Side Namn Førenamn fødselsdata Frå Foreldre
100 Fugllien Knut 24.09.1876 Nord-Aurdal
«Norske Skulefolk» B.1 (1952
163 Anmarkrud Magnus 14.09.1912 Nord-Aurdal Nils Anmarkrud/Anne
177 Aspholt Sigrid 26.09.1901 Sør-Aurdal John Aspholt/Gunhild
177 Aspholt Tidemann 19.12.1899 Sør-Aurdal John T Aspholt/Gunhild Goplerud
183 Auråker Erik A 25.09.1890 Sør-Aurdal Arne E Olmhushagen/Marie i Biribakken
215 Berge Marit 18.07.1893 Vang Knut Berge/Marit Tørstad
193 Bakken Harald 23.05.1905 Sør-Aurdal Ole Klemmetsrud Bakken/Marie
193 Bakken Helga 29.11.1901 Sør-Aurdal Herman Karlsgot/Geittrud
225 Bertelrud Iver 05.02.1904 Sør-Aurdal Halvor Tronsehaugen/Kari Skinningsrud
245 Bjørkset Martin 17.04.1902 Nord-Aurdal Knut Bjørkset/Barbro
266 Bosheim Syver 13.12.1892 Nord-Aurdal Ole Eriksen/Sigrid Bosheim
270 Bratterud Torleiv 12.06.1899 Sør-Aurdal Herman Bratterud/Ingebjørg Hasle
286 Bruserud Inger Arnlaug 11.07.1906 Vestre Slidre Oscar Thorstad/Gudrid Ellestad
288 Brænd Kari 21.11.1902 Nord-Aurdal Ola K Brænd/Gunhild Røang
288 Brænden Ola 29.06.1899 Nord-Aurdal Johan Brænden/Anne Juvkam
293 Bråten Jon 25.04.1919 Nord-Aurdal Olaf Bråten/Maria Hovrud
302 Einar O 05.06.1909 Nord-Aurdal Ola E Bø/Ingebjørg Westerbø
305 Bøe Eivind 07.04.1902 Vang Ole Andersen Bøe/Randi
306 Bøe Lars
Vang Nils Bøe/Ingebjørg Søyne
306 Bøen Kolbjørn 13.10.1899 Sør-Aurdal Knut Bøen/Ingri Liabrænd
307 Bøhagen Arnbjørg Kjos 24.01.1902 Vang Øystein Kjos/Margrethe
322 Dahl Sigrid 05.01.1906 Nord-Aurdal Th Dahl/Mari Frøysok
366 Eiken Margit 12.01.1888 Vestre Slidre Ivar Fystro/Marit Dokken
375 Ellestad Anne 04.12.1905 Vestre Slidre Thorleif Ellestad/Anne
414 Fjellstad Gudbr. 21.04.1903 Øystre Slidre Gullik G Fjellstad/Inga E Robøle
425 Fløene Olav Asbjørn 19.11.1916 Nord-Aurdal Ole Fløene/Anne
425 Fløgum Ole 20.05.1905 Etnedal Nils Fløgum/Helene
429 Fodnes Lina Sofie 11.05.1904 Nord-Aurdal Lars Fodnes/Gjertrud
429 Fodnes Marit 29.03.1903 Nord-Aurdal Lars Fodnes/Gjertrud
429 Fodnes Sigrid 31.12.1906 Nord-Aurdal Lars Fodnes/Gjertrud
429 Fodnes Syver 06.04.1897 Nord-Aurdal Syver Fodnes/Guri
436 Foss Ingebjørg 03.03.1899 Vang Ole Bøe/Anne Øylo
455 Furuhytten Kari 24.03.1900 Nord-Aurdal Knut Riste/Gjertrud
457 Fyrstro Endre 02.09.1904 Vestre Slidre

458 Fønhus Johanne 14.07.1899 Sør-Aurdal Erik Fønhus/Ragngild Øyhus
465 Garli Albert 23.02.1891 Sør-Aurdal Nils Garli/Olea
465 Garli Ingvald 14.09.1901 Sør-Aurdal Nils Garli/Olea
465 Garlidbakken Hallvard 01.07.1898 Nord-Aurdal Knut O Garlidbakken/Randi Opheim
467 Garstad Gusdleik 02.02.1882 Vang Jørgen Garstad/Arnbjørg
467 Garthus Torbjørn
Sør-Aurdal Ole O Garthus/Dorthea Sofienlund
499 Grøndalen Marit 26.06.1910 Nord-Aurdal Ola Grøndalen/Sigrid
506 Gudheim Sigrid 01.12.1923 Nord-Aurdal Jørgen Gudheim/Helga
525 Hagene Magnhild
Sør-Aurdal Kristoffer hagene/Oline Johanne Fougner
560 Haugen Olga Sofie 14.03.1899 Nord-Aurdal Ole Sørum/Sofie Lien
561 Haugerud Ingebjørg 18.05.1897 Vestre Slidre Per Haugerud/Ragnhild
569 Havro Olav 17.09.1909 Vang Johs Havre/Berit Leine
570 Hegge Knut 19.06.1894 Øystre Slidre Knut Hegge/Guri Bjellbøle
571 Hegge Olav 19.10.1907 Øystre Slidre Ole Dahle/Anne
571 Hegge Sigrid 16.04.1914 Øystre Slidre Ola Sørgård Hegge/Anne
574 Heggli Margit576 Heiene Harald 04.05.1905 Sør-Aurdal Halstein Heiene/Ingeborg Bakken
591 Hermundstad Anders H 30.06.1894 Vang Håvard Hermundstad/Anna
591 Hermundstad Arnlaug 21.01.1922 Nord-Aurdal Knut Hermundstad/Berit
591 Hermundstad Knut 20.05.1888 Vang Håvard Knutson Hermundstad/Anne Andersdtr Strand
613 Holden Knut 06.02.1905 Nord-Aurdal Engebret Holden/Kari
613 Holden Torgeir Wangensten 14.08.1922 Vestre Slidre John Wangensten Holden/Inga
617 Holien Olav 23.08.1897 Vang Knut E Holien/Guro Nystuen
638 Hovi Nils 01.03.1890 Øystre Slidre Torgeir Hovi/Synnøve
640 Hovrud Johan 1882 Nord-Aurdal Johan Hovrud/Marit Strand
646 Huset Olaug 06.09.1898 Sør-Aurdal Harald Sørlie/Gunhild Grøv
646 Husevåg Oddrun 16.08.1922 Nord-Aurdal Ludv. Husevåg/Astrd Gjerde
656 Høverstad Boye 05.12.1875 Vang Torgeir Høverstad/Gjertrud Leine
659 Høyne Andres 21.10.1895 Vestre Slidre Ola Ellestad/Ingrid Høyne
667 Idstad Ingrid 28.09.1921 Øystre Slidre Thorleiv Idstad/Inga
696/697 Johme Per 26.09.1886 Vestre Slidre Endre Mo-Johme/Barbro Viken
703 Jordet Marit
Sør-Aurdal

715 Karlstad Liv Aslaug 11.09.1901 Vestre Slidre Oskar Thorstad/Gudrid Ellestad
725 Kjensrud Gunnar 27.06.1868 Sør-Aurdal Gunder Kjensrud/Tonetta
726 Kjos Eivind 03.08.1885 Vang Torstein Andersen Kjøs/Gudris Torgeirsdtr
727 Kjøk Knut 26.02.1902 Øystre Slidre Erik Torsteinsen Kjøk/Ragnhild Knutsdtr Egge
732 Klemmetsrud Kristine
Sør-Aurdal

734 Klevgård Knut 09.12.1904 Nord-Aurdal Halvor Klevgård/Barbro Grøndalen
735 Klokk Ragnhild 17.01.1906 Vang Torstein Kvien/Marit
735 Klosbøle Sigrid 17.04.1901 Vang Boie Myhre/Berit
741 Knutsen Gustav A 31.01.1897 Nord-Aurdal K G Bjørkseth/Barbro Fossen
745 Kollsgård Hanna
Sør-Aurdal

749 Koppervik Arne 28.01.1898 Sør-Aurdal Arne Koppervik/Inger Andrea
749 Koppervik Ingvar 31.12.1898 Sør-Aurdal Kristoffer Koppervik/Siri
764 Kvale Gjertrud 06.08.1889 Vang Ole Kvale / .. Baggethun
767 Kvam Anne 14.01.1909 Vang Torstein Kvam/Anne
767 Kvam-Bøyun Marit 09.09.1900 Vang Torstein Kvam/Anne
767 Kvam Svein 16.01.1902 Vang Torstein Kvam/Anne
781 Kårstad Jørgen 29.05.1901 Vestre Slidre Tollef hansen Kaarstad/Guri Jørgensdtr.
784 Lajord Ingeborg 09.03.1923 Vang Aslag Lajord/Helga
785 Lajord Marit 27.09.1893 Vang Ole A Kvam Lajord/Ingeborg Kvale
785 Lajord Ola 16.07.1903 Vang Ola Lajord/Marit
793 Langødegård Mikal
Sør-Aurdal

802 Leine-Garvik Berit 05.03.1899 Vang Nils H Leine/Margrethe
802 Leine Nils O 29.05.1907 Vang Ole Leine/Marit
803 Leine Nils T 04.05.1907 Vang Tøris Leine/Kjersti
815 Lie Olav Arild 30.06.1925 Sør-Aurdal Anders Lie/Kari
817 Lien Alma 11.10.1898 Sør-Aurdal Gustav Lien/Inger
817 Lien Kirsti 16.02.1902 Vang Ole Erling Lien/Kirsti
820 Lillebrænd Gustav 25.02.1900 Nord-Aurdal Andreas Lillebrænd/Marit Dølehuset
820 Lillebrænd Olav 18.02.1898 Nord-Aurdal Andreas Lillebrænd/Marit Dølehuset
826 Lineikro Erik Arvid 15.01.1923 Sør-Aurdal Andreas Lineikro/Inger Espeliødegården
841 Lunde Anne 1897 Vang Knut Lunde/Sigrid
843 Lunde Knut 14.01.1904 Vang Knut N Lunde/Sigrid
846 Lundgaard Aslaug 14.10.1899 Sør-Aurdal Erik Juvkam/Kari Bang
849 Lykken Ingebjørg
Øystre Slidre Knut Lykken/Anne
871 Markali Johan
Vestre Slidre

880 Meisdal Nils 28.09.1891 Nord-Aurdal Halvor Meisdak/Ragndi
903 Moen Teodor 25.03.1901 Nord-Aurdal Peder Moen/Aaste Jordet
916 Myhre Barbro 15.12.1893 Vang Eivind Myhre/Guri Hamre
940 Nes Maren 24.12.1893 Vang Lars Kvien/Sidsel Rogn
941 Nes Nils 23.06.1894 Nord-Aurdal Nils Nes/Ingebjørg Lo
941 Nes Ragnvald 08.12.1891 Nord-Aurdal Nils Næs/Ingebjørg Lo
941 Nes Signe Maalfrid 24.11.1913 Nord-Aurdal Sigurd Nes/Maren Kjenner
941 Nes Sigrid 06.12.1896 Nord-Aurdal Jul Nes/Eli
946 Neste Marit 23.10.1891 Vestre Slidre Andris Neste/Ingebjørg
960 Nordby Hans 11.09.1884 Sør-Aurdal Hans Nordby/Inger Haraldsdtr
1000 Onstad Ola 26.01.1881 Øystre Slidre Erik Onstad/Ingebjørg Rudi
1001 Opheim Ottar 05.12.1900 Nord-Aurdal Nils Opheim/Randi Ulnes
1029 Ranisæte Gudrid 20.10.1900 Øystre Slidre Knut Rogne/Ingebjørg
1047/1048 Rime Gunnar 15.02.1903 Nord-Aurdal Lars Rime/Guri Brenn
1057 Robøle John 19.10.1900 Øystre Slidre Torstein I Robøle/Gjertrud Ekerbakke
1057 Robøle Knut 18.09.1897 Øystre Slidre Ola T Robøle/Ingebjørg Lykken
1058 Rogndokken Torleiv 04.05.1902 Vestre Slidre Andris Rogndokken/Marit
1058 Rogne Anna T 04.07.1904 Øystre Slidre Torleiv Bjellbøle/Ragnhild Rogne
1058 Rogne Eivind T 29.04.1911 Øystre Slidre Torleiv Bjellbøle/Ragnhild Rogne
1068 Rudi Olav 04.11.1893 Øystre Slidre Knut Øysteinson Rudi/Ragnhild Olsdtr
1068 Rudi Torstein 15.08.1883 Øystre Slidre Nils Eivindson Rudi/Ragnhild Torsteinsdtr
1076 Rye Thorbjørn 09.03.1894 Nord-Aurdal Thorleif Rye/Berit
1076 Ryen Margit Hegge 21.07.1902 Øystre Slidre Ivar O Hegge/Ingebjørg Nordtorp
1081 Røe Reidar O 23.08.1910 Øystre Slidre Ola O Røe/Ingebjørg
1091 Røvang Ragnhild Haldis 1912 Vestre Slidre

1132 Skarset Sigurd 19.11.1899 Sør-Aurdal Nils Bernhard Skarset/Anne Molandsveen
1133 Skattebo Gudbrand 09.02.1902 Øystre Slidre Gudbrand G Skattebo/Ingebjørg
1133 Skattebo-Djupdal Inga 26.04.1904 Øystre Slidre Nils J Skattebo/Ingebjørg Melby
1133 Skattebo-Heggli Margit 04.11.1901 Øystre Slidre Torleiv Skattebo/Ingebjørg
1136 Skeie Bøye 01.06.1900 Vang Bøie Skeie/Marit Grythe
1137 Skeie Helge 17.02.1886 Vang Bøye Kattevold/Ingeborg Leine
1139 Skinningsrud Ivar 13.04.1913 Sør-Aurdal Anders Skinningsrud/Anne
1146 Skogen Ingebjørg 01.03.1890 Øystre Slidre Nils Beitohaugen/Sissel Engebretsdtr
1146 Skogstad Dorthea 04.02.1893 Vang Helge Skogstad/Ingrid Kvale
1149 Skrautvoll Ola G 04.03.1919 Nord-Aurdal Gunnar Skrutvold/Magnhild Wold
1150 Skrindsrud Johan 23.11.1897 Etnedal Anders Johnson Rogndokken/Synnøve Knutsdtr Skrindsrud
1151 Skrutvold Gunnar 21.08.1891 Nord-Aurdal Ole Skrutvold/Inger Bendiksdtr Gladheim
1162 Slyngstad Sigrid 16.01.1913 Nord-Aurdal Anders Anmarkrud/Barbro Fuglien
1165 Snortheim Ivar
Vestre Slidre

1179 Sparstad-Johansen Gjertrud 19.01.1899 Vang Torstein Sparstad/Berit Høverstad
1190 Steinde Ola 03.09.1901 Vang Ola Steinde/Marit Kvame
1199 Stokke Magna 17.08.1904 Sør-Aurdal O E Thorsrud/Anne Eiklid
1206 Storruste Halstein 21.01.1888 Sør-Aurdal Chr Storruste/Kari
1208 Strand Arne 09.08.1898 Nord-Aurdal Helge S Strand/Barbro
1211 Strandmo Gudbrand 07.02.1894 Nord-Aurdal Ola Gudbrandsen/Kari Henriksdtr
1217 Straand Ingegerd 08.08.1920 Nord-Aurdal Gunnar Skrutvold/Magnhild Wold
1223 Sukke Ola
Sør-Aurdal

1223 Sukke Olav 09.05.1911
Herman Sukke/Olava
1236 Svien Ambjørg 04.06.1900 Vang Lars Hermundstad/Berit Bø
1241 Sælid Kristoffer 10.02.1905 Øystre Slidre Ove Sælid/Anne
1243 Sæteren Erlend 02.04.1884 Sør-Aurdal Anders Sæteren/Marit Hasle
1254 Sørgaard Ola
Øystre Slidre Ole Sørgaard/Guri
1256 Sørlie Ivar 02.01.1904 Sør-Aurdal I M Sørlie/Marie Lie
1271 Thon Ragnhild 14.04.1924 Etnedal Syver Thon/Marie
1273 Thorsrud Odd Arnold 15.05.1904 Sør-Aurdal Ole E Thorsrud/Anne Eiklid
1274 Thorstad Bjarne 21.05.1908 Vestre Slidre Oscar Thorstad/Gudrid Ellestad
1275 Thune Randi 25.01.1891 Vang Gudbrand Thune/Ambjørg
1314 Tørstad Trond 06.04.1903 Vang Kristoffer Tørstad/Jørand
1314 Tørto Kari Haugen 02.03.1901 Øystre Slidre Nils Beitohaugen/Sissel
1338 Veflen Bergit 09.02.1904 Vang Andris Veflen/Rangdi
1346 Vidste Øystein 02.07.1894 Nord-Aurdal Torger Vidste/Barbro Garlid
1359 Vold-Karlsrud Bergit 08.03.1902 Vestre Slidre John Vold/Ingelev
1370 Wangensteen-Kaata Anne 1900 Vang

1370 Wangensteen Berit 02.10.1897 Vang Jørgen Wangensteen/Guri
1370 Wangensteen Boye 07.09.1895 Vang Nils B Wangensteen/Ingeborg Berge
1370 Wangensteen John 13.02.1833 Vang Hørgen Wangensteen og hustru
1371 Wangensteen-Kvam Borghild 01.04.1902 Vang Jørgen Wangensteen/Guri
1371 Wangensten-Holden Jon
Vestre Slidre

1374 Weimoth Kristiane 01.10.1882 Nord-Aurdal Edv. Weimoth/Julie Gulbrandsen
1391 Ødegård Ivar
Vestre Slidre (Søren Ødegård/Sigrid Nordviste)
1392 Ødegaard Martin 25.09.1897 Nord-Aurdal Thor Ødegaard/Dorthe
1397 Øraker Marit 11.07.1895 Øystre Slidre Johannes Johannesen7Ragbhild Olsdtr. Sørbu
1397 Øraker Svein 10.08.1886 Vestre Slidre Ole Olsen/Ingebjørg Øraker
1416 Øyråker Erik 12.09.1901 Vestre Slidre Peder O Øyråker/Marit Vik
1416 Øyråker Olav 21.01.1909 Vestre Slidre Per Øyråker/Marit
1417 Aaberg Sigrid 19.10.1889 Sør-Aurdal Th. G. Aaberg/Ingrid Diserud
1442 Aasen Niko 01.12.1907 Øystre Slidre Andreas Anmarkrud/Syverine