenlundseje] NA 22 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 26/12/1870 23 Iver Olsen [Rognaas] NA 28 år Marith Endresd [Landsrud] VS 28 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 8/1/1871 2 Tollef Tollefsen [Rogndokken] VS 36 år ek. Ragnild Iversd [Nordsvee] NA 33 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 23/2/1871 5 Johannes Knudsen [Haugen i Hegge] ØS 8/1-1845 Berit Iversdatter Remmen V 28 år
Lekkje S Aurdal M 7 Hedalen 4/3/1871 1 Johannes Olsen Moen ØS 29/6-1842 Gunild Evensdr Viken SA 24/2-1848
Lekkje Vang Min. 7 Vang 13/7/1871 9 Nils Andersen Johmen VS - f. V 1826 ek  Marit Knudsdatter  [Tørstad] V 1843
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 15/7/1871 15 Ole Olsen [Rudi] ØS 35 år Guri Olsd [Skrutvold] NA 19 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 21/10/1871 9 ek Syver Knutsen [Nordakereie] NA 40 år Barbo Johnsd [Tuf] VS 20 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 25/10/1871 20 Torsten Andersen Lien ØS 26 år Ingris Knudsdatter Skeiet V 6/3-1849
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 24/11/1872 42 Nils Olsen Handeeie VS 28 år Sigrid Olsd Haugsæt NA 21 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 19/3/1872 3 Gudmund Stefensen [Brekken] V 25 år Ingri Gulbrandsdatter Løken VD 19 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 2/4/1872 2 Ole Gulbrandsen  [Rudi] ØS 1846 Kari Knudsdatter  [Lokrem] V 1848
Lekkje Vang Min. 7 Vang 9/7/1872 12 Anders Olsen  [Tvedtmoen] VS (V) 1828 Ingeborg Anfindsdatter [Berge] V 1832
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 27/12/1872 40 Lars larsen [Larsgard] VS 27 år Marte Knudsd Rudlang NA 21 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 20/1/1873 1 Mikkel Knudsen [Tuf] VS 40 år ek. Ragnild Arnesd [Hamersnæs f Granum] NA 45 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 23/1/1873 1 Nils Andersen  [Kjøs] V 1848 ek  Ingeborg Knudsdatter  [Kjøs] V f. VS 1833
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 9/4/1873 4 ek Gudmund Olsen Stende NA 34 år Ingri Olsdatter Snortem VS 22 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 22/5/1873 6 Tollef Arnesen [Kaata] VS 40 år Marit Halvorsd [Sæter] NA 30 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 3/6/1873 5 Knud Jensen [Raabølle] ØS 25 år Ingeborg Olsdatter [Fossen] NA 23 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 19/6/1873 9 Landhandler Knud Gudbrandsen Johnsrud ØS 30 år Anne Mikkelsdatter [Solbrækken] E 25 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 20/11/1873 10 Christoffer Endresen  [Rogn] V 1844 Berit Østensdatter  [Riste] VS 1852
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 30/11/1873 21 Knud Knudsen [Ranterud] NA 25 år Anne Johnsdatter [Landsrudbraaten] VS 22 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 6/12/1873 12 Ole Arnesen [Moe] VS 25 år Marith Halvorsd [Skrutvold] NA 27 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 26/12/1873 13 ek. Christen Christensen [Sæboødegaarden] NA 62 år ek. Barbro Gulbrandsdatter [Selsbraaten] VS (f NA) 47 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 26/12/1873 14 ek. Gulbrand Thomasen [Landmark] NA 45 år ek. Kari Endresdatter [Tuf] VS 37 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 19/3/1874 7 Ole Haldorsen [Rudi] V 18 år Ingeborg Iversdatter [Robøle] ØS 25 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 15/5/1875 6 Sivert Andreasen Steen NA 24 år Anne Arnesdatter [Granumseie] NA 36 år
Lekkje Ø Slidre M 1 Ø Slidre 8/6/1874 13 Guttorm Nilsen [Hagestranden] V 39 år Marit Endresdatter [Jørstadeie9 ØS 28 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 9/6/1874 13 Peder Olsen Melbyeie ØS 39 år Anne Endresd Meisedalseie NA 25 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 11/6/1874 16 Ole Olsen [Snortum] VS 39 år Kari Syversdatter [Nordagereie] NA 22 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 31/7/1874 26 ek. Jul Toresen [Belgum -f.Kaarstad] VS 44 år ek. Anne Olsd [Rognaas] NA 50 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 10/10/1874 30 Tidemand Nilsen [Skrøvigen] VS 37 år Kari Toresd [Strand] NA 32 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 24/11/1874 37 Anders Julsen [Qvale] VS 30 år Kari Iversd [Hippe] NA 21 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 25/6/1874 14 Samson Samsonsen [Bakkene] VS 41 år Anne Andersd [Thune] V 31 år
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 16/2/1875 30 Ole Andersen [Snortum} VS 1841 Marit Nilsd [Nordstrand] NA 1848
Lekkje N Aurdal M 8 Nord-Aurdal 21/3/1875 7 Anders Andersen [Holdenseie] VS 1840 Ragnild Olsd [Thon] NA 1846
Lekkje Vang Min. 7 Vang 31/3/1875 3 Knud Torgersen  [Alfstad] ØS 1846 Guri Knudsdatter  [Fossum] V 1851
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 31/3/1875 3 Iver Endresen [Bunde[ V 25/8-1848 Guri Gulliksdatter [Beito] ØS 18 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 9/6/1875 7 Amund Johnsen  [Kaarstad] VS 1/3-1852 Dorthe Anfindsdatter  [Berge] V 7/5-1840
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 15/6/1875 7 Peder Tostensen [Framstad] V 38 år Ragnild Nilsdatter [Gtythe] VS 21 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 15/6/1875 8 Gulbrand Knudsen [Isomhagen] V 25 år Anne Johannesdatter [Egge] VS 28 år
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 15/7/1875 8 Endre Olsen [Beito] ØS 40 år ek. Anne Knudsdatter [Løkken] V 53 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 17/10/1875 unum Nils Christiansen [Ryemarken] NA   Ingeborg Mikkelsdatter [Rudlangseie] NA  
Lekkje Vang Min. 7 Vang 4/1/1876 1 ek  Knud Halvorsen  [Rudlangs Eie] NA 20/5-1842 Anne Boyesdatter  [Berge Eie] V 1848
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 12/3/1876 5 Erik Andersen [Rogn] V 24 år Ingri Olsdatter [Landsrud] VS 32 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 30/3/1876 7 Ole Gulliksen [Berge] V 27 år Marit Knudsdatter [østre Hauge] VS 26 år
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 5/4/1876 2 Gudmund Pedersen [Helle] V 27 år Kari Iversdatter [Robøle] ØS 32 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 27/4/1876 24 Nils Knudsen [Tildem] VS 1843 Siri Iversdatter [Hippe] NA 1850
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 15/6/1876 17 Gulbrand Gulliksen [Lajor] V 27 år Kari Olsdatter [Handeeie] VS 25 år
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 27/6/1876 7 Ole Kristofersen [Hegge] ØS 37 år Sigrid Østensdatter [Kjøs] V 27 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 21/7/1876 18 Ole Nilsen [Nordstrand] NA 33 år Kari Knudsdatter [s Qvale] VS 23 år
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 5/10/1876 10 Erik Steingrimsen [Gjæstgiverhaugen] SA 36 år Ingeborg Olsdatter [Rogne] ØS 25 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 19/10/1876 19 Ole Knudsen [Rogn] V 21 år Kirsti Olsdatter [Grythe] VS 20 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 21/10/1876 21 Anders Gulbrandsen [Bratvold] NA 21 år Astri Bjørnsdatter [Hamernæs] VS 32 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 5/11/1876 33 Endre Endresen [Magistad] VS 1852 Siri Olsd [Klevgaard] NA 1853
Lekkje Vang Min. 7 Vang 11/12/1876 11 Tosten Larsen [Bunde, f Hande Eie] VS 1854 Marit Olsdatter  [Kjøs] V 1850
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 3/1/1877 2 Mons Olsen [Fosheimseie] VS 23 år Andrea Pedersdatter [Røvling] NA 25 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 22/3/1877 4 Engebret Helgesen [Høime] VS 13/11-1855 Ragnhils Olsdatter  [Skjæfte] V 1/1-1856
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 5/4/1877 11 Mads Madsen [Nertrøst] V 1849 Sigri Nilsd [Strand] NA 1852
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 8/4/1877 3 Jørgen Thronsen [Ulnæs] NA 26 år Gjertrud Juulsdatter [søende Qvale] VS 25 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 11/5/1877 14 Anders Andersen [Kolstadeie] ØS 1850 Anne Knudd [Glademseie] NA 1853
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 11/5/1877 15 Torger Tollefsen [Haavi] ØS 1843 Sønnef Halvorsd [Meisedalen] NA 1856
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 6/6/1877 7 Nils Knudsen [Bergum] NA 31 år Ragnild Knudsdatter [Onstad] ØS 26 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 19/7/1877 12 Anders Gulliksen  [Beito] ØS 18/4-1852 Ingeborg Trondsdatter  [Helle] V 23/5-1853
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 21/7/1877 23 Ole Tidemandsen [Viste] VS 1836 Anne Haldorsd [Gudem] NA 1849
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 22/1/1878 5 Jul Andersen [Ranum] NA 1855 Gunvor Knudsd [Tuff] VS 1848
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 23/3/1878 2 ek. Aslag Olsen [Ruglandseie] NA 47 år ek. Berit Pedersdatter [Rebne] VS 46 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 3/4/1878 8 Tosten Monsen [Røn] VS 1854 Anne Nilsd [Lillestrand] NA 1855
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 23/4/1878 5 Tollef Knudsen [TvedtEie] NA 27 år Marit Ingebretsd [Viste] VS 24 år
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 11/7/1878 8 Iver Nilsen [Fodnæs] NA 3/10-1854 Ragnild Knudsdatter [Hovi] ØS 38 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 2/11/1878 23 Gullik Olsen [Kaateeie] VS 1852 Ragnhild Olsd [Granumseie] NA 1853
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 9/11/1878 9 Engebreth Andersen [StendeEie] NA 20 år Marith Engebretsdatter [Viste] VS 24 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 19/11/1878 13 Halvor Knudsen NA 1853 Ingeborg Olsdtr Kjørlien V 15/3-1857
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 28/12/1828 14 Gulbrand Olsen [Holdalsfossen] NA 24 år Ingrid Olsdatter [Bolstad] ØS 23 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 31/1/1879 2 Ole Tostensen  [Egge] VS 20/2-1857 Randi Finkelsdtr Vefleneiet ØS 1854
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 17/4/1879 5 Anders Olsen [Spangelo] V 34 år Randi Johnsdatter [Kaarstad] VS 35 år
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 18/4/1879 11 Tosten Eriksen [Lien] ØS 26 år Marit Olsdatter [Nordsveen] V 23 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 16/6/1879 8 Knud Olsen [Skjefte] V 23 år Barbo Helgesdatter [Høime] VS 20 år
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 25/6/1879 14 Knud Andersen [Strømslien] SA 36 år Anne Nilsdatter [Dale] ØS 43 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 12/7/1879 14 Anders Jensen [Rogndokken] VS 1853 Synnef Knudsd [Skrindsrud] E 1854
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 16/7/1879 15 Anders Gulbrandsen [Lykken] V 27 år Marit Gundersdatter [Røine] ØS 17 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 21/10/1879 17 Ole Nilsen [Jørstad] ØS 1853 Ingrid Olsd [Stokkebryn] NA 1848
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 9/11/1879 19 Nils Tordsen [Jørstad] ØS 1859 Sigrid Torgrimsd [Ødegaarden] NA 1851
Lekkje Vang Min. 7 Vang 4/12/1879 13 Johannes Johannesen  [Stee/Høyne] VS 16/5-1851 Berith Olsd Sæthe V 29/10-1845
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 11/12/1879 24 Gullik Andersen [Lien] ØS 31 år Marit Olsdatter [Nordsveen] V 20 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 3/1/1880 1 Knud Knudsen [Sæbo] NA 45 år ek. Ragnhild Monsdatter [Røen] VS 56 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 21/1/1880 1 Knut Larsen [Kulhuset - f.Røine] ØS 1855 Marit Olsd [Grøndalen] NA 1833
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 27/2/1880 2 Ole Nilsen [Løkrem] V 41 år ek. Gro Knudsdatter [Melbyeiet] ØS 40 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 28/2/1880 2 Nils Halvorsen Sæther NA 26 år Marit Andersd [FosheimEie] VS 21 år
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 4/3/1880 3 Gullik Halvorsen V 26 år Marith Nilsd [Lomen…] VS 32 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 1/4/1880 7 Tidemand Tidemandsen  [VidsteØdegaarden] VS 3/7/1851 Ingeborg Svendsdtr nordre Kvam V 29/1-1860
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 2/4/1880 6 Halvor Halvorsen [Sæter] NA 1820 ek. Ingri Knudsd [Qvale] VS 1845
Lekkje Vang Min. 7 Vang 5/4/1880 9 ek Knud Østensen  [Løken] VS 9/11-1819 Marit Gulbrandsdt  [Hedalen] ØS 8/3-1832
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 29/4/1880 10 Ole Olsen Simble NA 26 år Marit Amundsdatter [Kaata] VS 20 år
Lekkje Vang Min. 7 Vang 29/4/1880 13 ek Thomas Thomassen  [øvre Qvale] V 31/1-1836 Marit Olsd Grythe VS  (f.V) 17/9-1848
Lekkje Vang Min. 7 Vang 6/5/1880 14 Tollef Johannesen  [Ulven-eie] VS 15/9-1850 Ragnhild Thomasdatter  [Eltun] V 10/1-1848
Lekkje Vang Min. 7 Vang 3/6/1880 16 Tollef Johnsen  [Hedalen] ØS 30/6-1845 Sigrid Gudmundsdt  [Remmen] V 7/10-1854
Lekkje V Slidre M 3 V Slidre 13/6/1880 16 Anton Olsen Bangsbergene SA 27 år Berit Andersd [Høine] VS 28 år
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 19/6/1880 21 Nils Hansen [Frydenlund] NA 1854 Ingeb. Tollefsd [Tuff] VS 1856
Lekkje Vang Min. 7 Vang 23/6/1880 23 Iver Iversen  [Semelinge] VS 14/10-1855 Marit Nilsdatter [Remmen-Eie] V 30/4-1859
Lekkje Vang Min. 7 Vang 10/7/1880 26 ek Ole Asbjørnsen Gihlen [f Vikseie] V (f.VS) 3/10-1822 Ingeborg Nilsdatter [Dalager] V 25/6-1841
Lekkje Vang Min. 7 Hegge 13/7/1880 unum Ole Gulliksen Beito ØS 4/7-1854 Guri Gulbrandsdatter [Løkken] V 17/12-1854
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 18/7/1880 12 Ole Gulliksen [Beito] ØS 26 år Guri Gulbrandsdatter [Løkken] V 25 år
Lekkje Vang Min. 7 Høre 4/11/1880 28 Even Torgersen [Haalien f Beito] ØS 24/12-1855 Sigrid Thomasdatter  [Quien] V 25/1-1849
Lekkje Vang Min. 7 Vang 10/11/1880 29 ek  Trond Nielsen  [Robølle] VS 20/1-1850 Marit Evensd  [Dahl] V 23/3-1849
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 30/11/1881 19 Tore Torgrimsen [Høldalsødegaarden] NA 1859 Marit Torsdtr [Jørstad] ØS 1860
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 7/4/1881 1 Ole Olsen [Veflen] V 1853 Ingrid Haldorsdt [Ødegaarden] VS 1853
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 8/4/1881 12 Nils Knudsen [Sæbu] NA 1856 Kari Knudsd [Næsja] VS 1856
Lekkje S Aurdal M 8 Sør-Aurdal 21/4/1881 10 ek. Ole Arnesen [Skarseie] SA 1811 Sigri Knudsd [Brubakløkken] ØS 1850
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 22/4/1881 7 Syver Hansen [Ranum] NA 1856 Astrid Pedersdtr [Dale] ØS 1857
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 17/5/1881 21 Anders Andersen [Garli] NA 1862 Anne Knudsdtr [Hovi] ØS 1842
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 17/5/1881 9 Ole Olsen [Fossen] NA 1858 Marit Olsdtr [Skatrud] ØS 1856
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 11/6/1881 12 Ole Knudsen [Rantrud] NA 1855 Ragnhild Olsdtr [Rudi(Rogne)] ØS 1862
Lekkje Vang Min. 7 Vang 23/6/1881 13 Ole Torgersen Kasa [f Aastad] VS 28/12-1859 Ingeborg Olsd Berge V 13/3-1860
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 29/6/1881 3 Nils Nilsen [Faar] VS 1849 Ingeborg Trondsdt [Guldhaug] V 1856
Lekkje V Slidre M 6 Røn 30/6/1881 3 Ole Knudsen [Fodnæs] NA 1849 Kari Olsdatter [Rogndokken] VS 1851
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 22/10/1881 15 ek. Knud Olsen [Gilen f Steinset] NA 1841 Kari Nilsdtr [Rudi] ØS 1849
Lekkje Vang Min. 7 Vang 25/10/1881 unum Nils Olsen Løkken [f Røine] ØS 10/1-1851 Ambjør Johannesdt  [Skrebergene] V 8/11-1860
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 25/10/1881 17 Nils Olsen [Røine] ØS 1851 Ambjørg Johannesdtr [Skrebergene] V 1860
Lekkje V Slidre M 6 Røn 11/11/1881 5 Thore Haldorsen [Gudheimsmarken] NA 1858 Gjertrud Jensdatter [Solsten f Kvale] VS 1856
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 20/11/1881 42 Knud Kristoffersen [Landsrud] VS 1855 Sigri Johannesd [Rudlangseie] NA 1858
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 1/2/1882 2 Gudbrand Johnsen [Trondsehaugen] SA 1855 Marit Nilsdtr [Hedalen] ØS 1862
Lekkje Vang Mini 8 Vang 20/4/1882 3 Knut Pedersen Rogne ØS 26/1-1859 Anne Asbjørnsdt Berge-eie V 14/2-1857
Lekkje Høre Mini 9 Høre 27/4/1882 1 Peder Iversen Kviils-eie VS 2/3-1855 Sigrid Tollefsdatter Haaliseie V 9/5-1855
Lekkje N Aurdal M 9 Nord-Aurdal 6/5/1882 14 Ole Halvorsen [Kolstadmyren] ØS 1848 ek. Anne Larsd [Ulfestolen] NA 1843
Lekkje Høre Mini 9 Høre 8/5/1882 2 Torger Halvorsen Johmen VS 22/1-1858 Berit Olsdatter  [Kvamseie] V 20/5-1852
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 30/5/1882 7 Erik Isaksen [Døvre] NA 1864 Ingeborg Knudsdtr [Onstad] ØS 1858
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 30/5/1882 8 Ole Olsen [Døvre] NA 1860 Guri Svendsdtr [Hedalen] ØS 1862
Lekkje Høre Mini 9 Høre 9/6/1882 4 Lars Bøiesen Heen V 1852 Guri Johnsdtr  [Okshovd] ØS 1853
Lekkje Vang Mini 8 Vang 9/6/1882 unum Lars Bøyesen Heen V 1852 Guri Johnsdatter  [Oxhovd] ØS 1853
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 9/6/1882 unum Lars Bøiesen [Heen] V 1852 Guri Johnsdtr [Okshovd] ØS 1853
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 8/7/1882 11 Knud Andersen [Berge -f Robøle] V 1853 Marit Knudsdtr [Beito] ØS 1858
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 3/10/1882 12 ek. Ole Andersen [Skaarsflaten] NA 1821 ek. Guro Gudbrandsdatter [Bustebakke] ØS 1819
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 10/10/1882 4 Boie Boiesen [Torpe] V 1853 Marit Olsdatter [Krødsengen] VS 1856
Lekkje Vang Mini 8 Vang 24/10/1882 unim Gullik Knudsen Vaarum ØS 20/10-1840 Eli Knudsdr Lokreim V 14/9-1843
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 24/10/1882 14 Gullik Knudsen [Vaarum] ØS 1840 Eli Knudsdtr [Lokreim] V 1843
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 27/12/1882 17 Ole Tollefsen [Sæbuødegaard] NA 1850 Barbo Nilsdtr [Kolstad] ØS 1858
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 28/12/1882 3 Aslak Olsen [Tronderud] SA 1849 Ingrid Thorsdatter [Berge] VS 1855
Lekkje Høre Mini 9 Høre 31/1/1883 1 Torsten Kristoffersen Veflenseie V 20/4-1858 Rangdi Olsdt Røine ØS 1855
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 31/1/1883 unum Thorsten Kristoffersen [Berge] V 1858 Rangdi Olsdtr [Røine] ØS 1855
Lekkje Vang Mini 8 Vang 28/3/1883 1 Erik Olsen Hemsing NA 22/12-1859 Kirsti Ivarsdatter Hemsing V 30/1-1863
Lekkje V Slidre M 6 Røn 5/6/1883 2 Amund Tollefsen [Rudi] NA 1854 Marit Olsdatter [Grefsrud] VS 1855
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 8/6/1883 2 ek. Elling Ellingsen Skaar NA 1849 Ingebjørg Torgersd Gigstad ØS 1861
Lekkje Høre Mini 9 Høre 17/6/1883 unum Peder Gulbrandsen Haugen f Onstad ØS 15/9-1843 Berit Østensdatter øvre Kjøs V 13/3-1851
Lekkje Vang Mini 8 Vang 19/6/1883 6 Ole Asbjørnsen Gihlen (Søndrohl) VS 3/10/1822 Gjertrud Olsdr Tasa V 4/12-1839
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 21/6/1883 3 Ole Knutsen [Ranum] NA 1858 Anne Nilsdt [Hovi] VS 1850
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 11/7/1883 12 Ole Gulbrandsen [Lykken] ØS 1858 Berit Thoresdtr [Ødegaarden] V 1845
Lekkje V Slidre M 6 Røn 11/10/1883 3 Ole Jørgensen [Buajordet] NA 1852 Sigrid Tollefsdt [Semelengeie] VS 1848
Lekkje S Aurdal M 8 Bagn 26/10/1883 34 Peder Pedersen [Renden f.Mo] VS 1856 Marie Evensdtr [Renden] SA 1863
Lekkje Vang Mini 8 Vang 1/11/1883 10 Even Jensen Robølle ØS 15/6/1860 Kari Gulbrandsdatter Lokreim V - f. ØS 1/3/1860
Lekkje V Slidre M 6 Røn 15/11/1883 4 Gullik Thomassen [Helle] V 1835 Ingrid Larsdtr [Magistadeie] VS 1861
Lekkje Høre Mini 9 Høre 4/12/1883 5 Gullik Knudsen Beito ØS 7/6-1853 Ambjør Tostensdatter Berge V 2/12-1854
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 28/12/1883 12 Lage Olsen Fosheim VS 1855 Guri Nilsdtr Nordager NA 1862
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 4/1/1884 2 Anders Olsen [Oset] E 1859 Anne Iversdtr [Alfstad] ØS 1864
Lekkje N Aurdal M10 Strand 23/3/1884 1 ek. Nils Olsen Lillestrand [f.Li] ØS 1812 ek. Guri Torkildsd Bø NA 1809
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 9/4/1884 1 Jens Hansen [Ødegaarden] VS 1855 Marit Henriksdatter [Sæther] NA 1855
Lekkje Høre Mini 9 Høre 15/4/1884 1 Halvor Andersen Beito [f Lykken] ØS (f.V) 28/4-1845 Ambjør Madsdtr [Garstadeie] V 8/1-1855
Lekkje Vang Mini 8 Vang 22/4/1884 1 Ole Olsen Dahl V 1/1-1858 Ragnhild Olsdtr Løkeneie VS 20/11-1859
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 27/4/1884 2 Tidemand Olsen [Hippe] NA 1842 Ingeborg Knudsd [Melei] VS 1855
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 16/5/1884 2 Ole Olsen [Helleeie] V 1859 Barbo Arnesd [Kvaleeie f.Vikeie] VS 1860
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 8/6/1884 3 Knut Julsen [Kvale] VS 1859 Guri Halvorsd [Hippehagen] NA 1863
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 10/6/1884 4 ek. Ole Knutsen Ulvestad [f.Viste] VS 1827 Sigri Halvorsdatter Disrud NA 1828
Lekkje V Slidre M 6 Røn 18/6/1884 3 Ole Olsen [Viste] VS 1855 Olea Thomasdt [Langedrag] SA 1854
Lekkje S Aurdal M 8 Reinli 24/7/1884 23 Ole Kristensen [Haavi] ØS 1858 Astris Knutsdtr Kristenbraaten SA 1866
Lekkje Høre Mini 9 Høre 26/7/1884 3 Ole Olsen Løten VS 6/1-1863 Maria Knudsdr Nygaard V 29/1-1865
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 31/10/1884 3 Ole Kristoffersen [Vefleneie] V 1860 Marit Finkjelsdt [Rødvangsmoen] VS 1853
Lekkje V Slidre M 6 Røn 12/12/1884 5 Tolleif Trondssen [Ranumseie] NA 1859 Marit Olssdt [Hamreeie] VS 1865
Lekkje Vang Mini 8 Vang 1/5/1885 1 Halvor Halvorsen Lomeneie VS 18/12-1852 Randi Aslaksdatter Bergeeie V 1865
Lekkje N Aurdal M10 Strand 15/4/1885 2 ek. John Johnsen [Svennæseie] NA 1831 Marit Gudbrandsd [Robøle] ØS 1842
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 11/5/1885 6 Knut Gudbrandsen [Sæbueie] NA 1859 Hilleborg Knudsdtr [Melbyeie] ØS 1853
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 17/6/1885 4 Nils Henriksen [Opheim] NA 1861 Rangdi Haldorsdtr [Mo] VS 1863
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 23/7/1885 6 Tollef Nilsen Tildem VS 1856 Marit Larsdtr Kamrud NA 1866
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 26/7/1885 4 Ole Arnesen [Braten] NA 1859 Ragnhild Bendixdtr [Hovi] ØS 1859
Lekkje V Slidre M 6 Røn 3/11/1885 7 Anders Olsen [Hougen Granum] NA 1852 Barbro Larsdtr [Magistad] VS 1860
Lekkje S Aurdal M 8 Bagn 4/11/1885 23 Gudbrand Engebretsen Rudie ØS 1854 Tonetta Dønhaug SA 1855
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 18/12/1885 9 ek. kirkesanger Ole Reiersen Berge VS 1842 Guri Tollefsdtr Rognaas NA 1857
Lekkje V Slidre M 6 Røn 10/2/1886 2 Ole Henriksen [Tildemvik f.Granum] NA 1856 Ingeborg Tidemandsdtr [Viste] VS 1850
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 1/3/1886 1 ek. Ole Thoresen Onstad NA 1836 Kari Knudsd [Nesja] VS 1862
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 4/3/1886 2 Torger Thorstensen [Ekerbakke. f i Vang] V 1847 Gjertrud Knudsdatter [Nøbben] ØS 1867
Lekkje Vang Mini 8 Vang 18/3/1886 2 Ingvar Olsen Nordsvind V 1862 Sigrid Olsdatter [Sæmelenge] VS 1866
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 3/5/1886 1 Knut Gulbrandsen [Snortum] VS 1859 Ingerid Jørgensdtr [Buajordet] NA 1859
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 7/5/1886 1 Torstein Kristoffersen [Jarstad f.Berge] V 1861 Rangdi Olsdtr [Jarstad] VS 1865
Lekkje V Slidre M 6 Røn 13/5/1886 5 Amund Aslaksen [Rebne f.Rudlang] NA 1860 Marit Iversdtr [Velen] VS 1857
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 19/6/1886 3 Anders Torgrimsen [Kolstad] ØS 1859 Siri Andersdtr. [Garli] NA 1840
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 7/7/1886 3 Johannes Olsen [Handeeie] VS 1858 Maria Engebretsdatter [Rognaas] NA 1859
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 14/10/1886 3 Anders Andersen V 1860 Guri Olsdatter [Risteeie] VS 1859
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 22/10/1886 4 Tosten Olsen [Øje] V 1/4-1865 Sigri Gulliksdtr [Teigstol] VS 1860
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 26/10/1826 5 Ole Olsen [Skjefte] V 1861 Sigrid Finkjelsdtr [Røvang] VS 1857
Lekkje Ø Slidre M 2 Ø Slidre 10/11/1886 12 Kristoffer Gudbrandsen [Lokreim, f ØS] V 1864 Sigrid Knutsdatter [Løkken] ØS 1858
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 16/12/1886 8 Gunder Knudsen [Rye] NA 2/9-1858 Anne Engebretsdatter [Kildeskogen] VS 1863
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 29/12/1886 6 Herman Thordsen [Bø] NA 3/11-1863 Ambjørg Jonsdtr [Hjelleødegaard] VS 1866
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 5/1/1887 1 Mikkel Knudsen [Brattebraaten] NA 1853 Ingeborg Knudsdtr [Hovi] ØS 1864
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 21/1/1887 1 Ole Knudsen [Melbyeie] ØS 1865 Anne Olsdtr [Skaarseie] NA 1855
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 6/2/1887 2 Knud Knudsen [Melbyeie] ØS 1857 Ingebjørg Olsdtr [Thonsbraaten] NA 1859
Lekkje V Slidre M 6 Røn 25/3/1887 3 ek. Nils Nilsen [Kviesejet] V 1822 Ingeborg Tostensdtr [Røensejet] VS 1860
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 21/7/1887 0 Erik Torgersen [Gigstad f.Alfstad] NA f.ØS 1858 Ingebjørg Knutsdatter [Haugen] ØS 1866
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 21/4/1887 5 Erik Torgersen [Gigstad f.Alfstad] ØS 1858 Ingebjørg Knutsdtr [Haugen] ØS 1866
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 2/5/1887 6 Ole Nilsen [Ødegaard] V 1864 Ingeborg Larsdtr [Bondelid] NA 1865
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 2/6/1887 unum Ole Knutsen Hande VS 1861 Anne Olsdtr [Storsveen] SA 1877
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 9/6/1887 1 ek. Anders Tostensen [Hamre] V 27/8-1846 Sigrid Nilsdatter [Robøle] VS 1857
Lekkje Høre Mini 9 Høre 10/6/1887 2 Knut Thomassen Høyme VS 1859 Ragnhild Knudsdtr [Skejet] V 1862
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 2/7/1887 7 Johannes Olsen [Hovi] ØS 1862 Marit Knudsd [Vidste] VS 1867
Lekkje Vang Mini 8 Vang 6/7/1887 unum Gulbrand Gulbtrandsen [Løken] VS 1845 Gjertrud Ovesdtr  [Bø] V 1852
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 18/7/1887 5 Nils Syversen [Strand] NA 1860 Marit Knutsdatter [Rogne] ØS 1862
Lekkje Høre Mini 9 Høre 18/11/1887 4 Knud Johannesen Kjøsejet V 1862 Guro Knutsdtr  [Kolstad-ejet] ØS 1856
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 28/12/1887 11 Peder Helgesen [Berger f.Øde] VS 1860 Sigrid Knudsdtr [Langedal] ØS 1861
Lekkje V Slidre M 6 Røn 30/12/1887 10 Ole Bjørnsen [Hippe] NA 10/5-1861 Kari Kristiansdtr [Tuf] VS 1865
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 19/2/1888 0 ek. Knut Olsen [Tørstad] V 1824 ek. Ragnhild Olsdatter [Beito] ØS 1821
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 1/3/1888 1 Gudbrand Haldorsen [Vik] VS 1851 Ragnhild Aslaksdtr [Granum] NA 1865
Lekkje V Slidre M 6 Røn 2/5/1888 4 Ole Olsen [Hippe] NA 22/12-1856 Barbro Iversdtr [Viste] VS 19/4-1869
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 24/5/1888 2 Ole Nilsen Robøle VS 1855 Anne Jørgensdtr [Norland] V 1855
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 9/6/1888 3 Ole Aslaksen [Meiningen f.Kirkevold] VS 1865 Olina Guttormsdtr [Meiningen] NA 1862
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 20/6/1888 3 Knud Knudsen [Berge] V 22/2-1866 Guri Knudsdtr [Ødegaarden] VS 29/9-1859
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 29/6/1888 6 Ole Nilsen [Mørstad] ØS 1861 Marit Olsdatter [Kongslien] V 1865
Lekkje Høre Mini 9 Høre 29/6/1888 2 ek. Knud Olsen [Tørstad] V 1824 ek. Ragnhild Olsdtr  [Beito] ØS 1821
Lekkje V Slidre M 6 Røn 27/12/1888 5 Ole Olsen [Hamersnæshuogen] VS 1844 Berit Syversdtr [Nodak] NA 1863
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 3/5/1889 3 Ole Knudsen [Skjeje] V 8/3-1864 Kari Olsdatter [Jarstad] VS 1869
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 13/6/1889 1 Anders Andersen [Ranumsmarken f.Fauske] VS 1859 Barbro Olsdtr [Gladem] NA 1867
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 28/11/1889 2 ek. Ole Jensen [Solsten f.Vidste] VS 1852 Barbro Nilsdtr [Sæbu] NA 1860
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 1/1/1890 1 Ole Olsen [Kaata] VS 1862 Marit Olsdtr [Granumseje] NA 1863
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 16/4/1890 1 Østen Olsen [Melbyeie] ØS 1864 Marit Olsdtr [Tonsbraaten] NA 1865
Lekkje Høre Mini 9 Høre 25/4/1891 1 Knud Knudsen  [Belgum] NA 1871 Ragnhild Pedersdtr  [Tørstad] V 1870
Lekkje S Aurdal M10 Reinli 11/5/1890 1 Ole Eriksen [Ellevsbakkene] SA 1865 Guro Eriksdtr [Opdalseje] V 1866
Lekkje V Slidre M 6 Røn 15/5/1890 4 Peder Pedersen [Holden f.Granumseje] NA 1865 Ragnhild Jakobsdtr [Holden] VS 1868
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 2/6/1890 2 ek. Endre Knutsen [Røen] VS 1840 Ingebjørg Andersdtr [Ranum] NA 1842
Lekkje V Slidre M 6 Røn 7/6/1890 7 Peder Johannesen [f.Maanumseie] NA 1862 Ingeborg Knudsdtr [Snortheim] VS 1869
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 25/6/1890 5 Engebret Bjørnsen [Klevgaard f.Lundelien] E 1860 Sigrid Nilsdatter [Sørgaarden] ØS 1864
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 19/7/1890 3 Ole Olsen [Orderdalen f.Vaarum] ØS 1863 Tagnhild Olsdtr [Thon] NA 1864
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 19/7/1890 3 Ole Olsen Orderdalen [f.Vaarum] ØS 1863 Ragnhild Olsdtr Thon NA 1864
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 14/11/1890 11 Knut Pedersen [Jørstad] ØS 1854 Marit Syversdtr [Midtmoen] NA 1865
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 18/1/1891 1 Ole Toresen [Braaten] NA 1863 Ragnhild Knutsdtr [Sørengen] VS 1872
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 1/2/1891 1 Andreas Petersen [Jeren] V 1867 Guri Knudsdtr [Bergereie] NA 1864
Lekkje V Slidre M 6 Røn 20/2/1891 1 Even Johnsen [Solsten f.Rudlang] NA 1860 Anne Aslaksdatter [Kirkevold] VS 1860
Lekkje V Slidre M 6 Røn 15/3/1891 2 Ole Guldbrandsen [Midstrandmo] NA 1868 Marit Olsdatter [Tuf] VS 1861
Lekkje V Slidre M 6 Røn 18/4/1891 3 Jul Syversen [Næs] NA 1851 Eli Olsdatter [Fauske f.Snortum] VS 2/5-1856
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 14/5/1891 2 Ole Olsen [Rognhusbraaten] NA 20/4-1867 Anna Nilsdatter [Ellestad] VS 1863
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 19/5/1891 3 Ole Olsen [Kvil] VS 1860 Kjersti Torstensdatter [Lien] V 1864
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 30/10/1891 5 Jens Ingebregtsen Roble VS 1850 Sigrid Julsdater [Lejrolsejde] V 1858
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 10/11/1891 7 ek. Anders Andersen [Pynten] V 1838 ek. Ragnhild Engebretsdtr [Løken f.Høine] VS 1841
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 11/11/1891 0 ek. Anders Andersen [Løken f.Pynten] V 1838 ek. Ragnhild Engebretsdtr [Garvik f.Højne] VS 1841
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 18/11/1891 9 Ole Pedersen [Tørstad] V 1860 Ingebjørg Halstensdtr [Berge] V  1884
Lekkje V Slidre M 6 Røn 18/12/1891 10 Nils Syversen [Lerolsejet] V 1865 Ingerid Larsdt [Viste] VS 1867
Lekkje V Slidre M 6 Røn 19/12/1891 11 Thore Syversen [Vesterbøeje f Bøensejde] SA 1870 Ingeborg Olsdtr [Solsten] VS 1867
Lekkje Høre Mini 9 Høre 17/6/1892 1 Nils Larsen Kvil VS 1858 Dorthe Andersdat Strand V 1869
Lekkje Høre Mini 9 Høre 18/6/1892 unum Knut K Trulsrud VS 1851 Ragnhild Torgersd [Holien] V 1851
Lekkje Høre Mini 9 Høre 28/6/1892 2 Håkon Pedersen Håvi VS 1861 Ingeborg JørgensdT  [Harstad] V 1869
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 30/6/1892 0 ek. Anders Endresen [Bunde] V 1844 Ragnhild Andersdatter [Dale] ØS 1844
Lekkje Vang Mini 8 Vang 30/6/1892 2 ek.  Anders Endresen Bunde V 1844 Ragnhild Andersdat Dale ØS 1843
Lekkje V Slidre M 6 Røn 29/11/1892 2 Anders Andersen Ranum NA 1862 Berit Olsdtr Røen VS 1862
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 30/12/1892 13 Ole Andersen [Berget i Hedalen] SA 1871 Ingerid Andersdtr [Mosaasen] VS 1867
Lekkje N Aurdal M10 Strand 31/12/1892 8 Ole Knutsen [Rantrud f.Rebne] VS 1855 Ragnhild Olsdtr [Strandeie] NA 1840
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 1/6/1893 4 Tolleiv Knutsen [Kolstad] ØS 1866 Mali Olsdatter [Kletteneie] NA 1870
Lekkje Høre Mini 9 Høre 2/6/1893 1 Ole Larsen Tvenge VS 1868 Anne Jensdat Strand V 1847
Lekkje N Aurdal M12 Skrautvål 19/6/1883 1 Gulbrand Gulliksen [Hovi] ØS 1858 Marti Knudsd [Kolstad] ØS 1872
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 22/6/1893 3 Knud Julsen [Lome] VS 1846 Ingerid Jonsdtr [Gaasedelen] V 6/5-1865
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 28/7/1893 7 ek. Hans Amundsen [Vangen f.Hougset] NA 1829 ek. Thuri Samsonsdatter [Bakken] VS 1847
Lekkje V Slidre M 6 Røn 26/10/1893 2 ek. Knut Thordsen  [Rye] NA 24/11-1822 ek. Ragnhild Tordsdtr [Rogndok f.Gudem] NA 31/5-1819
Lekkje V Slidre M 6 Røn 6/12/1893 3 Ole Throndsen [Hippe] NA 1863 Ingeborg Østensd [Viste] VS 1857
Lekkje V Slidre M 6 Røn 26/12/1893 4 ek. Jul Iversen [Hippe] NA 1832 ek. Kari Larsdatter [Fosheim f.Larsgard] VS 1854
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 19/3/1894 2 Ole Johannesen [Norland] V 1866 Berit Thronsdatter [Hamre] V 1860
Lekkje V Slidre M 6 Røn 15/4/1894 1 Gunder Endresen [Solstenshougen f.Gjevre] V 14/2/1826 ek. Guri Iversdtr [Solstenshoug f Granumseje] NA 1829
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 25/4/1894 0 Arne Knudsen Grøndahl NA 1864 Berit Torgersdtr Rejen VS 1866
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 2/5/1894 3 Ole Tollefsen [Riste] VS 1867 Sissel Kristoffersdtr [Heen] V 1876
Lekkje V Slidre M 6 Røn 24/5/1894 5 Ole Olsen [Ulvestad f.Granumsejde] NA 1868 Ragnhild Julsdtr [Fauskeejfe] VS 1870
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 5/6/1894 4 Kristoffer Kristoffersen [Heen] V 1849 Sigrid Andersdatter [Øjene] V 1859
Lekkje Høre Mini 9 Høre 11/6/1894 unum Eivind Iversen Kvien VS 1848 Sigrid Knutsdat Berge V 1879
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 12/6/1894 6 Gulbrand Kristoffersen [Lykken] V 1842 Ingeborg Johnsdtr [Hegge] ØS 1873
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 23/7/1894 4 ek. Knud Gulliksen Jøten ØS 1828 Marit Olsdtr Kjørlien V 1857
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 20/10/1894 7 Ole Olsen [Sletten] NA 1871 Anne Gulbrandsdtr [Haugen] ØS 1876
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 31/10/1894 7 Tosten Evensen Kvil f Tørstad] V 1866 Ingeborg Johnsd [Løken] VS 1871
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 18/11/1894 0 John Gulbrandsen [Robøle f.Lokreim] V 1868 Ingeborg Knudsdatter [Robøle] ØS 1872
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 30/12/1894 0 Nils Haldorsen Ulnæs NA 1868 Marit Halvordstr [Hande] VS 1869
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 30/12/1894 2 Nils Haldorsen Ulnæs  NA 1868 Marit Halvordsdtr [Hande] VS 1869
Lekkje V Slidre M 6 Røn 13/6/1895 5 Anfin Engebretsen [Berge] VS 1858 Marit Tollefsdtr [Rognaas] NA 1864
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 25/6/1895 4 Johannes Johannessen [Skreberget] ØS 1875 Anna Andersdtr [Nefstad] V 1862
Lekkje Vang Mini 8 Vang 25/6/1895 unum Johannes Johannesen Skreberget ØS 1875 Anne Andersdat Næfstad V 1862
Lekkje N Aurdal M11 Ulnes 7/7/1895 4 Ole Larsen [Kamrud f.Kvissel] VS 1874 Beret Larsdtr [Kamrud] NA 1875
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 16/10/1895 2 ek. Iver Vilhelmsen [Bunde f.Kvien] V 1835 ek. Ragnhild Tostensdtr [Framstad] V 1847
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 17/10/1895 unum Ole Arnesen [Ellestad] VS 1859 Anne Henriksdtr [Maanum] NA 1867
Lekkje N Aurdal M13 Aurdal 22/10/1895 6 Peder Arnesen [Ranum] NA 1867 Marit Bendiksdtr ØS 1868
Lekkje Vang Mini 8 Vang 27/12/1895 4 Kristoffer Olsen  [Kvale] V 1856 Sigrid Olsdat  [Landsrud] VS 1845
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 9/1/1896 1 Knut Gundersen [Ødegaardsbakken] V 9/7-1877 Rangdi Andreasdatter [Riste] VS 1867
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 8/2/1896 1 Andreas Pedersen [Granumseje f.Bossum] NA 1867 Marit Olsdatter [Hamreeie] VS 1872
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 13/4/1896 3 Ole Syversen [Rosendal] NA 4/3-1869 Marit Kristoffersdtr [Jomen] VS 1873
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 9/6/1896 2 Iver Iversen [Sønderaal] V 1874 Ingeborg Torgersdtr [Aastad] VS 1862
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 12/6/1896 4 Trond Olsen [Ødegaardsbakken f.Klettene] NA 1868 Kari Knudsdatter [Brenden Melby] ØS 1871
Lekkje Høre Mini 9 Høre 8/10/1896 unum Nils Håverssen  [Kvieseiet] V 1866 Kari Olsdat Håviejet ØS 1874
Lekkje Vang Mini 8 Vang 8/10/1896 6 Nils Håverssen  [Kvieseiet] V 1866 Kari Olsdat Håviejet ØS 1874
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 14/10/1896 3 Knut Haldorsen [Mørken] E 1867 Rangdi Halvordsdotter [Kolstadmyren] ØS 1871
Lekkje Høre Mini 9 Høre 30/10/1896 unum Knut Julsen Riste VS 1876 Marit Knutsdat  [Veflen] V 1877
Lekkje Vang Mini 8 Vang 30/10/1896 7 Knut Julsen Riste VS 1876 Marit Knutsdat  [Veflen] V 1877
Lekkje V Slidre M 6 Røn 13/11/1896 2 Iver Olsen [Søhus] NA 27/1-1870 Gjertrud Andersdtr [Kvale] VS 17/1-1875
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 18/1/1897 2 Jøger Halvorsen [Meisedalen] NA 1853 Marit Olsdatter [Rudi i Rogne] ØS 1866
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 18/1/1897 3 Halvor Olsen Hilmen [Lyseneng] NA 1863 Marit Eriksdatter [Kolstad] ØS 1878
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 9/4/1897 0 Anders Andersen [Bunde] V 1872 Kari Nilsdatter [Robøle] ØS 1863
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 1/5/1897 4 Ove Ovesen Aastad V 1863 Sigrid Gudbrandsdatter [Melby s.Rogne] ØS 1874
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 5/5/1897 4 Lars Engebretsen [Bergene] NA 1872 Astri Olsdtr [Tuv] VS 1864
Lekkje Vang Mini 8 Vang 18/5/1897 3 ek.  Tollef Johannesen    VS 1850 ek.  Ingeborg Nilsdatter Grøvsejet V 1852
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 15/7/1897 3 ek. Anders Evensen [Dahl] V 1854 Ingeborg Larsdatter [Heen] V 1869
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 7/10/1897 6 Peder Syvertsen [Høverstad] V 1868 Ragnhild Olsdatter [Lerolsejet] V 1867
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 29/10/1897 7 Anders Nilsen [Helle] V 31/12-1874 Anne Julsdatter [Kvale f.Riste] VS 30/8-1874
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 8/11/1897 unum Jul Toresen [Hjellebraaten] NA 1869 Anne Kristoffersdatter [Lund] V 1872
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 3/4/1898 0 Nils Andersen [Hedalen] ØS 1873 Ragnhild Olsdatter [Kvieneiet] V 1874
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 14/4/1898 2 Nils Olsen [Lid f.Kongslien] V 1872 Anne Torstensdatter [Lid] ØS 1873
Lekkje V Slidre M 6 Røn 7/5/1898 3 Ole Olsen [Sundem] NA 25/6-1865 Marit Guldbrandsdtr [Raa] VS 21/9-1868
Lekkje Høre Mini 9 Høre 3/6/1898 1 Ole Knutsen Egge VS 1872 Marit Trondsdat  [Tørstad] V 1873
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 8/6/1898 0 Nils Torstensen [Moahaugen] ØS 1869 Ragnhild Knudsdatter [Kjørlid] NA 1874
Lekkje V Slidre M 6 Røn 10/6/1898 4 Syver Aslaksen Rudlang NA 1870 Marith Jensdatter [Solsten} VS 1860
Lekkje Vang Mini 8 Vang 10/6/1898 1 Anders Andersen   VS 1865 Ingeborg Andersdat  [Hamre] V 1872
Lekkje Vang Mini 8 Vang 11/6/1898 2 Ole Andersen   VS 1867 Margretha Trondsdat  [Hamre] V 1866
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 14/6/1898 6 Knud Tollefsen [Jonsrudeie] ØS 1873 Rangdi Kristensdatter [Klettene] NA 1878
Lekkje Høre Mini 9 Høre 17/6/1898 unum Nils Gulliksen Hougen VS 1874 Maria Andersdat  [Hålien] V 1879
Lekkje V Slidre M 6 Røn 17/6/1898 5 Ole Olsen [Snortheimsmark] VS 22/11-1874 Marit Endresdatter [Haademseje] NA 1877
Lekkje Vang Mini 8 Vang 17/6/1898 5 Nils Gulliksen Hougen VS 1874 Marit Andersdat [Hålien] V 1879
Lekkje Vang Mini 8 Vang 4/10/1898 6 Arne Arnesen Gubberud SA 1874 Margrethe Andersdat  [Bø] V 1859
Lekkje Vang Mini 8 Vang 18/10/1898 8 Bøye Bøyesen Kattevold V 1876 Marit Torstensdat Grythe VS 1877
Lekkje Vang Mini 8 Vang 19/10/1898 9 Kristoffer Torstenson Lykken ØS 1865 Marit Halstensdat Berge V 1858
Lekkje V Slidre M 6 Røn 11/11/1898 6 Knut Amundsen [Kaata] VS 1864 ek. Thora Engebretsdatter [Aavok] NA 16/9-1859
Lekkje Vang Mini 8 Vang 5/12/1898 12 Ole Knutsen Lykken ØS 1870 Sigrid Olsdat Rudi V 1880
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 29/12/1898 0 Even Evensen Strandeie NA 1871 Ingebjørg Olsdtr Rogndokken VS 1869
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 11/1/1899 2 Torsten Olsen [Bakkene Oxhøvd] V 1879 Ingrid Nilsdatter [Dokken] ØS 1867
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 11/3/1899 2 Knud Bendiksen [Hovibraaten] ØS 1871 Kari Halstensdatter [Døvre] ØS 1871
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 24/3/1899 1 Ole Olsen [Hagajord f.Rejenseje] VS 26/8-1874 Ingerid Knudsdatter [Rudlangseje] NA ikkje notert
Lekkje Høre Mini 9 Høre 12/5/1899 unum Engebret Knutsen Nesja VS 1876 Marit Olsdat Hougen V 1871
Lekkje Vang Mini 8 Vang 12/5/1899 2 Engebret Knutsen Nesja VS 1876 Marit Olsdat Hougen V 1871
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 19/7/1899 2 Ole Gulbrandsen [Rudi] ØS 1874 Marit Halvorsdtr [Røang nedre] NA 1872
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 28/7/1899 3 Knut Knutsen [Viste] VS 1851 Anne Olsdtr [Belgumsødegaard] NA 1863
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 28/7/1899 unum Knut Knutsen Viste VS 1851 Anne Olsdtr Belgumsødegaard NA 1863
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 27/10/1899 6 Anders Johnsen [Skrøvigen] VS 1875 Ingeborg Ellingsdtr [Øde] VS 1878
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 14/12/1899 5 Ole Olsen [Viken] V 11/5-1877 Gjertrud Evensdatter [Kvilseje] VS 10/5-1876
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 28/12/1899 6 Ole Julsen [Hippe] NA 28/11-1865 Sigrid Amundsdatter [Kaarstad] VS 3/9-1875
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 29/12/1899 8 Tosten Olsen [Daleeje] ØS 1879 Rangele Kristoffersdtr [Nordsvin] V 1879
Lekkje Vang Mini 8 Vang 29/12/1899 unum Torsten Olsen Kvale VS 1873 Rangdi Kristoffersdat Østrem V 1879
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 02.01.1900 1 Knud Knudsen [Nesjie f.Vik] VS 13/3-1873 Maren Larsdtr Vangensten (f Veflen} V 22/11-1854
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 04.01.1900 1 Østen Tostensen [Kjøs] V 25/4-1863 Margrete Arnesdatter (Ellestad) VS 17/10-1865
Lekkje Vang Mini 8 Vang 16.02.1900 1 Iver Evensen Hoverud NA 1876 Berit Olsdat Lerolsejet V 1877
Lekkje V Slidre M 6 Røn 23.02.1900 1 Roland Iversen [Førstråhaugen] VS 27/11-1870 Randi Olsdotter [Eltun] V 7/11-1871
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 17.04.1900 0 Gunder Gundersen Rognaas NA 1866 Barbro Olsdtr Fosheimseie VS 1877
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 19.04.1900 2 Ole Andersen [Tvedtmo] V 7/1-1879 Anne Ingebregtsdatter [Robøle] VS 6/8-1869
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 20.04.1900 2 Peder Nilsen Kvale VS 1857 Berit Olsdtr Rye NA 1866
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 14.05.1900 6 ek. Jøger Engebretsen [Jomsmyren f.Øraker] VS 1841 Marit Østensdtr  [Vigeie f.Steine] VS 1862
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 02.06.1900 3 Nils Bjørnsen [Rudlang] NA 8/2-1875 Kirstine Olsdatter [Granum] NA 8/7-1877
Lekkje Høre Mini 9 Høre 16.06.1900 1 Ole Trondsen Eikren V 1873 Ingeborg Knutsdat Paulsrud VS 1864
Lekkje V Slidre M 6 Røn 28.06.1900 3 Ole Tollefsen [Færden f.Semelenge] VS 1849 Kari Tostensdatter [Øde f.Bossumeje] NA 1866
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 29.06.1900 5 Ole Larsen [Bossum] NA 8/7-1863 Astrid Halstensdatter [Bakke] NA 4/3-1867
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 02.07.1900 6 ek. Ole Arnesen [Granum] NA 4/9-1841 ek. Eli Gudbtandsdatter [Stende f.Fodnes] NA 5/6-1856
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 24.07.1900 4 Ole Larsen Stee VS 1864 ek. Anne Knutsdtr Ødegaard [Hagen] VS 1863
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 30.04.1900 8 Knut Knutsen [Vistemyren] VS 1864 Ingrid Engebretsbtr [Belgum] NA 1869
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 12.11.1900 0 Gudbrand Halvorsen [Sælid] ØS 1873 Anne Helgesdatter [Hermundstad] V 1874
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 29.12.1900 6 Ole Johannesen [Havreberg] ØS 1875 Kari Engebretsdatter [Bruget] NA 1881
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 04.01.1901 2 Ingvar Eriksen [Hammernæseje] VS 1877 Inger Olsdtr [Erstadbraaten] SA 1874
Lekkje Vang Mini 8 Vang 23.06.1901 unum Nils Nilsen Oxhovd ØS 1868 Kirsti Paulsdatter Nordland V 1867
Lekkje Vang Mini 8 Vang 11.07.1901 unum ek. Ole Jakobsen Kvale VS 1852 Ingeleiv Nilsdatter Bø V 1856
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 27.07.1901 12 Ole Syversen [Midtmoen f.Bønseie] NA 1868 Marit Olsdtr [Ødegaardsjorde] VS 1876
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 01.08.1901 0 Ole Hovi VS 1862 Anne Soleglad SA 1875
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 29.10.1901 10 Ole Andersen [Gunnarrud] SA 1879 Marit Gudbrandsdtr [Haugen] ØS 1872
Lekkje S Aurdal K17 Hedalen 30.10.1901 unum Ole Andersen [Gunnarrud] SA 1879 Marit Gudbrandsdtr [Haugen] ØS 1872
Lekkje Høre Mini 9 Høre 09.01.1902 1 John Haldorsen Ødegaard V (f. VS) 1859 Ragnhild Ovesdatter Vangensten V 1868
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 13.01.1902 1 Knut Knutsen [Berg] ØS 1877 Berit Evensdatter [Dalsødegaarden] V 1877
Lekkje S Aurdal K17 Hedalen 01.02.1902 2 Anders Olsen [Strandeie] V 1875 Karine Andreasdtr [Flaten] SA 1875
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 06.02.1902 1 Ole Eriksen [Hammersnæs] VS 1862 Ingebjørg Jakobsdtr [Holden] VS 1870
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 02.03.1902 1 Endre Knutsen Rudlangeie (f.Magistadeie) VS 1871 Kari Trondsdtr Hippeshaugen NA 1873
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 22.04.1902 1 ek. Einar Einarsen Heen [Ormestad] V 1850 Sigrid Gundersdatter [Kongslien] V 1869
Lekkje Høre Mini 9 Høre 23.04.1902 unum ek. Knut Thomassen Høyme VS 1854 Sigrid Trondsdatter Eikren V 1875
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 01.06.1902 5 Torger Johnsen Hamre VS 1879 Andrea Gudbrandsdtr Dale NA 1862
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 13.06.1902 3 ek. Ole Tollefsen Granheim [Sørum] NA 1861 Marit Jensdatter Skattebo ØS 1862
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 14.06.1902 7 Knut Syversen [Anmarkrud] NA 1877 el. Kari Knutsd [Onstad f.Røn] VS 1862
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 21.06.1902 2 Peder Pedersen [Snortheim] VS 1871 Marit Gulbrandsdtr [Aabol] NA 1876
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 25.06.1902 3 Endre Nilsen [Rogn] V 1868 Marit Jørgensdtr Ringestad d.æ. VS 1872
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 23.07.1902 4 ek. Knut Thomassen [Høime] VS 1857 Sigrid Throndsdtr [Eikren] V 1875
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 02.08.1902 7 Syver Andreassen [f.Svennæseiet] NA 1880 Marit Olsdatter [Smaadalene] ØS 1882
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 03.08.1902 2 Nils Halvorsen [Moen f.Strand] NA 1872 Marit Hansdatter [Brosveen] E 1858
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 24.09.1902 unum ek. Arne Grøndahl NA 1864 Kari Olsdtr [Kvåle] VS 1872
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 10.10.1902 8 John Tomassen [Beito f.Belsheim] V 1871 Marit Olsdatter [Beito] ØS 1880
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 14.10.1902 9 Ole Pedersen [Framstad] V 1875 Guri Olsdatter [Beito f.Lykken] ØS 1883
Lekkje Vang Mini 8 Vang 16.10.1902 3 Henrik Eriksen Ranheim NA 1864 Berit Nilsdatter Kattevold V 1881
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 04.11.1902 3 Knut Olsen [Alfstad] ØS 1872 Jøren Hermansdtr [Stendeøen] NA 1872
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 18.11.1902 4 ek. Ole Andersen [Follinglo] NA 1839 ek. Hilleborg Gulbrandsdatter [Hovi] ØS 1836
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 17.12.1902 5 Finkjel Arnesen [Haugen Kvisl] VS 1876 Anna Olsdatter [Veflen] V 1880
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 02.01.1902 2 Lars Tostensen [Kjørlien] V 1878 Ingebjørg Olsdatter [Tuf] VS 1874
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 02.01.1903 1 Knut Olsen [Kolstadbakken] ØS 1873 Siri Olsdatter [Kampen] NA 1881
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 20.01.1903 1 Anders Olsen Hagene SA 1875 Margit Knutsdtr ØS 1872
Lekkje V Slidre M 6 Røn 22.06.1903 1 Knut Bjørnsen [Thomassæt] E 1873 Marit Knutsdtr [Brænden] NA 1877
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 11.07.1903 8 Knut Syversen [Kvale] VS 1869 Beret Knutsdtr [Kamrud] NA 1883
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 11.07.1903 0 Knut Syversen Storhaug (f.Kvale) VS 1869 Berir Knutsdtr Kamrud NA 1883
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 22.07.1903 1 Ole Nilsen [Robøle] ØS 1872 Berte Hermansdatter [Sæbuødegaard] NA 1878
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 27.10.1903 11 Tosten Knutsen [Kvien] V 1862 Marit Andersdtr [Hermundstad] V 1870
Lekkje V Slidre M 6 Røn 31.10.1903 4 Lars Monsen [Sundem] NA 1869 Ambjørg Pedersdtr [Tuv] VS 1875
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 20.11.1903 2 Magnus Vilhelmsen [Palm] V 1878 Anna Olsdatter   NA 1875
Lekkje S Aurdal K 8 Begnadalen 21.11.1903 3 Kristian Knudsen ØS 1881 Karine Eriksdtr [Løvskoven] SA 1875
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 22.11.1923 2 ek. Ole Halvorsen [Belgum] NA 1864 Guro Olsdtr [Hovi] ØS 1860
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 03.12.1903 9 Tosten Thomassen [Beito f.Holene VS] ØS 1875 Margrete Nilsdatter [Kjøs] V 1869
Lekkje Høre Mini 9 Høre 13.12.1903 4 Ole Tordson  [Hæggepladsen] NA 1875 Kirsti Nilsdatter  [Bakken] V 1883
Lekkje Vang Mini 8 Vang 13.12.1903 unum Ole Tordsen  [Heggepladsen] NA 1875 Kirsti Nilsdatter Bakken V 1883
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 27.12.1903 0 Nils Olsen Brækken [Kaataeie] VS 1879 Guri Johnsdtr [Semmelenge] VS 1881
Lekkje V Slidre M 6 Røn 13.02.1904 1 Tollef Aslaksen [Granum] NA 1856 Ingeborg Nilsdtr [Tildem] VS 1863
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 12.03.1904 0 Ola Mikkelsen Mo VS 1872 Christi Charlotte Lund NA 1878
Lekkje V Slidre M 6 Røn 30.03.1904 3 Trond Knutsen [Vangsjelstuen] NA 1881 Marit Gundersdtr [Fystrohagen] VS 1875
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 15.06.1904 10 Knut Andersen [Løken] VS 1876 Randi Andersdtr [Dale] ØS 1882
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 17.06.1904 4 Ole Olsen Kvale V 1879 Berit Johnsdt Kvale V 1881
Lekkje V Slidre M 6 Røn 24.06.1904 5 Lars Olsen [Granumseie] NA 1879 Kari Knudsdtr [Færdenseie] VS 1875
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 23.07.1904 2 Endre Nilsen Bakkene NA 1873 Anne Andersdtr Bunde V 1878
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 09.09.1904 16 Nils Andersen V 1881 Berit Andersdtr [Moen] NA 1868
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 21.09.1904 17 Ole Olsen [Dalen] ØS 1879 Marit Olsdtr Nordtorp ØS 1871
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 18.10.1904 2 Ivar Andersen [Opdal] V 1879 Inga Jørgensdtr [Ringestad] VS 1875
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 04.11.1904 2 Ole Pedersen Snortheim VS 1873 Marit Eriksdtr [Døvre] NA 1884
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 29.12.1904 4 Peder Olsen [Kolstadbakken f.Kletteneeie] NA 1865 Anne Nilsdatter [Bakkene] NA 1875
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 07.01.1905 2 Halvor Syversen [Liekren f.Strand] NA 1862 Kari Olsdatter [Lienekren] ØS 1862
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 23.01.1905 2 Jens Knutsen Ringstadeie VS 1871 Marit Tollevsdtr Nordsveen NA 1865
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 27.01.1905 3 ek. Johannes Tomassen Lid [Ranum] ØS 1853 Ingebjørg Tostensdtr Kjøk ØS 1858
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 27.01.1905 0  ek. Johannes Tomassen [Ranheim* f.Okshøvd] NA 1853 Ingeborg Tostensdatter [Kjøk] ØS 1858
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 05.02.1905 4 Ole Halvorsen [Hande] VS 1873 Ragna Jørgensdtr Kvale V 1885
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 13.06.1905 7 Ole Johnsen [Hansegaarden] VS 1874 Berit Andersdtr [Hamre] V 1876
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 13.06.1905 unum Ole Johnsen [Hansegaarden] VS 1874 Berit Andersdtr [Hamre] V 1876
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 18.06.1905 unum Ole Torgersen [Faar] VS 1871 Randi Endresdtr V 1882
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 22.10.1905 0 Ole Knudsen [Iowa USA f.Robøle] ØS 1879 Kirsti Hermansdatter [Steinde] NA 1874
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 05.01.1906 1 Ole Kristoffersen [Jukam] SA 1879 Marie O Brandt [Løken} VS 1877
Lekkje V Slidre M 6 Røn 26.02.1906 2 Erling Erlingsen [Rom] E 1867 Berit Johannesdtr [Fystromoen] VS 1868
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 02.03.1906 2 Ole Tollefsen Liekren ØS 1883 Barbro Haldorsdtr Sæbu NA 1877
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 10.04.1906 1 Nils Olsen [Kvilshaugen f Risteeie] VS 1875 Berit Gulbrandsdtr [Egge] V 1876
Lekkje V Slidre M 6 Røn 05.05.1906 3 Nils Knutsen [Rognaas] NA 1875 Anna Knutsdatter [Hammarsnæs] VS 1878
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 14.05.1906 0 Arne Tollefsen Haugseth (f.Fosheim) VS 1879 Kirstine Olsdtr Granum NA 1883
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 11.07.1906 3 Anders Andersen [Østrem] V 1885 Dorthe Helgesdatter [Gjevre] V 1877
Lekkje S Aurdal M 9 Bagn 22.07.1906 unum Even Knutsen {Nyhagen] ØS 1884 Marit Olsdtr Steinsli SA 1886
Lekkje S Aurdal K 8 Begnadalen 22.07.1906 4 Even Knutsen Nyhagen ØS 1884 Marit Olsdtr Steinslie[Kleivsbraaten] SA 1886
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 26.08.1906 0 Halvor Knutsen [Brækken] VS 1881 Siri Martinsdtr [Tonsveen] NA 1881
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 02.09.1906 4 Nils Olsen [f.Strandeie] V 1881 Marit Olsdtr [f.Fuglen] V 1881
Lekkje S Aurdal K 8 Begnadalen 06.10.1906 6 Andreas Gulbrandsen [Jensrud] SA 1883 Sigrid Knutsdtr [Nyhagen] ØS 1887
Lekkje Vang Mini 8 Vang 28.12.1906 4 Jul Johnsen [Hjelle] VS 1884 Ingebjørg Olsdatter [Ekerbakke] ØS 1884
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 19.01.1907 1 Mons Ulriksen Rognaas NA 1882 Synev Knutsdatter [Melby] ØS 1875
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 23.01.1907 2 Aslak Kristoffersen [Bø] V 1870 Anne Østensdatter [Strand] V 1872
Lekkje S Aurdal K 8 Begnadalen 30.04.1907 unum Martin G Sørum SA 1854 Ingeborg O Stende V 1877
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 10.05.1907 6 Knut Jøgersen [Hjelødegaarden] VS 1883 Ambjørg Evensdtr [Kvil] VS 1883
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 12.06.1907 7 Svend Jokobsen Tvenge VS 1857 Anne Johansdtr Veflen V 1864
Lekkje Høre Mini 9 Høre 12.06.1907 0 Svend Jakobsen  [Tvenge] VS 1857 Anne Johnsdatter  [Veflen] V 1865
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 19.06.1907 9 Nils Tomassen [Kaarstad f.Leine] V 1862 Berit Helgesdtr [Skjoldhammer] NA 1872
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 27.06.1907 5 Ole Jakobsen [Hamre] V 1872 Ingeborg Pedersd [Nordland] V 1874
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 19.07.1907 0 Nils Thomassen Leine [Kaarstad] V 1862 Berit Helgesd [Skjoldhammer] NA 1871
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 04.09.1907 4 Bendik Evensen Søhus NA 1868 Ragnhild Larsdatter [Kolstad] ØS 1884
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 05.09.1907 10 Anders Nilsen [Dale oph.Bruflat] ØS 1879 Anne Andersdtr [Ranisæte] ØS 1876
Lekkje N Aurdal M14 Ulnes 10.09.1907 10 Tore Iversen [Kjørstadhougen] NA 1877 Anne Olsdtr [Dale] ØS 1877
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 13.09.1907 11 Ole Torgersen [Kvale] VS 1877 Marit Olsdtr Haugene VS 1883
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 23.11.1907 0 Mons Torstensen Bø (f. i Amerika) NA 1881 Thea Gudmundsdtr Stende NA 1882
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 10.12.1907 15 Nils Knutsen Kaarstad VS 1880 Guri Andersdtr Løken VS 1879
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 28.12.1907 16 Haldor Olsen [Brænd f.Rud] NA 1872 Marit Nilsdtr [Robøle] ØS 1870
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 28.12.1907 0 Haldor Olsen [Brænd f.Rud] NA 1872 Marit Nilsdatter [Robøle] ØS 1870
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 02.02.1908 2 Syver Edvardsen [Kolstad] ØS 1886 Anne Bertine Arnesdtr Tobru [Bergei] SA 1886
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 16.02.1908 1 Østen Nilsen [Rudi] V 1874 Barbo Olsd Kvilshaugen [f Riste-eie] VS 1878
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 19.02.1908 1 Tor Monsen [Rudlang] NA 1879 ek. Karen Tronsd [Hippe] NA 1867
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 21.02.1908 1 Ole Nilsen Helle V 1869 Marit Torsteinsdatter [Lien] ØS 1880
Lekkje V Slidre M 6 Røn 09.06.1908 unum ek. Ole Tollefsen [Bosheim] NA 1835 Guri Amundsdtr [Kaata] VS 1856
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 09.06.1908 2 ek. Ole Tollefsen [Aksnæs f.Bossum] NA 1835 ek. Guri Amundsd [Kaata] VS 1856
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 10.06.1908 5 Halvor Eriksen [Hovi] ØS 1884 Ingebjørg Kristensdatter [Klettene] NA 1886
Lekkje S Aurdal K 8 Begnadalen 04.07.1907 1 Elling Olsen [Veimodet] SA 1862 Berit Olsdtr [Nesjabraaten] VS 1884
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 23.07.1908 1 John Andersen Kvale VS 1877 Berte Olsdtr Stende NA 1875
Lekkje S Aurdal K9 Bagn 31.08.1908 8 ek. Ingvar Eriksen VS 1877 ek. Inger Andreasdtr SA 1878
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 13.10.1908 12 Ole Olsen Svien V 1873 Guri Tollefsdtr [Remmen] V 1890
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 14.10.1908 4 Ole Olsen Robøle  ØS 1887 Marit Knudsdatter Kjørlid NA 1882
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 24.10.1908 14 Knut Knutsen Ødegaard VS 1885 Synnøve Gulbrandsdtr [Skjel] VS 1884
Lekkje Ø Slidre M 3 Rogne 24.10.1908 7 Peder Pedersen [Rolandsgaarden f.Hermundstad] V 1873 Kari Knutsdatter [Prestrud] ØS 1888
Lekkje V Slidre M 6 Røn 31.10.1908 unum Bernt Olsen Hippe [Fystro f.Hippe] NA 1886 Marit Olsd [Rebne] VS 1883
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 11.11.1908 0 ek. Ole Gulliksen Berge [Hauge] V 1849 ek. Ingrid Eriksd [Kvale] VS 1864
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 15.01.1909 2 Ole Torstensen Kjørlien V 1883 Ingrid Johnsdtr Oxhovd ØS 1890
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 15.01.1909 0 Ole Torsteinsen [Kjørlien] V 1883 Ingrid Johnsdatter [Okshovd] ØS 1890
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 17.01.1909 0 Ole Endresen [Strandeie] NA 1882 Ingeborg Olsdatter [Snortheim] VS 1882
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 17.01.1909 1 Ole Endresen Strandeie NA 1882 Ingeborg Olsdtr Snortheim VS 1882
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 04.02.1909 2 Ole Olsen [Hjellemarken] VS 1886 Anne Olsd Strand V 1888
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 06.02.1909 3 Erik Olsen Kongslien V 1881 Anne Marie Knutsdtr [Gottenborg] NA 1884
Lekkje Høre Mini 9 Høre 13.03.1909 0 Erik Eriksen  [Dyvesæter] SA 1885 Sigrid Albertsdatter V 1890
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 07.06.1909 3 Knut Amundsen [Sløte] V 1880 Ingrid Johnsd [Myhre] V 1881
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 11.06.1909 0 Harald Nilsen Noraker NA 1871 Ragna Eriksdtr Onstad ØS 1878
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 12.06.1909 2 Johan Knutsen Vangsgjeldstuen [Paulsrud] NA 1886 Kari Matiasdr Dale [f.Hegge] ØS 1872
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 13.09.1909 12 Eivind Gulbrandsen Thon [f.Robøle] ØS 1886 Sigrid Olsdtr Stende NA 1884
Lekkje V Slidre M 6 Røn 17.10.1909 0 Knut Arnesen [Ådal f.Hammersnæs] VS 1884 Ingrid Olsd [Hippeshagen] NA 1883
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 23.10.1909 18 Ivar Amundsen Lien [f.Kvam] V 1877 Berte Olsdtr Øyo V 1868
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 01.12.1909 7 Ole Edvardsen [Kolverud] E 1881 Marit Olsd [Mo] VS 1879
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 02.01.1910 1 Tosten Evensen Mo VS 1886 Marit Knutsdtr Hallebakke NA 1875
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 14.02.1910 3 Knut Olsen Sørengen VS 1878 Ragnhild Rønjusdtr [Løken] VS 1881
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 29.03.1910 7 Ivar Kristoffersen [Bakken f.Høverstad] V 1876 Berit Torstensd [Kjørlien] V 1885
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 18.05.1910 0 Mikkel Halvorsen Moen E 1882 Ingeborg Nilsd [Hovda] VS 1879
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 18.05.1910 8 Mikkel Halvorsen Moen [f.Kleven] E 1882 Ingeborg Nilsd [Hovda] VS 1879
Lekkje V Slidre M 6 Røn 29.05.1910 0 Anders Endresen Faar V 1883 Ragna Nilsd [Fystro] VS 1891
Lekkje V Slidre M 6 Røn 29.05.1910 0 Ivar Olsen Fystro VS 1880 Ingeborg Endresdatter [Rogn] V 1876
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 01.06.1910 4 Knut Pedersen Framstad V 1888 Marit Larsdtr Kvien V 1890
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 10.06.1910 2 Jul Olsen Gladheim NA 1869 Kari Haldorsdtr Jørstad ØS 1883
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 10.06.1910 0 Jul Olsen Gladheim NA 1869 Kari Haldorsdtr Jørstad ØS 1883
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 15.06.1910 0 Elling Olsen [Kvil f.Skeie] V 1886 Randi Johannesd [Sæte] V 1879
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 19.06.1910 0 Hans Arnesen Myhre  V 1884 Marit Tronsd [Robøle] VS 1881
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 19.06.1910 0 Torger Evensen [Holien] V 1881 Dorthe Ttondsdtr [Robøle] VS 1884
Lekkje Vang Mini 8 Vang 13.10.1910 2 Ole Olsen  [Kongslien] V 1877 Guri Nilsdatter [Nøbben] ØS 1881
Lekkje Vang Mini 8 Vang 13.10.1910 3 Torsten Torgersen [Ekerbakke] ØS 1886 Sigrid Olsdatter [Kongslien] V 1885
Lekkje Ø Slidre M 4 Hegge 15.11.1910 7 Ole Olsen Bakkene [f Brekken] V 1891 Marit Tordersdtr Heggum [f.Sørboeie] ØS 1893
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 26.11.1910 10 Eivind Dahl [f.Heensbakken] V 1884 Marie Melchiorsdtr Oldre V 1887
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 18.12.1910 0 ek. Syver Evensen [Lo-eie f.Strand-eie] NA 1876 Anne Knutsd [Frigstad-eie] VS 1887
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 18.12.1910 5 ek. Syver Evensen Loeie NA 1876 Anne Knutsdtr Frigstadeie VS 1882
Lekkje V Slidre M 4 Slidre 28.12.1910 13 Ole Olsen [Turtlitet f.Bø-eie] NA 1877 Marit Knutsd [Neste-eie] VS 1887
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 11.06.1910 1 Ole Olsen Svartehaug ØS 1884 Anne Olsdtr Haugen NA 1889
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 18.02.1911 1 Anders Knutsen Bakken V 1884 Guri Olsen [Leira] NA 1885
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 03.03.1911 2 ek. Ole Larsen Bossumsmarken NA 1863 Ingeborg Knutsdtr Rebnesbrænden VS 1863
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 15.04.1911 0 Engebret Mikkelsen Mo VS 1881 Ragna Torsdtr Næseie NA 1887
Lekkje ØS Klok 8 Rogne 07.05.1911 0 Erik Aasdokken NA 1874 Anne Andersdatter [Kolstadbakken] ØS 1888
Lekkje V Slidre M 6 Røn 16.06.1911 0 Hans Arnesen Brænden SA 1863 Kari Olsd Fystro VS 1877
Lekkje Slidre Klok 4 Slidre 16.06.1911 2 Hans Arnesen Brænden SA 1863 Kari Olsd Fystro VS 1877
Lekkje Slidre Klok 4 Slidre 16.06.1911 3 Knud Andersen Haalien V 1873 Kari Andersd Bunde V 1882
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 05.07.1911 5 ek. Endre Andersen Rogn [f.Løkken] V 1854 Kirsti Olsdtr Ødegaard VS 1861
Lekkje V Slidre M 6 Røn 05.07.1911 0 ek. Endre Andersen Faar [Løkken] V 1854 Kirsti Olsd Ødegaarden VS 1861
Lekkje S Aurdal K9 Bagn 06.07.1911 9 Andreas Augustsen Aslaksrud SA 1892 Karoline Gudbrandsdtr Moen ØS 1887
Lekkje Slidre Klok 4 Slidre 12.07.1911 0 Nils Tollevsen Øverli E 1877 Ingebjørg Gulliksd [Beito] ØS 1848
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 11.09.1911 6 Hans Olsen Revlingseie NA 1876 Marit Knutsdtr Ulveneie VS 1867
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 26.10.1911 9 Arne Olsen [Helleeiet] V 1890 Ragnhild Olsdtr [Eltun] V 1889
Lekkje V Slidre M 5 Lomen 25.12.1911 0 Ivar Brandt VS 1881 Marit Berge V 1882
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 18.02.1912 1 ek. Ole Toresen Toppol (f.Hilmenberget) NA 1845 ek. Berit Haakonsdatr Nesja (f.Braute) VS 1870
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 01.03.1912 1 ek. Andreas Hjelle NA 1849 Kari Opheimsbakken NA 1886
Lekkje Høre Mini 9 Høre 28.03.1912 0 Knut Hermansen Kamben SA 1883 Ragnhild Albertsdtr Kviesmoen V 1889
Lekkje Slidre Klok 4 Slidre 28.03.1912 1 Knut Hermandsen [Kamben] SA 1883 Ragnhild Albertsd [Kvismo] V 1889
Lekkje N Aurdal M16 Svenes 30.03.1912 0 Gudbrand Eriksen Onstad ØS 1884 Anna Karoline Toresdat Hall NA 1883
Lekkje Slidre Klok 4 Slidre 03.04.1912 2 Nils Olsen [Mo f.Neste] VS 1864 Beate Olsd [Næseie] NA 1848
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 02.05.1912 2 Bernt Andersen Bring NA 1889 Kari Olsufdtr [Granli] ØS 1888
Lekkje Slidre Klok 4 Slidre 04.05.1901 3 Ole Hagen (Reienshagen) VS 1884 Ambjørg Olsd [Sørbu] V 1877
Lekkje N Aurdal M14 Aurdal 02.08.1912 4 Elling Olsen Veflen V 1889 Gjertrud Nilsdtr [Skaaren] VS 1888
Lekkje Slidre Klok 4 Slidre 02.08.1912 0 Erling Olsen Veflen V 1889 Gjertrud Nilsd [Skaaren] VS 1888
Lekkje S Aurdal K17 Hedalen 19.10.1912 3 Torvald Torkelsen [Kjensrudhagen] SA 1885 Beret Olsdtr  V 1883
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 24.10.1912 6 Ole Johannesen Haalien V 1875 Anne Olsdtr Beito ØS 1883
Lekkje Høre Mini 9 Høre 24.10.1912 0 Johannes Olsen Haalien V 1875 Anne Olsdtr Beito ØS 1883
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 09.11.1912 1 Anders Pedersen Melby ØS 1884 Guri Jonsdatter Bergheim NA 1890
Lekkje Vang Klok 6 Vang 27.11.1912 0 Ole Johnsen Kvale VS 1897 Marit Johnsdtr Bø V 1883
Lekkje S Aurdal K17 Hedalen 01.01.1913 1 Jon Jonsen Vik VS 1890 Gjertrud Olsdtr [Skrædderhuset] SA 1888
Lekkje S Aurdal K9 Bagn 07.01.1913 2 ek. Ingvard Eriksen Dokkebakkene VS 1877 Olea Hermansdtr Kamben SA 1887
Lekkje Vang Klok 6 Vang 08.02.1913 1 Vilhelm Olsen Flaten V 1857 Anne Knutsdtr Rudlangseiet NA 1880
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 17.05.1913 7 Peder Torsteinsen Einang VS 1891 Marit Mikkelsdtr Mo VS 1890
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 21.02.1913 2 Eivind Østensen [Egge] VS 1886 Marit Knutsdtr [Egge] VS 1888
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 27.02.1913 3 Nils Olsen Hagajordet VS 1880 Marit Olsdtr Bergheim VS 1889
Lekkje N Aurdal M17 Ulnes 21.03.1913 1 ek. Ole Tollevsen Haugrud VS   1865 Marie Magdalene Oline Lauritsdatter VS 1890
Lekkje Ø S Klok 7 Hegge 11.05.1913 5 Gudbrand Torgersen [Bolstad] ØS 1882 Kirsti Tomasdtr [Sparstad] V 1890
Lekkje Ø Slidre M 5 Volbu 13.06.1913 1 Knut Pedersen [Onstad] ØS 1879 Marit Olsdtr Døvre [Simle] NA 1889
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 14.06.1913 8 ek. Herman Olsen Sebuødegaarden NA 1845 ek. Marit Eriksdtr Lysenghaugen [f.Kolstad] ØS 1869
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 18.06.1913 5 Halvor Eriksen Hovi ØS 1884 Ragnhild Kristensdtr Klettene NA 1882
Lekkje Ø S Klok 7 Hegge 27.06.1913 8 Gudbrand Andersen [Rødningen(Røine)] ØS 1879 Anne Olsdtr [Bakkene f.Brækken] V 1888
Lekkje N Aurdal M15 Skrautvål 28.06.1913 6 Knut Olsen Melbybråten ØS 1892 Mardit Kristensdat Klettene NA 1893
Lekkje ØS Klok 8 Rogne 24.08.1913 3 Erik Nilsen [Odden Skattebo] ØS 1882 Ingrid Knutsdtr [Haugen] NA 1883
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 24.10.1913 14 Gunnar Torsteinsen Røine ØS 1888 Berit Thomasdtr Kongslien V 1886
Lekkje Ø S Klok 7 Hegge 24.10.1913 0 Gunnar Torsteinsen Røine ØS 1888 Berit Tomasdtr V 1886
Lekkje Røn Klok 5 Røn 01.11.1913 0 Michal Dølven SA 1883 Marit Bergli VS 1889
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 03.03.1914 4 Ivar Eriksen Vikhagen [Kvale] VS 1873 Ingrid Eriksdtr Koljordet VS 1886
Lekkje N Aurdal K12 Aurdal 12.03.1914 2 Ole Larsen Neste VS 1880 Marit Pedersdtr Haugset [Semeleng] VS 1894