Giftarmål i Valdres frå 1800 fram til om lag1925.

Etter å ha leita i bortimot halvanna år etter Valdrisar som gifta seg "på bortebane" snudde eg på flisa og tok for meg kyrkjebøkene frå dei 3 'gamle' prestegjelda i Valdres for å leite etter folk som kom utanfrå og vart gifte her i regionen. - Samstundes noterte eg i same database giftarmål over dei "gamle" prestegjeldsgrensene (Vang, Slidre og Aurdal) for å få litt meir oversikt over lokal migrasjon(flytting). - - - - - Eit anna interessant spørsmål hadde eg funne at sume prestar hadde ført statistikk over i andre område - Her kan de finna eit par døme - - Lekkje - - - - - - - - Kva ekteskapeleg status hadde brur og brudgom ved giftarmålet, og var det noko endringar over tid på denne statistikken ?

Her gjeld same åtvaring som for dei andre listene eg har laga: - - - - - - - - - Du vil sjølvsagt finna utgløymingar, feilskrivne namn, datoar og stader - Alle gjer feil, og eg er ein meister i å laga mange !! - Dersom du finn SYSTEMATISKE feil, gi meg melding om dette - TILFELDIGE feil må du sjølv ta ansvar for å gjera rett i ditt eige material.

A) Eit samandrag av resultata for ekteskap der ein av partane kjem utanfrå Valdres finn du som neste tabell - Fullstendig database er å finna her: Lekkje

B) Samandrag av tabellen som gjeld giftarmål over prestegjeldsgrensene er å finna lengre ned på denne sida - For fullstendig tabell klikk her:Lekkje

C) Statistikk over ekteskapeleg status for brureparet er å finna nedst på denne sida

NB: Sidan kyrkjebøkene frå Bruflat 1849-1865 er tapte og Klokkarboka 1866-1893 ikkje inneheld giftarmål, vert statistikken for Etnedal hefta med stor underrepresentasjon !

Marriages in Valdres from 1800 until abt. 1925

In the spring 2009 I had searched the Norwegian Churchbooks for Marriages involving persons from Valdres. Then I wanted to invert the question, and started searching Marriages in the Churchbooks from Valdres for persons born outside our region. - At the same time Marriages crossing the old Parish borders (Aurdal, Slidre and Vang) was intersting in a study of local migration. - - - - Another question was the matrimonial status of the Bride and Groom at the wedding, and if this changed over time. [An excample of one Minister making this Statistics are to be found in the Nes, Hallingdal Churchbooks - LINK]

For those lists I give the same warning as before: - - - - -- - - - - - - - - - - Of course you will find names, dates or places not correctly transcribed, but you can yourself go directly to the page in question and read by yourself. Everybody makes mistakes, and I make a lot of them .... If you find SYSTEMATIC errors, give me a hint, RANDOM errors you better put correct in your own material !

A) The next table gives a summary of the marriages where one of the couple has the origin outside Valdres valley. The full list is here: LINK.

B) Marriages across Parishborders are discussed frther down on this page. - - The full list is here: LINK.

C) Statistic on Matrimonial status for the couples is found at the bottom of this page

REM.: The statistics for Etnedal will be severely affected by the loss of Churchbooks of Bruflat (1849-1865) and the lack of a "Marriages chapter" in the Sextons book (1866-1893)

Lekkje
Kyrkjeb.
Omr.
År
Line#
Brudgom
Stad
Alder/fødd år
Brur
Stad
Alder/fødd år
Link
Churchbook
Area.
Year
Line#
Groom name
Place
Age / Birthyear
Bride
Place
Age / Birthyear

Heading of the tables - - -

A) Marriages with (at least) one part from outside Valdres region

Table sorted on number from area - Sortert etter antal frå område

Kommune- Prestegjeld Valdres Vang   Slidre   Aurdal  
nummer Kommunenavn M K M K M K Samla
0538 Nordre Land 4 1 8 4 55 42 114
0605 Ringerike (m Ådal)     2   66 29 97
0618 Hemsedal 5 1 18 13 21 22 80
0502 Gjøvik (Biri og Vardal)     10 2 28 15 55
0536 Søndre Land 3   9 2 24 10 48
0617 Gol 2   1 3 28 14 48
0528 Østre Toten 2   9   15 6 32
0301 Oslo 2 4 2 2 10 8 28
0534 Gran 1   5   18 4 28
0412 Ringsaker (m Nes) 1   1 2 18 1 23
1422 Lærdal 3 6 1 2 2 5 19
0616 Nes, Hallingdal         9 6 15
0529 Vestre Toten 1 1 3 1 6 1 13
0522 Gausdal 1   3 2 5 1 12
0619 Ål     2 1 4 4 11
0417 Stange 1 1 2   6   10
0602 Drammen 1       5 1 7
1424 Årdal 3 1     3   7
0237 Eidsvoll         4 2 6
0532 Jevnaker         5 1 6
0615 Flå         5 1 6
0236 Nes, Romerike   1     1 3 5
0515 Vågå         3 2 5
0521 Øyer     1 2 1 1 5
0620 Hol         3 2 5
0626 Lier 1   1   3   5
0105 Sarpsborg     1   2 1 4
0612 Hole         2 2 4
0805 Porsgrunn         3 1 4
1001 Kristiansand     1   3   4
1235 Voss 1   2   1   4
0101 Halden     1   2   3
0106 Fredrikstad 1   1 1     3
0221 Aurskog-Høland     1   2   3
0239 Hurdal         2 1 3
0403 Hamar         2 1 3
0429 Åmot 1       2   3
0512 Lesja     1   1 1 3
0513 Skjåk 1   1   1   3
0622 Krødsherad           3 3
0627 Røyken       1 2   3
0633 Nore og Uvdal         2 1 3
1103 Stavanger         3   3
1201 Bergen 1 1 1       3
1426 Luster 2   1       3
1428 Askvoll       2 1   3
1525 Stranda 1   1 1     3
1601 Trondheim         1 2 3
0118 Aremark         2   2
0125 Eidsberg     1 1     2
0402 Kongsvinger         2   2
0423 Grue         1 1 2
0427 Elverum 1   1       2
0428 Trysil 1       1   2
0437 Tynset     1     1 2
0516 Nord-Fron     1   1   2
0517 Sel       1   1 2
0519 Sør-Fron       1 1   2
0632 Rollag     1   1   2
0701 Horten         1 1 2
0817 Drangedal 1 1         2
1034 Hægebostad           2 2
1121 Time         2   2
1233 Ulvik 1   1       2
1253 Osterøy 1       1   2
1441 Selje         1 1 2
1445 Gloppen       1 1   2
1520 Ørsta 2           2
1554 Averøy 1       1   2
1718 Leksvik         1 1 2
2003 Vadsø         1 1 2
0104 Moss       1     1
0111 Hvaler         1   1
0128 Rakkestad           1 1
0135 Råde           1 1
0211 Vestby         1   1
0214 Ås         1   1
0219 Bærum     1       1
0220 Asker 1           1
0233 Nittedal           1 1
0235 Ullensaker         1   1
0415 Løten           1 1
0418 Nord-Odal   1         1
0419 Sør-Odal         1   1
0425 Åsnes     1       1
0432 Rendalen     1       1
0511 Dovre         1   1
0514 Lom         1   1
0533 Lunner           1 1
0604 Kongsberg         1   1
0623 Modum 1           1
0631 Flesberg         1   1
0711 Svelvik       1     1
0714 Hof 1           1
0720 Stokke   1         1
0806 Skien 1           1
0814 Bamble         1   1
0815 Kragerø     1       1
0819 Nome           1 1
0904 Grimstad           1 1
0906 Arendal           1 1
0914 Tvedestrand     1       1
0919 Froland           1 1
1002 Mandal         1   1
1037 Kvinesdal   1         1
1106 Haugesund         1   1
1130 Strand           1 1
1135 Sauda         1   1
1142 Rennesøy         1   1
1149 Karmøy     1       1
1160 Vindafjord         1   1
1211 Etne       1     1
1221 Stord         1   1
1231 Ullensvang       1     1
1238 Kvam     1       1
1244 Austevoll 1           1
1245 Sund       1     1
1263 Lindås         1   1
1413 Hyllestad     1       1
1420 Sogndal   1         1
1421 Aurland         1   1
1432 Førde           1 1
1449 Stryn         1   1
1511 Vanylven           1 1
1535 Vestnes         1   1
1560 Tingvoll     1       1
1624 Rissa         1   1
1644 Holtålen           1 1
1719 Levanger         1   1
1740 Namsskogan         1   1
1748 Fosnes       1     1
1813 Brønnøy           1 1
1820 Alstahaug           1 1
1824 Vefsn     1       1
1838 Gildeskål           1 1
1911 Kvæfjord   1         1
1924 Målselv         1   1
2002 Vardø           1 1
2012 Alta     1       1
2022 Lebesby     1       1
140 52 23 108 51 422 220 876

Table sorted on area - sortert på kommunenummer)

Kommune- Prestegjeld Valdres Vang   Slidre   Aurdal  
nummer Kommunenavn M K M K M K Samla
0101 Halden     1   2   3
0104 Moss       1     1
0105 Sarpsborg     1   2 1 4
0106 Fredrikstad 1   1 1     3
0111 Hvaler         1   1
0118 Aremark         2   2
0125 Eidsberg     1 1     2
0128 Rakkestad           1 1
0135 Råde           1 1
0211 Vestby         1   1
0214 Ås         1   1
0219 Bærum     1       1
0220 Asker 1           1
0221 Aurskog-Høland     1   2   3
0233 Nittedal           1 1
0235 Ullensaker         1   1
0236 Nes, Romerike   1     1 3 5
0237 Eidsvoll         4 2 6
0239 Hurdal         2 1 3
0301 Oslo 2 4 2 2 10 8 28
0402 Kongsvinger         2   2
0403 Hamar         2 1 3
0412 Ringsaker 1   1 2 18 1 23
0415 Løten           1 1
0417 Stange 1 1 2   6   10
0418 Nord-Odal   1         1
0419 Sør-Odal         1   1
0423 Grue         1 1 2
0425 Åsnes     1       1
0427 Elverum 1   1       2
0428 Trysil 1       1   2
0429 Åmot 1       2   3
0432 Rendalen     1       1
0437 Tynset     1     1 2
0502 Gjøvik     10 2 28 15 55
0511 Dovre         1   1
0512 Lesja     1   1 1 3
0513 Skjåk 1   1   1   3
0514 Lom         1   1
0515 Vågå         3 2 5
0516 Nord-Fron     1   1   2
0517 Sel       1   1 2
0519 Sør-Fron       1 1   2
0521 Øyer     1 2 1 1 5
0522 Gausdal 1   3 2 5 1 12
0528 Østre Toten 2   9   15 6 32
0529 Vestre Toten 1 1 3 1 6 1 13
0532 Jevnaker         5 1 6
0533 Lunner           1 1
0534 Gran 1   5   18 4 28
0536 Søndre Land 3   9 2 24 10 48
0538 Nordre Land 4 1 8 4 55 42 114
0602 Drammen 1       5 1 7
0604 Kongsberg         1   1
0605 Ringerike     2   66 29 97
0612 Hole         2 2 4
0615 Flå         5 1 6
0616 Nes, Hallingdal         9 6 15
0617 Gol 2   1 3 28 14 48
0618 Hemsedal 5 1 18 13 21 22 80
0619 Ål     2 1 4 4 11
0620 Hol         3 2 5
0622 Krødsherad           3 3
0623 Modum 1           1
0626 Lier 1   1   3   5
0627 Røyken       1 2   3
0631 Flesberg         1   1
0632 Rollag     1   1   2
0633 Nore og Uvdal         2 1 3
0701 Horten         1 1 2
0711 Svelvik       1     1
0714 Hof 1           1
0720 Stokke   1         1
0805 Porsgrunn         3 1 4
0806 Skien 1           1
0814 Bamble         1   1
0815 Kragerø     1       1
0817 Drangedal 1 1         2
0819 Nome           1 1
0904 Grimstad           1 1
0906 Arendal           1 1
0914 Tvedestrand     1       1
0919 Froland           1 1
1001 Kristiansand     1   3   4
1002 Mandal         1   1
1034 Hægebostad           2 2
1037 Kvinesdal   1         1
1103 Stavanger         3   3
1106 Haugesund         1   1
1121 Time         2   2
1130 Strand           1 1
1135 Sauda         1   1
1142 Rennesøy         1   1
1149 Karmøy     1       1
1160 Vindafjord         1   1
1201 Bergen 1 1 1       3
1211 Etne       1     1
1221 Stord         1   1
1231 Ullensvang       1     1
1233 Ulvik 1   1       2
1235 Voss 1   2   1   4
1238 Kvam     1       1
1244 Austevoll 1           1
1245 Sund       1     1
1253 Osterøy 1       1   2
1263 Lindås         1   1
1413 Hyllestad     1       1
1420 Sogndal   1         1
1421 Aurland         1   1
1422 Lærdal 3 6 1 2 2 5 19
1424 Årdal 3 1     3   7
1426 Luster 2   1       3
1428 Askvoll       2 1   3
1432 Førde           1 1
1441 Selje         1 1 2
1445 Gloppen       1 1   2
1449 Stryn         1   1
1511 Vanylven           1 1
1520 Ørsta 2           2
1525 Stranda 1   1 1     3
1535 Vestnes         1   1
1554 Averøy 1       1   2
1560 Tingvoll     1       1
1601 Trondheim         1 2 3
1624 Rissa         1   1
1644 Holtålen           1 1
1718 Leksvik         1 1 2
1719 Levanger         1   1
1740 Namsskogan         1   1
1748 Fosnes       1     1
1813 Brønnøy           1 1
1820 Alstahaug           1 1
1824 Vefsn     1       1
1838 Gildeskål           1 1
1911 Kvæfjord   1         1
1924 Målselv         1   1
2002 Vardø           1 1
2003 Vadsø         1 1 2
2012 Alta     1       1
2022 Lebesby     1       1

 

140 av vel 420 kommuner har minst ein person i listene. Alle fylke i landet er representert. Sjølvsagt er det granneområda Land, Ådalen og Hallingdal som rekrutterer dei største flokkane, men også Mjøsområdet - Gjøvik (med Vardal og Biri), Hadeland, og Oslo kjem langt oppe i lista. Vestafjells er det grannekommunene frå indre Sogn som syner dei største siffera. - Det er omlag dobbelt så mange utanbygds karar som kvinner som figurerer i listene, men her må ein hugse at brullaupa oftast vart halde ii brura sitt heimeområde.

Maps from www.norge.no and Statens kartverk .

Prgj. - Parish
Tot.Marr
Outs Reg
Outs Par
VANG
1601
84
200
SLIDRE
3671
167
469
AURDAL
5835
640
372
  Prosentvis fordeling  
VANG  
5,3 %
12,5%
SLIDRE  
4,5%
12,7%
AURDAL  
5,3%
6,4%

In the timespan I have investigated, abt. 11 100 marriages has been reported in the Churchbooks. If we compare the parishes, all has close to the same percentages for marriages with a spouse from outside the region, while Aurdal differs quite a lot on the percantage of marriages across it's parish border.

Tabellen til venstre syner at prosentdelen av ekteskapa der ein part kjem utanfrå Valdres er om lag den same i alle tre gamle prestegjeld. Ser ein på giftarmål over prestegjeldsgrensene er prosentdelen for Aurdal berre halvparten så stor som i Vang og Slidre.

Marriages across the "old" parish borders - Giftarmål over "dei gamle" prestegjeldsgrensene

Remember that a small part of Slidre (Lykkja) was transfered from Vang to East Slidre in 1882. In my tables you will find these persons in the Vang List (but marked with ØS)

Vang: 3 males marries female from Etnedal ........... Vang: 3 males marries female from S. Aurdal ....... Vang: 17 males marries female from N. Aurdal ..... Vang 135 males marries female from V. Slidre ..... Vang 73 males marries female from Ø. Slidre

V. Slidre: 5 males marries female from Etnedal ..... V. Slidre: 11 males marries female from S. Aurdal V. Slidre: 153 males marries female from NAurdal V. Slidre: 127 males marries female from Vang

Ø. Slidre: 5 males marries female from Etnedal ..... Ø. Slidre: 11 males marries female from S. Aurdal Ø. Slidre; 69 males marries female from N. Aurdal Ø. Slidre: 60 males marries female from Vang

N Aurdal: 18 males marries female from Vang ..... N Aurdal: 177 males marries female from V Slidre N Aurdal: 105 males marries female from Ø Slidre

S Aurdal 8 males marries female from Vang ......... S Aurdal 12 males marries female from V. Slidre .. S Aurdal 16 males marries female from Ø. Slidre

Etnedal: 9 males marries female from Ø. Slidre

Marriages crossing borders:

Between Aurdal and Slidre 492 ........................... Between Vang and Slidre: 395 ............................. Between Vang and Aurdal 49

As Slidre is in the middle of the region, it looks natural that it's leaking in both in the Northern and Southern border.

[Abt. 10% of the marriages in Slidre from 1850 to 1900 has one part from "East of the hills and the other part from "Home of the hills"

I tida 1850 til 1900 har 10% av ekteskapa i Slidrebygdene ein part frå kvar side av åsen. Det er ikkje gjort noko utrekning av gifte over kommunegrensene i Aurdalsbygdene, men kommune er notert i giftarmålstabellane.

Ekteskapeleg status ved giftarmål - - Matrimonial status at the wedding

The tables from Slidre and Aurdal looks very similar - more than 8 out of 10 marriages is between Batchelor(UK[Ungkar]) and unmarried woman (P[pige]). Remarriages shows that twice as man Widowers than Widows remarry. - A good idea here is to crossreference the former spouses age in the Burial registers, and maybe the cause of death. (Death at Childburth a.s.o)

I will later try to split this tables into a timeframe of 30 years to see if there is some differencies from early 188 to early 1900 ....

-------------

Tabellane frå Aurdal og Slidre er bortimot like, spørsmålet er om fordelinga endrar seg over tid - Som de ser er andelen Enkjemenn som giftar seg opp att dobbelt så stor som Enkjer som vert oppattgifte. - Her er vel dødsfall i samband med barnefødslar ei viktig årsak.