alias

 

Før lengi sea - o før ei stund sea (Åbjør Bygdehus 23/3-2012)

Kjerringa mot straumen / Woman against the stream  (the FairyTale and the Poem )

Kurshefte, Valdres slektshistorielag (pdf-fil til nedlasting - oktober 2007)

Kyrkjebøkene på nett - stutt bruksrettleiing (slektshistorielaget - pdf-fil)

Fornuftige søk (pdf-fil til nedlasting - slektshistorielaget 16. mars 2015 )

Ei "biletreise" i Valdres (MicrosoftPhotoStory)

 

"Valdrisar på flyttefot" - People from Valdres moving and living in other regions

WebBook

 

Valdrisar utanfor regionen FT 1865, 1875, 1885, 1900 & 1910 - People from Valdres living outside the region at Census 1865, 1875, 1885, 1900 & 1910

Kartinngang - Entry map - (update May 2015)

 

Valdrisar gifte utanom regionen - People from Valdres married in other regions

Why did I make those lists ??? - - Kvifor desse listene ???

Entry trough hyperlinkedMap/Kart , How to use/Bruksrettleiing]

Entry trough list

"Inverted model " - People from other regions married in Valdres and marriages across parish borders

Giftarmål i Valdres der brur eller brudgom kjem utanfrå regionen samt giftarmål over prestegjeldsgrensene

Introduction, short summary and links to the two databases - - - Lenke til 2 lister ..

 

Migration from Valdres - and into Valdres (based on Churchbooks from other districts).

Utflytting frå - og innflytting til Valdres - med grunnlag frå kyrkjebølene i andre område.

Introduction, short summary and links to the databases - - - Lenke til listene ..

 

People from Valdres buried in other districts (based on Churchbooks from other districts). [created august 2012]

Valdrisar gravlegde utanfor regionen - med grunnlag frå kyrkjebølene i andre område.

Introduction, short summary and links to the databases - - - Lenke til listene ..

 

Teachers from Valdres mentioned in the books "Norske Skulefolk" (only from Norwegian IPaddresses)

Lærarar frå Valdres nemnde i bøkene "Norske Skulefolk" [januar 2016]

-----------------------------------------

Frå "gamle dagar" - åra i Valdres Forsøksring

Då forsøksringen vart pepparsvein (PowerPoint presentasjon)

30 års meldinga (pdf-fil)

Landbruksdagen 2007 (MicrosoftPhotoStory)

Studietur til franske yrkesbrør (MicrosoftPhotoStory)